Projekt ukončený:

Poskladajme sa na štipendiá pre domškolákov v núdzi

Míľnik 1/2

Pomôžete nám pokryť školné pre najsúrnejšie prípady zdravotne znevýhodnených detí

Získaných 0 € 2 254 €
1 500 €

Míľnik 2/2

Pomôžete nám pokryť školné pre najaktútnejšie prípady rodín, o ktoré sa stará samoživiteľ

Získaných 0 € 2 254 €
6 000 €
 -
66 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
34 €
Priemerná výška daru
350 €
Najvyšší dar
30 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Poskladajme sa na štipendiá pre domškolákov v núdzi

Míľnik 1/2

Pomôžete nám pokryť školné pre najsúrnejšie prípady zdravotne znevýhodnených detí

Získaných 0 € 2 254 €
1 500 €

Míľnik 2/2

Pomôžete nám pokryť školné pre najaktútnejšie prípady rodín, o ktoré sa stará samoživiteľ

Získaných 0 € 2 254 €
6 000 €
Zakladateľ
Ťahanovská záhrada, zriaďovateľ Slobodnej demokratickej školy
Dátum pridania
5. 6. 2024

Keďže nemáme všetky peniaze sveta, potrebujeme vašu pomoc

Domáce vzdelávanie na Slovensku vyhľadáva stále viac rodičov, „nútené domškoláctvo“ je však forma, ktorú si mnoho rodín nevyberá. Sme základná škola a v minulom školskom roku sme poskytli psychologickú a pedagogickú podporu viac ako 700 žiakom a ich rodičom na Slovensku. Tento rok nás o štipendium požiadalo viac ako 150 rodín, ktoré uvádzajú dôvody ako:

 • deti potrebujú špeciálny prístup, pretože majú poruchu autistického spektra, autoimunitné, onkologické alebo iné ochorenie, ktoré vyžaduje individuálne vzdelávanie (alebo sa ochorenie vyskytuje u niektorého z rodinných členov),

 • žijú v odhľalej lokalite, často v prírode, a nevedia zabezpečiť dochádzanie dieťaťa do školy,

 • majú viacero detí a nevedia zariadiť vyučovanie pre každého z nich,

 • rodič (najčastejšie matka) je samoživiteľ z dôvodu úmrtia partnera, respektíve druhý rodič adekvátne neprispieva na dieťa.

My tieto peniaze žiaľ nemáme a preto vás prosíme o pomoc. 

Prečo sa niekto rozhodne pre domáce vzdelávanie? ⬇️

„Vždy existujú riešenia. Aj to ma naučilo domáce vzdelávanie, o ktorom som kedysi ani len netušila. Moja dcérka chodila do materskej školy, kde to zbožňovala. Nebol jediný dôvod myslieť si, že základná škola nebude pre ňu. Už na prvom stupni ju ale postretli psychosomatické ťažkosti, ktoré vyústili do vážneho stavu. Zo dňa na deň ostala doma a do lavíc základnej školy sa už nevrátila. Po porade s psychológmi sme zvolili cestu domáceho vzdelávania a nemohlo sa nám stať nič lepšie. 

Moja dcéra v sebe opäť objavila vášeň pre učenie, zdravotné problémy sa vytratili a napriek nepriazni a častému nepochopeniu zo strany okolia, ukončila základnú školu úspešnými prijímačkami na konzervatórium.“ (Miška, mama domškoláčky)

Mnohé príbehy rodičov sú ešte náročnejšie, no vzhľadom na rešpektovanie súkromia sme sa rozhodli ich nezverejňovať.

Aká je realita domáceho vzdelávania?

 • chýbajúca finančná podpora domáceho vzdelávania – rodina často stratí jeden príjem (jeden z rodičov zostane doma) a musí z vlastných zdrojov zabezpečiť učebné pomôcky, výlety a exkurzie, socializáciu, vhodné učebnice, atď.,
 • vyššia časová a psychická náročnosť kladená na rodiča,
 • kritika rodiny a okolia, keďže táto forma vzdelávania často nie je v okolí rodiny známa.

Chýbajúca finančná podpora spolu s vyššou časovou a finančnou náročnosť privádza mnoho rodičov do patových situácií a preto vás prosíme o pomoc. Podporte našu zbierku a pomôžte tak zabezpečiť domáce vzdelávanie rodín, ktoré si ho inak nemôžu dovoliť.

Kto sme?

V Demokratickej základnej škole v Košiciach poskytujeme približne polovici domškolákov zo Slovenska podporu v ich domácom vzdelávaní. Máme viac ako 30 zamestnancov, ktorí nielen organizujú pre deti krúžky alebo ich preskúšavajú z predmetov, ale poskytujú aj psychickú, pedagogickú či legislatívnu podporu pre rodičov. 

Pomôžte nám vyzbierať školné pre deti rodičov, ktorí si ho nemôžu dovoliť. Pomôžete rodinám po celom Slovensku zjednodušiť už aj tak komplikovanú situáciu.

Ďalšie informácie o nás nájdete na webe školy www.SlobodnaSkola.sk a webe zriaďovateľa www.TahanovskaZahrada.sk

💸 Na čo použijeme vyzbierané financie?

 • pedagogické a legislatívne konzultácie pre rodičov,
 • psychologická, špeciálnopedagogická podpora pre deti aj rodičov,
 • pravidelné preskúšavanie zo všetkých predmetov,
 • čiastočné financovanie učebných pomôcok,
 • návštevy rodín a skupín po celom Slovensku, za ktoré zodpovedáme.

Domškoláctvo vie byť aj krásne, umožnime ho zažiť každému, kto ho potrebuje

❤️ Keby máme všetky peniaze sveta, pomôžeme každej rodine získať výhody domškoláctva:

 • slobodu prispôsobiť vzdelávanie záujmom, schopnostiam a biorytmu dieťaťa ako aj potrebám rodiny;
 • väčší pokoj, prehĺbenie rodinných vzťahov a odbúranie rizika možnej šikany;
 • väčšiu časovú efektivitu vzdelávania – predpísané učivo sa dieťa doma naučí obyčajne podstatne rýchlejšie ako v škole;
 • viac času v prírode, viac priestoru na pohyb, hru a rozvoj záujmov dieťaťa.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Jana Ď.
10 €  •  5. 7. 2024 10:35
Robíte skvelú prácu. Prajem veľa síl a vytrvalosti.
Láskavý darca
20 €  •  4. 7. 2024 13:45
Štedrý darca
5 €  •  4. 7. 2024 13:35
Milý darca
10 €  •  4. 7. 2024 10:33
Darca, ktorý je za každú dobrosť
35 €  •  3. 7. 2024 23:16
Veľkorysý darca
29 €  •  3. 7. 2024 21:24
Milý darca
35 €  •  3. 7. 2024 10:05
Milý darca
30 €  •  2. 7. 2024 23:50
Dobrosrdečný darca
10 €  •  2. 7. 2024 12:13
Dobrosrdečný darca
5 €  •  2. 7. 2024 7:13
Veľkorysý darca
10 €  •  1. 7. 2024 22:53
Veľkorysý darca
20 €  •  1. 7. 2024 17:19
Štedrý darca
20 €  •  30. 6. 2024 12:57
Štedrý darca
100 €  •  29. 6. 2024 16:22
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  29. 6. 2024 11:22
Veľkorysý darca
350 €  •  29. 6. 2024 11:19
Hannah K.
50 €  •  29. 6. 2024 11:14
Aj keď mam iba 12 rokov zalezi mi na pomoci iným deťom
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  26. 6. 2024 15:31
Milý darca
50 €  •  26. 6. 2024 11:59
Dadka L.
20 €  •  26. 6. 2024 11:14
Nech sú všetky deti sveta šťastné milované podporované a Darované s láskou.Laliovci
Milý darca
29 €  •  26. 6. 2024 9:58

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu