Výzva ukončená:

Pomôžte kreatívnemu centru pre deti s autizmom

Míľnik 1/5

Nákup tlačiarne a výtvarných pomôcok.

Získaných 0 € 1 288 €
300 €

Míľnik 2/5

Nákup muzikoterapeutických pomôcok

Získaných 0 € 1 288 €
600 €

Míľnik 3/5

Nákup interaktívného šlabikára a kníh

Získaných 0 € 1 288 €
1 800 €

Míľnik 4/5

Prevádzkové náklady

Získaných 0 € 1 288 €
3 000 €

Míľnik 5/5

Prevádzkové náklady

Získaných 0 € 1 288 €
5 000 €
 -
105 darcov
Celkom sa zapojilo
12 €
Priemerná výška daru
60 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte kreatívnemu centru pre deti s autizmom

Míľnik 1/5

Nákup tlačiarne a výtvarných pomôcok.

Získaných 0 € 1 288 €
300 €

Míľnik 2/5

Nákup muzikoterapeutických pomôcok

Získaných 0 € 1 288 €
600 €

Míľnik 3/5

Nákup interaktívného šlabikára a kníh

Získaných 0 € 1 288 €
1 800 €

Míľnik 4/5

Prevádzkové náklady

Získaných 0 € 1 288 €
3 000 €

Míľnik 5/5

Prevádzkové náklady

Získaných 0 € 1 288 €
5 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Občianske združenie Ineka
Dátum pridania
19. 12. 2023
Posledná aktualita

16. 1. 2024 12:08

Míľnik číslo 2

Milí darcovia, 

touto cestou sa Vám chceme opäť poďakovat za Vaše príspevky, vďaka ktorým budeme môcť rožsíriť naše pôsobenie o novú formu terapie.

Chceme sa poďakovať aj darcom ktorý nám priniesli výtvarné potreby osobne do nášho centra. Každá poskytnutá pomoc je pre nás dôležitá.

 
INEKA 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto je INEKA?

INEKA je kreatívne centrum v Košiciach, ktoré poskytuje terapiu a vzdelávanie deťom, mládeži a dospelým s rôznymi druhmi postihnutia, najmä s poruchou autistického spektra. V centre sa používajú hravé a terapeutické formy, ako sú výtvarné, hudobné a didaktické aktivity, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikačné, motorické a sociálne zručnosti klientov.

Pod vedením špeciálneho pedagóga sme vytvorili prijemné a pokojné prostredie, kde hravou a terapeutickou formou pomáhame našim klientom vyčariť úsmev na tvári a zlepšiť im ich každodenný, často náročný život. 

 Za pomoci interaktívnych didaktických hier pomáhame naším klientom s identifikovaním a správnym pomenovaním predmetov a správnou výslovnosťou slov. Maľovaním a vystrihovaním si precvičujú jemnú motoriku, spoznávajú farby a rôzne výtvarné techniky.  

 V spolupráci s muzikoterapeutom chceme rožšíriť pole nášho pôsobenia o rytmické cvičenia, hudobné hry, rytmizovanie a iné hudobné činnosti ktoré môžu pomocť našim zverencom k ich lepšiemu fungovaniu a duševnej pohode.

Čo je autizmus?

Autizmus je neurovývinová porucha, ktorá postihuje mozog a je najčastejšie genetického charakteru. Prvé príznaky sa objavujú už v detstve a pretrvávajú po celý život. Autizmus sa vyznačuje tým, že dieťa nereaguje na príkazy, nehrá sa s rovesníkmi, má ťažkosti s vyjadrovaním emócií alebo komunikáciou pomocou gest a reči. Autizmus ovplyvňuje celý vývin dieťaťa, všetky jeho oblasti

Prečo je potrebné pomáhať ľuďom s autizmom?

Ľudia s autizmom často čelia diskriminácii, nepochopeniu a izolácii v spoločnosti. Potrebujú špeciálnu starostlivosť, podporu a stimuláciu, aby sa mohli rozvíjať a zapájať do života. Pomocou kreatívnych a terapeutických aktivít sa im dáva príležitosť prejaviť svoje schopnosti, záujmy a talenty, zlepšiť svoje sebavedomie a sebarealizáciu, nadviazať priateľstvá a zmysluplné vzťahy. Pomocou vzdelávania sa im dáva možnosť získať potrebné vedomosti a zručnosti, aby sa mohli stať plnohodnotnými členmi spoločnosti.

Cieľom tejto kampane je získať 5 000 € na pokrytie prevádzkových nákladov centra na rok 2024, ako sú prenájom priestorov, nákup tlačiarne a muzikoterapeutických a arteterapeutických pomôcok. Týmto spôsobom chceme udržať dostupnosť a kvalitu našich služieb pre našich klientov a ich rodiny.

Vaša podpora tejto kampane znamená, že pomáhate zabezpečiť pokračovanie tejto dôležitej a ojedinelej iniciatívy, ktorá prináša úsmev a radosť deťom s autizmom a ich blízkym. Vaša pomoc tiež prispieva k zvyšovaniu povedomia a pochopenia o autizme a jeho prejavoch v spoločnosti.

Čo je Downov syndróm?

Downov syndróm je genetické ochorenie, ktoré je spôsobené abnormálnym bunkovým delením. Ľudia s Downovým syndrómom majú vo všetkých bunkách svojho tela o jeden chromozóm 21 viac, než je bežné. Downov syndróm okrem toho sprevádza aj mentálne postihnutie, ktoré sa prejavuje nižšou úrovňou rozumových schopností, problémami s učením, pamäťou, koncentráciou a komunikáciou.

Prečo je potrebné pomáhať ľuďom s Downovým syndrómom?

Ľudia s Downovým syndrómom si zaslúžia rovnaké práva a možnosti, ako ostatní. Potrebujú podporu a pomoc, aby sa mohli zapojiť do spoločenského a pracovného života, podľa svojich schopností a záujmov. Práca je pre nich veľmi dôležitá, pretože im dáva pocit užitočnosti, sebavedomia, zodpovednosti a spolupatričnosti. Ľudia s Downovým syndrómom môžu vykonávať rôzne činnosti, ako napríklad upratovanie, pečenie, záhradkárstvo, balenie, triedenie. 

Kreslenie, maľovanie a tvorivé činnosti sú formy arteterapie, ktorá sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Ľuďom s autizmom a ľuďom s Downovým syndrómom pomáha týmto spôsobmi:

  • Stimuluje rozvoj grafomotoriky, ktorá je dôležitá pre písanie, kreslenie a iné jemné motorické zručnosti
  • Umožňuje im prejaviť svoje pocity, myšlienky a zážitky, ktoré nemusia vedieť verbálne vyjadriť
  • Podporuje ich sebavedomie, sebarealizáciu, kreativitu a originalitu.
  • Zlepšuje ich pozornosť, koncentráciu, pamäť a logické myslenie

Ako budú vaše príspevky použité?

Financie zo kampane budú použité na:

1. prenájom priestorov na kalendárny rok 2024

2. nákup tlačiarne (potrebná na výtvarné predlohy, antistresové omaľovánky, vystrihovačky)

3. nákup muzikoterpeutických a arteterapeutických pomôcok (xylofón, perkusie, interaktívne hudobné knihy, CD s terapeutickou hudbou, sady na maľovanie, výkresy, farby (vodové, akryl, na sklo..) 

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

16. 1. 2024 12:08

Míľnik číslo 2

Milí darcovia, 

touto cestou sa Vám chceme opäť poďakovat za Vaše príspevky, vďaka ktorým budeme môcť rožsíriť naše pôsobenie o novú formu terapie.

Chceme sa poďakovať aj darcom ktorý nám priniesli výtvarné potreby osobne do nášho centra. Každá poskytnutá pomoc je pre nás dôležitá.

 
INEKA 

10. 1. 2024 11:38

Poďakovanie

Milí darcovia,

v mene nášho kreatívneho centra by sme sa Vám chceli srdečne poďakovať za Vašu štedrosť a podporu. Vďaka nej si budeme môcť kúpiť novú tlačiareň a výtvarné potreby, ktorých nikdy nie je dosť a značne nám pomáhajú pri našej práci s klientmi.

V našom centre používame arteterapiu ako formu liečby a rozvoja našich detí. Arteterapia je terapeutická metóda, ktorá využíva umelecké prostriedky na vyjadrenie a spracovanie pocitov, myšlienok a zážitkov. Pomocou arteterapie naše deti môžu zlepšiť svoje sebavedomie, sebapoznanie, kreativitu, komunikáciu a sociálne zručnosti.

Vaše dary nám umožňujú ponúkať našim klientom kvalitné a rozmanité arteterapeutické aktivity, ktoré im prinášajú radosť, úľavu a pokrok. Sme veľmi vďační, že ste sa rozhodli podporiť našu víziu. 

Ďakujeme vám ešte raz za Vašu láskavosť a dôveru. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami a na to, že vám ukážeme, ako Vaše dary menia životy našich detí.

S úctou a vďakou,

INEKA ❤️

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
15 €  •  15. 2. 2024 9:17
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  15. 2. 2024 5:05
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 2. 2024 21:41
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  14. 2. 2024 21:36
Dobročinný Darca
10 €  •  14. 2. 2024 20:43
Milý darca
5 €  •  14. 2. 2024 19:34
Štedrý darca
13 €  •  14. 2. 2024 16:55
Milý darca
10 €  •  14. 2. 2024 13:26
Dobrosrdečný darca
10 €  •  13. 2. 2024 20:27
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  13. 2. 2024 19:46
Dobrosrdečný darca
1 €  •  12. 2. 2024 14:32
Veľkorysý darca
10 €  •  12. 2. 2024 14:13
Darca, ktorý je za každú dobrosť
15 €  •  12. 2. 2024 13:21
Dobročinný Darca
10 €  •  12. 2. 2024 7:09
Láskavý darca
10 €  •  12. 2. 2024 6:04
Veľkorysý darca
10 €  •  11. 2. 2024 22:43
Dobročinný Darca
10 €  •  11. 2. 2024 21:37
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 2. 2024 18:48
Dobrosrdečný darca
10 €  •  11. 2. 2024 17:54
Dobročinný Darca
20 €  •  11. 2. 2024 16:52
Láskavý darca
10 €  •  11. 2. 2024 15:48

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Dokončené Darcovské výzvy

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň