Výzva ukončená:

Zabezpečme vzdelávacie pomôcky pre základnú školu Heaven Hill Academy

Získaných 0 € 1 500 €
2 500 €
 -
49 darcov
Celkom sa zapojilo
31 €
Priemerná výška daru
500 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Zabezpečme vzdelávacie pomôcky pre základnú školu Heaven Hill Academy

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Shamser Tapa
Dátum pridania
5. 12. 2023
Posledná aktualita

25. 4. 2024 10:03

Vďaka všetkým darcom

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

Volám sa Pavol mám 25 rokov a momentálne pôsobím v neziskovom sektore ako dobrovoľník-vychovávateľ. Žijem na Luníku IX v saleziánskom stredisku. Spolu s mojou priateľkou Emou, ktorá sa pracovne venuje medzinárodným vzťahom a diplomacii sme sa rozhodli pred tým, ako sa trvalo zamestnáme, poskytnúť svoju energiu a pomôcť v rozvojových krajinách. 

Komu pomôžeme?

V marci cestujeme do krajiny Nepál, kde nás prijala ako dobrovoľníkov základná škola Heaven Hill Academy v mestečku Gaunshahar. https://www.instagram.com/heavenhillacademy/ Našim hostiteľom je riaditeľ Shamser, ktorý je známy svojimi oceneniami, ale aj vystupovaním na verejnosti https://youtu.be/2c26wf3L13g. Jeho prosba pre nás spočívala v tom, že v oblasti v ktorej žije nie je možné získať vzdelávacie a kancelárske pomôcky na rozvoj akadémie. Pomoc z Európy, kde sme týmito materiálmi preplnený, je preto potrebná. To, čo pre nás znamená skromný dar, tak nepálskym deťom poskytne kvalitnejšie vzdelanie.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze budú použité na nákup a prepravu vzdelávacích a kancelárskych pomôcok z hlavného meste Káthmandú do Gaunshaharu. Keďže množstvo batožiny, ktoré môžeme preniesť v podpalubí lietadla je obmedzené, nákup pomôcok uskutočníme v rôznych papiernictvách a elektro obchodoch v hlavnom meste. Našim cieľom je zásobiť viacero tried základnými pomôckami ako perá, farebné ceruzky, zošity, kancelársky papier a podobne. Z elektroniky máme v pláne prispieť hlavne prenosnými zariadeniami ako USB-kľúče, CD nosiče.

Who organizes the campaign?

My name is Pavol I am 25 years old and I am currently working in the non-profit sector as a volunteer educator. I live in Lunik IX in the Salesian Centre. Together with my girlfriend Ema, who works in international relations and diplomacy, we have decided to give our energy and help in developing countries before getting permanently employed.

Who are we helping?

In March, we travel to the country of Nepal where we are hosted as volunteers by Heaven Hill Academy Primary School in the town of Gaunshahar. https://www.instagram.com/heavenhillacademy/ .Our host is Principal Shamser, who is well known for his awards as well as his public speaking https://youtu.be/2c26wf3L13g . His plea to us was that in the area he lives in it is not possible to get educational and office aids to develop the academy. Help from Europe, where we are overflowing with these materials, is therefore needed. So what a modest donation means to us will provide a better quality education for Nepalese children.

How are the funds going to be used?

The money will be used to purchase and transport educational and office supplies from the capital Kathmandu to Gaunshahar. Since the amount of luggage we can carry in the hold of the plane is limited, we will purchase the aids from various stationery and electrical shops in the capital. Our aim is to supply several classes with essential supplies like pens, colored pencils, notebooks, stationery etc. Among electronics, we plan to contribute mainly portable devices like USB-keys, CD carriers.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

25. 4. 2024 10:03

Vďaka všetkým darcom

13. 2. 2024 15:59

List darcovi

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca
15 €  •  1. 2. 2024 9:37
Mega vám držím palce ❤️
Štedrý darca
5 €  •  31. 1. 2024 20:58
Dobrosrdečný darca
10 €  •  31. 1. 2024 11:21
Láskavý darca
10 €  •  30. 1. 2024 20:32
Dobrosrdečný darca
10 €  •  30. 1. 2024 19:56
Dobrosrdečný darca
25 €  •  29. 1. 2024 17:20
Dobročinný Darca
10 €  •  27. 1. 2024 13:21
Milý darca
15 €  •  23. 1. 2024 22:42
Milý darca
20 €  •  19. 1. 2024 19:32
Veľkorysý darca
50 €  •  19. 1. 2024 8:49
Dobrosrdečný darca
50 €  •  17. 1. 2024 20:19
Dobročinný Darca
25 €  •  17. 1. 2024 15:51
Láskavý darca
20 €  •  17. 1. 2024 0:05
Dobrosrdečný darca
25 €  •  16. 1. 2024 22:39
Veľkorysý darca
100 €  •  15. 1. 2024 22:51
Eminka a Paľko, prajeme Vám požehnaný čas v Nepále!
Láskavý darca
10 €  •  15. 1. 2024 20:50
Mária
15 €  •  15. 1. 2024 19:37
Ste super! <3
Dobrosrdečný darca
20 €  •  15. 1. 2024 16:38
Veľkorysý darca
10 €  •  15. 1. 2024 16:17
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 1. 2024 15:15
Darca, ktorý je za každú dobrosť
30 €  •  4. 1. 2024 9:56

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň