Úspešne dokončené:

Pomôžme medzinárodnej légii na Ukrajine a 213. motorizovanej brigáde

Míľnik 1/2

Automobil pre medzinárodnú bojovú jednotku.

Získaných 0 € 13 575 €
6 000 €

Míľnik 2/2

Ďakujem veľmi pekne. Z vyzbieranej sumy 6000€ sú už teraz minimálne 2 autá. Ďalší cieľ je nočné videnie pre ukrajinskú jednotku!

Získaných 0 € 13 575 €
12 500 €
 -
247 darcov
Celkom sa zapojilo
55 €
Priemerná výška daru
1 215 €
Najvyšší dar
63 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme medzinárodnej légii na Ukrajine a 213. motorizovanej brigáde

Míľnik 1/2

Automobil pre medzinárodnú bojovú jednotku.

Získaných 0 € 13 575 €
6 000 €

Míľnik 2/2

Ďakujem veľmi pekne. Z vyzbieranej sumy 6000€ sú už teraz minimálne 2 autá. Ďalší cieľ je nočné videnie pre ukrajinskú jednotku!

Získaných 0 € 13 575 €
12 500 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Matus Valko
Dátum pridania
20. 6. 2023
Posledná aktualita

9. 8. 2023 14:14

Odovzdanie auta pre Gruzinsku národnú légiiu.

Ďalšie auto je už úspešne odovzdané. Máme pár dní do ukončenia výzvy. Poďme spoločne zabojovať a skúsiť to zvládnuť. Prezdieľajte prosím na všetkých sociálnych sieťach. Ďakujem.

Zobraziť celú aktualitu

POMOC ZA ČIAROU

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Som Matúš Valko, programátor a grafik z východného Slovenska, už v prvý týždeň vojny som pomáhal na hranici s Ukrajinou. Moja pomoc tam však neskočila a už začiatkom marca som začal v spolupráci s Fight For Right evakuovať ľudí priamo z Ukrajiny. S dodávkou som viezol cestou tam humanitárnu pomoc a naspäť zavážal ľudí z vojnových zón do bezpečia. Dokopy sa mi do bezpečia podarilo doviezť zhruba 100 ľudí, ktorým som zabezpečoval všetky potrebné veci ako bývanie, administratívne záležitosti, či dokonca prácu.

Neskôr som začal venovať ľuďom, ktorí z rôznych príčin nemohli alebo nechceli odísť z oblastí zasiahnutých najväčšími bojmi. Venujem sa špecifickým potrebám ľudí blízko frontovej línie.

Momentálne na Ukrajine trávim zhruba každý druhý týždeň a k iniciatíve Pomoc za čiarou sa pridalo viacero dobrovoľníkov, ktorí pravidelne cestujú na Ukrajinu.

Za svoju prácu som dostal od prezidentky Zuzany Čaputovej aj ocenenie Srdce na dlani, ktoré sa udeľuje výnimočným dobrovoľníkom za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života.

Facebook: https://www.facebook.com/pomocZaCiarou/ 
Instagram: https://www.instagram.com/pomoczaciarou/

Komu pomôžeme?

Vašou pomocou tento krát chcem pomôcť a zjednodušiť prácu týmto dvom skupinám:
Medzinárodná vojenská jednotka, ktorá je už súčasťou Ozbrojených síl Ukrajiny potrebuje akútne ďalšie auto a 213. Samostatná motorizovaná brigáda ZSU ma požiadala o pomoc s nočným videním.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Medzinárodna jednotka, ktorá je už súčasťou Ozbrojených síl ukrajiny potrebuje auto. Auto musí byť rýchle, odolné a musí mať veľmi dobrú priechodnosť v teréne. Preto som po predchádzajúcich skúsenostiach vybral znovu Land Rover Discovery, ktoré všetko spĺňa.

Auto je už zarezervované, po vyplatení spravím potrebný servis a auto okamžite osobne odveziem a odovzdám, ako všetky tri predchádzajúce. Áno, tri. Ak sa pamätáte na zbierku, ktorá sa organizovala na terénne vozidlo pre Slovákov na Ukrajine, tak za tú sumu som tam odniesol 3 autá (Land Rover Discovery, Land Rover Range Rover Sport a Kia Sorento).

Chalani z 213. Samostatnej motorizovanej brigády potrebujú nočné videnie NVG-50 NW1 – 6500€, s ktorým som im sľúbil pomoc.

Samozrejme odovzdanie obidvoch vecí bude zdokumentované a následne rozposielané formou aktualít.

Who organizes the campaign?

HELP BEHIND THE LINE


I am Matúš Valko, a programmer and graphic designer from eastern Slovakia. Since the first week of the war, I have helped on the border with Ukraine. However, my help did not end there, and already at the beginning of March, in cooperation with Fight For Right, I began to
evacuate people directly from Ukraine. With the van, I was carrying humanitarian aid on the way there and transporting people from war zones to safety on the way back. In total, I managed to bring around 100 people to safety, providing them with all the necessary things, such as housing, administrative matters, and even work. Later, I devoted myself to people who, for various reasons, could not or did not want to leave the areas affected by the biggest fighting. I am dedicated to the specific needs of people close to the
front line.

At the moment, I spend roughly every other week in Ukraine, and the Help Behind the Line initiative has been joined by several volunteers who regularly travel to Ukraine.

For my work, I received the award from President Zuzana Čaputová, which is awarded to exceptional volunteers for their voluntary activities carried out for the benefit of others in
various areas of social life.


Facebook: https://www.facebook.com/pomocZaCiarou/ 
Instagram: https://www.instagram.com/pomoczaciarou/

Who are we helping?

With your help, this time I would like to help and simplify the work of these two groups: The international military unit, which is already part of the Armed Forces of Ukraine, urgently needs another car and 213. The independent motorized brigade ZSU asked me for help with
night vision.

What exactly will the money from this campaign be used for?

The international unit, which is already part of the Armed Forces of Ukraine, needs a car. The car must be fast, long-lasting, and have very good cross-country ability. That is why, after previous experiences, I chose Land Rover Discovery again, which fulfills everything.

The car is already reserved; after the payment, I will do the necessary service and immediately personally take the car and hand it over, like all three previous ones. Yes, three. If you remember the collection that was organized for an all-terrain vehicle for Slovaks in
Ukraine, for that amount, I managed to get 3 cars there (Land Rover Discovery, Land Rover Range Rover Sport and Kia Sorento).

The guys from the 213th Independent Motorized Brigade need NVG-50 NW1 night vision – €6500, which I promised them help with.

Of course, the handing over of both things will be documented, and afterward, I will inform you of any updates.

Thank you very much for your help.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

9. 8. 2023 14:14

Odovzdanie auta pre Gruzinsku národnú légiiu.

Ďalšie auto je už úspešne odovzdané. Máme pár dní do ukončenia výzvy. Poďme spoločne zabojovať a skúsiť to zvládnuť. Prezdieľajte prosím na všetkých sociálnych sieťach. Ďakujem.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
25 €  •  19. 8. 2023 19:13
dakujem kazdemu, ste krasni ludia
1 000 €  •  19. 8. 2023 16:21
strasne som sa bal, ze ani toto my slovaci nedame, dakujem vsetkym nadhernym ludom, ktori prispeli na spravnu vec aj z toho mala, co maju
Dobročinný Darca
50 €  •  19. 8. 2023 12:56
Milý darca
15 €  •  19. 8. 2023 11:49
Milý darca
25 €  •  19. 8. 2023 8:53
H. L.
1 215 €  •  18. 8. 2023 22:25
Let's get this done! Slava Ukraini, heroyam slava!
Anita Ayres
100 €  •  18. 8. 2023 17:53
🇺🇦Dakujem za to, co robite
Cpt. Whiskers
25 €  •  18. 8. 2023 17:39
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  18. 8. 2023 14:39
Štedrý darca
50 €  •  18. 8. 2023 12:53
Tomáš
30 €  •  18. 8. 2023 10:03
Red & Wolf crew
Michal
50 €  •  17. 8. 2023 11:28
Stay Strong Ukraine
Štedrý darca
10 €  •  17. 8. 2023 9:30
Boris
50 €  •  17. 8. 2023 9:28
nech poslúži
Dobročinný Darca
50 €  •  17. 8. 2023 0:07
Láskavý darca
10 €  •  16. 8. 2023 23:01
Marek
25 €  •  16. 8. 2023 20:58
Nedovoľme russkému agresorovi vraždiť a klamať celý svet!
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 8. 2023 20:53
Milý darca
10 €  •  16. 8. 2023 20:34
Láskavý darca
70 €  •  16. 8. 2023 19:57
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 8. 2023 19:32

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň