Úspešne dokončené:

Pomôžte nám otvoriť elokované pracovisko Centra včasnej intervencie vo Zvolene.

Míľnik 1/3

Zabezpečíme nákup žineniek pre bezpečný pohyb detí, drevenú konštrukciu na zavesenie hojdačiek, kúpa a montáž rebrín.

Získaných 0 € 2 072 €
500 €

Míľnik 2/3

Zabezpečíme tunely rôznej veľkosti, trampolínu, lopty rôznych hmotností a senzorické pomôcky.

Získaných 0 € 2 072 €
1 000 €

Míľnik 3/3

Zabezpečíme nákup záťažových prikrývok, motorických a balančných pomôcok pre rozvoj hrubej motoriky.

Získaných 0 € 2 072 €
1 500 €
 -
78 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
27 €
Priemerná výška daru
450 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Pomôžte nám otvoriť elokované pracovisko Centra včasnej intervencie vo Zvolene.

Míľnik 1/3

Zabezpečíme nákup žineniek pre bezpečný pohyb detí, drevenú konštrukciu na zavesenie hojdačiek, kúpa a montáž rebrín.

Získaných 0 € 2 072 €
500 €

Míľnik 2/3

Zabezpečíme tunely rôznej veľkosti, trampolínu, lopty rôznych hmotností a senzorické pomôcky.

Získaných 0 € 2 072 €
1 000 €

Míľnik 3/3

Zabezpečíme nákup záťažových prikrývok, motorických a balančných pomôcok pre rozvoj hrubej motoriky.

Získaných 0 € 2 072 €
1 500 €
Zakladateľ
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.
Dátum pridania
16. 4. 2024
Posledná aktualita

22. 5. 2024 13:27

Tretí míľnik je za nami!

Milí darcovia, 

dnes je to 37 dní od začiatku našej kampane a vďaka vašej štedrej pomoci sme spoločne dosiahli tri míľniky - čím sa naplnil náš stanovený cieľ. Každý jeden finančný príspevok pre nás znamená dôveru v našu misiu, čo si veľmi ceníme. 

Počas posledných týždňov sme popri našej bežnej práci, chodili do priestorov centra a svojpomocne sme maľovali, naučili sme sa klásť podlahu, veľa sme upratovali a pripravovali podmienky aby sme mohli čoskoro privítať rodiny s deťmi vo Zvolene. 

Pomaly sa blížime do finálnych úprav a vďaka vašej pomoci môžeme zabezpečiť potrebné pomôcky do herne. Tešíme sa, že sa našlo toľko darcov, ktorí vnímajú službu včasnej intervencie ako dôležitú súčasť našich komunít. 

Ešte raz jedno veľké Ďakujeme

Tím centra včasnej intervencie Banská Bystrica n.o. 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prečo potrebujeme vo ZvoleneCentrum včasnej intervencie?

V rámci banskobystrického kraja fungujeme ako Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.  už od roku 2016. 

Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k tomu, aby rodiny v našom regióne s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením dostali včas potrebnú podporu. Našim zámerom je posilňovať rodinu, ktorá predstavuje kľúčové prostredie pre rozvoj dieťaťa. 

Chceme byť pre rodiny z rôznych okresov kraja ľahšie dostupnejšími, poskytovať im cenné informácie a kontakty na odborníkov z lokality ich bydliska. Uvedomujeme si tiež, aké je dôležité vytvárať priestor, kde sa môžu rodiny s deťmi stretnúť, vymieňať si skúsenosti a vytvárať komunitu.

Pred dvoma rokmi sa nám podarilo otvoriť elokované pracovisko v Žiari nad Hronom a našim ďalším krokom je elokované pracovisko vo Zvolene.

Viac informácii o nás získate na: https://cvibb.webnode.sk/

Komu naše centrum pomôže?

Rodinám a deťom s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením prostredníctvom sociálnej služby. Pomoc, ktorú potrebujú bude pre nich dostupnejšia aj v odľahlejších okresoch. Chceme prispieť k minimalizovaniu vzdialeností, ktoré musia rodičia podstúpiť k tomu aby svojmu dieťaťu dopriali potrebnú starostlivosť. 

Naša práca je prevažne terénna, no z určitých dôvodov prebieha služba aj v priestoroch centra, kde sa snažíme zabezpečiť v čo najvyššej možnej miere prostredie vyhovujúce potrebám detí, s ktorými pracujeme. V elokovanom centre vo Zvolene chceme vytvoriť bezpečné miesto v podobe herne, kde sa rodiny s deťmi môžu stretávať bez strachu z toho, že budú priestory musieť predčasne opustiť pre špeciálne potreby svojho dieťaťa. Deťom tak poskytujeme možnosť osvojiť si sociálne zručnosti, ktoré im v bežných podmienkach robia problém. 

Na čo získané peniaze použijeme?

Priestory, ktoré máme k dispozícii si vyžadujú renováciu na ktorej aktívne pracujeme, no samotná rekonštrukcia a vybavenie je finančne náročné a naše zdroje sú obmedzené. Vyzbierané financie použijeme na pomôcky a výbavu herne. 

1.míľnik – 500 eur: nákup žineniek do priestorov herne pre bezpečný pohyb detí, drevená konštrukcia na zavesenie hojdačiek, nákup a montáž rebrín 

2.míľnik – 500 eur: tunely rôznej veľkosti, trampolína, lopty rôznych hmotností, senzorické pomôcky

3.míľnik – 500 eur: záťažové prikrývky, motorické a balančné pomôcky pre rozvoj hrubej motoriky

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

22. 5. 2024 13:27

Tretí míľnik je za nami!

Milí darcovia, 

dnes je to 37 dní od začiatku našej kampane a vďaka vašej štedrej pomoci sme spoločne dosiahli tri míľniky - čím sa naplnil náš stanovený cieľ. Každý jeden finančný príspevok pre nás znamená dôveru v našu misiu, čo si veľmi ceníme. 

Počas posledných týždňov sme popri našej bežnej práci, chodili do priestorov centra a svojpomocne sme maľovali, naučili sme sa klásť podlahu, veľa sme upratovali a pripravovali podmienky aby sme mohli čoskoro privítať rodiny s deťmi vo Zvolene. 

Pomaly sa blížime do finálnych úprav a vďaka vašej pomoci môžeme zabezpečiť potrebné pomôcky do herne. Tešíme sa, že sa našlo toľko darcov, ktorí vnímajú službu včasnej intervencie ako dôležitú súčasť našich komunít. 

Ešte raz jedno veľké Ďakujeme

Tím centra včasnej intervencie Banská Bystrica n.o. 

6. 5. 2024 15:06

Druhý míľnik je za nami!

Milí podporovatelia, vaša neustála podpora a dôvera nám robia obrovskú radosť. Vďaka vám sme o krok bližšie k vybudovaniu herne, ktorá bude bezpečným miestom pre deti so zdravotným znevýhodnením, kde môžu dosahovať svoje vlastné míľniky. 

Tento víkend sa nám podarilo vďaka vašej štedrej finančnej pomoci prekonať druhý míľnik. Aktuálne ostáva do cieľovej sumy už len 26%! Veríme, že to spoločnými silami dokážeme! 

22. 4. 2024 12:12

Prvý míľník je za nami!

Za necelý týždeň sa nám vďaka vašej štedrosti podarilo dosiahnuť prvý míľnik.  Obrovské ďakujeme za každé zdieľanie, povzbudivé slová a finančné príspevky, ktorými ste nás podporili. Pred nami však ostáva ešte 54 dní na splnenie cieľovej sumy, podarí sa nám dosiahnuť aj druhý míľnik? 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  15. 6. 2024 20:26
Láskavý darca
10 €  •  14. 6. 2024 20:46
Štedrý darca
40 €  •  28. 5. 2024 14:12
Darca, ktorý je za každú dobrosť
450 €  •  17. 5. 2024 14:56
Jana G.
25 €  •  16. 5. 2024 22:40
Veľa úspechov a usmiatych klientov...❤️🍀
Veľkorysý darca
100 €  •  14. 5. 2024 14:03
Milý darca
20 €  •  12. 5. 2024 20:52
Štedrý darca
50 €  •  12. 5. 2024 19:16
Láskavý darca
5 €  •  12. 5. 2024 9:15
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  10. 5. 2024 12:06
Štedrý darca
75 €  •  8. 5. 2024 20:05
Milý darca
30 €  •  7. 5. 2024 22:39
Milý darca
10 €  •  7. 5. 2024 10:16
Štedrý darca
10 €  •  7. 5. 2024 9:47
Veľkorysý darca
5 €  •  6. 5. 2024 18:13
Dobrosrdečný darca
20 €  •  6. 5. 2024 14:40
Štedrý darca
5 €  •  5. 5. 2024 22:32
Veľkorysý darca
12 €  •  5. 5. 2024 20:17
Miriam R.
10 €  •  5. 5. 2024 19:22
Super vec, držím palce!
Veľkorysý darca
15 €  •  5. 5. 2024 18:03
Milý darca
20 €  •  5. 5. 2024 14:34
Láskavý darca
20 €  •  5. 5. 2024 8:26

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu