Úspešne dokončené:

Atlas depresie — podporte vydanie knihy o diagnóze 21. storočia

Míľnik 1/3

Peniaze použijeme na honoráre pre ľudí, ktorí sa podieľajú na preklade a jeho jazykovej úprave.

Získaných 0 € 7 141 €
7 000 €

Míľnik 2/3

Pokryjeme náklady spojené s tlačou prvého nákladu knihy

Získaných 0 € 7 141 €
14 000 €

Míľnik 3/3

Pokryjeme produkčné zabezpečenie projektu a jeho propagáciu, aby bolo o knihe pri jej vydaní počuť

Získaných 0 € 7 141 €
20 000 €
 -
104 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
69 €
Priemerná výška daru
1 200 €
Najvyšší dar
63 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Atlas depresie — podporte vydanie knihy o diagnóze 21. storočia

Míľnik 1/3

Peniaze použijeme na honoráre pre ľudí, ktorí sa podieľajú na preklade a jeho jazykovej úprave.

Získaných 0 € 7 141 €
7 000 €

Míľnik 2/3

Pokryjeme náklady spojené s tlačou prvého nákladu knihy

Získaných 0 € 7 141 €
14 000 €

Míľnik 3/3

Pokryjeme produkčné zabezpečenie projektu a jeho propagáciu, aby bolo o knihe pri jej vydaní počuť

Získaných 0 € 7 141 €
20 000 €
Zakladateľ
Laputa, o.z.
Dátum pridania
28. 11. 2022
Posledná aktualita

3. 2. 2023 13:46

Ďakujeme za vašu dôveru ♡

Je to neuveriteľné. Ešte minulý týždeň sme si mysleli, že naša kampaň na podporu vydania Atlasu depresie skončí úplným neúspechom. Musíme si priznať, že to išlo veľmi ťažko. O to viac si vážime každú podporu, ktorú ste nám prejavili počas posledných dní kampane – formou finančných darov, zdieľania či podporných odkazov.

Od začiatku sme si boli vedomí, že s touto kampaňou prichádzame do náročných časov, avšak paralelná práca na preklade knihy a jeho redakcii nás poháňala vpred – boli sme si čoraz viac istí, že ju všetci a všetky veľmi potrebujeme. Dnes je jasné, že aj vďaka vašej podpore bude môcť Atlas depresie vyjsť v slovenskom preklade.

V kampani sa nám vďaka vašim darom podarilo zľahka prekonať prvý míľnik. Na vydanie knihy ako je Atlas depresie samozrejme treba oveľa viac prostriedkov ako sme vyzbierali a aj preto pri dokončovaní knihy budeme musieť urobiť pár vydavateľských kompromisov. Určite však nepoľavíme v tom, aby sa k vám kniha dostala čo najskôr – v kvalitnej jazykovej i grafickej úprave.

O ďalšom smerovaní projektu vás budeme počas nasledujúcich týždňov informovať, aby vám neunikli žiadne aktuálne informácie.

Prajeme vám veľa radostných dní a ešte raz ďakujeme.

Literárna bašta – malé vydavateľstvo živej literatúry
www.literarnabasta.sk

Zobraziť celú aktualitu

Komu pomôže Atlas depresie?

O depresii bolo napísaných veľa kníh – románov, populárno-náučných publikácií a motivačných príručiek. Žiadna z nich sa ale tomuto temnému fenoménu našich čias nevenuje tak ako dielo Andrewa Solomona. Jeho kniha Atlas depresie prvýkrát vyšla v anglickom origináli už v roku 2002.

Solomon vo svojom literárnom opuse na depresiu nahliada z rôznych uhlov. Psychologicky aj politicky, biologicky aj filozoficky. Veľmi starostlivo kompletizuje a elegantne prepája vedecké a kultúrne poznatky, pričom pri písaní je kľúčová práve jeho osobná skúsenosť – tá najbolestivejšia a najhlbšia.

Po dvadsiatich rokoch od pôvodného vydania Atlasu depresie je aj civilizačné vnímanie duševných ochorení trochu iné, poznáme nové spôsoby liečby, ale aj odvrátenú stránku štatistík. Práve preto Solomon v roku 2015 publikoval doplnené vydanie knihy, v ktorom reflektuje vývoj v oblasti liečby a zároveň nové vedecké zistenia.

Atlas depresie nie je iba knihou pre odborné publikum. Je to kniha pre tých čitateľov a čitateľky, ktoré trpeli depresiou alebo ju prežívali so svojimi blízkymi, ale aj pre tých a tie, čo chcú toto duševné ochorenie viac pochopiť. Je to kniha pre všetkých.

Kto stojí za prekladom knihy a jej vydaním?

Andrew Solomon síce v našom regióne zatiaľ nie je známy, ale v angloamerickom svete patrí medzi literárne hviezdy. Napísal aj ďalšie obdivuhodné knihy – napríklad o rôznorodých miestach vo svete, ktoré prešli spoločenskými prevratmi (Far & Away), alebo o výchove detí s mentálnym či fyzickým znevýhodnením (Far from the Tree). So svojím manželom a deťmi žije v New Yorku.

Slovenské vydanie Atlasu depresie pripravuje vydavateľstvo Literárna bašta z Banskej Bystrice, ktoré pre slovenský knižný trh objavuje dôležité (a často prehliadané) knihy zo svetovej beletrie aj non-fiction. Vo svojom vydavateľskom portfóliu sa snaží poukazovať na témy, ktoré súvisia s inakosťou vo všetkých jej podobách.

Za samotným prekladom tohto rozsiahleho diela stojí renomovaný prekladateľ Vladislav Gális, ktorý do slovenčiny preložil dielo legendárneho Irvina D. Yaloma, ale aj knihy Kazua Ishigura, Terryho Pratchetta či Ernesta Hemingwaya. Nad prekladom Atlasu depresie strávil takmer celý uplynulý rok.

Komplexný Solomonov autorský prístup ho priviedol k bádaniu v desiatkach iných kníh a zdrojov, na ktoré autor priamo či nepriamo odkazuje. Ako prekladateľ prácu na tejto knihe považuje za náročnú, ale krásnu skúsenosť. Napokon, bol to práve sám Vlado, kto Atlas objavil a presvedčil vydavateľstvo o jeho dôležitosti. Netrvalo mu to však dlho!

Chceme kvalitu po všetkých stránkach

O vysokú jazykovú úroveň knihy, prehľadný poznámkový aparát a register sa starajú redaktorky Zuzana Bariaková, Laura Klimová a Adriána Pešková. Návrh obálky a zalomenie knihy pripravuje Elena Čániová, ktorá vytvorila gro doterajších dizajnových riešení pre knihy Literárnej bašty.

Táto edičná posádka sa spolu so zodpovedným redaktorom Slavom Sochorom usiluje, aby kniha Atlas depresie bola na slovenský trh uvedená v čo najvyššej kvalite – po všetkých stránkach. Vydanie je plánované na koniec marca 2023, pričom slovenská edícia bude mať približne 700 strán.

Na čo získané prostriedky použijeme?

Prostriedky, ktoré sa nám podarí získať v kampani, použijeme na náklady nevyhnutne spojené s vydaním knihy. Keďže vydanie takejto rozsiahlej publikácie je produkčne veľmi náročné, rozhodli sme sa našu cieľovú čiastku rozdeliť na tri fázy:

  1. Chceme, aby všetci a všetky zúčastnení mali za svoju prácu primerane zaplatené, preto prvých 7 000 eur použijeme na honoráre pre tím, ktorý sa podieľa na preklade a jeho jazykovej úprave.

  2. Kniha by mala vo vašich knižniciach prežiť desiatky rokov. Radi by sme ju vytlačili na kvalitný knižný papier v pevnej obálke. Ďalších 7 000 eur bude použitých na úhradu nákladov spojenú s tlačou prvého nákladu knihy. 

  3. Kvalitných kníh je dnes na trhu veľa. Myslíme si však, že Atlas depresie je navyše aj dôležitý. Zvyšných 6 000 eur použijeme na produkčné zabezpečenie projektu a jeho propagáciu, aby bolo o knihe po jej vydaní počuť a nestratila sa z dohľadu.

Ak by sme najvyššiu čiastku prevýšili, všetky ďalšie prostriedky využijeme na vytlačenie ďalšieho nákladu.

Podporte našu knihu a podporíte viac

Partnerom slovenského vydania Atlasu depresie je Liga za duševné zdravie, ktorá za ostatných 22 rokov výrazne prispela k skvalitneniu starostlivosti o duševné zdravie a zlepšeniu podmienok duševne chorých.

Prostredníctvom knihy chceme upozorňovať širokú verejnosť na problematiku duševného zdravia a jej riešenia a nadviazať tak na dlhodobé aktivity Ligy. K vydaniu knihy spoločne pripravíme tematické aktivity a tiež uvedenie knihy v Bratislave a iných slovenských mestách.

Navyše, z každého predaného výtlačku Atlasu depresie (vrátane výtlačkov rozdistribuovaných v projekte na Donio.sk) venujeme symbolické 1 euro na podporu Linky dôvery Nezábudka, ktorá 24 hodín denne pomáha ľuďom v psychicky náročných situáciách. 

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

3. 2. 2023 13:46

Ďakujeme za vašu dôveru ♡

Je to neuveriteľné. Ešte minulý týždeň sme si mysleli, že naša kampaň na podporu vydania Atlasu depresie skončí úplným neúspechom. Musíme si priznať, že to išlo veľmi ťažko. O to viac si vážime každú podporu, ktorú ste nám prejavili počas posledných dní kampane – formou finančných darov, zdieľania či podporných odkazov.

Od začiatku sme si boli vedomí, že s touto kampaňou prichádzame do náročných časov, avšak paralelná práca na preklade knihy a jeho redakcii nás poháňala vpred – boli sme si čoraz viac istí, že ju všetci a všetky veľmi potrebujeme. Dnes je jasné, že aj vďaka vašej podpore bude môcť Atlas depresie vyjsť v slovenskom preklade.

V kampani sa nám vďaka vašim darom podarilo zľahka prekonať prvý míľnik. Na vydanie knihy ako je Atlas depresie samozrejme treba oveľa viac prostriedkov ako sme vyzbierali a aj preto pri dokončovaní knihy budeme musieť urobiť pár vydavateľských kompromisov. Určite však nepoľavíme v tom, aby sa k vám kniha dostala čo najskôr – v kvalitnej jazykovej i grafickej úprave.

O ďalšom smerovaní projektu vás budeme počas nasledujúcich týždňov informovať, aby vám neunikli žiadne aktuálne informácie.

Prajeme vám veľa radostných dní a ešte raz ďakujeme.

Literárna bašta – malé vydavateľstvo živej literatúry
www.literarnabasta.sk

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
40 €  •  31. 1. 2023 17:51
Veľkorysý darca
40 €  •  31. 1. 2023 16:36
Karina A.
40 €  •  31. 1. 2023 16:02
Darca, ktorý je za každú dobrosť
40 €  •  31. 1. 2023 15:13
Dobrosrdečný darca
40 €  •  31. 1. 2023 15:05
Svetlana S.
50 €  •  31. 1. 2023 14:50
Vďaka za Vašu prácu! :)
Dobrosrdečný darca
40 €  •  31. 1. 2023 14:40
Štedrý darca
40 €  •  31. 1. 2023 14:21
Štedrý darca
40 €  •  31. 1. 2023 14:19
Gréta Č.
40 €  •  31. 1. 2023 14:17
Lebo na ozaj dobré veci sa oplatí aj dvakrát prispieť! Držím palce a ďakujeme za vašu dôležitú prácu a tému.
Dobrosrdečný darca
40 €  •  31. 1. 2023 13:51
Veľkorysý darca
45 €  •  31. 1. 2023 13:34
Štedrý darca
40 €  •  31. 1. 2023 13:03
Štedrý darca
1 200 €  •  31. 1. 2023 13:00
Veľkorysý darca
1 000 €  •  31. 1. 2023 12:42
Láskavý darca
40 €  •  31. 1. 2023 12:12
Milý darca
50 €  •  31. 1. 2023 10:38
Láskavý darca
15 €  •  31. 1. 2023 10:32
Láskavý darca
44 €  •  31. 1. 2023 10:14

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu