Úspešne dokončené:

Pomôžme zabezpečiť rýchle FPV drony pre Ukrajinských obrancov

Získaných 0 € 2 438 €
2 300 €
 -
42 darcov
Celkom sa zapojilo
58 €
Priemerná výška daru
1 000 €
Najvyšší dar
26 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme zabezpečiť rýchle FPV drony pre Ukrajinských obrancov

Získaných 0 € 2 438 €
2 300 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Bohdan Kulka
Dátum pridania
12. 4. 2023
Posledná aktualita

21. 8. 2023 13:14

Uspokojovanie potrieb armády – hlavna činnosť tyla

Milí darcovia, v súčasnosti mám otvorenú zbierku na pomoc vojenskému štábu v meste, z ktorého pochádzam. Podarilo sa nám už vyzbierať viac ako 25 % sumy a uskutočnili sme prvé nákupy pre armádu. Do ukončenia zbierky zostáva ešte niečo viac ako týždeň. 
Som však presvedčený, že sa nám počas tohto obdobia podarí vyzbierať značnú sumu. Ak každý z vás prispeje v hodnote kávy a kolachu, sumu zdvojnásobíme. A ak každý z vás prispeje v hodnote mesačného mobilného internetu, zbierku uzavrieme. To znamená, že ešte viac vojakov dostane potrebné vybavenie, ktoré každý deň zachraňuje životy. 

Už bolo zakúpené:

– kryty (poťah na prilby, aby sa od nich neodrážalo svetlo)
– lekárničky
– sumár pre turniket
– taktické nožnice
– bungee (prostriedok na zastavenie krvácania)
– turnikety СAT
– turnikety SIC
– 5 párov topánok

Dopyt zo strany armády je v súčasnosti vysoký, financie sa využívajú racionálne a rýchlo. Naďalej podporujeme tých, ktorí dávajú najväčšiu hodnotu pre náš pokojný život.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili !

Sláva Ukrajine! 🇺🇦🇸🇰

Darovat tu – https://www.donio.sk/podpora-dobrovolnickeho-centra

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

Click here to read in  English 

Moje meno je Bohdan. Pochádzam z Ukrajiny, ale už takmer dva roky bývam a študujem na Slovensku. S pomocou mojich priateľov Yaroslava Malesha a Mykhayla Remety organizujeme dobročinné zbierky a nakupujeme moderné zariadenia, ktoré potrebujú obrancovia Ukrajiny. Po začiatku vojny sme ako dobrovoľníci pracovali na prvom informačnom bode na Červenej hviezde v Košiciach, ale keď sa tok utečencov znížil, chlapci začali pravidelne voziť humanitárnu pomoc na Ukrajinu, spolupracujú s Slovak-Ukrainian Center of Partnership v Krompachoch a charitatívnou organizáciou Dobro ľudey.
Od začiatku roka sa nám vďaka vám podarilo kúpiť a poslať na frontovú líniu jednu termovíznu kameru a dva ďalekohľady  Finančné prostriedky, ktoré zostali po zbierke, sme poslali na ďalšie kampane zamerané na pomoc Ukrajine. 
Je známe, že súčasná vojna si vyžaduje veľké množstvo moderných zariadení, ktoré zachraňujú životy našich vojakov a približujú nás všetkých k víťazstvu. Preto sa snažíme urobiť všetko pre to, aby aspoň vojaci z našej miestnej 128. brigády mali k dispozícii potrebnú modernú techniku.

Komu pomôžeme?

Niekoľko dní dozadu sme kontaktovali mladého pilota dronu Vadyma. V súčasnosti slúži v 128. brigáde spolu s Olehom Leventsom, ktorému sme pred tromi mesiacmi, vďaka vašej podpore a pomoci, poslali termokameru. Vadym je skúsený pilot vzdušného prieskumu, ktorý je už dlho na fronte a je nepostrádateľným okom na oblohe, ktoré pomáha včas a presne likvidovať okupantov.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Cieľom tejto zbierky je zakúpiť dva drony DJI AVATA FLY, ktoré sú ideálne na prieskum, dosahujú rýchlosť takmer 100 km/h a majú široké pozorovacie pole 155*. Tento dron je tiež skvelý na školenie nových prieskumných pilotov a pilotov dronov-kamikadze.

Слава Укрaїні!

Let's help provide fast FPV drones for Ukrainian defenders

Who organizes the campaign?

My name is Bohdan. I come from Ukraine, but I have been living and studying in Slovakia for almost two years. Together with my friends Yaroslav Malesh and Mykhaylo Remeta we organize fundraisers and buy modern equipment needed by the defenders of Ukraine. After the beginning of the war we volunteered at the first information point at the ''Red Star'' in Kosice, but when the flow of refugees decreased, the boys started to regularly transport humanitarian aid to Ukraine, cooperating with the Slovak-Ukrainian Center of Partnership in Krompachy and CF GOODNESS OF PEOPLE
Since the beginning of the year, thanks to you, we have bought and sent one thermal imaging camera and two binoculars to the front line.The funds left over after the collection have been sent to other campaigns aimed at helping Ukraine. 
It is well known that the current war requires a great amount of modern equipment that saves the lives of our soldiers and brings us all closer to victory. That is why we try to do everything we can to at least provide the soldiers of our local 128th Brigade with the necessary modern equipment.

Whom will we help?

A few days ago, we contacted a young drone pilot named Vadim. He is currently a member of the 128th Brigade together with Oleh Levents, to whom we sent a thermal imaging camera three months ago, thanks to your support and help. Vadym is an expert aerial reconnaissance pilot who has been at the front for a long time and is an indispensable eye in the sky, helping to destroy the occupiers in a timely and accurate manner.

What exactly will the money from this campaign be used for?

The goal of this collection is to purchase two DJI AVATA FLYdrones that are ideal for reconnaissance, reaching speeds of nearly 100 km/h and have a wide field of view 155*. This drone is also great for training new reconnaissance and kamikaze drone pilots.

Слава Укрaїні!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

21. 8. 2023 13:14

Uspokojovanie potrieb armády – hlavna činnosť tyla

Milí darcovia, v súčasnosti mám otvorenú zbierku na pomoc vojenskému štábu v meste, z ktorého pochádzam. Podarilo sa nám už vyzbierať viac ako 25 % sumy a uskutočnili sme prvé nákupy pre armádu. Do ukončenia zbierky zostáva ešte niečo viac ako týždeň. 
Som však presvedčený, že sa nám počas tohto obdobia podarí vyzbierať značnú sumu. Ak každý z vás prispeje v hodnote kávy a kolachu, sumu zdvojnásobíme. A ak každý z vás prispeje v hodnote mesačného mobilného internetu, zbierku uzavrieme. To znamená, že ešte viac vojakov dostane potrebné vybavenie, ktoré každý deň zachraňuje životy. 

Už bolo zakúpené:

– kryty (poťah na prilby, aby sa od nich neodrážalo svetlo)
– lekárničky
– sumár pre turniket
– taktické nožnice
– bungee (prostriedok na zastavenie krvácania)
– turnikety СAT
– turnikety SIC
– 5 párov topánok

Dopyt zo strany armády je v súčasnosti vysoký, financie sa využívajú racionálne a rýchlo. Naďalej podporujeme tých, ktorí dávajú najväčšiu hodnotu pre náš pokojný život.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili !

Sláva Ukrajine! 🇺🇦🇸🇰

Darovat tu – https://www.donio.sk/podpora-dobrovolnickeho-centra

9. 5. 2023 23:29

Dron je už na fronte!

Milí darcovia, s vašou pomocou sme Vadymovi a jeho kolegom doručili FPV dron. On bude slúžiť na prieskum na krátke vzdialenosti a na výcvik budúcich pilotov kamikadze dronov. Ďakujeme vám za pomoc! Pokúsim sa vám čo najskôr poslať aj videá z prevádzky dronu (keď už tieto videá nebudú relevantné, aby som nepomohol nepriateľovi).
Dronom FPV to nekončí. Chlapci potrebujú výkonný dron s termovíznou kamerou a komponenty, preto už spustili novú zbierku:
https://www.donio.sk/drony-pre-obrancov-mieru

Naďalej sa spoločne približujeme k víťazstvu!
Ďakujem kazdemu! Слава Україні! 4. 5. 2023 22:24

Pokračujeme v poskytovaní spoľahlivými očami v nebi pre 128 horsku brigádu!

Milí darcovia, srdečne Vám ďakujem za podporu zbierky a jej úspešné ukončenie. Stali ste sa súčasťou veľkej veci, ktorá zachráni mnoho životov a priblíži Ukrajinu a celý civilizovaný svet k víťazstvu. 
Keďže máme ešte dosť času na uzavretie zbierky a potenciál, po konzultácii s Vadymom (pilotom dronov) sme sa rozhodli stanoviť ďalší cieľ. Ambicióznejšiu a ešte nepríjemnejšiu pre nepriateľov, ktorí okupovali časť našej krajiny. Zatiaľ čo Mavic Avata (ktorý sme už zakúpili) pomôže pri výcviku pilotov prieskumných a kamikadze dronov, ďalší dron, DJI Mavic 3T, pomôže našej armáde monitorovať určité územie vo dne aj v noci, pretože tento dron je doplnený termovíznou kamerou, ktorá dokáže rozpoznať zdroje tepla na veľkú vzdialenosť a rýchlo odoslať informácie o lokalizácii nepriateľa. 
Zaháňajme zlo spoločne a nedajme mu ani chvíľu kľudu ani vo dne, ani v noci! 

Слава Україні! 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
25 €  •  2. 5. 2023 9:50
Milý darca
1 000 €  •  1. 5. 2023 19:20
Dobrosrdečný darca
50 €  •  1. 5. 2023 19:18
Štedrý darca
25 €  •  30. 4. 2023 22:01
Dobročiný Darca
25 €  •  30. 4. 2023 21:53
Slava Ukrajine
Milý darca
50 €  •  30. 4. 2023 14:09
Milý darca
25 €  •  30. 4. 2023 11:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  28. 4. 2023 11:23
Dobročiný Darca
10 €  •  28. 4. 2023 7:55
Dobrosrdečný darca
25 €  •  28. 4. 2023 5:09
Dobročiný Darca
5 €  •  27. 4. 2023 23:15
Dobročiný Darca
50 €  •  27. 4. 2023 17:40
Dobrosrdečný darca
50 €  •  27. 4. 2023 15:47
Dobročiný Darca
50 €  •  27. 4. 2023 12:52
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  27. 4. 2023 12:44
michal
25 €  •  27. 4. 2023 12:37
nech pomozu!
Dobročiný Darca
20 €  •  27. 4. 2023 12:34
Láskavý darca
25 €  •  27. 4. 2023 12:17
Juro
100 €  •  27. 4. 2023 12:17
Bachmut nepadne!
Dobročiný Darca
100 €  •  27. 4. 2023 11:37
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  25. 4. 2023 5:24
Ľudmila
20 €  •  24. 4. 2023 21:59
Slava Ukrajini! Herojam slava! Слава Україні! Героям слава

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň