Úspešne dokončené:

Umožnime uskutočniť Zimnú školu prekladu

Míľnik 1/3

1. míľnik – zabezpečíme ubytovanie pre prezentujúcich a prezentujúce, priestory na večerný program a občerstvenie

Získaných 0 € 2 105 €
1 000 €

Míľnik 2/3

2. míľnik – zabezpečíme kancelárske potreby, peniaze použijeme na rozbehnutie o.z.

Získaných 0 € 2 105 €
1 500 €

Míľnik 3/3

Zimná škola prekladu bude mať svoj vlastný zborník! 🤩

Získaných 0 € 2 105 €
2 000 €
 -
105 darcov
Celkom sa zapojilo
20 €
Priemerná výška daru
200 €
Najvyšší dar
37 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Umožnime uskutočniť Zimnú školu prekladu

Míľnik 1/3

1. míľnik – zabezpečíme ubytovanie pre prezentujúcich a prezentujúce, priestory na večerný program a občerstvenie

Získaných 0 € 2 105 €
1 000 €

Míľnik 2/3

2. míľnik – zabezpečíme kancelárske potreby, peniaze použijeme na rozbehnutie o.z.

Získaných 0 € 2 105 €
1 500 €

Míľnik 3/3

Zimná škola prekladu bude mať svoj vlastný zborník! 🤩

Získaných 0 € 2 105 €
2 000 €

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
21. 12. 2023
Posledná aktualita

29. 1. 2024 15:46

🙏 Umožnili ste uskutočniť Zimnú školu prekladu 🙏

🎉 ĎAKUJEME 🎉

Vďaka 105 ľuďom, ku ktorým patríte aj Vy, bude Zimná škola prekladu, ako sa hovorí, „se vším všudy“. 🤩

A nielen to! Vďaka Vám sa nám, budúcim o.z.-károm a o.z.-kárkam, bude ľahšie začínať. 🤞🏼

Taktiež budeme mať financie na kvalitnú recenziu zborníka zo Zimnej školy prekladu. 📚

Ťažko opísať radosť a vďaku z toľkej podpory. 🤝 Veľmi si to ceníme a tešíme sa na Vás už tento piatok na Zimnej škole prekladu! ❄️

S úctou
Tím Zimnej školy prekladu

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

Zimná škola prekladu nie je žiadna novinka, jeden ročník sa už dávnejšie uskutočnil, no ako množstvo ďalších podobných podujatí, aj toto veľmi rýchlo zapadlo prachom. Ten z neho sfúklo až to, o čo nám ide v Zimnej škole – kontakty, rozhovory a vzájomná podpora.

Vďaka podnetným rozhovorom so svojimi vyučujúcimi sa Patrícia Hatiarová a Ivana Božiková, študentky Univerzity Mateja Bela, rozhodli nadviazať na tradíciu prekladovej školy. Patrícia sa prihlásila sa do Sokratovho inštitútu, prostredníctvom ktorého ľudia do 30 rokov organizujú rozličné verejnoprospešné projekty, a s ich pomocou položila základy novej Zimnej školy prekladu na papier. Pustili sa do plánovania, no od začiatku vedeli, že to samé nezvládnu. V ich okolí sa našťastie objavili odhodlaní a pracovití ľudia, ktorých štúdium naozaj baví, ktorým záleží na spolužiakoch a spolužiačkach, kultúre a kvalite vzdelávania na Slovensku. Spoločne sa pokúsili preniesť Zimnú školu z papiera do reality a vytvoriť tak nezabudnuteľné komunitno-vzdelávacie aktivity.

Jedna myšlienka spojila ľudí, ktorí sa predtým iba míňali na školskej chodbe. A jedna myšlienka spojí ľudí z najvzdialenejších a najrozmanitejších kútov Slovenska.

Komu pomôžeme?

Zimná škola prekladu je podujatie primárne pre študentstvo prekladateľstva a tlmočníctva. Cieľom je poskytnúť všetkým študentom a študentkám priestor, v ktorom si môžu vytvárať kontakty nielen medzi sebou, ale aj s potenciálnymi zamestnávateľmi, prekladateľskými agentúrami a vydavateľstvami. Uplatniť sa na trhu práce môže byť niekedy náročné a nám záleží na tom, aby mladí ľudia po ukončení štúdia na Slovensku zostávali.

Ďalším zo zámerov je zvýšiť povedomie o neviditeľnosti prekladateľskej profesie prostredníctvom medializácie cez podujatia a sociálne siete. Okrem toho chceme prispieť ku kvalite výučby usporadúvaním prednášok a workshopov, ktoré sa v učebných osnovách nenachádzajú, no zato ich považujeme za nevyhnutné. Prostredníctvom nich sa študentstvo totiž môže dozvedieť viac o nových trendoch v oblasti odboru, otvárajú sa im možnosti a nové cesty uvažovania.

Nesmieme zabúdať ani na to, že výchova budúcich prekladateľov a tlmočníkov je dôležitá, lebo prinášajú do slovenskej kultúry nové prvky, a tým ju obohacujú. Veď práve vďaka ľuďom, ktorí prekladajú a tlmočia, nežijeme v bubline. Vďaka nim komunikujeme so svetom. Vďaka nim čítame knihy od cudzojazyčných autoriek, pozeráme filmy a seriály od zahraničných režisérov, hráme celosvetové videohry v slovenčine, šírime do sveta nápady a kopec iného.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Finančné prostriedky z kampane využijeme na uhradenie ubytovacích a cestovných nákladov hostí a hostiek. Chceme sa im aspoň takýmto spôsobom odvďačiť za to, že sa nezištne rozhodli zapojiť do Zimnej školy prekladu a obetovať tak svoj voľný čas. Predpokladané náklady sú 300€ pri cene cca 45€/noc/izbu. Z peňazí by sme ďalej radi zabezpečili občerstvenie a nápoje pre hostí i študentov (približne 650€), nájomné za priestory, v ktorých plánujeme usporiadať večerný program (400€) a iné drobnosti, ako menovky či iné kancelárske a toaletné potreby (150€). Ak by nám nejaké financie zostali, radi by sme ich využili na chod nášho budúceho občianskeho združenia a ďalšie celoročné aktivity pre študentstvo prekladateľstva a tlmočníctva.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

29. 1. 2024 15:46

🙏 Umožnili ste uskutočniť Zimnú školu prekladu 🙏

🎉 ĎAKUJEME 🎉

Vďaka 105 ľuďom, ku ktorým patríte aj Vy, bude Zimná škola prekladu, ako sa hovorí, „se vším všudy“. 🤩

A nielen to! Vďaka Vám sa nám, budúcim o.z.-károm a o.z.-kárkam, bude ľahšie začínať. 🤞🏼

Taktiež budeme mať financie na kvalitnú recenziu zborníka zo Zimnej školy prekladu. 📚

Ťažko opísať radosť a vďaku z toľkej podpory. 🤝 Veľmi si to ceníme a tešíme sa na Vás už tento piatok na Zimnej škole prekladu! ❄️

S úctou
Tím Zimnej školy prekladu

20. 1. 2024 20:35

🤩 Dosiahli sme cieľovú sumu, ďakujeme a ideme ďalej! 🤩

Cítime sa veľmi vďačné a vďační, že ste nám pomohli dosiahnuť cieľovú sumu. Vďaka vám bude podujatie kvalitnejšie, prezentujúcim budeme môcť poskytnúť ubytovanie, kvalitnú stravu a budeme môcť zaplatiť prenájom za priestory na večerný program. 🙏

Po Zimnej škole prekladu budeme vďaka vám môcť plnohodnotne rozbehnúť občianske združenie a pokračovať vo vzdelávacích a komunitných aktivitách. 🤝

Keďže kampaň môžeme realizovať ešte ďalší týždeň, rady/i by sme si s vašou pomocou splnili akademický sen a Zimnú školu prekladu preniesli na papier – skrátka vytvorili zborník! 👀

Na čo?

🤩 Chceme zachovať energiu všetkých, ktorí a ktoré ju vložili do príprav Zimnej školy prekladu,

🧬 zborník pomôže šíriť vedecké poznatky v našom odbore,

👌🏽 z vyzbieraných peňazí môžeme dať príspevky recenzovať odborníkom, aby sme zaručili kvalitu,

🧠 zborník môže v budúcnosti slúžiť ako referenčný zdroj (na záverečné práce a iné vedecké práce),

🤝 podporíme tým diskusiu a výmenu názorov, čiže prispejeme k skvalitneniu slovenskej translatologickej obce.

Ešte raz vám z celého srdca ďakujeme. Dovidenia na Zimnej škole prekladu. ❄️

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
20 €  •  27. 1. 2024 18:25
Mariana Matta
50 €  •  27. 1. 2024 12:35
Simonik...ľúbim ťa a som na teba hrdá🤗❤️
Anna N.
20 €  •  26. 1. 2024 16:51
Držím palce!
Štedrý darca
10 €  •  26. 1. 2024 12:26
Láskavý darca
5 €  •  25. 1. 2024 10:55
Milý darca
25 €  •  25. 1. 2024 10:09
Veľkorysý darca
10 €  •  25. 1. 2024 6:51
Veľkorysý darca
5 €  •  25. 1. 2024 5:03
Milý darca
5 €  •  24. 1. 2024 21:29
Veľkorysý darca
10 €  •  24. 1. 2024 21:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  24. 1. 2024 19:00
Dobrosrdečný darca
25 €  •  24. 1. 2024 17:30
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  24. 1. 2024 17:21
Dobročiný Darca
25 €  •  24. 1. 2024 17:17
Zuzana D.
25 €  •  24. 1. 2024 16:53
Nech sa darí
Dobrosrdečný darca
2 €  •  24. 1. 2024 16:00
Dobročiný Darca
20 €  •  24. 1. 2024 15:05
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  24. 1. 2024 14:13
Veľkorysý darca
5 €  •  24. 1. 2024 13:27
Milý darca
5 €  •  24. 1. 2024 10:11

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň