Výzva ukončená:

Pomôžte nám dokončiť zmenu a premenu bezbariérovej dielne pre Claudiancov

Míľnik 1/3

Vymeníme strechu, opravíme škody v interiéri dielne zo zatečenej vody.

Získaných 0 € 2 985 €
3 000 €

Míľnik 2/3

Okrem funkčnej a nezatekajúcej strechy budeme mať aj 4 veľké dielenské stoly 200 × 100cm . Ďakujeme vám.

Získaných 0 € 2 985 €
4 800 €

Míľnik 3/3

Do výbavy dielne zakúpime regály a priesvitné plastové nádoby, ktoré sprehľadnia priestor a zjednodušia orientáciu claudiancom.

Získaných 0 € 2 985 €
8 000 €
 -
29 darcov
Celkom sa zapojilo
103 €
Priemerná výška daru
1 200 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte nám dokončiť zmenu a premenu bezbariérovej dielne pre Claudiancov

Míľnik 1/3

Vymeníme strechu, opravíme škody v interiéri dielne zo zatečenej vody.

Získaných 0 € 2 985 €
3 000 €

Míľnik 2/3

Okrem funkčnej a nezatekajúcej strechy budeme mať aj 4 veľké dielenské stoly 200 × 100cm . Ďakujeme vám.

Získaných 0 € 2 985 €
4 800 €

Míľnik 3/3

Do výbavy dielne zakúpime regály a priesvitné plastové nádoby, ktoré sprehľadnia priestor a zjednodušia orientáciu claudiancom.

Získaných 0 € 2 985 €
8 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
CLAUDIANUM n.o.
Dátum pridania
1. 11. 2023
Posledná aktualita

8. 1. 2024 15:50

Naša kampaň a ďalšie kroky

Milí naši darcovia,

v Novom roku vinšujeme všetko dobré a nech je dobro a lákavosť vôkol vás.  To vám srdečne , my claudianci, želáme.

Naša kampaň skončila. Takmer sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 3000 EUR. Za čo sme nesmierne vďační. Aj napriek náročnému koncu roku ste boli takí štedrí a láskaví. 

A čo naša strecha? Ešte v novembri sme zrealizovali penetračný náter v dvoch vrstvách, ktorý pomáha ako tak stabilizovať terajší stav strechy.  Čo nás čaká ďalej? Počkáme na vhodnejšie počasie, nízke teploty a hlavne dlho pretrvávajúci dážď neprajú prácam.  Pri vhodnejšom počasí pán strechár zaháji nasledovné :

1. nákup strešnej krytiny

2. oprava terajšieho stavu strechy

3. pokládka krytiny 

4. oprava poškodení stropu zo zatekajúcej vody. 

Aby bolo jasné, čo znamená vhodnejšie počasie – teploty aspoň 10st.nad nulou, kvôli lepeniu vrstiev. Tiež sú potrebné viac dňové nedaždivé dni za sebou, aby stihol terajší podklad preschnúť.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Čo je CLAUDIANUM a kto sú claudianci?

Rehabilitačné stredisko CLAUDIANUM je nízko kapacitné zariadenie sociálnych služieb komunitného charakteru. Poskytujeme dennú starostlivosť dospelým ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Momentálne máme 13 claudiancov, teda klientov.  9 žien a 4 muži, ktorí k nám denne prichádzajú z Modry a okolitých miest a obcí.

Čomu sa venujeme?

Činnosť zariadenia je zameraná predovšetkým na pracovnú a sociálnu rehabilitáciu. Našim cieľom je vytvoriť každému klientovi priestor pre sebarealizáciu, komplexný osobnostný rozvoj s ohľadom na individuálne potreby, danosti a túžby, priestor pre pracovnú a sociálnu integráciu v komunite, inklúziu. Vedieme klientov k aktívnemu a čo najsamostatnejšiemu spôsobu životu.

Každého klienta staviame do pozície tvorcu vlastného života, plnohodnotného človeka s právom slobodne sa rozhodnúť a nie len pasívneho prijímateľa služieb. Spoločne sa snažíme vytvoriť atmosféru pre vzájomné prijatie, porozumenie, priestor pre upevňovanie vlastnej hodnoty. Súčasťou našej práce je aj práca s verejnosťou na prepojení svetov ľudí so znevýhodnením a ostatnej populácie, na vzájomnom spoznávaní, búraní predsudkov a bariér, osvete a dobrovoľníctve. Robíme workshopy pre verejnosť, zúčastňujeme sa s klientmi na verejnoprospešných aktivitách mesta, či na komunitných podujatiach.

Komu pomôžeme?

Cieľom projektu ZMENA a PREMENA dielne je zmeniť využívanie nekoncepčného, no funkčného skladu v bezprostrednej blízkosti zariadenia sociálnych služieb Rehabilitačného strediska CLAUDIANUM a premeniť ho na plnohodnotný priestor dielní pre klientov RS CLAUDIANUM a tiež aj pre klientov susedného zariadenia McSS Modra. Už sme kúsok od začatia využívania priestoru, ktorý v postupných fázach od roku 2021 meníme. Financovanie je výhradne z úspešných grantov, dotácií a 2 percent z dane. Nezastavili nás ani výzvy s podlahou či vlhnutím celého objektu. Stojíme pred treťou výzvou, ktorou je zatekajúca strecha. Tá nám rozvracia a znehodnocuje všetko, čo sme v interiéri doteraz zrealizovali.

Ako začal príbeh dielne?

Claudianum okrem interiérových priestorov disponuje záhradou, ktorá ako prijímajúci a bezpečný priestor je využívaná na sociálnu a pracovnú rehabilitáciu claudiancov, ich rodinných príslušníkov, tiež aj na individuálne a skupinové činnosti s rôznymi prvkami terapií.  Zrealizovali sme v nej napríklad aj jarný Modranský blšák 2023.

Ešte v dobe pandémie sa tento priestor ukázal ako plnohodnotný priestor na fungovanie klientov v zariadení. Neboli sme nútení prevádzku zatvoriť, využili sme tento bezpečný priestor s dodržiavaním všetkých pandemických opatrení a spoločne sme preklenuli toto obdobie. Zároveň nás to naučilo využívať exteriér ešte väčšmi a veľkú časť aktivít z interiéru sme presunuli do vonkajšieho priestoru. Workshopy, spolupráca s verejnosťou, dobrovoľníkmi, či študentmi. Takto bezpečne a bez dôsledkov nás koronakríza naučila fungovať. Tiež tvorila iný pohľad na záhradu, v ktorej sa nachádza nevyužitý, nekoncepčný sklad (v minulosti tento sklad bol kotolňou).

Projektom ZMENA a PREMENA chceme docieliť vznik priestoru na plnohodnotnú súčasť zariadenia vo forme plne funkčnej bezbariérovej dielne na prácu s drevom, s hlinou a na záhradné aktivity. Tým, že budova stojí v bezprostrednej blízkosti zariadenia otvárame možnosť rozšírenia kapacity pre ďalších nových klientov. Zároveň je to samostatne stojaci, no bezpečný priestor na workshopy a aktivity s dobrovoľníkmi, či komunitou.

Našou víziou je tiež prepojenie viacerých cieľových skupín na rozvoj komunity v prospech regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych služieb. V blízkosti RS CLAUDIANUM sídli zariadenie sociálnych služieb (MsCC Modra), ktoré svojim klientom poskytuje opatrovateľské služby, zariadenie núdzového bývania a útulok. Realizáciou tohto projektu vidíme priestor na prepojenie klientov oboch zariadení. Chceli by sme v dielni vytvoriť priestor na vzájomnú spoluprácu a prepojenie ľudí formou komunikácie, tvorivosti a vzájomného spoznávania svojej inakosti. Tým posilníme kvalitu života viacerých cieľových skupín  ľudí s mentálnym postihnutím, seniorov a ľudí v núdzi.

Foto: Lucia Mandincová a vlastné zdroje

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Získané financie použijeme na opravu strechy a výmenu strešnej krytiny a s tým práce súvisiace.  Strecha je v takom stave, že je potrebná kompletná výmena, zaizolovanie celej plochy a položenie novej krytiny. Zároveň dáme opraviť doteraz vzniknuté škody v novovybudovanom interiéri. 

64m2 plochy  strechy . 75m2 materiálu, 25kg asfaltového penetráku a spojovací materiál pokryje opravu strechy nás vyjde na 2000 €.

64m2 plochy stropu, protiplesňová ochranná vrstva, nový náter bielej farby , stavebné dokončovacie práce nás vyjdú na 500 €.

Opravou strechy skompletizujeme túto fázu PREMENY dielne a budeme ju môcť začať plnohodnotne využívať.

Ak nás vy, láskaví darcovia, ďalej podporíte, budeme môcť urobiť ďalšie kroky :

nakúpime stabilné kvalitné 4 stoly na skupinové i individuálne činnosti claudiancov. Tým vytvoríme bezpečné prostredie pre každého a budeme môcť naplno rozbehnúť činnosti s dobrovoľníkmi, so seniormi zo susedného zariadenia a verejnosťou. Cena kovového stolu s nosnosťou 200kg, s pozinkovaným povrchom je 450€.

vybavíme dielňu stabilnými regálmi a priesvitnými uzavierateľnými nádobami, ktoré sprehľadnia úschovu pomôcok, zjednodušia orientáciu pre klientov a zvýšia tým ich nezávislosť na pomoci iných osôb. 

Cena kovového regálu 200×240×60 cm stojí 670 €. Chceli by sme zadovážiť 4ks.

Plastové nádoby by sme potrebovali 10 ks á 11l cena za kus 4€, 10ks á 22l, cena za kus 5,50€, 8 ks á 45l s cenou za kus 10€ , 7ks á 55l s cenou 15€ za kus, 5ks á 65l s cenou 12€ za kus, 5ks á 130l s cenou 25€ za kus 

zameriame sa na vstupné dvere do dielne. Vybudujeme drevenú verandu, ktorá čiastočne rozšíri pracovný priestor, zabráni prehrievaniu priestoru a čo je najdôležitejšie vytvorí úplne bezbarierový vstup do dielne.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

8. 1. 2024 15:50

Naša kampaň a ďalšie kroky

Milí naši darcovia,

v Novom roku vinšujeme všetko dobré a nech je dobro a lákavosť vôkol vás.  To vám srdečne , my claudianci, želáme.

Naša kampaň skončila. Takmer sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 3000 EUR. Za čo sme nesmierne vďační. Aj napriek náročnému koncu roku ste boli takí štedrí a láskaví. 

A čo naša strecha? Ešte v novembri sme zrealizovali penetračný náter v dvoch vrstvách, ktorý pomáha ako tak stabilizovať terajší stav strechy.  Čo nás čaká ďalej? Počkáme na vhodnejšie počasie, nízke teploty a hlavne dlho pretrvávajúci dážď neprajú prácam.  Pri vhodnejšom počasí pán strechár zaháji nasledovné :

1. nákup strešnej krytiny

2. oprava terajšieho stavu strechy

3. pokládka krytiny 

4. oprava poškodení stropu zo zatekajúcej vody. 

Aby bolo jasné, čo znamená vhodnejšie počasie – teploty aspoň 10st.nad nulou, kvôli lepeniu vrstiev. Tiež sú potrebné viac dňové nedaždivé dni za sebou, aby stihol terajší podklad preschnúť.

27. 11. 2023 9:05

Sme za polovicou cieľovej sumy!

Už viac ako 1600 EUR ste nám darovali, vy štedrí milí darcovia a pomáhate nám šíriť našu kampaň ďalej.!! Nepoľavíme, ide zima s ňou spojené sychravé počasie.  Minulý týždeň naši obetaví dobrovoľníci natreli  druhú vrstvu penetračného náteru, aby sa zvýšila dočasná izolácia a strecha zvládala nápor dažďov či topiaceho sa snehu.  Ďakujeme, že pokračujeme. Krôčik za krôčikom. 

20. 11. 2023 8:41

Už viac ako 15 darcov a máme náter penetračného lepidla

Vďaka vám, naši štedrí darcovia, sme zakúpili penetračné lepidlo. A naši dobrovoľníci ho rozotreli po celej ploche strechy. To by malo zmierniť zatekanie dovnútra dielne. Týmto krokom sme aspoň trochu zafixovali havarijný stav strechy. Ideme ďalej a ďakujeme vám za to!

3. 11. 2023 8:37

Prvé 3 dni kampane a už môžeme postupovať

Prvé tri dni kampane a za získané peniaze sme schopní zakúpiť penetračné lepidlo. Nie je to skvelé? Tešíme sa z toho!  Máme 4 dobrovoľníkov, ktorí nanesú náter podľa pokynov pána strechára. Vdační sme za týchto dobrosrdečných ľudí. Tým vznikne dočasná ochranná vrstva, ktorá zmierni pretekanie vody do vnútra dielne. Ste úžasní, ďakujeme!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

anonymny darca
1 200 €  •  30. 12. 2023 11:26
dakujeme za to co robite
Táňa Bucková
20 €  •  18. 12. 2023 16:10
Držím palce :-)
Dobročiný Darca
100 €  •  5. 12. 2023 11:48
Veľkorysý darca
10 €  •  28. 11. 2023 17:23
Dobročiný Darca
150 €  •  23. 11. 2023 15:05
Láskavý darca
10 €  •  23. 11. 2023 9:59
Štedrý darca
5 €  •  22. 11. 2023 23:30
Milý darca
100 €  •  22. 11. 2023 8:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  22. 11. 2023 7:08
Lucia Paskova
150 €  •  22. 11. 2023 6:07
Teším sa ako Modrania a Modranky ukážu svoju štedrosť
Láskavý darca
10 €  •  13. 11. 2023 10:55
Milý darca
150 €  •  13. 11. 2023 10:29
Milý darca
10 €  •  12. 11. 2023 12:07
Dobročiný Darca
25 €  •  9. 11. 2023 21:16
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  9. 11. 2023 19:59
Milý darca
25 €  •  9. 11. 2023 18:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  9. 11. 2023 17:36
Štedrý darca
100 €  •  9. 11. 2023 17:29
Štedrý darca
10 €  •  9. 11. 2023 17:23
Milý darca
100 €  •  8. 11. 2023 9:40
Dobrosrdečný darca
25 €  •  7. 11. 2023 7:47
Veľkorysý darca
100 €  •  6. 11. 2023 19:34
Dobrosrdečný darca
50 €  •  6. 11. 2023 10:53
Milý darca
25 €  •  3. 11. 2023 19:42

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň