Úspešne dokončené:

Pomôžme ťažko telesne znevýhodnenej doktorandke

Získaných 0 € 1 625 €
od 39 darcov
 -
39 darcov
Celkom sa zapojilo
42 €
Priemerná výška daru
500 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme ťažko telesne znevýhodnenej doktorandke

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Daniela Komanická
Dátum pridania
19. 12. 2023
Posledná aktualita

19. 2. 2024 21:29

Poďakovanie / Thank you

(English follows.) Touto cestou chcem zo srdca poďakovať všetkým, čo prispeli na účel mojej zbierky. Mnoho z vás pre mňa zostáva v anonymite, ale nič to nemení na mojej vďačnosti, naopak. Ďakujem aj všetkým vám, čo ste moju výzvu zdieľali a upozorňovali na ňu svoje okolie. Vážim si každý váš pozitívny krok. Vaša pomoc pre mňa bola ešte o to cennejšou, že v poslednej fáze zbierky som ležala týždeň v nemocnici v stave ťažkej chrípky.

Touto zbierkou sa vyzbieralo celkovo 1625 €, v predchádzajúcich dvoch 2644 € a 134 569 Kč (cca 5286 €). Dokopy to síce stále nie je ani polovica financií nutných na zrealizovanie mojej stáže za pomoci osobnej asistencie vo Švédsku, tieto zbierky mi však zatiaľ najviac pomohli pokryť výdaje vynaložené na jej realizáciu a za to som nesmierne vďačná. Bez vašej pomoci by som bola v bezvýchodiskovej situácii. Pokiaľ by ste sa rozhodli prispieť mi dodatočne, moje číslo účtu je

413 416 303 / 7500

IBAN: SK74 7500 0000 0004 1341 6303.

Ešte raz úprimne ďakujem a prajem vám, aby sa k vám ľudia chovali presne tak nápomocne a krásne, ako ste sa zachovali vy ku mne.

/

I would like to sincerely thank everyone who contributed to the purpose of the donation. Many of you remain anonymous to me, but it does not diminish my gratitude; quite the opposite. I also thank all of you for sharing and spreading the word. I appreciate every positive step you have taken. Your help was even more valuable to me in the last phase of the donation, during which I spent one week in the hospital with severe influenza.

A total of € 1,625 was raised through this donation, with € 2,644 and 134,569 CZK (approximately €5,286) in the previous two donations. Although this is still not even half of the funds necessary for the realization of my internship with personal assistance in Sweden, these donations have helped me cover more of its expenses than any other means, for which I am immensely grateful. Without your help, I would be in a hopeless situation. If you decide to contribute additionally, my account number is:

413 416 303 / 7500

IBAN: SK74 7500 0000 0004 1341 6303.

Once again, thank you sincerely. I wish you all to be treated as helpfully and greatly as you have treated me.

Zobraziť celú aktualitu

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Som ťažko telesne znevýhodnená doktorandka na elektrickom vozíku a v prvej polovici roku 2023 som absolvovala stáž na univerzite vo švédskom Lunde. Keďže som počas nej potrebovala dvojitú osobnú asistenciu na 24-hodín každý deň, ktorá sa po dvoch týždňoch musela vystriedať (t.j. pricestovať zo Slovenska, alebo Česka, kde študujem), pobyt znamenal nielen preplatenie mojich výdajov, ako je to v prípade vycestovania človeka bez telesného znevýhodnenia, ale hlavne výdajov dvoch ďalších, tentokrát asistujúcich ľudí. Tie som, pochopiteľne, nedokázala zaplatiť z vlastných zdrojov a Karlova univerzita mi v tom bola nápomocná len minimálne. Na tento účel boli preto spustené dve kampane na Doniu, o ktorých príbehu, priebehu a výsledku si môžete pod názvom Zahraničná stáž doktorandky na vozíku a tiež  Aby moja sestra mohla tiež žiť dôstojnejší život prečítať všetko, čo vás zaujíma.

Komu pomôžeme?

Získané financie mi nesmierne pomohli úspešne absolvovať stáž. Veľa to pre mňa znamenalo, lebo hoci pre ktorúkoľvek moju doktorandskú kolegyňu, či ktoréhokoľvek môjho doktorandského kolegu sú tieto stáže samozrejmosťou, u mňa reálne hrozilo, že ju nikdy nebudem môcť splniť. Tieto financie však nestačili pokryť všetky letenky, bývanie, mestskú dopravu a platy mojej asistencie. Aj keď sme žili skromne, varili sme si a väčšinu času sme trávili na univerzite, na byte, alebo aktivitami, ktoré si nevyžadovali finančné investície, nepodarilo sa nám náklady pokryť z dvoch kampaní a neveľkej podpory od univerzity. Peniaze, ktoré som potrebovala, som si musela požičať a postupne vracať. Z invalidného dôchodku, ktorý pobarám, je to však nesmierne ťažké.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Prosím preto dobrých ľudí, ktorí nie sú v núdzi a radi by niekomu pomohli, o finančnú podporu. Umožnila by mi doplatiť výdaje, ktoré boli vynaložené na asistenciu počas mojej stáže na univerzite vo Švédsku. Vopred vám za toto štedré gesto ďakujem.

Help for a significantly physically disadvantaged PhD student

I am a significantly physically disadvantaged PhD student in an electric wheelchair and in the first half of 2023 I completed an internship at Lund University in Sweden. During the internship, I required double round-the-clock personal assistance (unpaid by the social office in Slovakia) which had to alternate every two weeks (i.e., to arrive from Slovakia or the Czech Republic where I study). The stay meant not only reimbursing my expenses, as when a person without physical disabilities travels, but also the expenses of two assisting people. Of course, I could not afford to pay for these from my own resources, and Charles University provided me with minimal support. Two donations titled 'Internship Abroad for a PhD Student in Wheelchair' and 'So That My Sister Can Also Live a More Dignified Life,' were launched for this purpose. You can read everything you are interested in about the story, progress, and results under these two titles.

Who are we helping?

The collected funds immensely helped me too complete the internship. It meant a lot to me because, while such internships are a matter of course for any of my doctoral colleagues, for me, there was a real risk that I would never be able to fulfill it. However, these funds were not enough to cover all my assistants' flight and train tickets, accommodation, city transportation, and the salaries. Even though we lived modestly, cooked for ourselves, and spent most of our time at the university, at home, or in activities that did not require financial investment, we couldn't cover the expenses with money raised from two donations and the modest support from the university. I had to borrow the money I needed and gradually repay it. It is incredibly challenging to do so from my disability pension.

How are we going to use the raised funds?

Therefore, I kindly ask good-hearted people, who are not in need and would like to help someone, for financial support. It would enable me to cover the expenses used for assistance during my internship at the university in Sweden. I sincerely thank you in advance for this generous gesture.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

19. 2. 2024 21:29

Poďakovanie / Thank you

(English follows.) Touto cestou chcem zo srdca poďakovať všetkým, čo prispeli na účel mojej zbierky. Mnoho z vás pre mňa zostáva v anonymite, ale nič to nemení na mojej vďačnosti, naopak. Ďakujem aj všetkým vám, čo ste moju výzvu zdieľali a upozorňovali na ňu svoje okolie. Vážim si každý váš pozitívny krok. Vaša pomoc pre mňa bola ešte o to cennejšou, že v poslednej fáze zbierky som ležala týždeň v nemocnici v stave ťažkej chrípky.

Touto zbierkou sa vyzbieralo celkovo 1625 €, v predchádzajúcich dvoch 2644 € a 134 569 Kč (cca 5286 €). Dokopy to síce stále nie je ani polovica financií nutných na zrealizovanie mojej stáže za pomoci osobnej asistencie vo Švédsku, tieto zbierky mi však zatiaľ najviac pomohli pokryť výdaje vynaložené na jej realizáciu a za to som nesmierne vďačná. Bez vašej pomoci by som bola v bezvýchodiskovej situácii. Pokiaľ by ste sa rozhodli prispieť mi dodatočne, moje číslo účtu je

413 416 303 / 7500

IBAN: SK74 7500 0000 0004 1341 6303.

Ešte raz úprimne ďakujem a prajem vám, aby sa k vám ľudia chovali presne tak nápomocne a krásne, ako ste sa zachovali vy ku mne.

/

I would like to sincerely thank everyone who contributed to the purpose of the donation. Many of you remain anonymous to me, but it does not diminish my gratitude; quite the opposite. I also thank all of you for sharing and spreading the word. I appreciate every positive step you have taken. Your help was even more valuable to me in the last phase of the donation, during which I spent one week in the hospital with severe influenza.

A total of € 1,625 was raised through this donation, with € 2,644 and 134,569 CZK (approximately €5,286) in the previous two donations. Although this is still not even half of the funds necessary for the realization of my internship with personal assistance in Sweden, these donations have helped me cover more of its expenses than any other means, for which I am immensely grateful. Without your help, I would be in a hopeless situation. If you decide to contribute additionally, my account number is:

413 416 303 / 7500

IBAN: SK74 7500 0000 0004 1341 6303.

Once again, thank you sincerely. I wish you all to be treated as helpfully and greatly as you have treated me.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
20 €  •  17. 2. 2024 8:06
Štedrý darca
10 €  •  16. 2. 2024 23:48
Milý darca
25 €  •  16. 2. 2024 23:08
Dobrosrdečný darca
10 €  •  16. 2. 2024 16:41
Dobročiný Darca
25 €  •  16. 2. 2024 14:58
Dobrosrdečný darca
25 €  •  16. 2. 2024 8:38
Láskavý darca
50 €  •  16. 2. 2024 6:28
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 2. 2024 1:02
Milý darca
25 €  •  15. 2. 2024 22:16
Danka Borosova
30 €  •  15. 2. 2024 17:14
Danka,prajem Ti len to najlepsie a naplnenie vsetkych snov.
Štedrý darca
30 €  •  1. 2. 2024 6:15
Milý darca
25 €  •  31. 1. 2024 18:21
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  31. 1. 2024 17:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  29. 1. 2024 18:02
Šárka
50 €  •  24. 1. 2024 9:47
Držím palce!
Veľkorysý darca
10 €  •  22. 1. 2024 22:35
Milý darca
500 €  •  19. 1. 2024 8:27
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 1. 2024 9:07
Štedrý darca
50 €  •  15. 1. 2024 23:09
Drzim palce, len tak dalej
Dobročiný Darca
50 €  •  15. 1. 2024 22:26
Dobročiný Darca
100 €  •  15. 1. 2024 19:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  11. 1. 2024 16:37

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň