Výzva ukončená:

Vzdajme hold práci značkárov

Míľnik 1/3

Pokryjeme tretinu nákladov na realizáciu pomníka

Získaných 0 € 3 454 €
2 500 €

Míľnik 2/3

Pokryjeme dve tretiny nákladov na realizáciu pomníka

Získaných 0 € 3 454 €
5 000 €

Míľnik 3/3

Postavíme pomník značkárov pod Sitnom

Získaných 0 € 3 454 €
7 400 €
 -
112 darcov
Celkom sa zapojilo
31 €
Priemerná výška daru
500 €
Najvyšší dar
20 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Vzdajme hold práci značkárov

Míľnik 1/3

Pokryjeme tretinu nákladov na realizáciu pomníka

Získaných 0 € 3 454 €
2 500 €

Míľnik 2/3

Pokryjeme dve tretiny nákladov na realizáciu pomníka

Získaných 0 € 3 454 €
5 000 €

Míľnik 3/3

Postavíme pomník značkárov pod Sitnom

Získaných 0 € 3 454 €
7 400 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Klub slovenských turistov
Dátum pridania
11. 10. 2023
Posledná aktualita

31. 10. 2023 15:00

01: Onedlho skončí kampaň

Priatelia 👋,

ešte pred nedávnom sme spúšťali našu výzvu.

Sme tesne pred úplným finišom.

Ostávajú nám posledné desiatky metrov.

Na záver našej kampane sme si pripravili menšie prekvapenie.

Všetkým z vás, ktorí ste nám prispeli alebo ešte prispejete sumou aspoň 100 €, venujeme kúsok zo samotného pomníka.

Aj týmto spôsobom sa vám chceme odvďačiť za vašu štedrosť.

Ďakujeme a sme veľmi vďační za vašu obrovskú podporu! 

Zobraziť celú aktualitu

Organizovaná turistika na Slovensku oslavuje 150. výročie

S blížiacim sa 150-tym výročím vzniku prvej turistickej organizácie na území dnešnej Slovenskej republiky a 150-tym výročím prvého vyznačkovaného turistického chodníka sa vedenie Klubu slovenských turistov rozhodlo objednať u akademického sochára Petra Mészároša pomník, ktorý by na Sitne pripomínal a vzdával hold verejnoprospešnej práci mnohých generácií dobrovoľných značkárov turistických chodníkov.

Veď vďaka mnohým generáciám značkárov máme dnes v SR sieť vyznačkovaných turistických chodníkov o celkovej dĺžke približne 15 000 km. V roku 2022 bolo značkovanie turistických trás zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 

Pomník v tvare jednoduchého, masívneho „menhiru“ z prírodného kameňa už existuje a čaká pred ateliérom majstra Mészároša v Slovenskom Grobe na prevoz a umiestnenie v teréne.

So súhlasom správy CHKO Sitno bude stáť pod vrcholom Sitna.

Pomôžte nám pokryť chýbajúce prostriedky na pomník

Klub slovenských turistov požiadal o dotáciu na projekt osadenia pomníka na počesť práce značkárov Ministerstvo obrany SR, prostredníctvom grantovej schémy MO SR, ktorá podporuje aj kultúrno-historické projekty súvisiace s vojenskou históriou.

A ono to naozaj súvisí, lebo po skončení I. svetovej vojny množstvo bývalých dôstojníkov vďaka skúsenostiam z terénu a znalostiam kartografie našlo uplatnenie pri budovaní nových turistických trás, pri zdokonaľovaní metodiky ich značkovania, pri tvorbe turistických máp, pri stavbe turistických chát a pod.

Dá sa povedať, že do nadšenia a živelnosti, ktoré v značkovaní dovtedy vládlo, vniesli armádni veteráni vojenský poriadok a systém, ktorý sa neskôr stal základom technickej normy. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Dotácia od MO SR však pokryje len cca 50 % celkových nákladov na zhotovenie pomníka, jeho prepravu na miesto, osadenie v teréne, úpravu okolia a slávnostné odhalenie.

Chýbajúce prostriedky na dokončenie projektu, čiže na to, aby sa už zhotovený pomník dostal na miesto určenia, sme sa rozhodli vyzbierať prostredníctvom tejto crowdfundingovej kampane. 

Kto stojí za touto iniciatívou?

Klub slovenských turistov je nástupníckou organizáciou nesúci odkaz priekopníkov turistiky – Uhorského karpatského spolku. Už 150 rokov.

Máme viac ako 22 000 členov, ktorí sú združení v 300 miestnych odboroch KST a turistických kluboch. Tretinu členskej základne tvoria deti a mladí ľudia, ktorí sú organizovaní v takmer 30 turistických oddieloch mládeže (TOM). V odboroch a kluboch KST, orientovaných všestranne, alebo len na niektorý druh turistiky, sa vyvíja pestrá činnosť v pešej turistiky, lyžiarskej turistike, cykloturistike, vodnej turistike i vysokohorskej turistike. 

Udržiavame celoslovenskú sieť značkovaných chodníkov. Záslužnú činnosť vykonávajú turisti – značkári KST, ktorí sa starajú o údržbu a obnovu vyše 13.000 km turistických značených trás.

Prevádzkujeme taktiež 5 tatranských chát, vychovávame inštruktorov a cvičiteľov pre turistiku s využitím rôznych nemotorových presunových prostriedkov (pešia, lyžiarska, vodná, vysokohorská, cyklistická a jazdecká turistika).

Aktívna turistika je súčasťou zdravého životného štýlu, vhodnou voľnočasovou náplňou pre každého, bez rozdielu veku.

Viac informácii nájdete na www.kst.sk

......

Pomník pod Sitnom bude pripomínať dlhoročné úsilie a myšlienky, ktoré nesú generácie turistov na Slovensku. Ďakujeme za vašu podporu. 

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

31. 10. 2023 15:00

01: Onedlho skončí kampaň

Priatelia 👋,

ešte pred nedávnom sme spúšťali našu výzvu.

Sme tesne pred úplným finišom.

Ostávajú nám posledné desiatky metrov.

Na záver našej kampane sme si pripravili menšie prekvapenie.

Všetkým z vás, ktorí ste nám prispeli alebo ešte prispejete sumou aspoň 100 €, venujeme kúsok zo samotného pomníka.

Aj týmto spôsobom sa vám chceme odvďačiť za vašu štedrosť.

Ďakujeme a sme veľmi vďační za vašu obrovskú podporu! 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
10 €  •  31. 10. 2023 18:27
Láskavý darca
50 €  •  31. 10. 2023 17:23
Láskavý darca
10 €  •  31. 10. 2023 15:50
Dobročinný Darca
10 €  •  31. 10. 2023 15:20
Dobrosrdečný darca
10 €  •  31. 10. 2023 11:47
Veľkorysý darca
500 €  •  31. 10. 2023 8:31
Zbojnícka chata
Matúš Morong
18 €  •  31. 10. 2023 7:18
Nie je toho veľa, v čom sme na Slovensku svetovou špičkou - úroveň značenia turistických trás je niečo, na čo musíme byť právom hrdí. Vďačne pridávam svoju kvapku.
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  31. 10. 2023 6:38
Láskavý darca
150 €  •  30. 10. 2023 19:31
Dobročinný Darca
20 €  •  30. 10. 2023 17:35
Milý darca
100 €  •  30. 10. 2023 12:23
Veľkorysý darca
400 €  •  30. 10. 2023 10:23
Milý darca
25 €  •  30. 10. 2023 10:22
Štedrý darca
20 €  •  30. 10. 2023 6:09
Dobročinný Darca
25 €  •  29. 10. 2023 22:12
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  29. 10. 2023 17:14
Štedrý darca
10 €  •  28. 10. 2023 12:26
Dobrosrdečný darca
20 €  •  27. 10. 2023 20:30
Dobrosrdečný darca
50 €  •  27. 10. 2023 19:25
Štedrý darca
10 €  •  27. 10. 2023 12:34
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  27. 10. 2023 9:33

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň