Výzva ukončená:

Presuňme vzácny ikonostas tam, kam patrí – späť do Šmigovca

Získaných 0 € 420 €
4 535 €
 -
13 darcov
Celkom sa zapojilo
32 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Presuňme vzácny ikonostas tam, kam patrí – späť do Šmigovca

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Dátum pridania
27. 11. 2023
Posledná aktualita

27. 12. 2023 17:14

Prípravné práce nevyhnutné pred vrátením ikonostasu na jeho pôvodné miesto sú za nami!

V rámci nich najmä vyspravenie lokálnych poškodení vnútorných hlinených omietok a zhotovenie drevených konštrukcií pre inštaláciu ikonostasu.

„Ikony Zemplína“ – výstava fotoreprodukcií historicky a umelecky najvzácnejších ikon zo Zemplína z 15. a 16. storočia je už v depozite. Jej inštalácia vďaka podpore Grantov EHP bola v šmigoveckom chráme s menšími prestávkami vyše 7 rokov veľmi symbolickou alternatívou za chýbajúci ikonostas.

Ďakujeme za Vašu pomoc a záchranu dedičstva našich predkov.

Zobraziť celú aktualitu

Karpatské drevené cerkvi, n. o.

Naša organizácia  vznikla v roku 2012 s cieľom záchrany tejto jedinečnej drevenej cerkvi v Šmigovci, postavenej približne v roku 1755. V rokoch 2014–2016 sa podujala chátrajúci chrám obnoviť „in situ“, teda na pôvodnom mieste v Šmigovci. Vďaka mnohým dobrým ľuďom, skvelým pamiatkárom a tiež významnej pomoci z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa nám to podarilo.

Teraz pred nami stojí ďalšia výzva, a to získať dostatok financií na presun a inštaláciu ikonostasu späť na pôvodné miesto tam, kam patrí. 

Záchrana dedičstva našich predkov

Vzácny ikonostas spolu s prestolom z drevenej gréckokatolíckej cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci boli v roku 2004 z chrámu vybraté, aby ich zhoršujúci sa stav chrámu úplne nezničil. V ďalších rokoch boli zreštaurované najmä vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, programu „Obnov si svoj dom“. Momentálne nám však chýba dostatok prostriedkov na jeho vrátenie a osadenie na pôvodné miesto a udržiavacie práce v interiéri.

Sme inštitúciou, ktorá sa prakticky od svojho vzniku venuje záchrane, obnove a prezentácii drevených chrámov východného obradu, situovaných na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. 

Hľadáme vhodné spôsoby ich využitia, najmä, ak ich nie je možné využívať na pôvodné liturgické účely. Aj v spolupráci s ďalšími, najmä miestnymi farnosťami a obcami, sa usilujeme o zabezpečenie prístupnosti chrámov a tiež lokálnych kapacít pre ich dostatočnú údržbu a prevádzku. 

Rovnako sa v spolupráci s OOCR Horný Zemplín a ďalšími organizáciami venujeme skvalitňovaniu turistickej informačnej infraštruktúry a spoločnej propagácii týchto chrámov, ktoré sú vo vlastníctve viacerých farností, a teda aj rôznych cirkví, tak Gréckokatolíckej ako aj Pravoslávnej.

Veríme, že vďaka vám, ktorí prispejete, sa celé naše úsilie pre záchranu dedičstva našich predkov pretaví do šťastného konca. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Finančné prostriedky budú použité na lokálne udržiavacie práce spojené s vyspravením vnútorných hlinených omietok, zhotovenie nevyhnutných konštrukcií pre inštaláciu ikonostasu, zakúpenie hasiaceho prístroja, videozdokumentovanie procesu prác a tiež realizáciu výstavy „Šmigoveckí apoštoli“, ktorá zaujímavo predstaví proces reštaurovania. 

Päťradový ikonostas je zložený z obrazov, ktoré boli vyhotovené v rôznych časových obdobiach. Dôvodom zmien štýlov umeleckého stvárnenia svätcov a náboženských výjavov, viditeľných už na prvý pohľad, bol predovšetkým požiar, po ktorom ikonostas viackrát neodborne opravovali a premaľovávali. Požiarom najviac poškodené ikony boli v roku 1915 prekryté olejomaľbami na plátne. Odborné reštaurovanie dalo vzácnym ikonám novú tvár.  

Konkrétne náklady:

  •  lokálne udržiavacie práce spojené s vyspravením vnútorných hlinených omietok = 1000 EUR
  • práškový hasiaci prístroj 6 kg = 55 EUR
  • dokumentácia procesu reštaurátorských prác, v rozsahu 3 natáčacie dni, vrátane strihu a finálneho spracovania videa = 456 EUR
  • grafický návrh a zhotovenie výstavy „Šmigoveckí apoštoli“ = 3024 EUR

Ak sa nám nepodarí získať cieľovú sumu, bude našou snahou aspoň zakúpiť hasiaci prístroj a zrealizovať vyspravenie vnútorných omietok, čo je nevyhnutné pre umiestnenie a prezentáciu ikonostasu.

V prípade, ak by sa nám podarilo získať viac finančných prostriedkov, tieto budú použité na kúpu okuliarov pre virtuálnu realitu „Premeny času“. 

Ďakujeme za každú pomoc!

Spoločne zachraňujeme dedičstvo našich predkov.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

27. 12. 2023 17:14

Prípravné práce nevyhnutné pred vrátením ikonostasu na jeho pôvodné miesto sú za nami!

V rámci nich najmä vyspravenie lokálnych poškodení vnútorných hlinených omietok a zhotovenie drevených konštrukcií pre inštaláciu ikonostasu.

„Ikony Zemplína“ – výstava fotoreprodukcií historicky a umelecky najvzácnejších ikon zo Zemplína z 15. a 16. storočia je už v depozite. Jej inštalácia vďaka podpore Grantov EHP bola v šmigoveckom chráme s menšími prestávkami vyše 7 rokov veľmi symbolickou alternatívou za chýbajúci ikonostas.

Ďakujeme za Vašu pomoc a záchranu dedičstva našich predkov.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
25 €  •  31. 12. 2023 9:37
Dobročinný Darca
50 €  •  31. 12. 2023 9:04
Dobročinný Darca
15 €  •  28. 12. 2023 22:23
Dobročinný Darca
5 €  •  27. 12. 2023 20:20
Štedrý darca
20 €  •  18. 12. 2023 23:24
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  18. 12. 2023 10:59
Veľkorysý darca
25 €  •  17. 12. 2023 22:21
Láskavý darca
50 €  •  4. 12. 2023 19:22
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  2. 12. 2023 13:36
Dobrosrdečný darca
25 €  •  1. 12. 2023 11:51
Dobročinný Darca
100 €  •  1. 12. 2023 10:16
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  28. 11. 2023 10:19
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  28. 11. 2023 9:28

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň