Úspešne dokončené:

Podporte zorganizovanie chvál na Liptove

Míľnik 1/5

Prenájom priestoru na námestí pre pódium + elektrina

Získaných 0 € 800 €
50 €

Míľnik 2/5

Táto čiastka pokryje 25% nákladov, ďakujem!

Získaných 0 € 800 €
200 €

Míľnik 3/5

50% vyzbieraných! ĎAKUJEM

Získaných 0 € 800 €
400 €

Míľnik 4/5

Táto čiastka pokryje 75% nákladov!

Získaných 0 € 800 €
600 €

Míľnik 5/5

Slúži na pokrytie všetkých nákladov

Získaných 0 € 800 €
800 €
 -
16 darcov
Celkom sa zapojilo
50 €
Priemerná výška daru
405 €
Najvyšší dar
34 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte zorganizovanie chvál na Liptove

Míľnik 1/5

Prenájom priestoru na námestí pre pódium + elektrina

Získaných 0 € 800 €
50 €

Míľnik 2/5

Táto čiastka pokryje 25% nákladov, ďakujem!

Získaných 0 € 800 €
200 €

Míľnik 3/5

50% vyzbieraných! ĎAKUJEM

Získaných 0 € 800 €
400 €

Míľnik 4/5

Táto čiastka pokryje 75% nákladov!

Získaných 0 € 800 €
600 €

Míľnik 5/5

Slúži na pokrytie všetkých nákladov

Získaných 0 € 800 €
800 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Andrea Blšáková
Dátum pridania
27. 4. 2024
Posledná aktualita

31. 5. 2024 15:04

Vyzbierali sme 100%!

Bratia a sestry,

dnes ráno, pár hodín pred koncom tejto zbierky som sa zobudila a videla som, že vyzbieraná suma je 800€ -> 100%!  Ďakujem za vašu dôveru a podporu.

Najviac som vďačná Bohu, že otvoril a obmäkčil srdcia ľudí. Verím, že sa v najbližších mesiacoch uvidíme na chválach na námestí v Liptovskom Hrádku, kde budeme môcť spolu uctievať Boha, modliť sa a BYŤ SPOLU!! To je to, po čom túži Boh, aby sme boli v jednote. A aby ako bol Ježiš s Otcom jedno, aby sme aj my boli jedno. 

„Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem!“ [Jeremiáš 1:7]

„Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!“ [Izaiáš 41:13]

Týmito veršami chcem vás aj seba povzbudiť, aby sme sa nebáli a išli za tým, do čoho nás Boh volá, alebo čo nám dáva na srdcia. NEBOJME SA A DÔVERUJME MU .

Ďakujem ešte raz!

Bližšie informácie nájdete buď tu – v aktualitách, alebo sa mi neváhajte kedykoľvek ozvať! :) Požehnaný týždeň!


Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Chceme jednotu na Liptove!

POĎME PRINIESŤ JEDNOTU DO MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK!

Som dievča, ku ktorej prehovoril príbeh Denisa Blahu (epizódy: prvá, druhá) zo spoločenstva SK Radostné srdce z Partizánskeho o tom, ako Pán uzdraví vzťahy a požehná mesto, keď sú bratia v jednote.

Zároveň si s úsmevom na tvári pripomínam chvály, ktoré kedysi v meste prebiehali aktívne – Chvály Liptov. Tam som prvýkrát zažila Božiu prítomnosť a túžila som Boha spoznať viac. Cítila som, že to bol čas, keď sme mohli zahodiť starosti, zjednotiť sa vo chvále a uctievaní, otvoriť srdce pre Pána a byť v úprimnosti a radosti s Ním. Prišiel však čas covidu, všetko sa zatvorilo a Chvály Liptov už neprebehli.

NETÚŽIM, ABY BOLO V LIPTOVSKOM HRÁDKU TICHO

Naopak, mojou obrovskou túžbou je obnoviť takýto spoločný čas – aby to nebola len spomienka, ale aby sme niečo podobné mohli opäť spolu zažiť! Mojim snom je takisto prebudenie v tomto meste – nech každý jeden môže zažiť Božiu prítomnosť a pocítiť Jeho lásku! 

Zúčastnila som sa nedávno aj Transformation Night v Prešove a odchádzala som odtiaľ veľmi povzbudená… Mnoho bratov, ktorí vedú zbory sa spojilo, odpustilo si a žehnali si. Vyššie som hovorila o jednote vo chválach a uctievaní, ale túžim aj po jednote ľudí, ktorí vedú v našom meste zbory. Cítim, že je tu isté napätie a verím, že teraz je čas, keď chce Pán zjednocovať - ako v Prešove, Partizánskom a iných mestách.

V ŽALME 133 SA PÍŠE:

„Pútnická Dávidova pieseň. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.“ Žalm 133:1–3

Kto za kampaňou stojí?

Volám sa Andrea Blšáková, mám 18 rokov a som študentkou gymnázia. Mojou túžbou je zjednotiť ľudí v našom meste a priniesť im Evanjelium. Budem veľmi rada, ak ma v tom podporíte a pomôžete mi urobiť prvý krok k tomu, aby sa to mohlo zrealizovať.

Na čo budú peniaze použité?

Túžim, aby takáto jednota prišla aj na Liptov a preto som sa rozhodla podniknúť prvý krok – avšak na zrealizovanie každej akcie sú potrebné financie, ktoré ja ako študentka nemám. 

Získané financie budú rozdelené na tri hlavné oblasti:

  •  Pódium: Časť finančných prostriedkov bude použitá na prenájom a celkovú stavbu pódia – to vychádza na 450€. Pódium je kľúčovým prvkom pre takúto akciu, pretože na ňom budú vystupovať kapely.

  • Ozvučenie: Kvalitné ozvučenie je nevyhnutné pre zabezpečenie, aby zvuk bol jasný a počuteľný pre všetkých. Táto položka vychádza na 300€.

  • Prenájom verejného priestranstva: Ďalšia časť peňazí bude použitá na prenájom plochy na námestí. Plocha na námestí bude slúžiť ako miesto pre samotné pódium. Táto položka vychádza spolu s elektrinou na 50€. 

    Ďakujem za podporu a dôveru!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

31. 5. 2024 15:04

Vyzbierali sme 100%!

Bratia a sestry,

dnes ráno, pár hodín pred koncom tejto zbierky som sa zobudila a videla som, že vyzbieraná suma je 800€ -> 100%!  Ďakujem za vašu dôveru a podporu.

Najviac som vďačná Bohu, že otvoril a obmäkčil srdcia ľudí. Verím, že sa v najbližších mesiacoch uvidíme na chválach na námestí v Liptovskom Hrádku, kde budeme môcť spolu uctievať Boha, modliť sa a BYŤ SPOLU!! To je to, po čom túži Boh, aby sme boli v jednote. A aby ako bol Ježiš s Otcom jedno, aby sme aj my boli jedno. 

„Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem!“ [Jeremiáš 1:7]

„Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!“ [Izaiáš 41:13]

Týmito veršami chcem vás aj seba povzbudiť, aby sme sa nebáli a išli za tým, do čoho nás Boh volá, alebo čo nám dáva na srdcia. NEBOJME SA A DÔVERUJME MU .

Ďakujem ešte raz!

Bližšie informácie nájdete buď tu – v aktualitách, alebo sa mi neváhajte kedykoľvek ozvať! :) Požehnaný týždeň!


15. 5. 2024 18:25

ĎAKUJEM ZA 335€!

Bratia a sestry,

do konca tejto zbierky ostáva 16 dní.

Chcem vás len krátkou správou informovať, že sa nám zatiaľ podarilo vyzbierať 41% = 335€! 

Ďakujem
za obrovskú podporu a teším sa, čo Boh bude konať!

Požehnaný večer!

6. 5. 2024 21:22

Vyzbierali sme už 245€!

Priatelia, podarilo sa nám vyzbierať 245€!

S úsmevom na tvári môžem oznámiť, že sme úspešne vyzbierali viac než jednu štvrtinu na zorganizovanie chvál v Liptovskom Hrádku! Ďakujem všetkým, ktorí prispeli finančným darom alebo sa za tieto chvály modlia!

Verím, že spoločné chvály budú miestom, kde môžeme byť v blízkosti Boha a s úprimným srdcom budeme môcť spoločne oslavovať Jeho dobrotu, lásku a to, čo v našich životoch koná. 

„Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“
List Židom 13:15

Andrea


2. 5. 2024 20:05

Ďakujem za vyzbieraných 95€ = 11%!

MILÍ PRIATELIA

S radosťou vám oznamujem, že sme vyzbierali už 95€. Ďakujem vám za vašu štedrosť a podporu.

„Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ Lukáš 6:38

Požehnaný zvyšok dňa!

1. 5. 2024 13:15

Ďakujem za vaše príspevky!

Priatelia, veľmi ma teší, že sa podarilo vyzbierať 55€ a tým pokryť náklady súvisiace s prenájmom plochy na námestí a elektrinu.

Vážim si každého jedného príspevku!

„Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2. list Korinstkým 9:6–7

Andrea

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
405 €  •  30. 5. 2024 21:20
František B.
10 €  •  29. 5. 2024 22:07
pozdrav z Radostného srdce :-)
Štedrý darca
50 €  •  29. 5. 2024 12:09
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  15. 5. 2024 9:56
Dobročinný Darca
25 €  •  11. 5. 2024 20:59
Igor B.
25 €  •  11. 5. 2024 20:49
Boh vás žehnaj!
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  9. 5. 2024 12:46
Veľkorysý darca
50 €  •  6. 5. 2024 18:42
Veľkorysý darca
50 €  •  6. 5. 2024 12:14
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  4. 5. 2024 21:54
Milý darca
15 €  •  1. 5. 2024 18:57
Láskavý darca
25 €  •  1. 5. 2024 16:20
Dobročinný Darca
10 €  •  30. 4. 2024 22:34
Veľkorysý darca
10 €  •  30. 4. 2024 12:08
Láskavý darca
25 €  •  30. 4. 2024 9:56
Ivana P.
10 €  •  30. 4. 2024 9:47
Mám radost, že tak mladí lidé chtějí zpívat Bohu 🙏🏼🩵🕊️ Moc ti žehnám na tvé cestě a budu se modlit, aby se částka podařila vybrat 🙏🏼🌸🕊️

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň