Výzva ukončená:

Zachráňme historický organ v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch

Míľnik 1/2

Reštaurátorský výskum

Získaných 0 € 335 €
2 000 €

Míľnik 2/2

Začíname s reštaurovaním

Získaných 0 € 335 €
30 000 €
 -
13 darcov
Celkom sa zapojilo
26 €
Priemerná výška daru
60 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Zachráňme historický organ v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch

Míľnik 1/2

Reštaurátorský výskum

Získaných 0 € 335 €
2 000 €

Míľnik 2/2

Začíname s reštaurovaním

Získaných 0 € 335 €
30 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Pre Úľany – Pro Fudemus, n.o.
Dátum pridania
31. 7. 2023
Posledná aktualita

9. 11. 2023 16:18

Adventný koncert

Srdečne pozývame minulých, súčasných aj budúcich dobrodincov na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 2. 12. 2023 o 16:00 v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch. Komorný Mucha Quartet hrá Vivaldiho, Mozarta, Moyzesa a Albrechta v predvianočnom sláčikovom prevedení.

Prijmite, prosím, pozvanie a príďte precítiť atmosféru adventu a našej vďaky za Vašu dobročinnosť.

Ďakujeme

Pre Úľany – Pro Fudemus, n. o.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

Kampaň organizuje nezisková organizácia Pre Ůľany – Pro Fudemus, n.o. spolu s Evanjelickou cirkvou ausburgského vyznania – cirkevný zbor Veľký Grob – Čataj, Obec Pusté Úľany a miestni dobrovoľníci pod odborným a remeselným vedením resťaurátora Jána Valoviča a pod. záštitou J.E. Mgr. Milana Vrbovského, PhD. – Generálneho konzula Slovenskej Republiky v New Yorku. 

Komu pomôžeme?

Záchrana barokového organu v Pustých Úľanoch pomôže širokej verejnosti zachovať kultúrne a historické dedičstvo – vzácny a pôvodný barokový organ – pozitív z prvej polovice 18. storočia. 

Pustoúľanský organček má tajomnú minulosť. O jeho staviteľovi a roku stavby nemáme presné informácie. Podľa architektonického riešenia organovej skrine možno vznik nástroja datovať do prvej polovice 18. storočia s malou rokokovou úpravou koncom 18. storočia. (Gergely, Wurm 1989, 197). “Členenie prospektu a jeho rezbárska výzdoba pripomína štýl významnej organárskej dielne rodiny Pažických z Rajca” (Valovič 2022, 2.). V tej časti dielenskej knihy tejto slávnej organárskej rodiny, ktorá sa zachovala, však záznam o nástroji pre miestny kostol nefiguruje. To, i mierne skrátená spodná ozdoba nástroja, by nasvedčovalo tomu, že nástroj pravdepodobne nepochádzal z pustoúľanského kostola.

Organ v evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch je zaujímavý nielen svojím pôvodom, ale najmä svojim takmer nedotknutým, pôvodným stavom. Ako vyplýva z posudku reštaurátora Jána Valoviča, ide o “barokový, 6 registrový pozitív so zaujímavo riešenou architektúrou prospektu, ktorý je typickou ukážkou technického riešenia organov svojej doby na našom území. Manuálový i tónový rozsah je C – c3, 45 tónov s tzv. krátkou spodnou oktávou. (Vo veľkej oktáve chýbajú poltóny Cis, Dis, Fis, Gis.) Vzdušnica je zásuvková, s pôvodnými kovovými i drevenými píšťalami. Pôvodné sú i prospektové (predné)  píšťaly vyrobené z organového kovu, ktoré sa vyhli rekvirácii v roku 1918. Registrová dispozícia je nasledovná: Copula major 8 ́, Principál 4 ́, Flauta 4 ́, Oktáva 2 ́, Kvinta 1 1/3 ́, Sedecima 1 ́. Klaviatúra je pravdepodobne pôvodná, na dlhších klávesoch s nepôvodnými plastovými poťahmi” (Valovič 2022, 1–2).

Predošlá sláva i súčasný agonický stav miestneho barokového organu dokonale vystihujú osudy miestneho cirkevného zboru. V Pustých Úľanoch (Puszta Fedýmeši), ktoré boli regionálnym centrom evanjelickej kultúry a duchovnosti, pôsobilo mnoho výnimočných a významných evanjelických farárov a osobností (Ján Šuhajda, Krištof Lyci, Matej Markovič, Juraj Ďurkovič, Michal Greguš, Štefan Dobšovič, Karol Sucháč, Juraj Moštenan etc.). Ešte pred sedemdesiatimi rokmi na organe hrával spisovateľ Ivan Kadlečík, ktorý v obci býval počas pôsobenia jeho otca Bohumila (1954–1962) na jeho poslednom kancli (po pôsobení v sirotinci v Modre). Pri vzniku knihy o pustoúľanskej obci sa k nástroju takto vyznal: 

“…A ešte organček – pozitív, kultúrna pamiatka a historický poklad od neznámeho tvorcu, barokový prospekt, krátka spodná oktáva, drevená lavica s operadlom, šesť hlasových mutácií s farbou dreva a kovu. Možno už smutne dohral a dokonal v poslednom dychu mechov. A predsa ho počujem, ešte aj počas dnešnej noci na ňom hrám a hrám. Nemôžem prestať, ani nechcem." (Kadlečík 2006, 16.)

Organ stále existuje, hoci vo veľmi zlom, kritickom stave. Podobne ako cirkevný zbor, ktorý pre nízky počet veriacich už formálne (v roku 2016) zanikol a bol začlenený pod zbor vo Veľkom Grobe – Čataji. I z uvedeného je zrejmé, že miestni veriaci nie sú schopní nástroj sami zachrániť. Preto sa dobrovoľníci v rámci neziskovej organizácie Pre Úľany – Pro Fudemus s podporou pána Pavla Kolára, E.C.A.V. farára vo Veľkom Grobe rozhodli pokúsiť sa nástroj zachrániť, a tak vrátiť ducha hudby do miestneho evanjelického kostola. Nejde o celkom pilotný projekt. Miestni katolícki veriaci a Pre Úľany – Pro Fudemus, n. o. majú za sebou už úspešné reštaurovanie väčšieho klasicistického organu Vincenta Možného (z r. 1898) v miestnom r.-k. kostole sv. Ladislava (Démuth 2016). Súčasťou tohto reštaurovania bola i novovzniknutá tradícia organových a iných hudobných koncertov v miestnom kostole, ktorá v roku 2017 pod vedením pána prof. Jána Vladimíra Michalka vyústila do otváracieho koncertu XXVI. ročníka festivalu Slovenské historické organy. Už vtedy vznikla myšlienka reštaurovať aj vzácny a starší barokový organ v miestnom evanjelickom kostole a vytvoriť tak podmienky pre jedinečnú príležitosť mať v jednej obci (v dvoch kostoloch) dva vzácne historické organy, ktoré by mohli slúžiť aj na koncertné účely.  

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Ťažiskom projektu je čo najrýchlejšia záchrana a reštaurovanie nástroja. V úvodnom procese reštaurovania budú realizované reštaurátorské výskumy, ktoré určia presné postupy prác obnovy organovej skrine i nástrojovej časti.

Následne sa pristúpi ku generálnej oprave a reštaurovaniu nástroja, pri ktorom sa organ rozoberie, starostlivo vyčistí, drevené časti sa naimpregnujú proti drevokaznému hmyzu a drevokazným hubám. Organová skriňa sa zvnútra očistí a zaimpregnuje, z vonkajšej strany sa odstránia mechanické poškodenia a sekundárne zásahy, opravia a doplnia sa chýbajúce či poškodené časti. Dôkladnou prehliadkou a prípadnou opravou prejdú píšťalnice, lavičky i vzdušnica. Pri traktúrach sa po úplnej demontáži odstránia mechanické poškodenia. Kovový píšťalový materiál sa vyčistí a citlivo zreštauruje. Odstránia sa poškodenia po predchádzajúcom neodbornom ladení. V prípade potreby výmeny poškodených prospektových či iných kovových pišťal budú nové vyrobené z organového kovu s obsahom cínu podľa zachovaných vzorov a v rovnakom tvarosloví. Drevené píšťaly i všetky drevené časti sa po očistení ošetria proti drevokaznému hmyzu a hubám, odstránia sa praskliny, či iné poškodenia. Píšťaly, ktoré sa nepodarí zreštaurovať s pozitívnym výsledkom, budú nahradené štýlovými kópiami. Reštaurovanie si vyžaduje aj klaviatúra. Odstránia sa nepôvodné plastové poťahy a s použitím dobových materiálov sa obnovia všetky opotrebované časti. Reštaurovaný bude i vzduchový systém, pričom mechy organa budú z povale kostola osadené do bezprostrednej blízkosti nástroja i spolu s novým organovým ventilátorom.

Nakoniec sa nástroj naladí, samozrejme so zachovaním pôvodnej intonácie. Realizácia reštaurovania organovej skrine i nástrojovej časti iste presiahne 12 mesiacov, v predpokladanej  sume 30.-35.000,- €.

“Po zreštaurovaní bude nástroj vyhľadávaným inštrumentom nielen k realizácii nahrávok na hudobné nosiče, no hlavne pre možnosť organizovania koncertov, či hudobného festivalu s interpretáciou hudby z obdobia baroka. Takýto nástroj doposiaľ v širokom okolí absentuje” (Valovič 2022, 3).

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

9. 11. 2023 16:18

Adventný koncert

Srdečne pozývame minulých, súčasných aj budúcich dobrodincov na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 2. 12. 2023 o 16:00 v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch. Komorný Mucha Quartet hrá Vivaldiho, Mozarta, Moyzesa a Albrechta v predvianočnom sláčikovom prevedení.

Prijmite, prosím, pozvanie a príďte precítiť atmosféru adventu a našej vďaky za Vašu dobročinnosť.

Ďakujeme

Pre Úľany – Pro Fudemus, n. o.

6. 8. 2023 17:45

Benefičný koncert

V nedeľu 30. 7. 2023 sa v rámci Hudobných slávností v Evanjelickom kostole v Pustých Úľanoch konal benefičný dvojkoncert Musica Animae a Pressburg Saxophone Quartet. V rámci hudobných koncertov zazneli vokálne skladby duchovnej hudby stredoveku, renesancie až po rané baroko, ako aj diela klasikov (Mozart, Bach,…) v jedinečnom prevedení štyroch rôznych druhov saxofónov.Koncert, ktorý podporili Fond na podporu umenia, Hudobný fond, TTSK, sa niesol v duchu predstavenia a podpory projektu reštaurovania vzácneho – 300-ročného historického organu v miestnom evanjelickom kostole. Výťažok z podujatia (671,60 Eur) bude pripísaný na transparentný účet SK2083300000002502415045, kde sa už blížime k prvému významnému míľniku. Všetkým organizátorom, návštevníkom a dobrodincom ďakujeme za ich podporu a tešíme sa aj z kampane, ktorá prebieha prostredníctvom https://www.donio.sk/pribeh/2690 aj na sociálnych sieťach. Spolu to dokážeme!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
5 €  •  18. 9. 2023 20:21
Dobrosrdečný darca
10 €  •  17. 9. 2023 18:03
Milý darca
10 €  •  17. 9. 2023 15:26
Dobrosrdečný darca
10 €  •  16. 9. 2023 9:18
Dobročiný Darca
50 €  •  15. 9. 2023 22:49
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  27. 8. 2023 22:28
Milý darca
60 €  •  26. 8. 2023 8:41
Štedrý darca
10 €  •  10. 8. 2023 19:54
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  10. 8. 2023 17:06
Láskavý darca
25 €  •  10. 8. 2023 9:48
Milý darca
25 €  •  7. 8. 2023 12:47
Veľkorysý darca
50 €  •  1. 8. 2023 11:07
Dobročiný Darca
25 €  •  1. 8. 2023 7:37

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň