Pomôžme mladému slovenskému talentu na jej ceste k vede!

Získaných 0 € 217 €
2 500 €
13 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Anna Podmanická
Dátum pridania
29. 5. 2024

Kto kampaň organizuje?

Volám sa Anička a som stredoškoláčka s nehasnúcou vášňou pre vedu a objavovanie. Od malička ma fascinovalo fungovanie sveta okolo mňa a nebála som sa pýtať ani na každodenné samozrejmosti, ktoré väčšinou z nás ostávajú prehliadnuté. Netrvalo dlho a môj záujem o vedu prerástol ďaleko za školské lavice, keď som začala objavovať oblasti, ktoré ma zaujímali do ešte väčšej hĺbky prostredníctvom literatúry aj domácich experimentov. Pravidelne sa už od základnej školy zúčastňujem všetkých dostupných vedeckých súťaží, olympiád a korešpondenčných seminárov, ktoré ma okrem úspechov tešia možnosťou riešiť zaujímavé príklady a stráviť čas v komunite rovesníkov s podobnými záujmami.

Po týchto riadkoch asi nie je prekvapivé, že väčšinu svojho voľného času venujem práve vede:) Vedu vnímam ako prostriedok, vďaka ktorému môžeme lepšie pochopiť nielen fundamentálne javy vo svete okolo nás, ale aj problémy, ktorým ako jednotlivci či spoločnosť aktuálne čelíme. Od začiatku strednej školy sa mi tento môj záujem o vedu podarilo posunúť na nový level, keď som okrem rôznych súťaží, krúžkov a plávania vedeckou literatúrou začala pracovať aj na vlastných výskumných projektoch. Vďaka tomu som si už vyskúšala prácu vo vedeckej skupine v rámci výpočtovej chémie, kde som sa zaoberala kvantovou simuláciou a aktuálne pracujem na teoretickom modeli nového reaktora na čistenie vody od mikropolutantov, ktoré inak končia v životnom prostredí a negatívne ovplyvňujú stabilitu ekosystémov.

Komu pomôžeme?

Dnes je veda najmä o spolupráci, zdieľaní vedomostí a prístupe ku kvalitnému vybaveniu. Preto by bola účasť na medzinárodnom výskumnom programe Cambridge Future Scholar Programme pre mňa neoceniteľnou skúsenosťou a príležitosťou na môj ďalší rozvoj vo vedeckej sfére.

Tento medzinárodný výskumný program je jeden z najselektívnejších vedeckých programov na svete. Prijatým študentom poskytuje príležitosť podieľať sa na reálnom vedeckom výskume, získať prístup k potrebným teoretickým a praktickým zručnostiam a výskumnému vybaveniu, konzultovať svoje výskumné pokroky so skúsenými profesormi zo špičkových vedeckých inštitúcií ako Oxford, Cambridge, Harvard či MIT a stať sa súčasťou komunity talentovaných študentov z celého sveta, kde každá diskusia je zdrojom nových nápadov a inšpirácie. Preto je skutočnosť, že som sa umiestnila medzi 5% najtalentovanejších stredoškolákov z celého sveta a bola som na tento program prijatá aj so ziskom akademického štipendia, obrovským úspechom. 

Témou výskumného kurzu, na ktorom plánujem v rámci programu pracovať je Nanotechnológia DNA: Dizajn a funkcia inteligentných nano-konštruktov. Tento projekt spája všetky moje vedecké záujmy – od biológie, cez chémiu, fyziku až po matematiku, výpočtové modelovanie a inžinierstvo. Vďaka projektu si rozšírim nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti vo vedeckých odboroch, ktoré ma zaujímajú, no samotnou podstatou projektu je práca na reálnom vedeckom výskume, ktorého výsledky budú mať pozitívny dopad na objasnenie doteraz nepochopených mechanizmov fungovania života, ako aj na vytvorenie nových prototypov nanotechnológií s potenciálom rapídne zlepšiť naše zdravotníctvo či vyriešiť problémy, ktorým aktuálne čelí neudržateľná priemyselná výroba. Výsledky zo svojho niekoľkomesačného výskumu budem mať možnosť aj publikovať, čím sa mi otvoria ďalšie príležitosti do sveta vedeckého výskumu riešiaceho aktuálne problémy ľudstva. 

Aktuálne som v predposlednom ročníku na strednej škole, preto už onedlho môj boj o získanie možností na kvalitné vysokoškolské vzdelanie vyvrcholí. Pri prijímacom procese na renomované technologické univerzity sa kladie dôraz najmä na mimoškolské aktivity počas strednej školy a predošlé skúsenosti s výskumnou prácou.  Preto okrem osobnostného a odbornostného rastu je pre mňa účasť na tomto výskumnom programe aj dvere otvárajúcou príležitosťou pre moje budúce vysokoškolské štúdium.

Mojím cieľom je využiť svoje schopnosti naplno a robiť výskum, ktorý bude riešiť aktuálne problémy, ktorým dnes čelíme v rôznych oblastiach nášho života – od zdravotníctva, cez priemysel až po poľnohospodárstvo a energetiku. Práve interdisciplinarita výskumných tém, ktorými sa zaujímam je niečo, čo v dnešnej odbornej sfére chýba, no pritom má veľký potenciál priniesť nové objavy a želané riešenia. Program Cambridge Future Scholar Programme by mi tak umožnil nielen pokračovať a rozvíjať sa v oblastiach, ktoré ma napĺňajú, ale aj získať príležitosti, vďaka ktorým budem môcť maximalizovať svoj prínos pre svoje okolie a spoločnosť.

Jedinou prekážkou, ktorú ešte musím prekonať na ceste za možnosťou absolvovať tento medzinárodný výskumný program je výška zostávajúcej časti účastníckeho poplatku (školného). Preto dúfam, že aj prostredníctvom tejto kampane sa mi túto poslednú prekážku zostávajúcu na mojej intenzívnej ceste, ktorú som absolvovala až k prijatiu do programu, podarí zdolať!

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze z kampane budú použité na čiastočnú úhradu účastníckeho poplatku za medzinárodný výskumný program Cambridge Future Scholar Programme.

Celý program, vrátane študijných materiálov, pomôcok na výskum a mentoringu profesormi zo špičkových univerzít ako Cambridge a Oxford, predstavuje čiastku 3 400€. To je čiastka už po odpočítaní akademického štipendia, ktoré som vďaka vysokému ohodnoteniu mojej prihlášky získala. 

Som si vedomá, že účasť na tomto medzinárodnom výskumnom programe nie je základnou ľudskou potrebou, ale privilégiom a neopakovateľnou príležitosťou, ktorú si veľmi vážim. Už samotná skutočnosť, že som sa po náročnom niekoľko-kolovom prijímacom procese dostala medzi 5% najtalentovanejších stredoškolákov z celého sveta a bola som na tento program prijatá ma napĺňa odhodlaním pokúsiť sa zo sna spraviť skutočnosť. Jedinou bariérou, ktorá teraz stojí medzi mnou a možnosťou stráviť niekoľko mesiacov výskumom DNA nanotechnológií pod vedením skúsených profesorov a v stimulujúcom akademickom prostredí je zostávajúca časť môjho účastníckeho poplatku (školného).

Preto by som prostredníctvom tejto kampane chcela získať aspoň 2500€ a zvyšnú časť sa snažím pokryť z dostupných grantov, ktoré sú taktiež vysoko selektívne – ale ani po pár neúspešných prihláškach sa nevzdávam:)

Cesta k prijatiu do programu bola prvou výzvou, ktorú som úspešne zvládla – druhou je získanie financií na zvyšnú časť školného, na ktorej zvládnutie však budem potrebovať aj Vašu podporu. Ďakujem za každú pomoc!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
10 €  •  4. 7. 2024 19:16
Biotech Entrepreneur
100 €  •  4. 6. 2024 21:58
Supporting the next generation of Slovak biotech entrepreneurs and scientists.
Milý darca
25 €  •  4. 6. 2024 21:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  3. 6. 2024 14:25
Štedrý darca
47 €  •  30. 5. 2024 22:56
Milý darca
25 €  •  30. 5. 2024 20:29

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Biotech Entrepreneur
100 €  •  4. 6. 2024 21:58
Supporting the next generation of Slovak biotech entrepreneurs and scientists.
Dobrosrdečný darca
10 €  •  4. 7. 2024 19:16
Milý darca
25 €  •  4. 6. 2024 21:27
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  3. 6. 2024 14:25
Štedrý darca
47 €  •  30. 5. 2024 22:56
Milý darca
25 €  •  30. 5. 2024 20:29

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň