Karpatská nadácia

Vytvárajte s nami prosperujúce východné Slovensko, kde ľudia chcú žiť.

2 Vytvorených výziev
49 227 € Celkom získané

Ukončené výzvy

Aktuality

Viac o organizácii

Naším snom je východné Slovensko, kde jednotlivci a organizácie plne preberú zodpovednosť za seba a svoj región, zlepšujú svet okolo seba, rešpektujú sa navzájom, spolupracujú, pomáhajú si a spoločne tvoria lepšiu budúcnosť.