Úspešne dokončené:

Kniha TAJOMSTVO SLOV – spolu s Danielom Hevierom zlepšime vzťah detí k slovenčine

Míľnik 1/8

Pokryjeme náklady na knihu Tajomstvo slov…a môžme začať štartovať ďalšie aktivity…

Získaných 0 € 43 838 €
7 000 €

Míľnik 2/8

Ku knihe TAJOMSTVO SLOV chcem vydať aktivizačný zošit. Nie je to pracovný, ale hrací zošit, pretože moja gramatika je "hra"matika.

Získaných 0 € 43 838 €
12 000 €

Míľnik 3/8

Tretí míľnik umožní vytlačiť parádny plagát TAJOMSTVO SLOV. Slovenčina do každej detskej izby a školskej triedy!

Získaných 0 € 43 838 €
17 000 €

Míľnik 4/8

Štvrtý míľnik je „manuál“ pre rodičov, ako prekonať nechuť detí k slovenčine alebo ako sa hrať s jazykom v rodine.

Získaných 0 € 43 838 €
25 000 €

Míľnik 5/8

Piaty míľnik nám umožní realizovať materiály pre učiteľov, aby vedeli približovať slovenčinu inovačne a radostne.

Získaných 0 € 43 838 €
30 000 €

Míľnik 6/8

Šiesty míľnik nám umožní transformovať TAJOMSTVO SLOV do vizuálnej podoby najmä na You Tube – na slovenčinárske video/videá.

Získaných 0 € 43 838 €
34 000 €

Míľnik 7/8

Siedmy míľnik mi umožní vystúpenia na konferenciách a pedagogických fórach, kde budem prezentovať nové cesty mojej pedagogiky.

Získaných 0 € 43 838 €
37 000 €

Míľnik 8/8

Ďalší míľnik mi umožní vytlačiť o 1000 ex. knihy TAJOMSTVO SLOV viac a dať deťom, rodinám i školám viacej podporných materiálov.

Získaných 0 € 43 838 €
40 000 €
 -
1 272 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
34 €
Priemerná výška daru
900 €
Najvyšší dar
56 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Kniha TAJOMSTVO SLOV – spolu s Danielom Hevierom zlepšime vzťah detí k slovenčine

Míľnik 1/8

Pokryjeme náklady na knihu Tajomstvo slov…a môžme začať štartovať ďalšie aktivity…

Získaných 0 € 43 838 €
7 000 €

Míľnik 2/8

Ku knihe TAJOMSTVO SLOV chcem vydať aktivizačný zošit. Nie je to pracovný, ale hrací zošit, pretože moja gramatika je "hra"matika.

Získaných 0 € 43 838 €
12 000 €

Míľnik 3/8

Tretí míľnik umožní vytlačiť parádny plagát TAJOMSTVO SLOV. Slovenčina do každej detskej izby a školskej triedy!

Získaných 0 € 43 838 €
17 000 €

Míľnik 4/8

Štvrtý míľnik je „manuál“ pre rodičov, ako prekonať nechuť detí k slovenčine alebo ako sa hrať s jazykom v rodine.

Získaných 0 € 43 838 €
25 000 €

Míľnik 5/8

Piaty míľnik nám umožní realizovať materiály pre učiteľov, aby vedeli približovať slovenčinu inovačne a radostne.

Získaných 0 € 43 838 €
30 000 €

Míľnik 6/8

Šiesty míľnik nám umožní transformovať TAJOMSTVO SLOV do vizuálnej podoby najmä na You Tube – na slovenčinárske video/videá.

Získaných 0 € 43 838 €
34 000 €

Míľnik 7/8

Siedmy míľnik mi umožní vystúpenia na konferenciách a pedagogických fórach, kde budem prezentovať nové cesty mojej pedagogiky.

Získaných 0 € 43 838 €
37 000 €

Míľnik 8/8

Ďalší míľnik mi umožní vytlačiť o 1000 ex. knihy TAJOMSTVO SLOV viac a dať deťom, rodinám i školám viacej podporných materiálov.

Získaných 0 € 43 838 €
40 000 €
Zakladateľ
Daniel Hevier
Dátum pridania
28. 8. 2023
Posledná aktualita

24. 5. 2024 10:07

Tajomstvo o Tajomstve slov

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prečo je potrebné zlepšovať vzťah detí k slovenčine?

Vieme, že materinský jazyk je kľúčový v komunikácii, vzťahoch, pocitu úspešnosti či šťastia. ALE: zároveň poznáme smutný fakt, že slovenský jazyk je najneobľúbenejším predmetom našich detí v školách. Volám sa Daniel Hevier a jazyk je pre mňa ako spisovateľa, textára či pedagóga najdôležitejšou matériou. Ale záleží mi na tom, aby sa stal aj najkrajšou a najúžasnejšou súčasťou života našich detí.

Prečo vznikol tento projekt?

PRETOŽE SLOVENČINA NIE JE IBA PREDMET V ŠKOLE. Je nevyhnutá aj pre osvojenie cudzích jazykov, logického myslenia, dejepisu, zemepisu, dokonca aj matematiky. Mnohí učitelia matematiky tvrdia, že deťom nejde matematika najmä preto, lebo neovládajú slovenčinu.

TAJOMSTVO SLOV je mojou aktivitou na zlepšenie slovenského vzdelávania. Európska únia prostredníctvom Rady Európy a Európskej komisie formulovala najdôležitejšiu kompetenciu pre toto storočie: komunikácia v materinskom jazyku.

Tento projekt sa začína vydaním knihy TAJOMSTVO SLOV, ale pokračuje aj ďalšími aktivitami – stretnutiami s deťmi v ich triedach a školách, metodickou podporou učiteľom, workshopmi, kontaktnými aktivitami s deťmi i dospelými, vytvorením ďalších podporných materiálov pre žiakov, rodičov i učiteľov.

Milí rodičia a starí rodičia, zapojte sa do nášho spoločného úsilia a staňte sa nielen jeho podporovateľom, ale aj jeho spolutvorcom a aktívnym účastníkom. Napríklad tým, že pomôžete identifikovať problémy, ktoré má vaše dieťa so slovenčinou, gramatikou, navrhnete témy, ktorým by som sa mal ďalej venovať apod. Mojím cieľom je nielen získať Vašu finančnú podporu na realizovanie týchto plánov, ale spolu s vami, rodičia a starí rodičia, zlepšiť naše školstvo, a to konkrétne v triede a na škole, kde chodí vaše dieťa.

Náš svet a bezprostredná realita okolo nás je a bude ešte viac zložitejšia a komplikovanejšia. Chceme, aby v nej naše deti obstáli ako múdri, vzdelaní, zorientovaní, ale aj dobrí a šťastní ľudia.

TAJOMSTVO SLOV je unikátnym autorským, metodickým a didaktickým konceptom, ako naučiť dieťa na základnej škole prostredníctvom materinského (a otcovského) jazyka porozumieť svetu a jeho miestu v ňom.

NAŠA MISIA:

Svet je nekonečne rôznorodý a vrstevnatý. My, ľudia, však máme odvekú túžbu neprehľadný chaos usporadúvať a vnášať doň systém. Dieťa samo rado triedi hračky, veci, usporadúva si svoje zbierky do kolekcií, či sú to známky, zvieratká, kluby… Túto systematickosť bude potrebovať v celom svojom živote. Tým, že mu poskytujem kľúč k bohatej zásobe slov, ktoré používa alebo počuje, učím ho rozumieť zložitosti sveta a nestratiť sa v ňom. Na to je dobrá gramatika. Som presvedčený, že ak dieťaťu spoločne odhalíme tajomstvo slov, poodhalíme mu aj zmysel jeho vlastnej existencie. A to je cieľ, ktorý stojí za to.

Takto som vizuálne znázornil a personifikoval podstatné mená. Sú to slovné druhy, ktoré chcú uchovať podstatu, substanciu, všetky pojmy a označenia, či už konkrétne alebo nehmotné.

Míľniky projektu TAJOMSTVO SLOV:

1. fáza – kniha TAJOMSTVO SLOV

v náklade 1000 kusov. Na grafickú úpravu, zalomenie textu, skenovanie farebných celostranových ilustrácií, kvalitný papier a vytlačenie knihy v tvrdej väzbe (formát A4) je potrebné 7 EUR/1 kus, t.j. 7000 EUR.

Takto deťom v knihe TAJOMSTVO SLOV znázorňujem slovný druh SPOJKY. Sú to síce krátke, ale veľmi dôležité slovné druhy, pretože vytvárajú vzťahy a spájajú veci, ľudí, javy… Otec + mama, brat + sestra, učiteľ + žiak…

Deti ma poznajú ako spisovateľa Heviho, prípadne učižiaka

Volám sa Daniel Hevier, deti ma poznajú ako spisovateľa Heviho, prípadne učižiaka – učiteľa, ktorý je spolužiakom svojich žiakov.

Som vďačný za to, že už mám tri generácie čitateľov a poslucháčov: deti – rodičov – starých rodičov.

Vydal som vyše stovku kníh pre deti i dospelých, napísal som množstvo textov (najmä pre môjho parťáka Paľa Haberu) a niekoľko muzikálov (Evanjelium o Márii, Povolanie pápež, Jánošík a i.) V poslednom čase som vydal niekoľko motivačných a inšpiratívnych kníh venovaných vzdelávaniu detí i učiteľov (Škola pre tvoju budúcnosť, Tajomstvá literatúry, Bedeker Štúr, Hešteg Marína, Heviho Diktátor, Heviho škola tvorivosti…) 

Ako spisovateľ som počas 50 rokov navštívil stovky škôl na Slovensku i v zahraničí, kde som sa stretol s tisíckami žiakov. Venujem sa aj vzdelávaniu učiteľov. Vytvoril som viacero inovačných konceptov vzdelávania (Radostná škola, PAF – Prázdninová škola fantázie, Heviho škola tvorivosti, Deti pre budúcnosť…) Ako „lietajúci učiteľ“ učím na viacerých základných, stredných i vysokých školách. Som spoluzakladateľ strednej školy budúcnosti PRONEA v Partizánskom. Podieľal som sa na viacerých reformách a iniciatívach na zlepšenie školstva na Slovensku.

Na čo použijem s vďakou Vašu láskavú podporu:

Na vytlačenie, zalomenie, grafickú úpravu, skenovanie ilustrácií knihy TAJOMSTVO SLOV v počte 1000 kusov. Kniha bude vytlačená na kvalitnom papieri, v tvrdej väzbe, formátu A4 v celkovej sume 7000 EUR.

Ak ma poctíte ďalšou podporou, budem môcť zrealizovať aj ďalšie fázy môjho projektu:

– aktivity na sociálnych sieťach, propagácia a reklama na FB, komunikovanie s rodičmi a pedagógmi

– aktivity s individuálnymi rodinami, identifikácia potrieb detí a rodičov, návrhy na ďalšie aktivity a materiály pre deti a rodičov

-aktivity pre triedy a školy, online vyučovacie hodiny Daniela Heviera v jednotlivých triedach podľa požiadaviek školy

– metodická podpora pre učiteľov, manuál konceptu TAJOMSTVO SLOV, didaktické materiály pre učiteľov, vystupovanie Daniela Heviera na konferenciách a fórach venovaných vzdelávaniu na Slovenska 

– produkcia, tlač a výroba aktivizačných a didaktických materiálov a pomôcok pre žiakov, rodičov a učiteľov

– video prezentácie a prednášky Daniela Heviera na You Tube

– hudobný klip/y o slovách približujúce slovenský á jazyk a gramatiku deťom

Keďže nejde o jednorazový projekt, ale o kontinuálnu aktivitu, jednotlivé fázy budem uskutočňovať podľa Vašej podpory, ale aj podľa aktuálnych potrieb našich a vašich detí. Budem reagovať na nové technologické možnosti, ale aj spoločenskú atmosféru, ako aj na individuálne potreby detí, rodičov a pedagógov. 

A ešte jedna ukážka: takto deťom približujem nielen slovný druh citoslovcia, ale potrebu mať emócie, cítiť s inými ľuďmi:

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

24. 5. 2024 10:07

Tajomstvo o Tajomstve slov

16. 3. 2024 16:18

V tejto aktualite nájdete presný dátum vydania knihy TAJOMSTVO SLOV.

8. 12. 2023 10:48

Tajomstvo slov a Vianoce

Milí moji podporovatelia a podporovateľky, vďaka Vám môžem vydať nielen knihu TAJOMSTVO SLOV, ale aj niekoľko „prídavných“ projektov k nej (plagát, hrací zošit, metodiku pre učiteľov i rodičov ai.) 

Už dávnejšie mi bolo jasné, že to nestihneme do Vianoc, a keby sme sa o to pokúsili, bolo by to na úkor kvality, tlače a celkového výsledku. Robíme totiž knihu a projekt, ktoré by mali vydržať niekoľko rokov.

Už v predošlých aktualitách som písal, že knihu nedokážeme doručiť pod vianočný stromček. V súčasnosti sa zalamuje a graficky upravuje, aby sme ju po novom roku mohli dať do tlače. Počítam, že vyjde koncom februára.

Ak by ste chceli nájsť pod stromčekom nejakú moju knihu, pripravil som pre Vás, Vaše deti a ich starých rodičov rodinnú knihu STARÍ ĽUDIA VOŇAJÚ AKO ORECHOVÉ LISTY. Verím, že to môže byť pekný darček pre celú rodinu.

Nájdete ju na mojom e-shope tu:  https://chymeros.sk/eshop/

Ozvem sa čoskoro so zaujímavou výzvou pre Vaše deti.

24. 10. 2023 16:14

Dodatok k predošlej aktualite

Pre náš operatívny kontakt, aby ste mi mohli posielať otázky, názory, pripomienky, zriaďujem osobitnú mailovú adresu, na ktorej sa teším na Vašu poštu:

tajomstvo.slov@gmail.com 

Daniel Hevier

24. 10. 2023 15:53

Končíme a začíname!

Milé podporovateľky a podporovatelia,

s Vašou priazňou a pomocou som ukončil kampaň na TAJOMSTVO SLOV. Namiesto sumy potrebnej na vydanie knihy ste svojím prispením umožnili, aby som realizoval aj ďalšie súčasti môjho projektu: hrací zošiť, plagát, materiály pre rodičov i učiteľov, metodiku, výstupy pred odbornou verejnosťou, youtubácke video…

Ešte raz vám (a Vám) srdečne a úprimne ďakujem.

Predo mnou je teraz náročná, ale radostná práca, aby som našu investíciu premenil na hmatateľné artefakty a aktivity. Podľa pravidiel DONIO mám na to 3 mesiace. Samozrejme, budem sa usilovať, aby sa táto lehota skrátila na čo najkratšiu dobu.

Viacerí ste písali, že sa tešíte na túto knihu pod vianočný stromček. Nuž, to by sa mi nepodarilo ani s odretými ušami. Hoci mám knihu napísanú a zilustrovanú, čaká ju náročná grafická úprava, ktorú bude realizovať prestížne grafické štúdio PERGAMEN. Preto hovorím náročná, lebo obrázky treba naskenovať a okrem nich tam budú diagramy, tabuľky, kreslený humor, stripy, bubliny… Nie menej času spotrebujú aj korektúry, ktoré sa budú robiť (podľa mojich doterajších skúseností) aj na 5–6 krát. 

Následne celú komplet knihu (zalomený text + definitívne stránky) dávam posúdiť odborníkom z teórie i praxe (pedagóg, jazykovedec, didaktik), pretože chcem, aby moja kniha bola bezchybná a mohla sa používať niekoľko rokov.

Aby Vám a Vašim deťom rýchlejšie ubehol čas čakania na knihu + ďalšie odmeny, budem Vám posielať informácie o jednotlivých fázach prípravy knihy, ale aj motivačné aktivity a dobrovoľné „úlohy“, ktoré sa týkajú slovenského jazyka, komunikácie a písomného prejavu. A budem aj vám, dospelým, posielať námety a výzvy, aby ste boli nielen podporovateľmi TAJOMSTVA SLOV, ale aj jeho partnermi a konzultantmi.

Verím, že výsledok, aj keď  naň budeme všetci netrpezlivo čakať, bude stáť za to. Máme spolu šancu vytvoriť dielo, aké tu ešte nebolo a ja sa v tejto chvíli púšťam do práce.

Ďakujem ešte raz a želám Vám pekné dni, Daniel Hevier, učižiak 

19. 10. 2023 21:20

Tak predsa len ďalší míľnik

Milé podporovateľky a podporovatelia, Donio nám všetkým umožnilo, aby sme pridali niekoľko dní kampane, keďže boli výpadky systémy. Viacerí ste možno nemohli realizovať platbu, a tak máme ešte niekoľko dní, aby sme to napravili. Šiesty míľnik sme dosiahli, a otváram tentoraz už asi naozaj posledný míľnik, ktorým sa skončí naša cesta za TAJOMSTVOM SLOV. Ďakujem za Vašu podporu a ak máte vo svojom okolí blízkych a známych, ponúknite im možnosť rozradostňovať naše školstvo.

17. 10. 2023 21:40

Bude šiesty míľnik posledný?

Milé podporovateľky a podporovatelia, dosiahli sme šiesty míľnik, o ktorom som si myslel, že bude posledný. Ale keďže nám ostávajú ešte tri dni, dokončím túto kampaň tak, ako sa patrí. Pridávam posledný míľnik pre tých, ktorí sa k nášmu Tajomstvu dostali až teraz. Ak máte rodinných príslušníkov, priateľov či známych vo svojom okolí, môžete ich prizvať k spolupráci. Ďakujem vám (aj Vám) za osobné nasadenie a teším sa na pokračovanie našej spolupráce.

13. 10. 2023 14:55

5. míľnik je za nami

Moje a moji milí, ctené priaznivkyne a podporovatelia, ďakujem vám (a konkrétne Vám), že sme spolu prekonali 5. míľnik. Keďže nám ešte zostáva niekoľko dní, využijem ich na posledný, 6. míľnik, ktorý bude zameraný na videá na You Tube. Po skončení kampane Vám budem posielať správy o tom, ako postupujeme pri vydávaní knihy TAJOMSTVO SLOV a ďalších materiálov.

8. 10. 2023 8:46

Štvrtý míľnik dosiahnutý

Moji milí priatelia, podporovateľky a priaznivci, ďakujem vám všetkým, že sme spoločne dosiahli 4. míľnik a môžeme sa pokúsiť o ďalšie napredovanie.

Ďalší míľnik som nastavil na realizáciu podporných a didaktických materiálov pre učiteľov, pretože bez nich by každé úsilie o radostné a inovačné približovanie slovenčiny deťom stroskotalo.

Chcem Vás poprosiť, aby ste o tejto našej aktivite povedali/napísali aj svojim blízkym z rodiny, priateľom a známym. Ďakujem a teším sa z našej súdržnosti.

Daniel Hevier, učižiak

25. 9. 2023 7:57

Dosiahli sme 3. míľnik

Vážené podporovateľky a podporovatelia, vďaka Vašej priazni sme dosiahli aj 3. míľnik. Keďže záujem rodičov, ale aj niektorých známych osobností, ktorých nazývajú aj influenceri, neutícha, pokračujem v ďalších aktivitách. Najbližším míľnikom bude vytvorenie materiálu pre rodičov, v ktorom poradím rodičom, ako prekonať prípadnú nechuť detí k slovenčine, ako využiť spontánny detský záujem o jazyk. Prosím, dajte vedieť o tejto mojej aktivite svojej rodine, priateľom, známym či pani učiteľkám.

22. 9. 2023 14:44

Plagát SLOVNÉ DRUHY

Moji milí, v podpore pokračujeme tak krásne, že môžeme vytlačiť aj plagát SLOVNÉ DRUHY do detských izieb alebo školských tried. Dnes som pripravil maketu pre grafika, výsledný plagát bude oveľa krajší a veselší.

Ďakujem za Vašu priazeň. Budem Vám vďačný, ak oboznámite aj Vašich príbuzných či priateľov s naším TAJOMSTVOM.

20. 9. 2023 15:40

Dosiahli sme 2. míľnik

Vďaka novým podporovateľom, ktorých ste inšpirovali a naštartovali vy (a Vy), podarilo sa nám dosiahnuť 2. míľnik. Keďže do skončenia kampane nám ostáva pomerne veľa dní, a keďže môj projekt zahŕňa viacero aktivít, bolo by škoda nepokračovať. Najmä preto, lebo stále noví a noví priaznivci chcú aj prostredníctvom TAJOMSTVA SLOV rozradostňovať vzdelávanie svojich detí. Tretí míľnik bude zahŕňať vytlačenie plagátu do detských izieb a školských tried. Čoskoro zverejním maketu plagátu. Zatiaľ ostávam s vďakou, Daniel Hevier

19. 9. 2023 10:10

Podporujú ma ľudia zo zahraničia i z malých obcí

10. 9. 2023 9:40

Dosiahli sme 1. míľnik

Moji milí,

áno, dosiahli sme 1. míľnik, prekročili sme sumu potrebnú na vytlačenie 1000 kusov knihy TAJOMSTVO SLOV. Hovorím v množnom čísle – dosiahli sme – pretože tento projekt pokladám za náš spoločný.

Na fotografii vidíme dve čísla. Prvá je suma, ktorú ste spolu vyskladali. Dojímajú ma všetky príspevky, aj tie vysoké, ale aj tie, ktorých podporovatelia mali väčšie srdce ako finančné možnosti. Možno Vám niekedy budem môcť poďakovať aj osobne, zatiaľ teda takto na diaľku vyslovujem úprimnú vďaku.

Ale pre mňa je cennejšie to druhé číslo – 213 darcov. Pretože vy nie ste čísla. Ste konkrétni ľudia, ktorí aj takto chcú meniť prítomnosť i budúcnosť našich detí. Vaša existencia niekde v diaľke ma povzbudzuje, aby som neustával vo svojej misii.

Ostávame v kontakte, čoskoro sa ozvem s ďalšími informáciami. Zatiaľ pekné dni, Váš Daniel Hevier, učižiak

7. 9. 2023 8:43

Postupujeme.

Vážené darkyne a darcovia, verím, že sa nám prvý míľnik podarí dosiahnuť. Vy ste to naštartovali a každý deň sa pridávajú noví podporovatelia. Aby som Vám skrátil čas čakania na knihu a zároveň aby ste boli nielen darcami, ale aj spolupracovníkmi, dovoľujem si Vás vyzvať na diskusiu. Napíšte mi, prosím, aké sú Vaše skúsenosti so vzdelávaním Vašich detí, čo sa Vám v škole páči a nepáči, ako by ste si predstavovali radostnú školu pre Vaše dieťa, čo by som mohol urobiť ja ako spisovateľ k zlepšeniu nášho školstva. Za všetky Vaše názory a návrhy Vám budem veľmi povďačný.

5. 9. 2023 10:04

ZAČALI SME!

Milí priatelia, veľmi si vážim, že ste venovali pozornosť môjmu TAJOMSTVU. Nie je to nijaké tajomstvo – spolu chceme zlepšiť vzdelávanie našich detí prostredníctvom jazyka. Vy ste prví, ktorí ste podporili túto myšlienku a ja vám (a tiež osobne Vám) za to veľmi ďakujem. V súčasnosti oboznamujem s našou misiou čo najširší okruh ľudí. Budem Vám vďačný, ak aj Vy zoznámite s naším Tajomstvom svojich známych a priateľov. Teším sa na naše ďalšie stretnutia, Daniel Hevier

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Oborčoková
25 €  •  23. 10. 2023 23:57
Veľa zdaru Pán Hevier v projektoch a tešíme sa na knižku. Oborčoková Mirka
Dobrosrdečný darca
25 €  •  23. 10. 2023 23:55
Štedrý darca
10 €  •  23. 10. 2023 23:46
Milý darca
25 €  •  23. 10. 2023 23:31
Milý darca
5 €  •  23. 10. 2023 23:20
Milý darca
6 €  •  23. 10. 2023 23:14
Jana B.
25 €  •  23. 10. 2023 23:11
Teším sa na odhalenie tajomstva.
Veľkorysý darca
25 €  •  23. 10. 2023 23:04
Eva G.
95 €  •  23. 10. 2023 22:59
Venovanie: Lívinke, Marekovi a Karolínke. Ďakujem veľmi pekne.
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  23. 10. 2023 22:51
Láskavý darca
40 €  •  23. 10. 2023 22:42
Štedrý darca
25 €  •  23. 10. 2023 22:36
Milý darca
25 €  •  23. 10. 2023 22:33
Štedrý darca
25 €  •  23. 10. 2023 22:22
Láskavý darca
25 €  •  23. 10. 2023 22:21
Štedrý darca
25 €  •  23. 10. 2023 22:18
Štedrý darca
25 €  •  23. 10. 2023 22:13
Veľkorysý darca
25 €  •  23. 10. 2023 22:06
Milý darca
25 €  •  23. 10. 2023 21:32
Dobrosrdečný darca
25 €  •  23. 10. 2023 20:51
Dobrosrdečný darca
25 €  •  23. 10. 2023 20:48
Milý darca
25 €  •  23. 10. 2023 20:44
Milý darca
25 €  •  23. 10. 2023 20:41

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu