Pomôžme Natalii absolvovať prestížne štúdium na Columbia University!

Míľnik 1/4

Pomôžete mi zaplatiť 1 mesiac školného.

Získaných 0 € 17 355 €
8 750 €
6 dní
do ukončenia

Míľnik 2/4

S touto sumou pokryjem 2 mesiace školného.

Získaných 0 € 17 355 €
17 500 €
6 dní
do ukončenia

Míľnik 3/4

Sme na dobrej ceste! Blížime sa k zafinancovaniu 3. mesiaca na univerzite.

Získaných 0 € 17 355 €
26 250 €
6 dní
do ukončenia

Míľnik 4/4

Wow! Už len kúsok a s Vašou pomocou pokryjem celý semester.

Získaných 0 € 17 355 €
35 000 €
6 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Natalia Maglione
Dátum pridania
2. 5. 2024
Posledná aktualita

24. 7. 2024 19:13

Novinky zo života pracujúcej študentky a posledný týždeň kampane ⏳

Drahí podporovatelia a podporovateľky! Prichádza posledný týždeň kampane, kedy ma môžete ešte podporiť v mojom štúdiu na Columbia University. 🎓

Dobrou správou je, že na univerzite ocenili moju snahu a najmä vašu významnú podporu, vďaka ktorej mi ponúkli o niečo vyššie štipendium.🥳

Pôžičku minimálne vo výške 30 000€ si však stále musím vziať, a preto trochu horšou správou je, že na Slovensku je veľmi limitovaný spôsob, akým je možné vôbec získať pôžičku pre študentov a študentky. Jeden spôsob je žiadosť o študentskú pôžičku v rámci Fondu na podporu vzdelávania (FNPV), no o poskytnutie pôžičky na akademický rok 2024/2025 je možné požiadať až od 01. 09. do 30. 09. 2024, a teda v čase, keď už budem na fakulte študovať. Druhým spôsobom je pôžička v štandardnej banke, no úroky pri takýchto pôžičkách začínajú na 10% v prípade, že nemáte v banke zaevidovanú žiadnu históriu a máte nízke „skóre“ (napr. žiaden záznam o riadnom splácaní inej pôžičky/úveru).

Píšem to len pre objasnenie situácie, pretože Slovensko má dlhodobý problém s „odlivom mozgov“ do zahraničia, no zároveň to roky aktívne odsúva na druhú koľaj, a teda pri takomto prístupe a podmienkach bude kvalitných študentov a študentiek len ubúdať. Ako som spomínala v článku pre StartitUp, podporu študentov a študentiek vnímam, ako veľkú dieru na trhu a určite by som sa jej chcela venovať po mojom návrate na Slovensko. Mladí ľudia sú budúcnosťou krajiny a pokiaľ majú záujem ju zlepšovať, malo by im to byť umožnené a mali by dostávať patričnú podporu. 

Vážim si, že rozumiete mojej situácii a taktiež situácií ďalších študentov a študentiek, ktorí si týmto prešli a pomáhate nám na tejto ceste. Špeciálne ďakujem aj mojím kolegom a kolegyniam z Websupport za ich ľudskosť, ktorá ma poháňa vpred a ukazuje mi, že to všetko má zmysel.❤️

Naty

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto som a čo ma zaujíma?👇🏻

Volám sa Natalia Maglione, mám 23 rokov a nedávno sa mi podaril veľký úspech. Dostala som sa na 1 z najprestížnejších univerzít na svete – Columbia University.

Môjmu príbehu veria ⬇️

Columbia University patrí medzi najvýznamnejšie svetové centrá pre výskum a je to výnimočné vzdelávacie prostredie pre študentov a študentky v mnohých vedeckých a odborných oblastiach (8. najlepšia univerzita na svete podľa rebríčka Shanghai Ranking, 10. najlepšia podľa IDEAS). Prijímací proces na túto univerzitu je obzvlášť namáhavý a nie každý ho zvládne. Ja som sa prihlásila s jasnou víziou a silným študijným a pracovným základom, čo napokon rozhodlo o mojom prijatí na magisterské štúdium.

Bakalárske štúdium som absolvovala v Bratislave na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a na Università di Bologna, za čo som vďačná. Spoznala som množstvo výborných učiteľov a učiteliek, vďaka ktorým som mala chuť porozumieť akademickým výzvam a spoznávať riešenia tohto čoraz komplikovanejšieho sveta. Primárne som sa počas štúdia zameriavala na politické vedy a odbor medzinárodných vzťahov. Na zahraničnú univerzitu som sa prihlásila, pretože túžim dosiahnuť pokrok v oblasti energetickej bezpečnosti krajín, či už na domácej, alebo medzinárodnej úrovni. Mojou bakalárskou prácou som skúmala, ako môže Slovensko dosiahnuť vyšší level energetickej bezpečnosti a byť tak silným hráčom v dnešnom globalizovanom svete.

Popri škole sa aktívne angažujem v programe na vzdelávanie mladých úradníkov a úradníčok v štátnej správe – Public Leadership Academy, pracujem v Tíme Ivana Korčoka, doučujem anglický a taliansky jazyk a dobrovoľničím v aktivitách prospešných pre Slovensko. Moje alter ego je contemporary tanečnica a skautka. V apríli 2021 som strávila mesiac v krásnych slovenských horách na 770 km dlhej Ceste hrdinov SNP, kde som si naplno otestovala svoju vytrvalosť a chuť prekonať sa pre dosiahnutie vyšších cieľov.

For english version please click here.

Dozvieš sa o mne viac aj v článku na Startitup.

Prečo vznikla táto výzva? 👀

Dostala som jedinečnú príležitosť študovať magisterské štúdium na Columbia University Graduate School of Arts and Sciences, kde sa plánujem venovať nastaveniu efektívnych stratégií na riešenie naliehavých tém, akými sú energetická nezávislosť a zelená tranzícia, pričom vytvárané stratégie budú realistické, udržateľné, a najmä podmienené zachovaniu základných ľudských práv. Formovanie energetického sektora krajín bude  zásadnou otázkou nadchádzajúcich rokov a bude si vyžadovať odborných lídrov.

To, že sa mi podarilo dostať na jednu z najprestížnejších univerzít a študovať danú oblasť za pomoci svetových odborníkov je pre mňa významným životným miľníkom a veľkou výzvou. Verím však, že ju aj vďaka Vám zvládnem a dúfam, že sa mi s vašou pomocou podarí zafinancovať časť nákladov.

Na Slovensku nie je k dispozícií dostatok grantov na podporu štúdia v zahraničí. Verím, že aj to sa skrz skúsenosti so študentmi a študentkami, ako som ja, časom zmení. Robíme to predsa pre spoločnosť, nie len pre seba.

Prečo by som túto výzvu mal/a podporiť?

Po ukončení ročného štúdia sa chcem vrátiť na Slovensko a zhodnotiť to, čo som sa naučila. Slovensko je môj domov, záleží mi na ňom, a preto som sa rozhodla, že aj ja prispejem k jeho pozitívnej zmene. Kto ma pozná vie, že mi záleží na práci, ktorá má zmysel a posúva spoločnosť vpred. Verím, že všetci máme právo na slušný a dôstojný život. Aj ja mám v úmysle prispieť k tomu, aby sme žili v krajine a vo svete, kde sú si všetci rovní a kde sú rešpekt, úcta a vzdelanie najvyššími cnosťami. Aj malý príspevok na vzdelávanie má dlhodobé účinky.

Ako mi financie pomôžu?

V prvom rade by som rada vysvetlila, že napriek tomu, že sa snažím popri štúdiu pracovať a šetriť si peniaze, nie som schopná pokryť školné, ubytovanie a všetky súvisiace náklady z vlastných zdrojov. Ako študentka mám 3 pracovné úväzky, no na zafinancovanie univerzity to nepostačuje.

Náklady na magisterské štúdium prevyšujú sumu 70 000 EUR. Napriek mojej snahe je v podmienkach, v ktorých žijem, nemožné túto sumu získať. Preto sa na vás obraciam so žiadosťou o pomoc.

Pravdou je, že získanie sumy na Donio by zásadne zmenilo situáciu a umožnilo by mi splniť môj dlhoročný sen. Pre mňa, ako ženu z malej európskej krajiny je cťou, že môžem navštevovať jednu z najlepších univerzít na svete. Uvedomujúc si toto privilégium verím, že nadchádzajúci rok môže byť najcennejšou skúsenosťou v mojom živote. Navyše som presvedčená, že táto skúsenosť mi umožní pozitívne ovplyvniť dianie a prispieť k formovaniu lepšieho a efektívnejšieho Slovenska.

Bez Vašej pomoci to však nebude možné. Prosím, pomôžte mi splniť si sen a byť súčasťou tvorby lepšieho Slovenska pre nás všetkých.

Vopred Vám veľmi ďakujem za každé jedno euro, ktorým ste prispeli. Vaša podpora je pre mňa silným záväzkom pomôcť našej spoločnosti.

Natalia

FAQ

Ako ti suma 35 000 EUR pomôže?

➡️ Budem úprimná, náklady na štúdium sú vyše 75 000$, na ubytovanie sú 20 000$ a zvyšné náklady tvoria dokopy 5000$. Ako vidíte, suma za celé štúdium je násobne vyššia, ako tá, o ktorú žiadam. Časť štúdia si zafinancujem sama z našetrených peňazí a poskytnutého štipendia za prospech, časť mi prispeje rodina a zvyšok plánujem pokryť pôžičkou a pomocou z Donio. Bez vašej pomoci pre mňa nebude reálne štúdium absolvovať.

Rád by som ťa podporil / rada by som ťa podporila, no nemám veľa financií. Ako na to?

➡️ Som nadmieru vďačná za každé 1 euro. V konečnom dôsledku sa môže aj malinká suma vďaka sile podporujúcej komunity pretaviť do stanovenej sumy.

Prečo si si vybrala štúdium v USA?

➡️ Chcem využiť svoj akademický potenciál naplno. Columbia University ponúka interdisciplinárny prístup pre nastavovanie stratégií v témach energetiky, bezpečnosti krajín a klimatickej krízy, ktoré považujem za zásadné výzvy 21. storočia. Udržateľný rozvoj je kľúčom k zachovaniu a ochrane života na Zemi, pričom zároveň nesmieme zabúdať na najzraniteľnejšie komunity, ktoré kvôli jeho absencii trpia najviac. Problémy v energetike vyvolávajú aj problémy v oblasti politiky a riadenia, preto sa musia riešiť promptne a účinne, aby sa predišlo ďalším otrasom na medzinárodnom poli. 

Čo urobíš, keď sa ti podarí získať sumu?

➡️ Pôjdem študovať, poskáčem si od šťastia a pozvem na kávu a koláč každého podporovateľa, ktorý sa bude nachádzať v New Yorku v rovnakom čase, ako ja. Zároveň si opäť raz pripomeniem, že ľudia na Slovensku sú naozaj dobrí, nápomocní, a rozumejú dôležitosti vzdelania. 

Čo urobíš, keď sa ti nepodarí získať sumu?

➡️ V tom prípade to bude veľká premeškaná príležitosť a štúdia sa nebudem môcť zúčastniť napriek môjmu úsiliu.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

24. 7. 2024 19:13

Novinky zo života pracujúcej študentky a posledný týždeň kampane ⏳

Drahí podporovatelia a podporovateľky! Prichádza posledný týždeň kampane, kedy ma môžete ešte podporiť v mojom štúdiu na Columbia University. 🎓

Dobrou správou je, že na univerzite ocenili moju snahu a najmä vašu významnú podporu, vďaka ktorej mi ponúkli o niečo vyššie štipendium.🥳

Pôžičku minimálne vo výške 30 000€ si však stále musím vziať, a preto trochu horšou správou je, že na Slovensku je veľmi limitovaný spôsob, akým je možné vôbec získať pôžičku pre študentov a študentky. Jeden spôsob je žiadosť o študentskú pôžičku v rámci Fondu na podporu vzdelávania (FNPV), no o poskytnutie pôžičky na akademický rok 2024/2025 je možné požiadať až od 01. 09. do 30. 09. 2024, a teda v čase, keď už budem na fakulte študovať. Druhým spôsobom je pôžička v štandardnej banke, no úroky pri takýchto pôžičkách začínajú na 10% v prípade, že nemáte v banke zaevidovanú žiadnu históriu a máte nízke „skóre“ (napr. žiaden záznam o riadnom splácaní inej pôžičky/úveru).

Píšem to len pre objasnenie situácie, pretože Slovensko má dlhodobý problém s „odlivom mozgov“ do zahraničia, no zároveň to roky aktívne odsúva na druhú koľaj, a teda pri takomto prístupe a podmienkach bude kvalitných študentov a študentiek len ubúdať. Ako som spomínala v článku pre StartitUp, podporu študentov a študentiek vnímam, ako veľkú dieru na trhu a určite by som sa jej chcela venovať po mojom návrate na Slovensko. Mladí ľudia sú budúcnosťou krajiny a pokiaľ majú záujem ju zlepšovať, malo by im to byť umožnené a mali by dostávať patričnú podporu. 

Vážim si, že rozumiete mojej situácii a taktiež situácií ďalších študentov a študentiek, ktorí si týmto prešli a pomáhate nám na tejto ceste. Špeciálne ďakujem aj mojím kolegom a kolegyniam z Websupport za ich ľudskosť, ktorá ma poháňa vpred a ukazuje mi, že to všetko má zmysel.❤️

Naty

25. 6. 2024 19:27

Veci, ktoré vám nikto nepovie..

Existujú veci, ktoré zistíte za pochodu. Napríklad, že taká kampaň na Donio je ďalší polovičný (ak nie full-time) úväzok k práci, ktorú už máte. Napriek tejto dynamike je to najzaujímavejšia „práca“, akú som kedy mala, pretože je to práca s ľuďmi. A nie len s hocijakými ale rovno so všetkými skupinami ľudí, ktoré existujú. Pracujúci, študenti, kamaráti, rodina, známi aj neznámi. Skrátka, je to naozaj zaujímavé a ak máte v hlave projekt, určite neváhajte zvážiť aj takúto formu financovania.

Ale späť k podstate 🤓

V momente, ako píšem túto aktualitu je číslo 376 predstavuje počet ľudí, ktorí prispeli na vzdelávanie a investovali do budúcnosti Slovenska. Na splnenie druhého míľnika, a teda 50% zo sumy je potrebných už len 1540€! Zároveň mi však stále chýba vyše 40 000€ na absolvovanie štúdia, preto budem rada ak mi pomôžete. Pôžička v takej výške môže byť v istom ohľade dobrý štart do dospelého života, no predpokladám, že aj nižšia suma splní tento účel.

Keďže v kampani vidím potenciál, rozhodla som sa ju predĺžiť. Preto by som vás chcela ešte poprosiť o pomoc a podporu. Zazdieľajte kampaň s vašou rodinou, priateľmi, obľúbenými +1tkami, poprípade s niekým, komu už dlhšie plánujete napísať. Čo je lepší začiatok, ako vzájomná chuť pomáhať?

Malý personálny update:

Práca, práca…vzdelávanie!

Nedávno som mala možnosť zúčastniť sa Camp Bratislava, kde som si opäť potvrdila dôvod, pre ktorý sa chcem po štúdiu vrátiť. A to je veľmi veľká a silná komunita ľudí na Slovensku (a nie len z Bratislavy), ktorí denne zlepšujú svoje okolie. Nižšie si môžete pozrieť aj fotky. 📸 

Na záver patrí veľké poďakovanie každému z vás, kto mi pomohol. Aj keď vás všetkých osobne nepoznám, vaša podpora je pre mňa silným záväzkom vrátiť spoločnosti tento typ dôvery.

Ďakujem vám a pokračujeme! Nižšie pridávam moje kontakty v prípade, že by ste sa so mnou chceli bližšie spojiť. Majte sa pekne a robte veci, ktoré vám dávajú zmysel.

Naty :)

Facebook

LinkedIn

Instagram 

6. 6. 2024 12:03

Čože je to 3️⃣5️⃣0️⃣KA?

Už vyše 350 ľudí podporilo moje štúdium na Columbia University! Ďakujem vám! Už chýba len malý kúsok do toho, aby sa mi podarilo vyzbierať 50% z CELEJ SUMY! 🤩

Ak chcete bližšie porozumieť tomu, ako celý proces prijatia na univerzitu funguje, no taktiež sa priblížiť môjmu mentálnemu svetu a tomu, aká som a čomu sa venujem, prečítajte si môj rozhovor pre StartitUp. ⬇️

🔗 Prečítaj si článok na StartitUp

Budem rada, ak moju kampaň aj rozhovor zazdieľate ďalej medzi vašich priateľov.

Dáme to! 

Naty

21. 5. 2024 18:39

Ako vyzerá 20 dní kampane?

Za mňa teda slušne! Za 20 dní sa podarilo vyzbierať 13 338 € od 287 ľudí.

Veľmi si vážim, že mi veríte, a rada by som vám priblížila, čomu sa v týchto dňoch venujem.

1️⃣ Na prvom mieste je univerzita. Keďže som nedávno dostala A-čko z interného posudku mojej bakalárskej práce na tému „Budúcnosť energetickej bezpečnosti Slovenska“, pilne sa pripravujem na obhajobu a verím, že túto známku potvrdím.

2️⃣ V Public Leadership Academy – rozvojovom programe pre profesionálov a profesionálky v štátnej a verejnej správe mám na starosti primárne komunikáciu na sociálnych médiach. Algoritmus je neúprosný, takže sa o ne treba starať a pripravovať kvalitný obsah.

3️⃣ Vo Websupporte, kde momentálne pôsobím na pozícii HR Intern, som aktívnou súčasťou výberových procesov na rôzne pozície v rámci firmy.

4️⃣ Počas večerov doučujem anglický a taliansky jazyk cez jazykovú školu.

5️⃣ Voľný čas chcem zúžitkovať, preto víkendy trávim na brigáde v reštaurácii.

6️⃣ Mimo to, samozrejme, aktívne oslovujem nadácie, firmy a ďalších potenciálnych donorov.

Opäť vám ďakujem za vašu podporu. Som odhodlaná spraviť, čo je v mojich silách, aby som cieľ zvládla. A vy dokazujete, že vám záleží na vzdelaní a mladých ľuďoch, čo ma napĺňa nádejou. 🙂

PS: Týmto sa ospravedlňujem mojím priateľom za to, že sa s nimi nestíham stretávať. 🙏

13. 5. 2024 13:47

Dosiahli sme prvý miľník!

Drahá rodina, priatelia, známi a všetci ľudia dobre vôle, ktorí ma podporili. Dosiahli sme prvý miľník! Už je vás 170, ktorí veríte môjmu príbehu, a ja som vám za to veľmi vďačná.

Postupne vidím svetlo na konci tunela a verím, že do konca tejto výzvy sa mi podarí vyzbierať 35 000 €.

Za 10 dní kampane sme vyzbierali vyše 9 000 €. A to len vďaka vám. Svoje dni trávim prácou, aby som si ušetrila čo najviac peňazí, a vždy ma poteší, keď si pozriem vaše príspevky. Veľmi vám všetkým ďakujem a ideme ďalej! ❤️

Natalia

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
15 €  •  24. 7. 2024 19:50
-V
25 €  •  24. 7. 2024 13:13
#Maglione2044
Milý darca
15 €  •  24. 7. 2024 9:03
Dobročinný Darca
148 €  •  24. 7. 2024 2:42
WS
300 €  •  23. 7. 2024 14:37
Drzime palce Naty :)
Veľkorysý darca
5 €  •  15. 7. 2024 13:12
Vladislav P.
25 €  •  14. 7. 2024 9:58
Držím prsty a posielam symbolickú kvapku v mori :)
Darca, ktorý je za každú dobrosť
15 €  •  10. 7. 2024 22:09
Robert
20 €  •  10. 7. 2024 10:44
Štedrý darca
5 €  •  10. 7. 2024 9:38
Veľkorysý darca
30 €  •  10. 7. 2024 8:23
Maxim K.
10 €  •  9. 7. 2024 22:13
Dúfam že vyzbieras plnú sumu na štúdium 😊
Milý darca
70 €  •  9. 7. 2024 8:02
Veľkorysý darca
10 €  •  7. 7. 2024 11:22
Štedrý darca
10 €  •  7. 7. 2024 10:25
Láskavý darca
25 €  •  7. 7. 2024 9:52
Láskavý darca
5 €  •  7. 7. 2024 9:43
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  4. 7. 2024 11:51
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  4. 7. 2024 11:20
Láskavý darca
5 €  •  4. 7. 2024 9:24
Dobrosrdečný darca
25 €  •  4. 7. 2024 9:16
Martin Bruncko
100 €  •  3. 7. 2024 21:14
Drzim palce, Natalia. Columbia je super schola. Nech sa Vam v NYC dari a pozdravte Jeffa Sachsa. :)
Láskavý darca
10 €  •  3. 7. 2024 21:04
Rebeka P.
30 €  •  3. 7. 2024 20:23
Naty držíme Ti všetky palce :-*

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Filip
35 €  •  13. 5. 2024 10:41
naj še ci darí, keď už idzeš za totu vodu po rozumy, bo doma ich veru veľo niet už
erkakbe
50 €  •  5. 5. 2024 11:19
aká krajina, taká budúca prezidentka 🔥 good luck 🤞
Richard G.
10 €  •  13. 5. 2024 18:48
Nech sa Ti darí, snáď bude Slovensko hodné tvojho návratu.
Vladislav P.
25 €  •  14. 7. 2024 9:58
Držím prsty a posielam symbolickú kvapku v mori :)
Viera Š.
10 €  •  26. 6. 2024 6:54
Zelam vela uspechov, dufam ze sa potom vrátite domov "splatíte dlh". Nech sa Vám darí.
Katka J.
25 €  •  2. 5. 2024 21:22
Drzim palce! Verim, ze sa ti to podari 💙
Katarína L.
10 €  •  14. 5. 2024 3:24
Milá Natália, veľmi ti držím palce v štúdiu a v živote v New Yorku.
Kristína H.
25 €  •  2. 5. 2024 22:06
Viac Natáliek na Slovensku :) love you <3

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň