Projekt ukončený:

Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou.

Míľnik 1/3

Zabezpečíme ďalšie šírenie informácií o linke na podporu bezpečných interrupcií, aby sa k nej dostalo ešte viac žien a dievčat.

Získaných 0 € 5 981 €
1 500 €

Míľnik 2/3

Budeme pokračovať v advokačnej činnosti a kampani za zlepšenie dostupnosti bezpečných interrupcií.

Získaných 0 € 5 981 €
5 000 €

Míľnik 3/3

Dofinancujeme a zabezpečíme fungovanie linky na podporu bezpečných interrupcií na ďalších šesť mesiacov.

Získaných 0 € 5 981 €
12 000 €
 -
220 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
27 €
Priemerná výška daru
500 €
Najvyšší dar
100 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou.

Míľnik 1/3

Zabezpečíme ďalšie šírenie informácií o linke na podporu bezpečných interrupcií, aby sa k nej dostalo ešte viac žien a dievčat.

Získaných 0 € 5 981 €
1 500 €

Míľnik 2/3

Budeme pokračovať v advokačnej činnosti a kampani za zlepšenie dostupnosti bezpečných interrupcií.

Získaných 0 € 5 981 €
5 000 €

Míľnik 3/3

Dofinancujeme a zabezpečíme fungovanie linky na podporu bezpečných interrupcií na ďalších šesť mesiacov.

Získaných 0 € 5 981 €
12 000 €
Zakladateľ
Možnosť voľby, o.z.
Dátum pridania
29. 11. 2023
Posledná aktualita

11. 3. 2024 17:52

Ďakujeme za všetku podporu! 💜

5981 to je suma, ktorou ste podporili reprodukčné práva a dostupnosť interrupčnej starostlivosti na Slovensku. 💜ĎAKUJEME!💜

Za tento krásny výsledok chceme poďakovať každej a každému s darujúcich a tiež všetkým, kto kampaň zdieľali, posielali ju svojmu okoliu, podporovali nás radami či povzbudením. Myslíme si, že je  skvelé, že sa našlo toľko ľudí, ktorým záleží na reprodukčných právach a na klientele podpornej linky. Posledný míľnik kampane sa nám síce nepodarilo prekonať, prekonali sme však dva míľniky a spravíme všetko pre to, aby sme splnili cieľ aj tretieho míľnika kampane – udržali podpornú linku naďalej v prevádzke.

Zo srdca chceme poďakovať aj umelkyniam Lucii Žatkuliakovej, Eme Šútovcovej, Kataríne Hutníkovej, Sáre Královej, Mishe Chmeličkovej a duu Ové, ktoré sa rozhodli kampaň podporiť a vytvoriť jedinečné diela o rodovej rovnosti a reprodukčnej spravodlivosti, Aspektu, ktorý nie len vydáva skvelé knihy ale hlavne má nezastúpiteľné miesto v slovenskom feminizme a tiež Beate Rojek a Sonii Sobech, ktoré nám dôverovali natoľko, že do kampane darovali ešte nevydaný preklad prelomového diela o interrupciách v Poľsku. 

Určite vás poteší, že už teraz pracujeme na napĺňaní prekonaných míľnikoch. Prvým míľnikom bolo „Zabezpečiť ďalšie a lepšie informovanie o podpornej linke, na ktorej poskytujeme poradenstvo a informácie o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví.“ O podpornej linke dlhodobo informujeme spriatelené pomáhajúce organizácie, distribuujeme letáky v slovenčine, ukrajinčine a angličtine, informujeme o nej na svojich sociálnych sieťach aj v médiách. Teraz sa nám podarilo vytlačiť aj nálepky o linke v slovenčine, rómčine, ukrajinčine a maďarčine a už ich distribuujeme po Slovensku. Taktiež už dokončujeme aj nové letáky v rómčine a maďarčine. O linke potrebujú vedieť všetky osoby, ktoré ju niekedy môžu potrebovať a my vám ďakujeme, že ste sa rozhodli sa na tom podieľať. 

Niektoré odmeny, pri ktorých to bolo možné, sme doručovali už počas trvania kampane. Teraz začneme s tlačou grafík a s ich distribúciou. Prosíme vás o trpezlivosť o celom procese vás budeme informovať a veríme, že aj pre vás bude výsledok stáť za to.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za to, že ste podporili prácu organizácie Možnosť voľby. Na reprodukčných právach záleží, ide predsa o zdravie a rovnosť!

Tím Možnosti voľby 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Interrupcia má byť slobodnou voľbou, teraz je behom cez prekážky

Dostupnosť interrupcií na Slovensku patrí k najhorším v Európe. V organizácii Možnosť voľby sa usilujeme o zlepšenie tejto ohrozujúcej situácie. Dlhodobo pracujeme na presadzovaní reprodukčných práv na Slovensku a vzdorujeme snahám o ich obmedzenie. Zriadili sme aj podpornú linku pre ženy, na ktorej  poskytujeme poradenstvo a informácie o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví. Zapojte sa aj vy do nášho úsilia o odstraňovanie prekážok na ceste k bezpečnej interrupcii.

Svojim príspevkami pomôžete:

 • prevádzkovať linku na podporu bezpečných interrupcií
 • presadzovať opatrenia na uľahčenie prístupu k bezpečným interrupciám
 • obhajovať reprodukčné práva

Už v roku 2021 náš prieskum potvrdil, že pre ženy je interrupcia doslova beh cez prekážky. Problémom nie je len nedostatok informácií, odmietanie či ubližujúci prístup, ale aj medicínsky neopodstatnené čakacie doby či nemožnosť tabletkovej formy interrupcie. V niektorých regiónoch interrupciu nevykonávajú vôbec, v iných ženy musia opakovane prekonávať stovky kilometrov. Veľkou bariérou je pre mnohé aj vysoká cena (priemerne 414 €). Tieto prekážky nútia ženy vyhľadávať interrupcie v zahraničí, zadlžovať sa alebo siahať po nebezpečných riešeniach ohrozujúcich ich zdravie či život. Táto situácia sa najviac dotýka chudobných ľudí, osamelých matiek či žien zažívajúcich násilie.

Neustále pokusy o zhoršovanie už aj tak zlej situácie približujú Slovensko ku krajinám, kde zákazy a obmedzenia zvyšujú úmrtnosť žien. Silnejú útoky na organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami žien a dievčat. Organizácie a politické strany, ktoré chcú obmedzovať reprodukčné práva, zahlcujú verejnú diskusiu nepravdivými informáciami, zastrašujú zdravotníčky a zdravotníkov, stigmatizujú ženy. Od roku 2018 bolo v parlamente predložených 29 návrhov na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám. Žiaden z nich neprešiel aj vďaka našej práci. Po voľbách predkladateľky a predkladatelia týchto návrhov z Kresťanskej únie, ale aj z iných strán, znovu zasadli do poslaneckých lavíc.

Naša organizácia sa zo všetkých síl snaží túto zlú situáciu zmeniť.

V snahe pomôcť prekonávať prekážky v prístupe k bezpečným interrupciám sme založili podpornú linku 0910 350 444. Sprevádzame na nej celým procesom bezpečnej interrupcie, poskytujeme potrebné informácie a kontakty na zdravotnícke zariadenia. Pomáhame tiež nájsť financie na úhradu interrupcie.

Bariéry, ktorým ženy a dievčatá čelia, nechceme len pomáhať prekonávať, ale najmä odstraňovať. Veľa úsilia preto venujeme advokačnej práci zameranej na ochranu reprodukčných práv a presadzovanie rodovej rovnosti. Pripomienkujeme zákony, rokujeme s politikmi a političkami, organizujeme hromadné pripomienky, alarmujeme ľudskoprávne inštitúcie, informujeme verejnosť. Otvorili sme tiež verejnú diskusiu o potrebe odstraňovať prekážky na ceste k bezpečnej interrupcii a poskytli množstvo odbornej argumentácie.

Komu pomôžeme a na čo peniaze použijeme?

Finančné prostriedky použijeme na to, aby ešte viac žien, dievčat, ľudí v prípade potreby mohlo využiť podpornú linku. 

Peniaze z kampane využijeme na informovanie o linke a na podporu jej prevádzkovania. Informácie šírime najmä medzi organizáciami, ktorých klientela môže potrebovať naše služby (ľudia na úteku pred vojnou, ohrození chudobou, násilím), ale aj širšej verejnosti. Je však potrebné, aby o linke vedeli všetci ľudia, ktorí ju niekedy môžu potrebovať. Rozdistribuovali sme už stovky letákov v slovenčine, ukrajinčine, angličtine, ruštine a plánujeme ich vyrobiť aj v rómčine a maďarčine. Vďaka vašej podpore budeme môcť o linke informovať omnoho viac ľudí a sprístupniť tak naše služby tým, čo to najviac potrebujú. Zároveň nám pomôžete zabezpečiť aj samotné fungovanie linky a pokryť časť personálnych a administratívnych nákladov.

Veríme, že prekážky nestačí prekonávať, snažíme sa ich odstraňovať.

Vašu pomoc použijeme aj na podporu našich advokačných aktivít, ktorými sa snažíme o systémové riešenia. Peniaze použijeme na dofinancovanie monitorovania situácie na Slovensku v oblasti reprodukčného zdravia, ako aj na tvorbu nových analýz a stratégií, ktorými chceme na okliešťovanie reprodukčných práv reagovať.

V prípade, ak finančné dary presiahnu stanovené míľniky, použijeme ich na ďalšiu vzdelávaciu a poradenskú činnosť a tiež na ďalší boj za reprodukčné práva. Čím viac finančných darov vyzbierame, tým lepšie a udržateľnejšie budeme môcť chrániť reprodukčné práva a prístup k bezpečným službám umelého prerušenia tehotenstva. 

Kto kampaň organizuje?

Možnosť voľby od roku 2001 pracuje s cieľom chrániť a rozširovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v Slovenskej republike. Je známa ako jedna z najaktívnejších feministických advokačných organizácií a je jedinou, ktorá sa systematicky a dlhodobo venuje ochrane práva na bezpečnú interrupciu. Pripomienkujeme zákony, informujeme verejnosť, monitorujeme situáciu, pracujeme v participatívnych poradných orgánoch. Vzdelávame o rodovej rovnosti a ľudských právach na našich zážitkových rodových tréningoch. Od roku 2023 prevádzkujeme podpornú linku, kde poskytujeme nezaujaté informácie a poradenstvo o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví. Linka je jediná svojho druhu na Slovensku.

www.moznostvolby.sk

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

11. 3. 2024 17:52

Ďakujeme za všetku podporu! 💜

5981 to je suma, ktorou ste podporili reprodukčné práva a dostupnosť interrupčnej starostlivosti na Slovensku. 💜ĎAKUJEME!💜

Za tento krásny výsledok chceme poďakovať každej a každému s darujúcich a tiež všetkým, kto kampaň zdieľali, posielali ju svojmu okoliu, podporovali nás radami či povzbudením. Myslíme si, že je  skvelé, že sa našlo toľko ľudí, ktorým záleží na reprodukčných právach a na klientele podpornej linky. Posledný míľnik kampane sa nám síce nepodarilo prekonať, prekonali sme však dva míľniky a spravíme všetko pre to, aby sme splnili cieľ aj tretieho míľnika kampane – udržali podpornú linku naďalej v prevádzke.

Zo srdca chceme poďakovať aj umelkyniam Lucii Žatkuliakovej, Eme Šútovcovej, Kataríne Hutníkovej, Sáre Královej, Mishe Chmeličkovej a duu Ové, ktoré sa rozhodli kampaň podporiť a vytvoriť jedinečné diela o rodovej rovnosti a reprodukčnej spravodlivosti, Aspektu, ktorý nie len vydáva skvelé knihy ale hlavne má nezastúpiteľné miesto v slovenskom feminizme a tiež Beate Rojek a Sonii Sobech, ktoré nám dôverovali natoľko, že do kampane darovali ešte nevydaný preklad prelomového diela o interrupciách v Poľsku. 

Určite vás poteší, že už teraz pracujeme na napĺňaní prekonaných míľnikoch. Prvým míľnikom bolo „Zabezpečiť ďalšie a lepšie informovanie o podpornej linke, na ktorej poskytujeme poradenstvo a informácie o bezpečných interrupciách a reprodukčnom zdraví.“ O podpornej linke dlhodobo informujeme spriatelené pomáhajúce organizácie, distribuujeme letáky v slovenčine, ukrajinčine a angličtine, informujeme o nej na svojich sociálnych sieťach aj v médiách. Teraz sa nám podarilo vytlačiť aj nálepky o linke v slovenčine, rómčine, ukrajinčine a maďarčine a už ich distribuujeme po Slovensku. Taktiež už dokončujeme aj nové letáky v rómčine a maďarčine. O linke potrebujú vedieť všetky osoby, ktoré ju niekedy môžu potrebovať a my vám ďakujeme, že ste sa rozhodli sa na tom podieľať. 

Niektoré odmeny, pri ktorých to bolo možné, sme doručovali už počas trvania kampane. Teraz začneme s tlačou grafík a s ich distribúciou. Prosíme vás o trpezlivosť o celom procese vás budeme informovať a veríme, že aj pre vás bude výsledok stáť za to.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za to, že ste podporili prácu organizácie Možnosť voľby. Na reprodukčných právach záleží, ide predsa o zdravie a rovnosť!

Tím Možnosti voľby 

27. 2. 2024 19:32

Na MDŽ chceme reprodukčné práva!

Na MDŽ nám nestačia karafiáty, chceme rodovú rovnosť a reprodukčné práva!

💚💚💚

Rozhodli sme sa preto predĺžiť kampaň "Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou." až do 8. marca – Medzinárodného dňa žien. 

Ženy na Slovensku sa stále stretávajú s mnohými bariérami. Na podpornej linke o dostupnosti bezpečných interrupcií sa pokúšame pomáhať konkrétnym ženám prekonať aspoň niektoré z nich. Bezpečné interrupcie sú totiž pre ľudí o to nedostupnejšie, o čo viac sa stretávajú aj s iným znevýhodnením. Ženy žijúce na vidieku, či vo vybraných regiónoch Slovenska musia často cestovať stovky kilometrov za touto základnou zdravotnou službou. Problémom to je o to viac, že práve tie isté oblasti sa často stretávajú s väčšou nezamestnanosťou a chudobou. Ženy na úteku sa stretávajú s rovnakou nezmyselnou dvojdňovou čakacou dobou ako ostatné ženy, navyše sa však stretávajú aj s jazykovou bariérou a diskrimináciou. To sú len niektoré príklady znásobených bariér.

Na podpornej linke pomáhame jednotlivým ženám prekonávať aj tieto bariéry. Radíme na ktoré kliniky sa obrátiť, poskytujeme tlmočenie, podporujeme ženy, ktoré sa o rozhodnutí ísť na interrupciu nemajú v okolí s kým porozprávať a radíme aj s tým, ako získať financie na tento predražený zákrok.

Pridajte sa k nám, aj vy. Darujte na MDŽ bezpečné interrupcie. 

💚💚💚

19. 12. 2023 17:36

Darujte dvakrát 💜

Darujte nie len bezpečné interrupcie, ale aj dobrý pocit z podpory spravodlivej spoločnosti.

Odmeny z kampane „Darujme bezpečné interrupcie. Buďme starostlivou krajinou.“ budeme zasielať až po skončení kampane. Blížia sa však Vianoce a niektoré a niektorí z vás máte záujem darovať dvojnásobne. Chcete ženám, dievčatám a všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú darovať podporu na ceste k bezpečným interrupciám, tiež chcete obdarovať blízke osoby, o ktorých viete, že im záleží na tom, aby každý človek mohol slobodne rozhodovať o svojom tele.

Pripravili sme pre vás darovací certifikát. Vďaka certifikátu môžete svojím priateľkám, kamarátom či rodine dať vedieť, že si všímate na čom im záleží.

Ako na to?

 • Podporte našu kampaň a vyberte si odmenu, ktorú chcete niekomu darovať. Vybranou odmenou môže byť aj dobrý pocit.
 • Vyplňte formulár https://forms.gle/F2JbX3AjmNEJat3i6 
 • Ešte pred 24. decembrom vám na e-mail zašleme pdf s certifikátom s menom obdarovaného človeka a s odmenou, ktorú od vás neskôr dostane. 
 • Vytlačte si certifikát a darujte ho.
 • Po skončení kampane vám príde odmena, stretnite sa s obdarovanou osobou a odovzdajte jej ju.

Ďakujeme, že spoločne budujeme starostlivú krajinu!

Tím Možnosti voľby.

7. 12. 2023 12:08

Prekročili sme prvý míľnik. Ďakujeme!

Vážené podporovateľky, vážení podporovatelia, všetci ľudia, ktorí ste zatiaľ kampaň podporili,

podarilo sa nám prekonať prvý míľnik kampane. Ďakujeme!

Približne pred rokom sme spustili podpornú linku na ktorú sa môžu obráť ženy a ďalší ľudia v čase, keď potrebujú poradenstvo a informácie o bezpečných interrupciách. Od vtedy nás kontaktovali ľudia v rôznych životných situáciách. Poskytujeme nehodnotiacu podporu, pomáhame ženám na úteku pred vojnou s tlmočením pri komunikácii s klinikami či pomáhame nájsť financie na túto dôležitú súčasť zdravotnej starostlivosti. 

Vďaka prekonaniu prvého míľniku budeme môcť  o linke informovať ešte lepšie a dozvie sa o nej viac osôb, ktoré ju potrebujú. Je to aj vaša zásluha!

Veríme, že prekážky nestačí prekonávať, snažíme sa ich odstraňovať. Ideme preto ďalej!

Ideme na druhý míľnik! Ďalšie financie použijeme na podporu našich aktivít, ktorými sa snažíme o systémové riešenia. Peniaze použijeme na dofinancovanie monitorovania situácie na Slovensku v oblasti reprodukčného zdravia, ako aj na tvorbu nových analýz a stratégií, ktorými chceme na okliešťovanie reprodukčných práv reagovať.

Veríme, že ľuďom na Slovensku prístup k dôležitej zdravotnej starostlivosti nie je ľahostajný. Prosíme vás, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorým na reprodukčných právach a na dostupnosti bezpečných interrupcií záleží a dajte im vedieť o kampani. Vážime si každé euro aj zdieľanie kampane. Ide o životy a zdravie žien!

Ďakujeme za všetku doterajšiu podporu.

Tím Možnosť voľby

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
35 €  •  8. 3. 2024 21:54
Dobrosrdečný darca
10 €  •  8. 3. 2024 20:39
Darca, ktorý je za každú dobrosť
15 €  •  8. 3. 2024 12:26
Darca, ktorý je za každú dobrosť
7 €  •  8. 3. 2024 11:38
Veľkorysý darca
35 €  •  8. 3. 2024 10:03
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  8. 3. 2024 9:34
Jana
150 €  •  8. 3. 2024 9:23
Pre možnosť voľby.
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  8. 3. 2024 7:52
Darca, ktorý je za každú dobrosť
35 €  •  7. 3. 2024 22:45
Milý darca
35 €  •  7. 3. 2024 21:34
Láskavý darca
5 €  •  7. 3. 2024 18:27
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  7. 3. 2024 18:16
Láskavý darca
5 €  •  7. 3. 2024 9:40
Milý darca
5 €  •  7. 3. 2024 1:09
Štedrý darca
15 €  •  6. 3. 2024 18:43
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  6. 3. 2024 17:49
Elis
40 €  •  6. 3. 2024 15:03
Na MDŽ chcem reprodukčnú spravodlivosť a koniec patriarchátu
Dobrosrdečný darca
5 €  •  5. 3. 2024 9:55
Láskavý darca
15 €  •  4. 3. 2024 22:42
Láskavý darca
10 €  •  4. 3. 2024 12:13
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  1. 3. 2024 15:51
Dobrosrdečný darca
10 €  •  1. 3. 2024 13:42
lesv
35 €  •  29. 2. 2024 12:36
vďaka, že sa nevzdávate <3

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu