Zachráňme pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade!

Míľnik 1/3

Zabezpečíme sanáciu nosného múru.

Získaných 0 € 351 €
1 500 €
24 dní
do ukončenia

Míľnik 2/3

Budeme môcť zabezpečiť sanáciu aj aktualizácie textu na pamätnej tabuli.

Získaných 0 € 351 €
2 500 €
24 dní
do ukončenia

Míľnik 3/3

Zabezpečíme tabuľu s menami sponzorov a darcov.

Získaných 0 € 351 €
3 000 €
24 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Svetové združenie bývalých politických väzňov
Dátum pridania
10. 6. 2024

Prečo túto kampaň organizujeme?

Chceme zachrániť jediný pamätník obetiam 21. augusta 1968 so štatistikou obetí v Poprade, ktorému pre nezáujem štátu a ignoranciu každej vlády bez ohľadu na to či je pravicová alebo ľavicová hrozí poškodenie!

Ministerstvo vnútra pod novým vedením opäť aj v roku 2024 zamietlo žiadosť o použitie likvidačnej dotácie na opravu pamätníka obetiam 21. augusta 1968, ktorá sotva postačuje na chod združenia.

Žiaľ na Slovensku stále nemáme centrálny pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968. Malá pamätná tabuľka v Bratislave s troma menami obetí a jednou vetou, ktorá mladej generácii už veľa nehovorí, nie je dôstojným miestom na uctenie si obetí okupácie a tragických udalostí, ktorých následky nesieme dodnes.

Skromný pamätník v Poprade, odhalený 21. augusta 2002, plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa a návštevníkom Popradu pripomína tragické augustové udalosti.

Múr na ktorom boli na námestí sv. Egídia v Poprade v roku 2002 inštalované dve žulové dosky praská a rozpadáva sa. Je len otázkou času kedy spadne celá jeho predná časť, čo možno očakávať v zimnom období, kedy sa do medzery vo vrchnej časti múru dostane voda a zamrzne. Hrozí, že jediný dôstojný pamätník venovaný obetiam okupácie na Slovensku v dôsledku nevyhovujúceho stavu nosného môže byť zničený.

Prečo potrebujeme aj Vašu pomoc? 

Všetky žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu pamätníka podané Ministerstvu vnútra, Ministerstvu obrany, Ministerstvu kultúry a Prezidentke Zuzane Čaputovej boli zamietnuté ako potvrdzujeme na našej webovej stránke.  Z dôvodu diskriminačného zníženia dotácie poskytovanej MV SR na činnosť občianskych združení v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. po nástupe ministra vnútra Romana Mikulca, nie je v možnostiach nášho združenia riešiť havarijný stav pamätníka a ako potvrdzuje odpoveď zo 16. júna 2022 na opravu pamätníka nesmieme použiť prostriedky z dotácie.

Nič sa na tom nezmenilo ani po nástupe nominanta Hlasu -SD do funkcie ministra vnútra, ktorý práve v tomto čase navýšil dotácie opäť len pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na úkor združení zastupujúcich bývalých politických väzňov a násilne odvlečených NKVD do stalinských gulagov, odkiaľ sa mnohí už nevrátili.

Keďže údaje o počte obetí uvedené na pamätníku boli čerpané z v tom čase dostupných zdrojov, pri oprave nosného múru by sme chceli tieto údaje aktualizovať s počtom obetí uvádzaných v súčasnosti. Predpokladané náklady na sanáciu nosného múru a reštauráciu pamätníka s aktualizáciou údajov predstavujú cca 3 000 eur.

Obraciame sa preto na každého komu nie je ľahostajný osud tohto pamätníka s prosbou o poskytnutie finančného daru na jeho záchranu. Meno každého darcu, ktorý s tým vysloví súhlas, bude uverejnené aj s poďakovaním na samostatnej tabuľke na pamätníku.

Veríme, že sa s Vašou pomocou aj v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii podarí zachrániť pamätník v Poprade pod Tatrami.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

Okupácia Československa v roku 1968

Pomôžeme zachovať historickú pamäť na udalosti, ktoré poznamenali osudy občanov bývalého Československa. Každý národ by si mal pripomínať svoje obete a vlastnú históriu inak je odsúdený si ju zopakovať.

Okupácia Československa v roku 1968 bola označením pre inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Táto udalosť sa stala v auguste 1968 a bola známa ako „Prague Spring“ (Pražská jar).

Počas Pražskej jari sa v Československu vyskytla séria reforiem, ktoré mali za cieľ uvoľnenie politických a ekonomických obmedzení, zvýšenie slobody prejavu a demokratizáciu spoločnosti. Tieto reformy boli však vnímané so značným nebezpečenstvom pre sovietskeho vodcu Leonida Brežneva a iných vodcov Varšavskej zmluvy, ktorí sa obávali straty kontroly nad východoeurópskymi krajinami pod ich vplyvom. V reakcii na Pražskú jar vyslal Sovietsky zväz a ďalší členovia Varšavskej zmluvy vojská do Československa, aby potlačili reformné hnutie. Táto vojenská intervencia viedla k potlačeniu Pražskej jari a následnému obdobiu normalizácie, kedy sa Československo vrátilo k tvrdšiemu komunistickému režimu a politickým zásahom sovietskych vodcov. Okupácia Československa v roku 1968 mala hlboký a trvalý vplyv na Československo a celý východný blok v nasledujúcich desaťročiach.

Mimoriadne si vážime tých pár darcov, ktorých oslovila naša výzva.  To či pietna sa pietna spomienka 21. augusta 2024 uskutoční už pri obnovenom pamätníku alebo pri jeho ruine,  záleží na vzácnych ľuďoch, ktorí nezabúdajú na našu históriu  a obete totalitných režimov, ktorými bola dláždená naša strastiplná a dlhá cesta k slobode a demokracii. Úprimná vďaka každému komu nie je ľahostajný osud jediného pamätníka na Slovensku so štatistikou obetí na území bývalého Československa.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Financie z výzvy využijeme na záchranu jediného pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 na Slovensku so štatistikou obetí. Opravíme nosný múr, ktorý sa rozpadáva, aktualizujeme štatistiky obetí podľa novozistených údajov a zabezpečíme celkovú rekonštrukciu pamätníka.

Celkové náklady na rekonštrukciu pamätníka:

1. Sanácia nosného múru ................................................1 500 eur

2. Sanácia a aktualizácie textu na pamätnej tabuli… 1 000 eur

3. Tabuľa s menami sponzorov a darcov 500 eur........ 500 eur

Spolu ..................................................................................3 000 eur

V súčasnosti získaná suma .........................................1 000 eur

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
50 €  •  21. 6. 2024 5:41
Milý darca
25 €  •  20. 6. 2024 7:56
Láskavý darca
11 €  •  17. 6. 2024 10:10
Štedrý darca
10 €  •  16. 6. 2024 8:29
Dobrosrdečný darca
10 €  •  12. 6. 2024 7:27
Láskavý darca
100 €  •  12. 6. 2024 6:12
Milý darca
10 €  •  11. 6. 2024 16:48
Láskavý darca
25 €  •  11. 6. 2024 16:17
Štedrý darca
50 €  •  11. 6. 2024 10:40
Matúš K.
50 €  •  11. 6. 2024 10:23
Ďakujem za starostlivosť o pamätník. Obere
Štedrý darca
10 €  •  11. 6. 2024 9:02

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Matúš K.
50 €  •  11. 6. 2024 10:23
Ďakujem za starostlivosť o pamätník. Obere
Veľkorysý darca
50 €  •  21. 6. 2024 5:41
Milý darca
25 €  •  20. 6. 2024 7:56
Láskavý darca
11 €  •  17. 6. 2024 10:10
Štedrý darca
10 €  •  16. 6. 2024 8:29
Dobrosrdečný darca
10 €  •  12. 6. 2024 7:27
Láskavý darca
100 €  •  12. 6. 2024 6:12
Milý darca
10 €  •  11. 6. 2024 16:48

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň