Výzva ukončená:

Pomôžte nám spustiť projekt ŽI SLOBODU DARU pre mládež

Míľnik 1/3

Dokončíme webstránku sidarom.sk, kde bude veľa hodnotných príspevkov slovenských aj zahraničných autorov

Získaných 0 € 3 024 €
1 000 €

Míľnik 2/3

Vytvoríme sériu diskusných videorelácií, kde mladí budú môcť klásť hosťom otázky k daným témam

Získaných 0 € 3 024 €
2 500 €

Míľnik 3/3

Natočíme krátke videá cez ktoré sa mladí budú prihovárať svojim rovesníkom

Získaných 0 € 3 024 €
3 500 €
 -
66 darcov
Celkom sa zapojilo
46 €
Priemerná výška daru
500 €
Najvyšší dar
36 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte nám spustiť projekt ŽI SLOBODU DARU pre mládež

Míľnik 1/3

Dokončíme webstránku sidarom.sk, kde bude veľa hodnotných príspevkov slovenských aj zahraničných autorov

Získaných 0 € 3 024 €
1 000 €

Míľnik 2/3

Vytvoríme sériu diskusných videorelácií, kde mladí budú môcť klásť hosťom otázky k daným témam

Získaných 0 € 3 024 €
2 500 €

Míľnik 3/3

Natočíme krátke videá cez ktoré sa mladí budú prihovárať svojim rovesníkom

Získaných 0 € 3 024 €
3 500 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Eva Sýkorová
Dátum pridania
12. 5. 2023
Posledná aktualita

19. 6. 2023 21:57

ĎAKUJEME, STE ÚŽASNÍ!!!

Milí darcovia,

ste neskutoční! Vďaka vašej pomoci sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných 3024€. Sme vám nesmierne vďační a tešíme sa, že môžeme postupne a naplno realizovať náš projekt. 

Napriek tomu, že sa nevyzbieralo 100% plánovanej sumy, pre nás to je viac ako 100%. Jeden štedrý a ochotný podporovateľ, nám namiesto finančného príspevku pomáha s tvorbou a dokončením webovej stránky bez nároku na odmenu. Z tohto dôvodu môžeme veľkú časť rozpočtu, ktorý bol plánovaný pokryť náklady na tvorbu stránky, presunúť na tvorbu videí.

Veríme, že budete naďalej sledovať náš projekt a zdieľať príspevky, ktoré budeme pridávať. Momentálne nás môžete sledovať na Instagrame si.darom.

Tento týždeň budeme žrebovať troch z vás, ktorým pošleme sľúbený hrnček SI DAROM PRE TENTO SVET a ďalších dvoch, ktorí dostanú knihu STENU DÁME PREČ.  

Tešíme sa z vašej priazne a podpory a veríme, že webová stránka, videorelácie a krátke videá prinesú veľa povzbudenia a budú svedčiť o tom, že každý z nás je nenahraditeľným darom.

ĎAKUJEME :)

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prečo chceme spustiť projekt pre mládež?

Samota uprostred davu, spochybňovanie vlastnej hodnoty, zmätok v identite človeka, neschopnosť vytvoriť záväzok, porovnávanie sa, sebapoškodzovanie a mnoho iných nástrah musia mladí ľudia prekonať na ceste za šťastím a hľadaním zmyslu života. V kritickom tínedžerskom veku hľadajú odpovede na otázky o svojom bytí, túžia zaplniť prázdnotu, ktorú často prežívajú. Chcú byť videní, počutí a pochopení. Spoločnosť, v ktorej vyrastajú, im ponúka pokrivený obraz o hodnote človeka, zmätok v oblasti lásky a sexuality, pohľad na vzťahy z perspektívy sebeckého využívania vo svoj prospech. Mládež vyrastá v prostredí, kde manželstvo a rodina prestávajú byť hodnotami a láska je oddelená od zodpovednosti. Z rodín, škôl a spoločnosti sa vytráca pohľad na človeka ako na dar.

My však veríme, že človek je povolaný k tomu, aby žil vzťahy, nie individualizmus. Človek nemôže žiť bez lásky, pretože táto túžba mu bola hlboko vpísaná do srdca. Mladí ľudia majú v sebe veľký potenciál, preto chceme vytvoriť priestor, kde môžu hľadať odpovede na otázky o svojej identite, prvotnom zámere s nimi, hodnote sebadarovania, čistej láske a dare sexuality, pretože sme presvedčení, že krása a čistota mladého človeka ešte stále fascinuje. Každý z nás môže byť darom pre svoju rodinu, priateľov, miestnu komunitu, širšie spoločenstvo a tento svet.

Cez tento projekt chceme mládeži priblížiť krásu ľudskej lásky tak, ako bola zamýšľaná od počiatku. Plánujeme spustiť web stránku sidarom.sk, kde bude „pod jednou strechou“ veľa hodnotných príspevkov slovenských aj zahraničných autorov. Prinesieme hodnotné video relácie, kde bude mládež môcť klásť hosťom rôzne otázky a cez krátke videá sa mladí prihovoria svojim rovesníkom. Chceme ich povzbudzovať k zapojeniu sa do života miestnych komunít cez odkazy na webové stránky spoločenstiev a organizácií, ktoré sa venujú mladým alebo s nimi dlhodobo pracujú. Cez pohľad sv. Jána Pavla II. chceme pomôcť mladým pochopiť zmysel života, pravý význam tela a sexuality spôsobom, ktorému budú rozumieť.

Máme v pláne vytvoriť databázu videí slovenských a zahraničných autorov, ktorí sa dlhé roky venujú témam ako hodnota človeka, povolanie k láske, kto som a prečo som tu, ako uchopiť dar sexuality. Na internete je na tieto témy tak veľa rôznych príspevkov, rôzneho obsahu, že mladý človek sa v ňom stráca a ostáva ešte viac zmätený. Máme túžbu ponúknuť platformu zdrojov, kde sa mládež bude môcť zorientovať a prijať pozvanie kráčať spoločne s podporou nielen rovesníkov, ale aj tých, ktorí majú väčšie skúsenosti a sú odborníkmi v rôznych oblastiach. Je pre nás dôležité, aby sa dostali k skutočne pravdivým a hodnotným odpovediam, pretože to má dopad na ich prežívanie a formovanie osobnosti. 

Potrebujeme motivovať mládež, aby využívala  svoje dary a talenty pre dobro spoločnosti. Chceme im dať priestor vytvoriť zmysluplné videá, aby cez svoju kreativitu a vlastnú skúsenosť oslovili svojich rovesníkov, a tak ich povzbudzovali k tomu, aby so svojimi ťažkosťami nezostali sami, ale vyhľadali pomoc, či už kamarátsku, duchovnú alebo odbornú. 

Ak aj Vy túžite pomôcť mladým zorientovať sa v týchto dôležitých témach, vytvoriť bezpečný priestor, kde budú môcť nachádzať odpovede na svoje otázky a podporiť potenciál, ktorý v sebe majú, tak budeme veľmi vďační za každý dar. Spoločne môžeme mládeži pomáhať prekonávať prekážky na ceste životom. 

Ďakujeme za všetky Vaše dary a podporu.

Kto za kampaňou stojí?

Po obsahovej stránke za projektom stojí Eva Sýkorová, M.A., ktorej srdce mladého človeka nie je ľahostajné. Práci s mladými sa venovala aj v rámci spoločenstva MaranaTha, ktorého je členkou. Je autorkou virtuálnej konferencie pre ženy v spolupráci so zahraničnými hosťami. Posledné tri roky strávila štúdiom manželstva a rodiny a formáciou cez katechézy Jána Pavla II. 

https://krasazeny.maranathapo.sk/sk/virtualna-konferencia/

Kvalitné vizuálne prevedenie videí, ako aj chod stránky zabezpečí Calmfox Family, manželský pár, ktorý vystupuje na sociálnych sieťach. Venujú sa témam cestovanie (s deťmi), Boh a rodina, ktorými chcú obohatiť nielen mladých ľudí. Vďaka tomu majú skúsenosť s prácou a propagáciou na sociálnych sieťach. Svoj obsah uverejňujú aj na blogu. Taktiež sa venovali práci s mladými v spoločenstve MaranaTha, ale aj mimo neho.

https://www.calmfoxfamily.sk/calmfoxfamily/

Tento projekt vznikol v spolupráci s OZ V.I.A.C., Alfa Slovensko a podporou Misijnej školy Karola Wojtylu. 

Alfa Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa venuje duchovnej formácii mládeží a rodinám. Organizuje Alfa kurzy, ktorých cieľom je spoločné hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa zmyslu života a viery. Tiež organizuje kurzy pre manželov a rodičov. 

www.alfakurzy.sk

www.manzelskevecery.sk

 OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Naším poslaním podľa motta „Najvyšší level pre každého“ je sprevádzanie a podpora mladých ľudí, aby spoznali seba v Božom svetle a vydali zo seba to najlepšie na Božiu slávu a dobro druhých.

https://www.ozviac.sk/

https://www.facebook.com/ozviac

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW) je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôzneho veku a životného stavu učenie Katolíckej cirkvi vo svojej plnosti, a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti.

https://mskw.sk/sk/

Na čo získané peniaze použijeme?

V prvej fáze chceme dokončiť webstránku sidarom.sk, na ktorej už dlhšiu dobu ako dobrovoľníci pracujeme. Získané prostriedky nám pomôžu urýchliť spustenie webstránky, zabezpečiť jej dlhodobý chod a propagáciu medzi mládežou a mládežníckymi organizáciami. 

Ak sa nám podarí získať 2500 eur, plánujeme vytvoriť sériu diskusných video relácií, kde mládež bude môcť otvorene klásť rôzne otázky k daným témam. Prostredníctvom video relácií im chceme dať priestor adresovať otázky tým, ktorí majú viac skúseností: kňazom, rodičom, animátorom pracujúcim s mládežou, psychológom, odborníkom…

Finančné prostriedky použijeme na pokrytie nákladov ako je základné vybavenie štúdia, technické zabezpečenie, produkcia, prenájom priestorov a čiastočné pokrytie režijných nákladov. 

Ak sa podarí získať 3500 eur, vytvoríme krátke videá, do ktorých bude mládež priamo zapojená cez miestne komunity a spoločenstvá. V nich budú vykreslené rôzne oblasti, s ktorými dnešný mladý človek bojuje, a svedectvá o tom, ako je možné sa s nimi vysporiadať. 

Finančné prostriedky použijeme na tvorbu scenárov, réžiu, krátkych videí a marketing, aby sme vytvorený obsah umiestnený na webstránke sidarom.sk sprostredkovali, čo najväčšej skupine ľudí na Slovensku.

Ak by sa nám vďaka Vašej štedrosti podarilo získať viac prostriedkov, ako je požadovaná suma 3500 eur, použijeme ich na marketing a zapojenie viacerých organizácií, spoločenstiev a škôl do spolupráce, aby sa mohol hodnotný obsah pre mládež šíriť ďalej. 

Ďakujeme za Vašu podporu!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

19. 6. 2023 21:57

ĎAKUJEME, STE ÚŽASNÍ!!!

Milí darcovia,

ste neskutoční! Vďaka vašej pomoci sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných 3024€. Sme vám nesmierne vďační a tešíme sa, že môžeme postupne a naplno realizovať náš projekt. 

Napriek tomu, že sa nevyzbieralo 100% plánovanej sumy, pre nás to je viac ako 100%. Jeden štedrý a ochotný podporovateľ, nám namiesto finančného príspevku pomáha s tvorbou a dokončením webovej stránky bez nároku na odmenu. Z tohto dôvodu môžeme veľkú časť rozpočtu, ktorý bol plánovaný pokryť náklady na tvorbu stránky, presunúť na tvorbu videí.

Veríme, že budete naďalej sledovať náš projekt a zdieľať príspevky, ktoré budeme pridávať. Momentálne nás môžete sledovať na Instagrame si.darom.

Tento týždeň budeme žrebovať troch z vás, ktorým pošleme sľúbený hrnček SI DAROM PRE TENTO SVET a ďalších dvoch, ktorí dostanú knihu STENU DÁME PREČ.  

Tešíme sa z vašej priazne a podpory a veríme, že webová stránka, videorelácie a krátke videá prinesú veľa povzbudenia a budú svedčiť o tom, že každý z nás je nenahraditeľným darom.

ĎAKUJEME :)

14. 6. 2023 15:35

Priblížili sme sa k druhému míľniku :)

Milí darcovia,

ďakujeme vám za prekonanie 50% sumy :) sme veľmi vďační!

Ostávajú nám posledné 3 dni na to, aby sme dosiahli druhý míľnik a mohli tak realizovať tento projekt pre mladých. Veríme, že spolu sa nám to môže podariť!

Pracujeme už na videoreláciách, aby sme s vami mohli zdieľať hodnotné rozhovory a témy. 

Sledujte s nami účet na Instagrame si.darom, kde môžete vidieť aktuality v reálnom čase.

https://www.instagram.com/si.darom/

Zdieľajte a povzbudzujte aj ostatných, aby boli súčasťou tohto diela. 

My to nevzdávame, a čo vy?

ĎAKUJEME! 🎁❤️

5. 6. 2023 8:34

Máme takmer 50%!

Milí darcovia, aj vďaka vašej podpore sa blížime k 50%. Usilovne pracujeme na web stránke a už sme stihli natočiť prvú vdeoreláciu s manželmi Valachovcami z SP, ktorí svoje skúsenosti s láskou a vzťahmi majú zapísané v knižke Stenu dáme preč.

Na konci kampane, vyžrebujeme dvoch darcov, ktorí podporili alebo ešte podporia našu kampaň minimálne 20€ a tieto knižky im odovzdáme 🙂.

Stále máte šancu pomôcť nám osloviť ďalších, ostávajú necelé 2 týždne do konca kampane!

ĎAKUJEME! 🎁❤️

29. 5. 2023 21:12

Kto bude obdarovaný?

Milý darcovia a darkyne, pomaly sa blížime k polovici kampane a stále sme nedosiahli druhý míľnik, ani 50% z celkovej sumy 😕.

Chceme vás preto poprosiť o zdieľanie a preposlanie linku na našu kampaň vašim známym a priateľom. Ak dosiahneme v najbližších dňoch minimálne 50%, tak vás aj darcov, ktorí prispejú sumou viac ako 20€ zaradíme do súťaže o tri krásne hrnčeky s textom SI DAROM PRE TENTO SVET. Hrnčeky si môžete pozrieť v obrázkoch kampane. Veríme, že sa spolu posunieme a už vopred vám ĎAKUJEME! 👍

22. 5. 2023 8:19

Prvý míľnik pokorený

Milí darcovia a darkyne, aj vďaka vašej podpore sme dosiahli prvý míľnik. Ste pre nás darom! Ďakujeme a pokračujeme ďalej. Budeme vďační za každé zdieľanie a pomoc, ktorá nám pomôže zrealizovať tento projekt pre mladých. 

O akých témach chceme s mladými ľuďmi otvorene hovoriť?

Realizáciou tohto projektu chceme pomôcť mladým, predovšetkým tínedžerom, zorientovať sa v dôležitých otázkach ako: prečo som tu? Aký zmysel má môj život? Kým som? Čo je to láska? Čo znamená byť mužom, ženou? Prečo prežívam samotu? Má zmysel bojovať so žiadostivosťou a závislosťou? Ako uspokojiť prázdnotu a túžby, ktoré mám. Ako zvládať sexualitu? Ako sa zorientovať v tom, čo ponúka svet? Je manželstvo už iba prežitok? a mnoho iných.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
140 €  •  17. 6. 2023 23:40
Darca, ktorý je za každú dobrosť
500 €  •  17. 6. 2023 16:31
Štedrý darca
60 €  •  17. 6. 2023 10:09
Veľkorysý darca
5 €  •  16. 6. 2023 22:23
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 6. 2023 17:59
Veľkorysý darca
4 €  •  16. 6. 2023 15:40
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  16. 6. 2023 13:08
Štedrý darca
15 €  •  16. 6. 2023 12:52
Milý darca
10 €  •  16. 6. 2023 12:25
Dobrosrdečný darca
20 €  •  16. 6. 2023 12:04
Dobročinný Darca
300 €  •  16. 6. 2023 10:46
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  16. 6. 2023 0:57
Dobročinný Darca
25 €  •  15. 6. 2023 14:30
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  14. 6. 2023 23:37
Dobročinný Darca
50 €  •  14. 6. 2023 23:17
Milý darca
10 €  •  14. 6. 2023 21:44
Dobročinný Darca
9 €  •  14. 6. 2023 18:34
Štedrý darca
25 €  •  14. 6. 2023 15:37
Milý darca
100 €  •  14. 6. 2023 9:27

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň