Výzva ukončená:

Pomôžte Sílešanku účinkovať na doskách, ktoré znamenajú svet – 15. výročie

Získaných 0 € 1 100 €
1 500 €
 -
38 darcov
Celkom sa zapojilo
29 €
Priemerná výška daru
60 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte Sílešanku účinkovať na doskách, ktoré znamenajú svet – 15. výročie

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Občianske združenie Detský folklórny súbor Sílešánek
Dátum pridania
7. 2. 2024
Posledná aktualita

3. 4. 2024 14:57

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli DFS Sílešanku na vyplatenie nákladov, ktoré  boli spojené s 15.výročím DFS Sílešánek- vážime si Vašu pomoc a veríme, že našimi vystúpeniami budeme môcť ďalej rozdávať radosť širokej verejnosti. 
😉☘️

vedúce a všetci členovia Detského folklórneho súboru Sílešánek 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

FOR ENGLISH CLICK HERE

"ZAZNEJ NAŠOU PREKRÁSNOU             

                      KRAJINOU"

„Nech znejú našou prekrásnou krajinou hlasy našich malých a mladých folkloristov, ktorí sú zapálení pre folklór a tradície Slovenska. Podporme a pomôžme mladým folkloristom osláviť ich VEĽKÝ DEŃ 15. VÝROČIE Detského folklórneho súboru Sílešánek z Vinodolu…“

Detský folklórny súbor Sílešánek vznikol v roku 2009 ako tanečný krúžok pri ZŠ Vinodol. Súbor založili a dodnes vedú sestry Anežka a Monika Verešové. Súbor pôsobí na slovenskej a zahraničnej scéne už 15. rokov.

Na začiatku boli členmi súboru deti od 5–10 rokov a krúžok tvorilo dokopy 15 detí. Ako čas plynul, krúžok sa zmenil na detský folklórny súbor, súbor sa rozrastal, zvyšoval sa počet detí, krojov, akcií, vystúpení a festivalov na domácej aj zahraničnej scéne, povinností spojených s fungovaním súboru a predovšetkým neopísateľná zodpovednosť a vytrvalosť vedúcich a členov súboru, ktorí tréningom a postupnému rozvíjaniu a zdokonaľovaniu sa obetovali všetok svoj voľný čas. K prvým krojom pribudli druhé, tretie, z vystúpení vo Vinodole sa stali vystúpenia v rámci okresu, kraja, zahraničia, štátov, z 15 členov bolo zrazu 30, 40, 50, 70, 90… z jedného krúžku bol súbor s tromi zložkami. Momentálne detský folklórny súbor Sílešánek tvorí takmer 90 členov vo veku od 5–18 rokov a reprezentuje obec, okres, nitriansky kraj  a v neposlednom rade Slovenskú republiku na množstve vystúpení, či festivalov doma aj v zahraničí.

Folklór je pohľad do duše nášho národa a my v Sílešanku sa snažíme o zachovanie týchto  pohľadov do minulosti prostredníctvom nášho pôsobenia.

A takto náš príbeh pokračoval ďalej, až do roku 2023, kedy sme ako OBČIANSKE ZDRUŽENIE DFS Sílešánek zhodou nešťastných okolností prišli o VŠETKY FINANCIE, ktoré nám dobrí ľudia, rodičia detí, známi, folkloristi poskytli z PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (2%)  za rok 2022.

Komu pomôžeme?

Pomoc bude patriť Detskému folklórnemu súboru Sílešánek z Vinodolu na vyplatenie prenájmu divadla, realizáciu a organizáciu celého slávnostného galaprogramu – dňa pri príležitosti 15. výročia založenia a pôsobenia Detského folklórneho súboru Sílešánek.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Touto cestou chceme poprosiť všetkých, ktorým aspoň trošku záleží na našich tradíciách, kultúre, záleží im na správnom vývoji detí, učeniu ich k tradíciám a láske k folklóru o podporu v podobe finančného daru na 15. výročie DFS Sílešánek, ktoré súbor potrebuje na zrealizovanie galaprogramu a následnej recepcie, vyplatenie prenájmu divadla, vyplatenie krojov a tanečnej obuvi, aby všetky deti mohli na javisku účinkovať, byť súčasťou tohto veľkého a dôležitého dňa, na ktorý sa pripravujú už vyše roka. Tým, že sme bohužiaľ ako OZ DFS Sílešánek prišli o všetky príjmy z 2%, ktoré dobrí ľudia venovali pre naše deti, pre súbor, je organizácia a zabezpečenie takejto veľkej akcie finančne veľmi náročné a nemáme dostatok prostriedkov, aby sme to celé finančne zvládli. Vďaka Vám a finančným príspevkom budeme môcť zrealizovať tento krásny slávnostný deň a odpremiérovať v DAB Nitra na javisku aj úplne nové tance a programy a naši tanečníci budú oblečení v krojoch, ktoré daným regiónom patria.

V prvom rade budú peniaze z kampane využité na vyplatenie prenájmu divadla, následnej recepcie- organizované na oslavu 15. výročia založenia DFS Sílešánek. 

Prenájom divadla – z kampane využitých 1000€

Recepcia – 500€

Ak by nejaké peniaze z kampane zvýšili, budú použité na vyplatenie krojov, ktoré sa momentálne šijú na účely 15. výročia DFS Sílešánek – rusínsky región- dievčenské aj chlapčenské. 

Ďakujeme za každú pomoc!

Help Sílešankа perform on boards that mean world – 15. anniversary

„Resound by our beautiful country“

Let resound by our beautiful country voices of our small and young folklorists, who are fiery for folklore and Slovak traditions. Lets help on young folklorist to celebrate their great day – 15th anniversary of Children Folklore ensemble Sílešánek from Vinodol. Children folklore ensemble was established in 2009 as a dancing group of primary school in Vinodol. Group was established by two sisters – Anežka and Monika Verešové. Group is still under their couching and under their wings. Children folklore ensemble Sílešánek acts on Slovak and foreign scene already for 15years.In the beginning, members of group were children from 5–10years old and group had fifteen members. As time went by, group changed into Children folklore ensemble Sílešánek, more and more kids were coming. We had more and more folk costumes, performances and festivals in Slovakia and in foreign countries, too. We had also more responsibility, persistence of bosses and members of Sílešánek. They sacrificed their whole free time because of trainings and getting more and more skills. To the first costumes came the second one, the third one, from small local perfomances were performances in bigger towns, in bigger districts to a foreign countries. From 15members were soon 30,40,50,70,90…members. Nowadays, Sílešánek has got 90members in age of 5–18years old. They represent our village, our district and also Slovak republic. Folklore is a view to our national soul and we try to keep this traditions and this treasure still alive.

In year 2023 we lost all finances because of unhappy circumstances. We lost all finances from kind people, parents and family friends. We lost all 2 percents of income tax from tax declaration in 2022.

Who we will help?

Help will belong to Children Folklore ensemble Sílešánek from Vinodol to pay for a rent of theatre, realization and organisation of this festive galashow – 15th anniversary of Sílešánek.

For what exactly will be money used from this campaign?

We would like to kindly ask all off you, who care about our traditions, culture and kids to do the right things and learn our traditions and learn to love our history and culture, to financial contribute optional amount of money for this 15th anniversary. Children folklore ensemble Sílešánek will use this money for all organisation and realization of this galashow (rent of theatre, reception after galashow, payment for costumes, shoes, so all children can be on the show). Because we lost 2percent off income tax because of tax declaration in 2022, our organisation can hardly effort this amazing galashow. Thanks to your financil support we can manage this amazing 15th anniversary in our National theatre in Nitra and show you our new dances, choreography and great programmes in costumes from different regions of Slovakia. 

Thank you for your help!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

3. 4. 2024 14:57

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli DFS Sílešanku na vyplatenie nákladov, ktoré  boli spojené s 15.výročím DFS Sílešánek- vážime si Vašu pomoc a veríme, že našimi vystúpeniami budeme môcť ďalej rozdávať radosť širokej verejnosti. 
😉☘️

vedúce a všetci členovia Detského folklórneho súboru Sílešánek 

7. 3. 2024 23:12

…Zaznej našou prekrásnou krajinou…

Neopísateľné, nezabudnuteľné, plné emócií, tanca, spevu, hier, radosti, aj zimomriavok, či sĺz od dojatia.. aj toto všetko bolo súčasťou 15. výročia DFS Sílešánek, ktoré sa uskutočnilo

3. 3. v DAB Nitra!

Ďakujeme všetkým zúčastneným divákom, veríme, že náš  celovečerný galaprogram presvedčil ľudí o skutočnosti, že súbor má veľký potenciál do budúcna, účinkuje v ňom nespočetné množstvo talentovaných detí, tanečníkov a spevákov, ktorí práve teraz potrebujú pomoc od fanúšikov súboru, rodičov, blízkych, či vzdialenejších známych a obdivovateľov Sílešanku. 

Máme po galaprograme, no teraz súbor čaká postupné vyplácanie  všetkého, čo bolo potrebné zabezpečiť, prenajať, objednať, zorganizovať, zabezpečiť, aby sa podujatie mohlo uskutočniť, aby Sílešankari mohli naozaj stáť na doskách, ktoré pre nich znamenajú svet, preto prosíme o akúkoľvek finančnú pomoc! 

VOPRED  VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME ZA KAŽDÉHO, kto je ochotný pomôcť, kto má záujem podporiť tradície, kultúru, deti, ktoré sa venujú nádhernej činnosti a posúvajú naše kultúrne bohatstvo ďalej, aj do sveta…

Malá ukážka z nášho celovečerného galaprogramu DFS Sílešánek tu: :) 

 https://drive.google.com/file/d/1qBWX5nXw0yb3O9hTtg32mk0j9_vTVy1p/view?usp=drive_link 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
10 €  •  23. 3. 2024 23:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  23. 3. 2024 22:33
Veľkorysý darca
40 €  •  23. 3. 2024 21:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  19. 3. 2024 19:11
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  19. 3. 2024 14:19
Zuzka
10 €  •  19. 3. 2024 7:23
Ste úžasný
Dobročiný Darca
50 €  •  18. 3. 2024 19:09
Štedrý darca
20 €  •  14. 3. 2024 19:30
Veľkorysý darca
50 €  •  14. 3. 2024 17:59
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  12. 3. 2024 17:30
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  12. 3. 2024 15:40
Dobrosrdečný darca
50 €  •  12. 3. 2024 11:29
Darca
50 €  •  12. 3. 2024 8:56
Nezabúdam, kde som začala..💃🏽
Dobrosrdečný darca
25 €  •  3. 3. 2024 11:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  3. 3. 2024 10:04
Milý darca
10 €  •  2. 3. 2024 9:45
Veľkorysý darca
10 €  •  1. 3. 2024 11:00
Láskavý darca
10 €  •  22. 2. 2024 14:34
Štedrý darca
25 €  •  17. 2. 2024 15:11
Dobročiný Darca
60 €  •  16. 2. 2024 19:57

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň