Výzva ukončená:

Tímea do Ameriky: Potrebujeme mladú generáciu kresťanských politických lídrov

Míľnik 1/4

Pomôžete mi uhradiť školné 💪

Získaných 0 € 23 356 €
7 000 €

Míľnik 2/4

Už sa blížime k tomu, aby sme dostali znalosti z USA na Slovensko 👏

Získaných 0 € 23 356 €
16 000 €

Míľnik 3/4

Sme na dobrej ceste! Uhradím školné, pokryjem ubytovanie, vízové poplatky a letenku. ✈️

Získaných 0 € 23 356 €
22 000 €

Míľnik 4/4

Už len kúsok a pomôžete mi zvládnuť školné a najzákladnejšie životné náklady! 🙏

Získaných 0 € 23 356 €
30 000 €
 -
250 darcov
Celkom sa zapojilo
93 €
Priemerná výška daru
2 000 €
Najvyšší dar
54 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Tímea do Ameriky: Potrebujeme mladú generáciu kresťanských politických lídrov

Míľnik 1/4

Pomôžete mi uhradiť školné 💪

Získaných 0 € 23 356 €
7 000 €

Míľnik 2/4

Už sa blížime k tomu, aby sme dostali znalosti z USA na Slovensko 👏

Získaných 0 € 23 356 €
16 000 €

Míľnik 3/4

Sme na dobrej ceste! Uhradím školné, pokryjem ubytovanie, vízové poplatky a letenku. ✈️

Získaných 0 € 23 356 €
22 000 €

Míľnik 4/4

Už len kúsok a pomôžete mi zvládnuť školné a najzákladnejšie životné náklady! 🙏

Získaných 0 € 23 356 €
30 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Tímea Perignáthová
Dátum pridania
28. 5. 2024
Posledná aktualita

21. 7. 2024 18:57

POSLEDNÝCH 5 HODÍN ZBIERKY 🔥

Sme vo finále, priatelia. Zbierka končí o 5 hodín. Ďakujem za vašu skvelú podporu. 🧡

Dnes mám narodeniny. 🎂 Som vďačná nie len za dar života, ale aj za vás, ľudí dobrej vôle, ktorých mám okolo seba. Ďakujem aj za dnes pribúdajúce narodeninové darčeky. 🙂

Nech vám Pán odmení vašu láskavosť.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prečo vznikla táto výzva? ⬇️

Kresťanský svetonázor je v súčasnej spoločnosti stále viac vysmievaný, podceňovaný a vytláčaný na okraj. Na sociálnych sieťach, vo verejných diskusiách, ale aj v rozhovoroch so známymi často počúvame „kresťanstvo je nemoderné, nechajte si ho v kostoloch a neťahajte ho do verejného priestoru”.

Opak je pravdou, naša spoločnosť stojí na kresťanských hodnotách a tradícii, a preto potrebujeme politických lídrov, ktorí ich budú zastávať. Potrebujeme odborníkov, ktorí majú silné hodnotové ukotvenie a zároveň vedia svoje názory dobre odprezentovať a obhájiť.

Kresťania v USA čelia ešte intenzívnejšiemu zápasu o prítomnosť svojich hodnôt vo verejnom priestore a my tieto ich znalosti môžeme priniesť na Slovensko.

Prijali ma na Katolícku univerzitu Ameriky do Washingtonu, D. C., kde môžem študovať ľudské práva z kresťanského pohľadu. Ako jediná zo Slovenska som dostala príležitosť učiť sa od renomovaných profesorov práva, bioetiky či filozofie, ako zastávať hodnoty života, rodiny a spravodlivosti, a tak chrániť tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. 

Vďaka vašej finančnej podpore môjho štúdia prinesiem na Slovensko know-how, ktoré potiahne mladú generáciu osobností, aby hrdo a profesionálne bránili kresťanské hodnoty a ľudské práva. Podporte ma v tom, prosím. Ďakujem.

Kto som? 🙋‍♀️

Som Tímea Perignáthová, mám 25 rokov a pochádzam z rodiny, ktorá počas socializmu zažila prenasledovanie pre vieru. Moji rodičia sú mi vzorom toho, ako sa nebáť postaviť za hodnoty, ktorým verím. Odmala som sa snažila ozvať, keď som niekde vnímala krivdu. 

1. Už na strednej škole v Bratislave som ako dievča z malého mesta otvorene čelila neprijatiu a nepochopeniu pre môj kresťanský svetonázor.

2. Hlasom nenarodených detí som bola počas vysokej školy ako tlmočníčka bývalej potratovej pracovníčky a neskôr pro-life aktivistky Sue Thayer na Národnom pochode za život.

3. Kresťanské hodnoty, ktoré mi odovzdali rodičia, som skúmala počas štúdia v Kolégiu Antona Neuwirtha. Kolégium mi dalo základy, ako obhájiť to, čomu verím, aj na verejnosti. Pomáhali mi k tomu aj viaceré letné školy a komunikačné tréningy.

4. Môj proaktívny postoj meniť veci k lepšiemu ma priviedol do Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska, v ktorej formujeme novú generáciu kresťanskodemokratických lídrov. 

5. Ako projektová manažérka Inštitútu vzdelávania a inovácií v politike silno vnímam, že kresťanskí politici buď nemajú priestor viac sa venovať hodnotovým témam, alebo ich nedokážu dostatočne atraktívne komunikovať

6. Ako študentka Katolíckej univerzity vo Washingtone, D. C. sa naučím rozumieť systému ľudských práv a budem ich môcť sebavedomo komunikovať z kresťanského pohľadu. Prispejte, prosím, na moje štúdium.

O mojom štúdiu ľudských práv na Catholic University of America:

  • je multidisciplinárne: Zahŕňa kurz medzinárodného práva, kresťanskej antropológie, filozofie prirodzeného zákona, moderného kresťanského politického myslenia či biomedicínskej etiky
  • je kvalitné a prepojené s praxou: Okrem teoretických predmetov s uznávanými profesormi sú súčasťou štúdia pravidelné kolokviá s predstaviteľmi úspešných ľudskoprávnych organizácií z USA. V jednej z nich budem v rámci štúdia stážovať.
  • prináša kresťanskú perspektívu: Pomenúva, že ľudská dôstojnosť vyplýva z prirodzeného zákona. Zdôrazňuje rolu Cirkvi pri tvorbe kľúčových ľudskoprávnych dokumentov. 

Mám dôveru týchto osobností:

1. Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup

Cirkev na Slovensku potrebuje vzdelaných a angažovaných mladých, ktorí nestratia nadšenie pre Krista. Priznať sa ku Kristovi aj na verejnosti je často výzvou a som rád, že Tímea má túto odvahu. Podporujem ju v tom, aby na Katolíckej univerzite vo Washingtone, D. C. načerpala znalosti, ktoré pretaví vo verejnom živote na Slovensku. K podpore jej štúdia pozývam aj vás.

2. Miriam Lexmann, europoslankyňa

Vnímam ako veľmi potrebné, aby sa mladí odborne posilňovali a nebáli sa zastávať kresťanské hodnoty. Práve ochrana ľudskej dôstojnosti je oblasťou, ktorej sa vo svojej práci v Európskom parlamente venujem, a Tímea je posledný rok toho súčasťou. Spolupracujeme napríklad s organizáciou Fórum života a na projektoch, ktoré sa venujú sociálne a zdravotne znevýhodneným osobám, ktoré potrebujú našu pomoc. Oceňujem Tímeino angažovanie v KDMS a verím, že znalosti, ktoré nazbiera v USA, prinesú ovocie na Slovensku.

3. Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha

Už 20 rokov pracujem v duchu kresťanských hodnôt na formácii mladých ľudí, ktorí budú vo verejnom živote vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse. To, čomu sa venuje Tímea, je dobrým príkladom. Poznám ju a viem, že to, do čoho sa pustí, aj zrealizuje. Budem hrdý, keď bude niekto s naším prsteňom zbierať skúsenosti na Katolíckej univerzite v USA a tamojšie znalosti pretlmočí novej generácii na Slovensku.

4. Ján Fabičovic, riaditeľ Inštitútu vzdelávania a inovácií v politike

S Tímeou mám tú česť spolupracovať už takmer tri roky. Svojou húževnatosťou sa stala kľúčovým pilierom tímu IVIP. Ak chceme, aby Slovensko spravovali odborníci vybavení potrebnými zručnosťami, hodnotami a morálnou integritou, potrebujeme aktívne vyhľadávať talenty a vytvoriť pre nich podporné prostredie, v ktorom môžu rásť. O to sa usilujeme v našom inštitúte. V tom spočíva aj súčasná Tímeina práca. Hoci nám bude v IVIPe chýbať, uvedomujem si, že pre ňu a pre Slovensko je dôležité, aby dostala príležitosť rásť. Som si istý, že s odhodlaním a poctivosťou, ktoré sú jej vlastné, túto šancu využije naplno.

5. Marián Čaučík, poslanec NR SR

Dnešná doba nutne potrebuje odvážnych mladých kresťanov. Tímea má predpoklady na to, aby nás raz dobre zastupovala vo verejnom živote, lebo je dynamickým človekom, ktorý s ľahkosťou zavádza do praxe dobré nápady. Podporujem ju v štúdiu ľudských práv na Katolíckej univerzite Ameriky a rád s ňou budem spolupracovať. Teším sa, že sa jej novými znalosťami budem môcť inšpirovať ako poslanec a člen Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.”

Koľko stojí štúdium?

Celkové náklady na rok v USA sa pohybujú okolo 62 000 dolárov. Získala som univerzitné štipendium vo výške 30 000 dolárov, čo pokrýva 80% školného. Som za to vďačná. Teraz sa uchádzam o vašu podporu na pokrytie zvyšku školného a časti životných nákladov prostredníctvom portálu Donio. 

školné: $37 500 

životné náklady: $24 500

štipendium: -$30 000

chýba mi: $32 000 ∾ 30 000 €

Prečo ma podporiť? 🧐

Chcem žiť na Slovensku a naďalej pracovať na tom, aby vo verejných funkciách boli komunikačne zruční odborníci s kresťanským ukotvením. Vnímam, že keď sa ako kresťania naučíme lepšie komunikovať a viesť dialóg, dokážeme nájsť jednotu s mnohými ľuďmi a znížime napätie v spoločnosti

To, čo sa v tejto oblasti naučím v USA, chcem priniesť domov a zúročiť v mojom vlastnom angažovaní a najmä pri sprevádzaní politických lídrov. Slovensko túto mladú generáciu kresťanských politických lídrov potrebuje a vy k tomu môžete prispieť.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

21. 7. 2024 18:57

POSLEDNÝCH 5 HODÍN ZBIERKY 🔥

Sme vo finále, priatelia. Zbierka končí o 5 hodín. Ďakujem za vašu skvelú podporu. 🧡

Dnes mám narodeniny. 🎂 Som vďačná nie len za dar života, ale aj za vás, ľudí dobrej vôle, ktorých mám okolo seba. Ďakujem aj za dnes pribúdajúce narodeninové darčeky. 🙂

Nech vám Pán odmení vašu láskavosť.

18. 7. 2024 14:34

🔥 WOW! Dosiahli sme 20 000 € a už chýba len tretina sumy!

Zbierka končí v nedeľu, a tak máme posledné 3 dni, aby sme sa pokúsili ešte priblížiť k cieľovej sume. 🔥 Ďakujem za neprestávajúcu podporu, priatelia!

Ak vám to možnosti dovoľujú, môžete mi k dosiahnutiu cieľovej sumy pomôcť opätovným darom podľa svojho uváženia.

Budem vám veľmi vďačná aj za posledné zazdieľanie zbierky, rozhovorov so mnou (pre KAN alebo NM) alebo ktoréhokoľvek môjho príspevku na sociálnych sieťach (FB alebo IG).

Ideme do finále.

Ďakujem, že ste v tom so mnou. 🧡

13. 7. 2024 16:35

Ako je to vlastne s cieľovou sumou mojej zbierky?

Milí priatelia,

je pre mňa skutočne neuveriteľné, že už takmer 200 dobrodincov verí môjmu príbehu. Ďakujem! 🤍

Viacerí sa ma pýtate, prečo sa zbierka údajne “navyšuje”. Cieľová suma mojej zbierky je v skutočnosti od prvého dňa 30 000 € a nebude sa meniť.

Donio však ponúka možnosť potrebnú sumu rozdeliť na míľniky. Ak autor zbierky dosiahne aspoň prvý míľnik, bude mu vyplatená vyzbieraná suma. Viac o pravidlách portálu si môžete prečítať na https://donio.sk/caste-otazky#vseobecne-otazky 🙂

Ako píšem nižšie v texte, moja cieľová suma pokrýva 1) tú časť školného, ktorú už nepokryje štipendium, 2) vízové a servisné poplatky a 3) najzákladnejšie životné náklady, ktoré sú v DC mimoriadne vysoké. Ak máte záujem o presnejší výpočet toho, na čo použijem vyzbierané peniaze, neváhajte mi napísať na sociálnych sieťach alebo na email timea.perignathova@gmail.com.

Ďakujem za vašu neprestávajúcu podporu. 🧡 Zaväzuje ma k ešte väčšiemu nasadeniu a zodpovednosti.

9. 7. 2024 0:18

Rozhovory o kresťanoch a hodnotách v politike

V posledných dňoch som mala príležitosť rozpovedať viac o mojom vnímaní hodnôt v politike a činnosti kresťanských politikov.

Pozývam vás prečítať si viac:

1️⃣ Rozhovor o hodnotách v politike: Musíme prehovoriť spôsobom, ktorý nebude degradujúci a dehonestujúci https://kolegium.org/timea-perignathova-o-hodnotach-v-politike-musime-prehovorit-sposobom-ktory-nebude-degradujuci-a-dehonestujuci/

2️⃣ Rozhovor o kresťanských politikoch: Osobné konflikty medzi kresťanskými politikmi? Nedokážem ich pochopiť https://nm.sk/osobne-konflikty-medzi-krestanskymi-politikmi-nedokazem-ich-pochopit/

Ďakujem za prečítanie a vašu pokračujúcu podporu môjho štúdia. ❤️

5. 7. 2024 23:25

Predĺženie kampane

Milí priatelia,

ďakujem vám všetkým za neutíchajúcu podporu. 🧡 Tá ma presvedčila po dohode s tímom Donio trvanie zbierky predĺžiť.

Mám nádej, že sa ešte priblížime k cieľu priniesť na Slovensko znalosti potrebné pre mladú generáciu kresťanských politických lídrov. Ďakujem, že ste toho priamou súčasťou.

3. 7. 2024 8:45

POLOVICA SUMY A 167 DOBRODINCOV 🔥

Priatelia,

dosiahli sme polovicu potrebnej sumy. Som vďačná každému jednému aj za podporu, ktorá presahuje len tú finančnú.

Je pre mňa veľkým povzbudením, že toľkým ľuďom záleží na mladej generácii kresťanských lídrov a že idete do takejto rizikovej investície – do človeka, ktorý sa snaží priniesť pozitívnu zmenu. ☺️

Medzi časom sa mi podarilo získať schválenie študentských víz a nájsť si štartovacie bývanie v USA. Spojila som sa aj s niekoľkými známymi, ktorí bývajú v DC a sú ochotní mi pomôcť, keby niečo.

Ďakujem. Ideme do finále!

13. 6. 2024 22:32

POSÚVAME SA SPOLOČNE ❤️

Vážim si, že mám okolo seba toľko ľudí, ktori mi veria. Nie je to samozrejmosť. 🙌🏻 Čomu sa tieto dni venujem ja, kým sa vy stávate súčasťou príbehu mladej generácie kresťanských politických lídrov?

1️⃣ Pilne sme pracovali a pred pár dňami sme s kolegami úspešne zavŕšili kampaň do eurovolieb.
2️⃣ V Inštitúte vzdelávania a inovácií v politike finišujeme so Stážistickým programom v parlamente. Dnes sme usporiadali už tretie Inšpiratívne raňajky pre poslancov. Medzi tým usilovne plánujeme jesenný program. 🤭
3️⃣ V Kresťanskodemokratickej mládeži Slovenska sme pomáhali s eurokampaňou nášmu Slavovi Gregoríkovi, ktorý dosiahol na mladého človeka super výsledok. 💪🏻 Budúci týždeň môj bratislavský klub čaká skvelý diskusný večer o eurofondoch a rozvoji regiónov.
4️⃣ Príprava na štúdium v zahraničí znamená aj neskutočné množstvo papierovačiek. 📑 Dávam dokopy všetky dokumenty potrebné na získanie víz, riešim letenku, zdravotné poistenie, pas, ubytovanie, kreditnú kartu či amerického mobilného operátora.
5️⃣ Zároveň sa pripravujem na víkendové tlmočenie podnetných prednášok a diskusií na Bratislavských Hanusových dňoch (odporúčam!). 🙂
6️⃣ Napokon sa snažím nezanedbať vzťahy s mojimi blízkymi, kým som ešte na Slovensku, tak si pomaličky obieham kamarátov a rodinu, aby som si ešte užila ich prítomnosť. 🤍

Na záver mám na vás jednu prosbu. Nájdete si čas a prepošlete, prosím, moju zbierku 3 svojim známym?  🙏🏻 https://donio.sk/timea-do-ameriky 

Ďakujem!

Tímea

10. 6. 2024 14:32

🔥 100 dobrodincov a takmer tretina sumy

Priatelia, už vyše 100 z vás sa rozhodlo podporiť ideu mladej generácie kresťanských politických lídrov. Prosím darcu č. 100, aby sa mi ozval na email timea.perignathova@gmail.com. Dostane odo mňa špeciálny darček :-)

6. 6. 2024 23:35

🔥 90 dobrodincov

Milí priatelia,

už 90 z vás sa zapáčila vízia Slovenska, ktoré má v politike mladých kresťanov, na ktorých sa dá spoľahnúť. Ďakujem, že ste mi dali dôveru mojou troškou k tomu prispieť.

Ideme ďalej 💪

Tímea

3. 6. 2024 14:35

🔥 WOW! Dosiahli sme prvý míľnik a ja môžem uhradiť školné!

Drahá moja rodina, láskaví priatelia, spolupracovníci a známi!

Ste neuveriteľní! 🥰 Vďaka vašej štedrosti sme za 6 dní dosiahli prvý míľnik, a ja tak už viem, že budem môcť uhradiť školné. 🙏

Nech vám všetkým sedemdesiatim Pán odmení vašu dobrotu.

Spolu môžeme dosiahnuť, aby Slovensko malo mladú generáciu kresťanských politických lídrov. Ďakujem vám. 

Tímea

2. 6. 2024 20:14

SPOLU SME PREKROČILI 5000 EUR! Ste skvelí.

Ďakujem vám, prekročili sme už 5000 € a prvý míľnik máme na dosah.

1. 6. 2024 13:31

🔥 50 dobrodincov

Už vyše 50 z vás je za každú dobrosť! Ďakujem vám. 

31. 5. 2024 14:51

Dosiahli sme polovicu prvého míľnika 💪

Priatelia, za 3 dni sme dosiahli polovicu prvého míľnika, ktorým uhradím školné a zároveň vyše 10% z cieľovej sumy. To je len vďaka vašej štedrosti. Ďakujem!

30. 5. 2024 13:52

30 dobrodincov

Už tridsiatich z vás nadchla vízia mladej generácie kresťanských politických lídrov. Vážim si to a ďakujem! 🙏

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

antonia
116 €  •  21. 7. 2024 23:30
zalm 116
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  21. 7. 2024 23:06
Veľkorysý darca
70 €  •  21. 7. 2024 22:49
Láskavý darca
25 €  •  21. 7. 2024 22:41
Milý darca
50 €  •  21. 7. 2024 21:26
Láskavý darca
120 €  •  21. 7. 2024 20:14
Dobrosrdečný darca
15 €  •  21. 7. 2024 19:29
Alexandra P.
50 €  •  21. 7. 2024 18:28
Timea, želám požehnaný čas a tešim sa na vsetky Tvoje/JEHO inšpiracie
Laura
15 €  •  21. 7. 2024 17:46
Všetko najlepšie k narodeninám 🤗
Veľkorysý darca
25 €  •  21. 7. 2024 15:28
Timkin fanklub 💃🕺
25 €  •  21. 7. 2024 12:04
K narodeninam 💛
Láskavý darca
50 €  •  21. 7. 2024 11:43
Dobrosrdečný darca
25 €  •  21. 7. 2024 11:05
Láskavý darca
100 €  •  21. 7. 2024 10:00
Miroslav M.
10 €  •  21. 7. 2024 8:45
Ahoj Timea, možno sa až tak veľmi nepoznáme ( max. z podujatí Veritas :) ), ale myslím si, že tvoje štúdium v USA a aj jeho cieľ je niečo, čo za tú finančnú podporu stojí. Nech sa ti darí :)
Láskavý darca
75 €  •  21. 7. 2024 7:14
Lukas M.
25 €  •  20. 7. 2024 22:54
Drž sa:) 😋
Dobrosrdečný darca
500 €  •  20. 7. 2024 19:55
M. N.
25 €  •  19. 7. 2024 21:04
Choď s Bohom a vráť sa zdravá a obohatená 😉.
Dobročinný Darca
200 €  •  19. 7. 2024 20:53
antonia
100 €  •  19. 7. 2024 19:40
k narodeninam

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň