Viera – Láska – Nádej, o.z.

Poskytujeme rehabilitančé, sociálne, vzdelávacie a terapeutické služby pre deti a mladých ľudí s hendikepom.

1 Vytvorených výziev
550 € Celkom získané

Ukončené výzvy

Viac o organizácii

Vrámci pracovísk poskytujeme neurorehabilitačné služby, špeciálne terapie na podporu kognitívnych funkcií, špeciálnopedgogickú intervenciu, sociálne poradenstvo a zapájanie klientov do voľnočasových a športových aktivít. Uvedomujeme si, že situácia v rodinách, v ktorých žijú deti s hendikepom je veľmi náročná po psychickej, fyzickej ale hlavne finančnej stránke. Preto našou činnosťou je aj pomoc a podpora pri získavaní materiálnych a finančných darov pre tieto rodiny. 

Rýchle kontakty

Web: https://www.centrumsvetielko.sk

Sociálne siete