Výzva ukončená:

Pomôž rozšíriť medzinárodné povedomie u študentov základných a stredných škôl

Získaných 0 € 1 095 €
5 000 €
 -
13 darcov
Celkom sa zapojilo
84 €
Priemerná výška daru
850 €
Najvyšší dar
106 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôž rozšíriť medzinárodné povedomie u študentov základných a stredných škôl

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
AIESEC Slovensko
Dátum pridania
4. 10. 2022

Projekt Educate Slovakia a jeho pozitívny dopad

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Sme mladí dobrovoľníci, členovia medzinárodnej organizácie AIESEC, ktorí prostredníctvom organizácie rôznorodých projektov pomáhajú slovenskej mládeži rozvíjať sa a posúvať vpred. 

Jedným z takýchto projektov je aj Educate Slovakia, ktorým chceme dosiahnuť najmä väčšie zapojenie slovenskej mládeže do diania okolo seba. Náš projekt im sprostredkuje rozmanitosť sveta a jeho kultúr bez toho, aby opustili lavice svojich tried. Viac o projekte sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom jednej z našich záverečných správ.

Projektom spestríme ich bežný školský deň niečím nevšedným, zaujímavým, no náučným. Zároveň sprostredkujeme možnosť nazrieť do iných kultúr aj takým deťom, ktoré by inak túto možnosť vzhľadom na prostredie, z ktorého pochádzajú, možno len tak ľahko nemali. 

Medzi hlavné pozitívne dopady projektu Educate Slovakia patrí: 

 • zlepšenie konverzačných zručností a zdokonalenie sa v anglickom jazyku, 
 • zvýšenie sebavedomia u zapojenej mládeže, 
 • porozumenie a spoznanie nových kultúr, 
 • oživenie bežných školských týždňov,
 • možnosť spoznať nových ľudí, 
 • vyvracanie predsudkov.

Naše doterajšie úspechy

Projekt Educate Slovakia oslávi tento rok desiate výročie pôsobenia na Slovenských školách. Za toto obdobie sa nám podarilo sprostredkovať zaujímavé vyučovacie hodiny vďaka stovkám dobrovoľníkom zo všetkých kútov sveta, ako napríklad z Brazílie, Indonézie, Číny, Nepálu, množstva európskych aj iných krajín.

Posledné dva roky nám však tak ako všetkým, plány prekazila pandémia koronavírusu. V jej dôsledku bolo nemožné privítať na Slovensku zahraničných dobrovoľníkov fyzicky. Nenechali sme sa odradiť a aj napriek tejto prekážke sme projekt naďalej realizovali online, aby sme študentom neprestajne prinášali možnosť zažiť vyučovacie hodiny v rámci projektu Educate Slovakia. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

AIESEC je organizácia, ktorá nie je orientovaná na zisk, a teda všetky získané financie využijeme na pokrytie nákladov, spojených s realizáciou projektu Educate Slovakia. Vašimi darmi nám pomôžete zabezpečiť plynulý priebeh projektu.

Konkrétne položky, ktoré potrebujeme pokryť sú: 

 • ubytovanie stážistov – 2 500€,
 • strava pre stážistov – 1 600€,
 • doprava – 700€,
 • materiály využité na hodinách – 200€.

Vďaka projektu sme sprostredkovali hodiny už pre viac ako 100 000 slovenských študentov a naše úsilie chceme rozvíjať aj naďalej. 

Vďaka Vašej pomoci môžeme ovplyvniť až 18 000 tisíc detí v školách a viac ako 250 dobrovoľníkov zo Slovenska či zo zahraničia!

Ďakujeme ! 

The Educate Slovakia project and its positive impact

We are young volunteers, members of the international organization AIESEC, who help Slovak youth develop and move forward through the organization of various projects.

Educate Slovakia is one such project, with which we want to achieve greater involvement of Slovak youth in the events around them. Our project will convey to them the diversity of the world and its cultures without leaving their classrooms. You can also learn more about the project through one of our final reports – SK only (https://bit.ly/ES-zaverecna-sprava).

With the project, we will diversify their ordinary school day with something unusual, interesting, and educational. At the same time, we provide the opportunity to look into other cultures to children who might otherwise not have this opportunity easily due to the environment they come from.

The main positive impacts of the Educate Slovakia project include:

 • improving conversational skills and improving the English language,
 • increasing the self-confidence of the involved youth,
 • understanding and getting to know new cultures,
 • revival of normal school weeks,
 • the opportunity to meet new people,
 • disproving prejudices.

Our achievements so far

This year, the Educate Slovakia project will celebrate its tenth anniversary in Slovak schools. During this period, we managed to provide interesting lessons thanks to hundreds of volunteers from all corners of the world, such as Brazil, Indonesia, China, Nepal and many European and other countries.

However, for the past two years, like everyone else, the coronavirus pandemic has thwarted our plans. As a result, it was impossible to physically welcome foreign volunteers to Slovakia. We did not let ourselves be discouraged and, despite this obstacle, we continued to implement the project online in order to constantly bring students the opportunity to experience the lessons within the Educate Slovakia project.

What exactly will the money from this campaign be used for?

AIESEC is an organization that is not profit-oriented, so we will use all the funds obtained to cover the costs associated with the implementation of the Educate Slovakia project. Your donations will help us ensure the smooth running of the project.The specific items we need to cover are:

 • accommodation of interns – €2,500,
 • food for interns – €1,600,
 • transport – €700,
 • materials used in lessons – €200.

Thanks to the project, we have already provided lessons for more than 100,000 Slovak students, and we want to continue to develop our efforts.

Thanks to your help, we can influence up to 18,000 children in schools and more than 250 volunteers from Slovakia and abroad!

We thank you!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
850 €  •  14. 12. 2022 14:21
Dobrosrdečný darca
6 €  •  26. 11. 2022 18:35
Láskavý darca
25 €  •  24. 11. 2022 16:30
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  24. 11. 2022 11:19
Janka
20 €  •  9. 11. 2022 10:18
Ahojte, bolo by možné priať aj kráty popis v angličtne :-) Projetku Educate Slovakia verím a rada by som zbierku zazdielala na sociálnych sieťach.
Láskavý darca
25 €  •  31. 10. 2022 23:50
Dobrosrdečný darca
9 €  •  31. 10. 2022 18:21
Dobrosrdečný darca
100 €  •  18. 10. 2022 10:50
Dobročiný Darca
5 €  •  10. 10. 2022 22:36
Dobročiný Darca
5 €  •  5. 10. 2022 15:11
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  5. 10. 2022 14:45
Milý darca
10 €  •  5. 10. 2022 9:26
Veľkorysý darca
25 €  •  4. 10. 2022 12:21

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň