Výzva ukončená:

Pomôžme mladým talentom na ceste za ich huslistickým snom

Míľnik 1/1

OZ Prime Violin bude môcť pokryť náklady na ubytovanie pre účastníkov z menej solventných rodín

Získaných 0 € 200 €
200 €
 -
10 darcov
Celkom sa zapojilo
20 €
Priemerná výška daru
50 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme mladým talentom na ceste za ich huslistickým snom

Míľnik 1/1

OZ Prime Violin bude môcť pokryť náklady na ubytovanie pre účastníkov z menej solventných rodín

Získaných 0 € 200 €
200 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Prime Violin
Dátum pridania
18. 12. 2023

Kampaň organizuje občianske združenie Prime Violin

Sme miniatúrny, ale maximálne aktívny kolektív. Hlavnou našou úlohou je vyhľadávať a podporovať mladé husľové talenty, organizovať súťaže huslistov rôznych vekových kategórií a ich verejné prezentácie, kurzy a workshopy.  Naším cieľom je podpora rozvoja husľového školstva na Slovensku, spolupráca s hudobnými inštitúciami a osobnosťami v zahraničí.

V tomto období vstupujeme do štvrtého ročníka našej činnosti a už dnes môžeme povedať, že v rámci OZ aj do veľmi úspešného projektu, Medzinárodnej husľovej súťaže Prime Violin.

O súťaži PRIME Violin

Na jeseň roku 2020 bola na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici založená medzinárodná husľová súťaž Prime Violin. Jej zakladateľmi sa stali mladá výkonná huslistka Kateryna Popovych a zaslúžilý pedagóg, dlhoročný vedúci Katedry strunových nástrojov Peter Strenáčik. 

Súťaž je zameraná na prezentáciu kultúrnych a umeleckých hodnôt, medzinárodnú interpretačnú konfrontáciu a reprezentáciu národného hudobného dedičstva. Skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov súťaže potvrdili úspešnosť projektu, do ktorého sa zapojilo takmer 150 aktívnych účastníkov zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Rumunska, Rakúska, Japonska a Indie. Mladí huslisti dokumentovali veľký záujem o prezentáciu svojich umeleckých kvalít a zvyšujúcu sa úroveň husľovej edukácie na všetkých stupňoch umeleckého vzdelávania.

Cieľovou skupinou projektu sú mladí talentovaní huslisti, žiaci ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl, ako aj profesionálni huslisti nad 25 rokov zo Slovenska a zo zahraničia. Umelecké výkony hodnotí odborná komisia, ktorú tvoria významní husľoví virtuózi a renomovaní pedagógovia z domova a zahraničia.

Samotná súťaž prebehne 1. – 5. februára 2024. Odbornú porotu tvoria: prof. ArtD. Peter Michalica (Bratislava, Slovensko), Mgr.art. Peter Strenáčik, PhD. (Banská Bystrica, Slovensko), Mgr.art. Ákos Barra (Debrecen, Maďarsko).

Renomovaný slovenský huslista prof. Peter Michalica bude okrem iného rozdávať cenné rady v rámci majstrovských interpretačných kurzov 14. mája 2024 pre víťazov súťaže, ich pedagógov a hostí podujatia.

Najvyšším ocenením pre súťažiacich bude možnosť zahrať si na Galakoncerte víťazov medzinárodnej husľovej súťaže Prime Violin, ktorý je naplánovaný na 15. máj 2024 v reprezentatívnych priestoroch Radnice Mesta Banská Bystrica. Tento rok vedenie občianskeho združenia v prípade Vašej nezištnej podpory zabezpečilo mladým huslistom možnosť užiť si sólové výkony v sprievode Slovenského komorného orchestra s jeho umeleckým vedúcim, Ewaldom Danelom. 

Odkaz na webovú stránku súťaže: www.primeviolin.sk

Facebook: https://www.facebook.com/primeviolin

Youtube: https://www.youtube.com/@primeviolin560

Komu pomôžeme?

Účasť na akýchkoľvek husľových súťažiach či už na medzinárodnej, alebo celoštátnej úrovni a využitie ich benefitov je pre rastúcich profesionálnych huslistov veľkým osobnostným prínosom. 

Vďaka Vašej finančnej pomoci sa bude vedenie OZ v rámci majstrovských kurzov a Galakoncertu víťazov Prime Violin 2024 snažiť umožniť nádejnej mládeži získať a prehĺbiť zručnosti z oblasti husľovej interpretácie a prezentovať svoju virtuozitu na „veľkej“ scéne.

Bohužiaľ, tohto roku sa občianskemu združeniu podarilo aj napriek enormnej snahe získať finančnú podporu len od Nadácie SPP, a to na prenájom priestorov Radnice Mesta Banská Bystrica, kde budú mať účinkujúci mladí sólisti sústredenie spolu s korepetítormi na generálku a slávnostný koncert. V deň koncertu sa budú na Radnici pripravovať na spoločné vystúpenie aj členovia Slovenského komorného orchestra, ktorí prisľúbili svoju účasť. 

Ťažiskom koncertu by malo byť vystúpenie orchestra, na ktoré sú určené najväčšie náklady z nášho rozpočtu. Taktiež sa budeme snažiť zabezpečiť ubytovanie pre účastníkov z menej solventných rodín.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze získané v kampani použijeme na nevyhnutné náklady pri zabezpečení Galakoncertu víťazov IV. ročníka medzinárodnej súťaže Prime Violin, a to na

  • propagáciu koncertu prostredníctvom  tlače plagátov a brožúr vo výške cca 250 €;
  • naštudovanie a predvedenie klavírnych partov, nácvik súhry a vedenie majstrovských husľových kurzov  550 €:
  • náklady pre orchester, ktorý bude tiež sprevádzať mladých huslistov a sú od dodávateľa určené na výšku  1 200 €;
  • ubytovanie pre účinkujúcich 400 €;
  • strava pre účinkujúcich a kytice účinkujúcim počas ovácií, ktoré stoja spolu zhruba 600 €;
  • zhotovenie foto a video záznamu 500 €.

V prípade že sa nám podarí z podpory prekročiť plánovaný rozpočet nákladov, na koncerte by vystúpil excelentný huslista ako hosť, v prípade nenaplnenia rozpočtu by sa musel znížiť štandard servisu aj pre účinkujúcich. Suma sumárum by sme na uskutočnenie Galakoncertu víťazov potrebovali sumu 3 500 €

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
40 €  •  13. 2. 2024 10:56
Darca a podporovateľ
50 €  •  6. 2. 2024 2:29
Držím palce.... každá príležitosť pre mladé talenty je super
Dobrosrdečný darca
10 €  •  19. 1. 2024 10:21
Štefan
10 €  •  11. 1. 2024 21:16
Váš projekt ma veľmi zaujal. Organizovať dnes niečo také, ešte k tomu v oblasti klasickej hudby, to chce veľké odhodlanie. Prajem Vám veľa šťastia, nech sa vám to podarí.
Dušan
30 €  •  11. 1. 2024 10:19
Držím 🤞
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  4. 1. 2024 10:38
Milý darca
10 €  •  3. 1. 2024 19:19
Veľkorysý darca
5 €  •  3. 1. 2024 18:58
Dobrosrdečný darca
15 €  •  26. 12. 2023 11:12
Júlia
10 €  •  18. 12. 2023 17:55
Veľmi vám držíme palce! Je to krásny projekt

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň