Úspešne dokončené:

Pomôžme postaviť prístrešok pre humanitárnu pomoc v Slaviansku na Ukrajine

Míľnik 1/4

Za 2000 eur vieme nakúpiť základný materiál a postaviť prístrešok. Splníme základ našej misie! Budeme vďační všetkým darcom.

Získaných 0 € 5 280 €
2 000 €

Míľnik 2/4

Po dosiahnutí tejto sumy budeme vedieť pod prístreškom postaviť murovanú pec s grilom a rúrou na pečenie.

Získaných 0 € 5 280 €
3 000 €

Míľnik 3/4

Ak dosiahneme túto métu, budeme vedieť do Slavianska doviezť humanitárnu pomoc v druhej dodávke, ktorú potom budeme distribuovať.

Získaných 0 € 5 280 €
4 000 €

Míľnik 4/4

Ak vyzbierame ďalších 1000€ tak do humanitárneho centra v Slaviansku kúpime generátor. Pomôže prekonať časté výpadky elektriny.

Získaných 0 € 5 280 €
5 000 €
 -
136 darcov
Celkom sa zapojilo
39 €
Priemerná výška daru
200 €
Najvyšší dar
11 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme postaviť prístrešok pre humanitárnu pomoc v Slaviansku na Ukrajine

Míľnik 1/4

Za 2000 eur vieme nakúpiť základný materiál a postaviť prístrešok. Splníme základ našej misie! Budeme vďační všetkým darcom.

Získaných 0 € 5 280 €
2 000 €

Míľnik 2/4

Po dosiahnutí tejto sumy budeme vedieť pod prístreškom postaviť murovanú pec s grilom a rúrou na pečenie.

Získaných 0 € 5 280 €
3 000 €

Míľnik 3/4

Ak dosiahneme túto métu, budeme vedieť do Slavianska doviezť humanitárnu pomoc v druhej dodávke, ktorú potom budeme distribuovať.

Získaných 0 € 5 280 €
4 000 €

Míľnik 4/4

Ak vyzbierame ďalších 1000€ tak do humanitárneho centra v Slaviansku kúpime generátor. Pomôže prekonať časté výpadky elektriny.

Získaných 0 € 5 280 €
5 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Anton Frič
Dátum pridania
4. 6. 2024
Posledná aktualita

13. 6. 2024 11:58

Vyzbierame sa na generátor?

Ďakujeme za vašu podporu a dôveru! Ostali nám 2 dni do konca zbierky. Ak sa nám podarí nazbierať ďaľších 1000€ tak do humanitárneho centra v Slaviansku kúpime generátor, ktorý pomôže prekonávať časté výpadky dodávok elektriny. Je to naozaj dôležitý kus vybavenia. 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

Volám sa Anton Frič a pracujem v OZ TENENET. Táto zbierka je moja súkromná aktivita, ktorou chcem reálne pomôcť tam, kde je pomoc najpotrebnejšia – len kúsok od frontu v ťažko skúšanom regióne Donbas.
Už od marca 2022 pravidelne chodím na Ukrajinu kde priamo v teréne pomáhame ľuďom postihnutým vojnou. Prinesieme im jedlo, krmivo pre zvieratá, keď treba generátory či piecky. Ale hlavne sme tam pre nich. Len niekoľko kilometrov od frontu im svojou prítomnosťou dávame vedieť, že sú pre nás dôležití a že nám na nich záleží. 

Primárne pomáhame v Charkovskej, Doneckej a Luhanskej oblasti. V čase zničenia Kachovskej priehrady sme pomáhali aj v Chersone. V spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi chodíme tam, kde sa veľké humanitárne organizácie neodvažujú ísť.

My name is Anton Frič and I work at OZ TENENET. This collection is my private activity, with which I really want to help where help is most needed – just a short distance from the frontline in the hard-hit Donbas region. 
Since March 2022, I have been regularly going to Ukraine, where we help people affected by war directly in the field. We will bring them food, animal feed, when needed, we bring generators or stoves. But mainly, we are there for them. Just a few kilometers from the front, we let them know by our presence that they are important to us and that we care about them. 

We primarily help in Kharkiv, Donetsk and Luhansk regions. At the time of the destruction of the Kachovská dam, we also helped in Kherson. In cooperation with local volunteers, we go where large humanitarian organizations dare not go.

Komu pomôžeme?

Pri našej poslednej ceste na východ Ukrajiny v máji 2024 sme sa zoznámili s Otcom Julianom. Je to katolícky kňaz s veľmi pohnutým osudom. Dnes slúži ľuďom v Slaviansku, ktorý je jedno z posledných miest pod ukrajinskou správou v Doneckej oblasti. Slaviansk je pravidelne ostreľovaný, veľa ľudí odišlo, veľa z nich však ostalo. V okolí mesta sú desiatky obcí, do ktorých Otec Julian pravidelne chodí s humanitárnou pomocou. Zároveň je pre miestnych oporou a vždy pre nich nájde povzbudivé slová. 

During our last trip to the east of Ukraine in May 2024, we met Father Julian. He is a Catholic priest with a very troubled fate. Today he serves the people of Slavyansk, which is one of the last Ukrainian-administered towns in the Donetsk region. Slaviansk is regularly shelled, many people left, but many of them remained. There are dozens of villages around the city to which Father Julian regularly goes with humanitarian aid. At the same time, he is a support for the locals and always finds encouraging words for them.

Tu  nájdete aj jeho príbeh spracovaný reportérkou RTVS Annou Šípošovou, ktorá s nami niekoľko krát navštívila východ Ukrajiny. 

Otec Julian slúži aj ako vojenský kaplán. S láskou hovorí, že v zákopoch sa každý vojak stane veriacim. Slúži nielen ich duši, ale vytvára im aj fyzický priestor, kde si môžu prísť oddýchnuť, porozprávať sa, najesť, vyprať si veci. Aby svoje dielo mohol vykonávať efektívnejšie, potrebuje postaviť prístrešok a vybaviť faru potrebnými spotrebičmi a nábytkom.

A práve v tomto mu chceme pomôcť.

Dali sme dokopy 8 ochotných Slovákov – mužov i žien, ktorí sa rozhodli v rámci svojho voľného času/dovoleniek odísť do Slavianska a postaviť prístrešok, ktorý bude slúžiť miestnym obyvateľom aj vojakom prichádzajúcim z frontu. Pod prístreškom postavíme pec s grilom, nachystáme priestor na oddych a aj nabalíme humanitárnu pomoc, ktorú so sebou prinesieme, pre miestnych obyvateľov. 

Father Julian also serves as a military chaplain. He fondly says that in the trenches every soldier becomes a believer. He not only serves their soul, but also creates a physical space for them where they can come to rest, talk, eat, wash themselves. In order to perform his work more efficiently, he needs to build a shelter and equip the rectory with the necessary appliances and furniture.

And this is exactly what we want to help him with.

We brought together 8 willing Slovaks – men and women, who decided to go to Slavyansk during their free time/vacations and build a shelter that will serve both local residents and soldiers coming from the front. We will build an oven with a grill under the shelter, prepare a space for rest and also pack the humanitarian aid that we will bring with us for the local residents.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Náklady na stavbu prístrešku s rozmermi 7×5 m sú cca. 3 000 eur. Ďalších 1 000 eur bude potrebných na náklady na dopravu dvoma dodávkami. Humanitárnu pomoc, ktorú do Slavianska dovezieme sme získali vďaka stále ochotným darcom z celého Slovenska. 

Ak sa nám podarí získať viac financií, kúpime do prístrešku generátor, ktorý bude slúžiť počas častých výpadkov elektriny v hodnote 1 000 eur. Po dosiahnutí ďalšieho míľnika pomôžeme vybaviť novovzniknuté centrum pomoci v Slaviansku potrebným nábytkom a ďalším príslušenstvom ako sú chladnička, práčka, a podobne.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

13. 6. 2024 11:58

Vyzbierame sa na generátor?

Ďakujeme za vašu podporu a dôveru! Ostali nám 2 dni do konca zbierky. Ak sa nám podarí nazbierať ďaľších 1000€ tak do humanitárneho centra v Slaviansku kúpime generátor, ktorý pomôže prekonávať časté výpadky dodávok elektriny. Je to naozaj dôležitý kus vybavenia. 

13. 6. 2024 6:25

Materiál na pec nakúpený!

Kurier mi včera priviezol komplet materiál potrebný na stavbu pece. A to len a ken vďaka vám! Veľkým plusom tejto vonkajšej pece bude nádrž na horúcu vodu, ktorá tak bude k dispozícii aj bez elektriny, ktorá je v Slavianska naozaj vzácna. 

Chýba nám už iba 200€ a zbierka bude zavŕšená. A keď vyzbierame viac, budeme môcť nakúpiť viac humanitárnej pomoci a ďalší generátor. Neváhajte!

10. 6. 2024 16:49

Všetko potrebné na pec objednané!

Som presvedčený, že sa nájde dostatok darcov na naplnenie nášho ďaľsieho míľnika – postavenie pece pod prístreškom. Vymysleli sme vylepšenie, ktoré umožní v peci piecť chclieb a zabezpečí zdroj horúcej vody aj bez elektriny. Ďakujem za podporu! Verím, že s vašou podporou sa nám podarí tento míľnik dosiahnuť ešte dnes!

I am convinced that enough donors will be found to fulfill our next milestone – building a furnace under a shelter. We have come up with an improvement that will allow bread in the oven and provide a source of hot water even without electricity. Thank you for supporting! I believe that with your generosity we will be able to reach this milestone today!

8. 6. 2024 22:58

Vonkajšia pec a gril pre vojakov

Dosiahli sme prvú métu! Máme vyzbierané dosť na stavbu prístrešku. Podporte aj stavbu pece, ktorá umožní vojakom aj humanitárnym pracovníkom oddýchnuť si a navariť si jedlo či ugrilovať šašlik. Po dosiahnutí tohto míľnika budeme môcť nakúpiť šamotové tehly, maltu, rošt, dvierka, betón na základy a množstvo ďalších potrebných vecí. Ide s nami majster peciar, ktorý dáva svoju expertízu, svoju dovolenku a skúsenosti zadarmo. Pomôžte nám túto skvelú príležitosť využiť. Ďakujeme!

6. 6. 2024 19:48

Máme zložený tím, ktorý pôjde do Slavianska!

Máme už 8 dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli ísť s nami a pomôcť pri stavbe prístrešku v Slaviansku. Marek, Tomáš, Ľubo a Roman sú z Oravy, Otília a Vlado sú z východu, ja z Popradu a príde nás podporiť aj režisérka a filmárka Vierka Dubačová, ktorá celý náš príbeh zdokumentuje! Už máme takmer polovicu z prvého míľnika, neváhajte a pomôžte nám ho čo najskôr dosiahnuť!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročiný Darca
50 €  •  15. 6. 2024 23:29
Veľkorysý darca
25 €  •  15. 6. 2024 21:45
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  15. 6. 2024 20:28
Milý darca
100 €  •  15. 6. 2024 15:53
Štedrý darca
50 €  •  15. 6. 2024 12:25
Láskavý darca
10 €  •  14. 6. 2024 20:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  14. 6. 2024 20:11
Milý darca
10 €  •  14. 6. 2024 19:01
Láskavý darca
17 €  •  14. 6. 2024 18:05
Dobročiný Darca
20 €  •  14. 6. 2024 16:50
Milý darca
25 €  •  14. 6. 2024 16:15
Štedrý darca
50 €  •  14. 6. 2024 14:52
Láskavý darca
18 €  •  14. 6. 2024 14:00
Láskavý darca
10 €  •  14. 6. 2024 12:02
Milý darca
25 €  •  14. 6. 2024 11:46
Dobrosrdečný darca
25 €  •  14. 6. 2024 11:33
Veľkorysý darca
100 €  •  14. 6. 2024 10:56
Štedrý darca
10 €  •  14. 6. 2024 9:41
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  14. 6. 2024 9:35
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  14. 6. 2024 9:20
Dobrosrdečný darca
5 €  •  14. 6. 2024 9:13
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  14. 6. 2024 9:10

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň