Úspešne dokončené:

Pomôžme dobrovoľníkom na východe Ukrajiny naďalej zachraňovať životy

Získaných 0 € 1 836 €
od 43 darcov
 -
43 darcov
Celkom sa zapojilo
43 €
Priemerná výška daru
250 €
Najvyšší dar
9 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme dobrovoľníkom na východe Ukrajiny naďalej zachraňovať životy

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Michal Burza
Dátum pridania
24. 10. 2023

Kto kampaň organizuje?

Volám sa Michal Burza a Ruskú vojnu na Ukrajine sledujem ako dokumentarista od zimy roku 2014. Vtedy som aktívne dokumentoval dianie na Ukrajine vrátane tragických udalosti na Majdane, Donbase či obsadenie Krymu. 

Počas mojej fotografickej praxe som spolupracoval napríklad s Človekom v Ohrození, Amnesty International, DePaul Slovensko či Nota Bene. 

Ruská vojna na Ukrajine prerástla 24. februára 2023 z okupovania vybraných regiónov do totálnej invázie, pred ktorou už nikto nebol v bezpečí. Ako fotograf na voľnej nohe som sa spolu s Branislavom Ondrášikom s odstupom času vrátil na Ukrajinu a opäť zaznamenával život v Slovjansku a na Donbase. 

Je náročné zachytiť a sprostredkovať všetky príbehy, ktoré som na mieste videl a emócie, ktoré prežil. Pocit nekonečnej nespravodlivosti voči bežným ľuďom vo mne zostal. Aj preto by som Vás rád požiadal, aby sme spolu pomohli dvom skupinám dobrovoľníkov, ktoré sa na východe Ukrajiny neúnavne snažia pomôcť tým, čo si nevedia pomôcť sami. 

-----------------------------------------------------------------

My name is Michal Burza, and I've been documenting the Russian war in Ukraine as a documentary photographer since the winter of 2014. During that time, I actively recorded the events in Ukraine, including the tragic incidents on Maidan, in Donbas, and during the occupation of Crimea.

Throughout my photography journey, I've collaborated with various organizations, such as People in Peril, Amnesty International, DePaul Slovakia, and Nota Bene.

It's challenging to capture and convey all the stories and emotions I've witnessed on the ground. The sense of enduring injustice toward ordinary people has remained present. That's why I'm reaching out to request your support for two groups of dedicated volunteers who are tirelessly aiding those in need in the eastern part of Ukraine.

Komu pomôžeme?

Pomôžme dvom skupinám dobrovoľníkov – Velonteerom z Charkivu a kaplánovi Sašovi, ktorý pomáha na Donbase 

Od momentu keď Rusko vtrhlo na Ukrajinu 24. februára je Charkiv, ako významné mesto pri hraniciach, terčom neustálych útokov. Po vypuknutí vojny mesto trpelo nedostatkom surovín, zimou a neustálym ostreľovaním.

Problémy bežného života nezmizli len preto, že sa Putin rozhodol napadnúť Ukrajinu. Keď Inna potrebovala doručiť lieky svojmu otcovi nedarilo sa jej zohnať žiadnu organizáciu, čo by takto personalizovaný servis pre nevládneho človeka mohla zabezpečiť. Až kým stretla svojho známeho, ktorý ochotne súhlasil, že balík doručí. Prišiel poň v zime na bicykli. Tu však príbeh pomoci neskončil. Inna si uvedomila, že v rovnakej situácii sú aj iní ľudia. V tak veľkom meste ako je Charkiv určite zostalo veľké množstvo imobilných ľudí, pre ktorých je zájsť si pre pomoc mimo svojho domu nepredstaviteľné a lieky sú pre nich otázkou života a smrti. Postupne vybudovali skupinu cyklistov a logistickú sieť dodávateľov aby dokázali obhospodarovať viac ako 800 ľudí, ktorí si nedokážu pomôcť sami a nemajú blízkych, ktorí by im pomohli. Aktívne spolupracujú aj s organizáciou DePaul Ukraine. 

Velonteeri získavajú financie na lieky, plienky, jedlo či inú pomoc núdznym ako aj na prvú pomoc pre Obrancov Ukrajiny.

Kaplán Alexander Rešetnik pomáha na východe Ukrajiny takmer od obsadenia Donbasu. Za dlhé roky pomohol priamo či nepriamo s evakuáciou tisícok ľudí. Keď sme čítali o ťažkých bojoch o Lisičansk a Severodonetsk Saša a jeho známi jazdili s dodávkou hore dolu, aby zachránili čo najviac ľudí.

V dedinkách okolo frontu zostali prevažne starí ľudia, ktorí odmietli opustiť svoje domovy. Veď v nich prežili svoj celý život. Tí potrebujú pomoc. V čase keď som s ním pred rokom trávil čas v Slovjansku bolo nútených svoje domovy neďaleko Rusmi okupovaného územia opustiť viacero z tých, čo sa snažili prítomnú vojnu ignorovať, tých ktorí si predstavovali, že pri svojej záhradke a zvieratách strávia svoj dôchodok. Ruské ostreľovanie našťastie zasiahlo len stodolu a zranenia neboli vážne.

Saša a jeho priatelia pomáhajú evakuovať ľudí v núdzi a rozvážajú pomoc Obrancom Ukrajiny.


Babičku Šuru Saša evakuoval z dedinky neďaleko Slovjanska. Po tom, čo ju nechali prespať v miestnom kostole, ma poprosili či by som ju cestou do Kyiva neodviezol do Dnipra alebo do Čerkasy kde ju už čakal jej syn. Zo Slovjanska nás ráno odprevádzali sirény a výbuchy v inej časti mesta. Keď sme prešli Kramatorsk prišľa okamžitá úľava a na babičku Šuru dopadla únava. Večer sa už stretla so svojim synom v bezpečí. Zažil som tak na vlastnej koži aká je dôležitá pomoc ľudí ako je Saša či Inna z Volunteerov. 

----------------------------------------------------------------

Let's Join Hands to Support Two Groups of Volunteers – Velonteers from Kharkiv and Chaplain Sasha in Donbass

Since Russia's invasion of Ukraine on February 24, Kharkiv, a significant city near the border, has been subjected to constant attacks. With the outbreak of war, the city faced shortages of essential supplies, harsh winters, and relentless shelling.

During the winter of 2022, Inna, who was hiding from frequent attacks in a bomb shelter, had to solve the problem of how to deliver medicine to her father but couldn't find any organization capable of providing such personalized service. In a remarkable display of kindness, a friend stepped forward, delivering the much-needed medication on a bicycle during the harsh winter. This act of compassion didn't conclude there. Inna realized that there were others in similar situation. In a city as large as Kharkiv, many immobile individuals can't leave their homes for assistance, and access to medicine is a matter of life and death for them. In response, they formed a group of cyclists and a logistics network of suppliers to assist over 800 people who are unable to help themselves and lack familial support. They also actively collaborate with the DePaul Ukraine.

These volunteers tirelessly raise funds for medicines, diapers, food, and other essentials, as well as providing crucial first aid for the Defenders of Ukraine.

Another remarkable volunteer is Chaplain Alexander Reshetnik, who has been a beacon of hope in eastern Ukraine since the occupation of Donbass in 2014. Over the years, he has directly or indirectly contributed to the evacuation of thousands of people. During intense battles in Lisicansk and Severodonetsk, he and his friends worked tirelessly and drove his van back and forth to save as many lives as possible.


In the villages near the front lines, mainly elderly individuals have chosen to stay in their homes, where they've spent their entire lives. As the war encroached on their homes, they needed help. Unfortunately, they were often forced to leave their homes by shelling. Thankfully, Sasha his friends and other volunteers are there to evacuate people in need. Seeing „grandma Sura“ packed her whole life in two small plastic bags was heart-breaking but her evacuation was necessary. Next day I have transport her from Slovyansk to her son to Cherkasy. We were leaving town accompanied by the sound of sirens and the sounds of explosions at the opposite end of town. Relief came when we passed Kramatorsk.

Based on my experience I can see vital importance of people like Sasha and Inna from Volunteers.


Let's join forces and lend our support to these remarkable individuals. Together, we can make a difference.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze z tejto výzvy budú rozdelené medzi dve skupiny dobrovoľníkov pomáhajúcich na východe Ukrajiny – Velonteerov a kaplana Alexandra, aby im pomohli pokračovať v dôležitej činnosti, ktorú na východe krajiny vykonávajú. Za získané prostriedky sa nakúpia nevyhnutné lieky, jedlo, dôchodcovské plienky, lekárničky, turnikety, ochranné pomôcky, iná humanitárna pomoc pre ľudí v núdzi, servis nevyhnutných technológii či réžia pre udržateľnú pomoc. Nákup potrebných vecí, ktoré si bližšie operatívne špecifikujú dobrovoľníci podľa aktuálnych potrieb bude zabezpečený mnou alebo priamo nimi za využití ich existujúcich lokálnych dodávateľských sietí.

Ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc! Vaša pomoc bude odovzdaná priamo dobrovoľníkom počas našej novembrovej cesty.  

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
5 €  •  2. 11. 2023 11:14
Milý darca
10 €  •  2. 11. 2023 10:03
Vlado
21 €  •  1. 11. 2023 22:25
Šťastnú cestu, chalani.
Dobročinný Darca
130 €  •  1. 11. 2023 20:10
Milý darca
25 €  •  1. 11. 2023 19:09
Dobročinný Darca
10 €  •  31. 10. 2023 18:02
Štedrý darca
100 €  •  31. 10. 2023 16:16
Láskavý darca
50 €  •  31. 10. 2023 15:48
Veľkorysý darca
25 €  •  31. 10. 2023 11:11
Dobrosrdečný darca
25 €  •  31. 10. 2023 10:52
Nik si nezaslúži trpieť
Dobrosrdečný darca
10 €  •  30. 10. 2023 17:29
Milý darca
240 €  •  30. 10. 2023 10:59
Štedrý darca
10 €  •  29. 10. 2023 20:32
Dobročinný Darca
10 €  •  29. 10. 2023 15:55
Veľkorysý darca
250 €  •  28. 10. 2023 8:31
Dobrosrdečný darca
10 €  •  27. 10. 2023 17:44
Dobrosrdečný darca
50 €  •  27. 10. 2023 15:17
Milý darca
25 €  •  27. 10. 2023 15:15
Dobročinný Darca
25 €  •  27. 10. 2023 15:14
Veľkorysý darca
10 €  •  27. 10. 2023 15:13
Milý darca
10 €  •  27. 10. 2023 15:12

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň