Výzva ukončená:

Pomôžme Martinovi vyliečiť sa a žiť

Míľnik 1/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
27 500 €

Míľnik 2/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
55 000 €

Míľnik 3/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
82 500 €

Míľnik 4/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
110 000 €

Míľnik 5/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
120 000 €
 -
1 597 darcov
Celkom sa zapojilo
41 €
Priemerná výška daru
1 060 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme Martinovi vyliečiť sa a žiť

Míľnik 1/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
27 500 €

Míľnik 2/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
55 000 €

Míľnik 3/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
82 500 €

Míľnik 4/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
110 000 €

Míľnik 5/5

Tökölyová

Získaných 0 € 66 245 €
120 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Martin Kautz – Krupa
Dátum pridania
12. 12. 2023
Posledná aktualita

25. 2. 2024 18:15

Ďakujem

Milí priatelia a všetci moji podporovatelia,

rád by som sa vám poďakoval a podelil sa s vami so všetkým novinkami.

Čo sa týka zbierky, aj keď sme nevyzbierali cieľovú sumu, zbierka dopadla nad moje očakávania. To ako ste sa dokázali spojiť a spolu bojovať za moje uzdravenie je úžasné a tým ste mi dali veľa síl. Ďakujem vám! Spolu sme na moju liečbu nazbierali viac ako polovicu cieľovej sumy. Financie na celú liečbu zatiaľ nemám, ale spolu s financiami z vlastných zdrojov pokryjú náklady na najbližšie mesiace. 

Od viacerých z vás som dostal otázku ako budem financovať liečbu  po vyčerpaní vyzbieraných financií a či nebudem potrebovať vašu pomoc.

Nasledujúce kroky v liečbe určia lekári podľa aktuálnych okolností. Podľa ich nastavenia budem poznať celkovú dĺžku ako aj sumu za moju ďalšiu liečbu. Budem vám veľmi vďačný ak mi aj v ďalšej fáze budete oporou.

A teraz tie najlepšie správy. 

Každým podaním liečby (Darzalex v kombinácií s ďalšími liekmi) som bližšie k cieľu – vyzdravieť sa. Dokazujú to kontrolné hematologické vyšetrenia. A dokonca aj CT vyšetrenie preukázalo výrazne zmenšenie tumoru v sánke, ktorý sa zmenšil takmer na polovicu svojej pôvodnej veľkosti!

Ďakujem zo srdca každému jednému z vás a prajem vám do ďalších dní zdravie, radosť a lásku.

S láskou a úctou Martin

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Target amount  120 000€

Milestone 1/5  = 27 500€

                   2/5  = 55 000€

                   3/5  = 82 500€

                   4/5  =110 000€

                   5/5  =120 000€


Ahojte,

volám sa Martin. Už je to 7 rokov, čo mi pri darcovskom odbere krvi zistili, že moja krv nie je v poriadku. Po slede vyšetrení som sa stal onkologickým pacientom.

Komu pomôžeme?

Býval som pravidelným darcom krvi. Každého pol roka som sa darovaním vzácnej tekutiny snažil pomáhať. Pred 7 rokmi pri poslednom odbere mi však krv zobrať odmietli pre podozrenie z vážneho zdravotného problému. Podozrenie sa žiaľ potvrdilo. Moja diagnóza znela Mnohopočetný myelóm – zriedkavé nádorové ochorenie krvi.

Táto informácia mi zo dňa na deň zmenila život. Nasledoval kolobeh rôznych terapií – chemoterapie, biologická liečba, transplantácie kmeňových buniek… Boli ťažké, aj veľmi ťažké dni – týždne. Mal som šťastie. Bol som a aj naďalej som liečený na Klinike hematológie a transfúziológie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde ma liečia a starajú sa o mňa najlepší odborníci na túto problematiku.

Dokázali zázrak.

Po podaní liečby liekom Darzalex v kombinácií s ďalšími medikamentami a následnej transplantácii kmeňových buniek od môjho brata, som sa stal takmer zdravý. Píšem takmer, lebo moje výsledky boli ako u zdravého, ja som sa cítil ako zdravý, ale vieme, že toto ochorenie je zatiaľ nevyliečiteľné. 36 mesiacov som bol v remisii. Mohol som žiť, smiať sa, znova pracovať, piecť kváskový chlieb, vidieť východ slnka na horách…až prišiel nedávno deň, kedy nie len krvné testy, ale aj CT vyšetrenie ukázali, že sa myelóm „zobudil“. Tentokrát aj s tumorom v sánkovej kosti. Obdobie mojej remisie sa skončilo. Je tu ďalšia recidíva.

Opäť sa tím špičkových odborníkov spojil a rozhodli o mojej liečbe. Je ňou biologická liečba Darzalexom aj v kombinácií s inými preparátmi. Darzalex hral pred 3 rokmi hlavnú rolu pri záchrane môjho života. Lekárski odborníci na Slovensku aj Česku usúdili, že by som znovu mohol profitovať z liečby Darzalexom v kombinácií s ďalšími preparátmi aj v súčasnosti. Žiaľ, túto život zachraňujúcu liečbu mi poisťovňa ani po opakovaných odvolaniach neschválila.

Túto liečbu však už dostávam. Boli mi podané už prvé tri dávky v týždenných intervaloch, vďaka ľudom s veľkým srdcom. Dôkaz o tom, že liečba je účinná, mám. Kontrolné CT po prvých dvoch podaniach kombinácie Darzalexu spolu s ďalšími medikamentami ukázalo, že sa mi tumor v sánkovej kosti zmenšil takmer o 1 centimeter.

Skrsla mi nádej. Nádej na ďalšiu remisiu. Nádej, že príde čas, kedy opäť porazíme myelóm a ja budem opäť môcť žiť, skoro ako zdravý človek.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Od môjho cieľa znova žiť ako zdravý človek ma žiaľ delí mnoho času, ale hlavne peňazí. Finančné prostriedky, ktoré potrebujem budú použité na úhradu liečby Darzalexom, v kombinácii s inými protinádorovými liekmi, stomatochirurgickej liečby a následnej stomatoprotetiky a rekonvalescencie. Momentálne finančné náklady na túto liečbu sú vo výške 27 500€ mesačne.

Za akúkoľvek finančnú podporu mojej liečby Vám budem veľmi vďačný.

Who am I?

Hello,
My name is Martin. It’s been seven years since I found out that my blood is not okay. It was during
one of my regular blood donation. After a series of tests, I became an oncology patient.

Who are we helping?

I was a regular blood donor. Every six months, I tried to help by donating this unique liquid. Seven years ago my blood was refused because there was suspicion that I had a serious medical problem.
The suspicion was unfortunately confirmed. My diagnosis was multiple myeloma – a rare cancer of the blood. This information changed my life from day to day. A cycle of different therapies followed – chemotherapy, biological treatment, stem cell transplantation. . . there has been hard days, very hard days—weeks. I was lucky. From the beggining I have been treated at the Department of Haematology and Transfusionology of St. Cyril and Metod Hospital in Bratislava, where I am treated by the best
experts in related field.

They've performed a miracle

After receiving treatment with Darzalex in combination with other medication and a subsequent stem cell transplantation from my younger brother, I became almost healthy. I write almost because my
results were like healthy, I felt healthy, but we know that this disease is not yet curable. I was in remission for 36 months. I could live, laugh, work again, bake sourdough bread, see the sunrise in the
mountains. . . Until recently, the day came when not only blood tests but also CT scans showed that myeloma is back. This time with a tumor in the jaw-bone. My time of remission is over.

Once again, a team of top experts came together and decided on my treatment. It is a biological treatment with Darzalex, in combination with other medication. Darzalex played a leading role in
saving my life three years ago. Medical experts from Slovakia and Czech Republic have concluded that I could benefit from Darzalex treatment again together in combination with other medication.
Unfortunately, this life-saving treatment was not approved by my health insurance company even after repeated appeals.

I am already receiving this treatment. I have already been given the first three doses at weekly intervals, thanks to people with a big heart. I have proof that the treatment is effective. A follow-up
CT scan after the first two doses of Darzalex showed that the tumour had shrunk by almost 1 centimeter.

That is giving me hope. Hope for another remission. Hopefully the time we beat myeloma again is comming. And I hope I will be able to live again, almost as a healthy person.

What exactly will the money from this campaign be used for?

Unfortunately lot of time and money is between me and my goal to live as a healthy person again. Money from this donation will be used to pay for Darzalex treatment, in combination with other
anticancer drugs, dental surgery and subsequent prosthetics and convalescence. The current cost of my treatment is 27,500€ per month.

Any financial support for me will be greatly appreciated. Thank you.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

25. 2. 2024 18:15

Ďakujem

Milí priatelia a všetci moji podporovatelia,

rád by som sa vám poďakoval a podelil sa s vami so všetkým novinkami.

Čo sa týka zbierky, aj keď sme nevyzbierali cieľovú sumu, zbierka dopadla nad moje očakávania. To ako ste sa dokázali spojiť a spolu bojovať za moje uzdravenie je úžasné a tým ste mi dali veľa síl. Ďakujem vám! Spolu sme na moju liečbu nazbierali viac ako polovicu cieľovej sumy. Financie na celú liečbu zatiaľ nemám, ale spolu s financiami z vlastných zdrojov pokryjú náklady na najbližšie mesiace. 

Od viacerých z vás som dostal otázku ako budem financovať liečbu  po vyčerpaní vyzbieraných financií a či nebudem potrebovať vašu pomoc.

Nasledujúce kroky v liečbe určia lekári podľa aktuálnych okolností. Podľa ich nastavenia budem poznať celkovú dĺžku ako aj sumu za moju ďalšiu liečbu. Budem vám veľmi vďačný ak mi aj v ďalšej fáze budete oporou.

A teraz tie najlepšie správy. 

Každým podaním liečby (Darzalex v kombinácií s ďalšími liekmi) som bližšie k cieľu – vyzdravieť sa. Dokazujú to kontrolné hematologické vyšetrenia. A dokonca aj CT vyšetrenie preukázalo výrazne zmenšenie tumoru v sánke, ktorý sa zmenšil takmer na polovicu svojej pôvodnej veľkosti!

Ďakujem zo srdca každému jednému z vás a prajem vám do ďalších dní zdravie, radosť a lásku.

S láskou a úctou Martin

18. 1. 2024 8:15

2.míľnik

    Priatelia, darcovia a všetci moji podporovatelia .

   Úprimne vám všetkým ďakujem !        Pred pár dňami sme spolu prekročili 2.míľnik . Vyzbierali sme 55 000 €. Vďaka vám máme takmer polovicu potrebnej sumy na moju liečbu. Ďakujem vám !  Je to úžasné !   Priznám sa, že keď mi bola ponúknutá možnosť pomoci prostredníctvom Donio výzvy, neveril som, že sa to dá.    Mýlil som sa !   Stále existujú ľudia s veľkým srdcom ochotní pomáhať.    Ďakujem vám !  Veľmi si vážim všetko, čo pre mňa robíte. 

Teším sa, a žiada sa mi podeliť sa s vami o radosť z dobrých výsledkov. Posledné hematologické vyšetrenie ukázalo ďalší pokles onkomarkerov. Aj preto pokračujeme v pravideľnom, týždňovom, infúznom podaní liečiv Darzalex a Kyprolis. Táto liečba pre moje telo nie je jednoduchá.  Avšak vďaka vašej podpore, spolupatričnosti a rôznej inej pomoci zvládam aj ťažšie dni a verím v ďalší zázrak.

Martin

1. 1. 2024 14:53

Prianie

Milí darcovia .

Prajem vám, aby pre vás všetkých bol nový rok lepší, krajší, šťastnejší a pokojnejší ako ten minulý. Prajem vám pevné zdravie a mnoho čistej lásky. 

Verím, že aj pre mňa nový rok bude lepší ako predchádzajúci a to aj vďaka vašej veľkorysej finančnej pomoci a podpore za ktorú vám úprimne ďakujem. 

Ďakujem, že aj tento rok v tom nie som sám. 

Martin

22. 12. 2023 13:06

Výborná správa

Priatelia, známi aj neznámi dobrí darcovia. 

Dostal som výbornú správu, že v mojej krvi sa deje úžasný, zlepšujúci proces . 

Vďaka nastavenej liečbe mi klesla hodnota toho najpodstatnejšieho,  sledovaného markeru na hodnotu, akú má zdravý človek. 

Viem, že ešte ani zďaleka nie sme v mojom vytúženom cieli. Je to však ďalší a veľmi dôležitý  dôkaz, že liečba je nastavená správne a je nutné v nej pokračovať. 

Pokračujem. Bojujem aj v dni, ktoré nepatria k tým najlepším. Idem za svojim cieľom aj napriek už tretiemu zamietavému stanovisku poisťovne, ktorá liečbu s úžasnými výsledkami odmieta uhradiť. 

Vďaka vašim finančným darom mám nádej. Financie na úhradu januárovej terapie sa nám už  spolu podarilo vyzbierať 🙏. Moja terapia však musí pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Preto vás z celého srdca prosím o zdieľanie a pomoc pri napĺňaní môjho sna.

Za každý jeden príspevok som vám všetkým nesmierne vďačný. Cením si vašu dobrotu a snahu mi pomôcť. 

Nádej na život je stále silnejšia. 🙏🙂

S láskou 

Martin

16. 12. 2023 8:58

1.míľnik

Moji najdrahší darcovia ❤️ !

Všetci, kto ste mi prispeli na liečbu ste spolu dokázali zázračne za 4 dni vyzbierať sumu, ktorá je potrebná na úhradu 1.mesačnej liečby. 

Nesmierne si vážim každé jedno euro. Som vďačný za každé jedno zdieľanie. Cítim z toho, že je okolo mňa mnoho vzácnych ľudí s veľkým srdcom. 

Úprimne a z celého srdca ďakujem za naplnenie prvého míľnika. 

Bojujeme ďalej . Ja na striedačku v nemocnici a doma s chorobou, a vás prosím o ďalšie zdieľania. 

Ďakujem 🫶 

Martin

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
133 €  •  10. 2. 2024 10:24
🩷🤎♥️
Láskavý darca
50 €  •  9. 2. 2024 21:53
Láskavý darca
50 €  •  9. 2. 2024 20:04
Dobrosrdečný darca
50 €  •  9. 2. 2024 19:27
Milý darca
100 €  •  9. 2. 2024 18:55
Igi
9 €  •  9. 2. 2024 18:17
Posielam veľa síl a dobrej energie
Veľkorysý darca
10 €  •  9. 2. 2024 18:17
Veľkorysý darca
10 €  •  9. 2. 2024 18:00
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  9. 2. 2024 17:51
Milý darca
10 €  •  9. 2. 2024 16:58
Štedrý darca
50 €  •  9. 2. 2024 16:51
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  9. 2. 2024 16:19
Štedrý darca
5 €  •  9. 2. 2024 16:03
Štedrý darca
25 €  •  9. 2. 2024 15:50
Milý darca
25 €  •  9. 2. 2024 15:50
Štedrý darca
10 €  •  9. 2. 2024 15:24
Dobročinný Darca
2 €  •  9. 2. 2024 15:15
Láskavý darca
10 €  •  9. 2. 2024 15:01
Dobročinný Darca
10 €  •  9. 2. 2024 14:57
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  9. 2. 2024 14:52
Dobročinný Darca
100 €  •  9. 2. 2024 14:51

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň