Úspešne dokončené:

Pomôž nám zachrániť budovu Baťovej fabriky v Partizánskom

Míľnik 1/6

budova je po statickej stránke v poriadku. má však jeden problematický stĺp, ktorý je potrebné nahradiť novým statickým riešením.

Získaných 0 € 33 703 €
10 000 €

Míľnik 2/6

Zaplatíme prácu architektov, ktorá je dôležitou súčasťou projektu v grantovom procese.

Získaných 0 € 33 703 €
15 000 €

Míľnik 3/6

Pomôžete nám pokryť všetky výdavky spojené s prípravou grantu z Fondu na transformáciu Hornej Nitry

Získaných 0 € 33 703 €
20 000 €

Míľnik 4/6

Opravíme polovicu poškodených okenných tabúľ.

Získaných 0 € 33 703 €
25 000 €

Míľnik 5/6

Opravíme všetky poškodené okenné tabule.

Získaných 0 € 33 703 €
30 000 €

Míľnik 6/6

Vypraceme biologický odpad – v budove sa zabývali holuby, musíme po nich upratať

Získaných 0 € 33 703 €
35 000 €
 -
1 015 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
33 €
Priemerná výška daru
1 190 €
Najvyšší dar
31 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Pomôž nám zachrániť budovu Baťovej fabriky v Partizánskom

Míľnik 1/6

budova je po statickej stránke v poriadku. má však jeden problematický stĺp, ktorý je potrebné nahradiť novým statickým riešením.

Získaných 0 € 33 703 €
10 000 €

Míľnik 2/6

Zaplatíme prácu architektov, ktorá je dôležitou súčasťou projektu v grantovom procese.

Získaných 0 € 33 703 €
15 000 €

Míľnik 3/6

Pomôžete nám pokryť všetky výdavky spojené s prípravou grantu z Fondu na transformáciu Hornej Nitry

Získaných 0 € 33 703 €
20 000 €

Míľnik 4/6

Opravíme polovicu poškodených okenných tabúľ.

Získaných 0 € 33 703 €
25 000 €

Míľnik 5/6

Opravíme všetky poškodené okenné tabule.

Získaných 0 € 33 703 €
30 000 €

Míľnik 6/6

Vypraceme biologický odpad – v budove sa zabývali holuby, musíme po nich upratať

Získaných 0 € 33 703 €
35 000 €
Zakladateľ
Fabrika umenia
Dátum pridania
6. 5. 2024
Posledná aktualita

7. 6. 2024 12:30

ĎAKUJEME! 💛

Ešte tomu úplne neveríme. Ďakujeme! ✨

✨ Spoločne sme vyzbierali 33 703€. Do zbierky prišlo 1015 darov. ✨

Ďakujeme za obrovskú vlnu podpory, ktorou ste nás počas celého trvania kampane zahrnuli. Veľmi nás to povzbudilo a upevnilo v práci pre náš projekt. Tešíme sa, že chcete byť súčasťou zmeny, že chcete byť pri tom, ako sa budova 61 opäť nadýchne. ✨

ĎAKUJEME! 💛

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Vdýchnime život do budovy 61

For english, click here

Baťovská fabrika v Partizánskom je dnes v zúboženom stave. Pomôž nám vdýchnuť život do budovy 61, vybudujeme z nej kultúrno-komunitné centrum. 

Prečo zachraňujeme budovu?

Ide o hodnotnú budovu v bývalej Baťovej fabrike, ktorá má šancu na nový život. Môže sa opäť nadýchnuť a zmeniť sa na kultúrno-komunitné centrum. Coworkingy, kancelárie, ateliéry, kultúrne, workshopové a komunitné priestory. To všetko si môže nájsť miesto v budove s číslom 61 na viac ako 8000 m2.

Partizánske je mesto s jedinečnou architektúrou a urbanizmom. Založila ho slávna firma Baťa a spravila z neho obuvnícke centrum Slovenska.

Na poliach a močiaroch vybudovala moderné mesto, o akom dovtedy na hornej Nitre ani nesnívali. Nadštandardné bývanie, vysoký plat, kino, jazzová kaviareň boli niečím, čo robilo z Baťovian mesto budúcnosti.

Projekt Fabrika 61 staviame tak, aby na túto slávnu históriu nadviazal a zároveň bol projektom, ktorý prinesie nové šance.

Veríme, že vytvorí zázemie, v ktorom sa môžu realizovať všetky generácie. Priestor, v ktorom môžu osobnostne rásť.

Ako bude oživená fabrika vyzerať?

Bude to miesto, kde sa prídete zabaviť, vzdelávať, oddychovať alebo pracovať. Fabrika 61 bude združovať ľudí, ktorí chcú spoločne posúvať náš región dopredu.

Aj s tvojou pomocou vytvoríme v budove 61 kultúrno-komunitné centrum. Táto predstava zohľadňuje výsledky participatívnej štúdie. Do tvorby vízie a do následnej realizácie zapájame iniciatívy a miestnych aktérov*ky.

Nie je to iba o záchrane budovy. Vďaka projektu vzniknú nové pracovné miesta, vznikne živná pôda pre život všetkých generácií.

Revitalizácia budovy poskytne potrebné zázemie pre mladých, ktorého aktuálna absencia ich nemotivuje žiť v našom regióne.

Vznikne tu bezpečný priestor pre deti a teengerov*ky. Prinesie širokú ponuku komunitných aktivít.

Do mesta sa môžu vrátiť kreatívne odvetvia a vysokoškolsky vzdelaná vrstva s množstvom projektov, ktoré prinesú regiónu nový impulz.

Kto za kampaňou stojí?

Fabrika umenia vznikla v roku 2015. Už vtedy sme snívali o kultúrnom centre v bývalej baťovej fabrike. Veď preto sme si dali názov Fabrika umenia. :) 

Za ten čas sme do Partizánskeho priniesli veľa nových kultúrnych formátov. Festival Moc umenia, ktorý bol náš pilotný projekt čaká toto leto jeho 10. ročník.

Rovnako dôležité je pre nás budovanie povedomia o hodnotách architektúry a urbanizmu mesta. Organizujeme pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorili sme sprievodcu v tlačenej aj webovej podobe, sme inciátorom webu batovany.sk aj turisticko-informačného bodu Baťa point.

Poslaním Fabriky umenia je budovať kultúrno-komunitný priestor v Partizánskom, ktorý podnieti a prispeje k rastu kultúry, mesta, regiónu, ale hlavne človeka ako takého.

S kým spolupracujeme?

Za projektom stojí tím odborníkov a odborníčok. Po vzore firmy Baťa k sebe hľadáme tých najlepších a tie najlapšie.

Spoločne s architektmi a architektkami štúdia 2021 sme zvolili prístup, ktorý v maximálnej možnej miere zachováva charakter pôvodnej architektúry, no zároveň nám umožňuje využívať priestor udržateľným spôsobom z finančného aj energetického hľadiska.

Na projekte tiež pracovala organizácia Spolka, ktorá vypracovala participatívnu štúdiu popisujúcu možnosti spolupráce a implementácie projektu v regióne. Štúdia zároveň hodnotí projekt ako realizovateľný a udržateľný vzhľadom na komunitu a širší región.

Našu prácu už v minulosti podporili Čierne diery, keď nám pomohli vyzbierať niekoľko tisíc eur na práce, ktoré už vo fabrike prebehli. Podporujú aj túto kampaň a to skrytými odmenami, preto určite sleduj naše sociálne siete.  

Za podporu veľmi ďakujeme aj darcom odmien v tejto kampani – Nadace Tomáše Bati, Kriss Sagan, Part, Ushyté, Ema Lančaričová a Klub Absolventov Baťovej školy práce. Odmeny budú počas kampane pribúdať. Sledujte ju, aby vám nič neušlo!

Veľmi dôležitú prácu na posúvaní celého projektu v skutočnosti odvádza partia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí*é venujú projektu obrovské množstvo svojho osobného času. Bez nich by bol tento veľký sen na míle vzdialený.

Teraz prosíme aj Teba. Staň sa súčasťou príbehu tejto výnimočnej stavby. Aby sme sa posunuli ďalej, potrebujeme tvoju podporu.

Uvedomujeme si ambícioznosť tohto projektu. Ale ako hovorí jedno z baťovských hesiel – Úspěch začíná odvahou. Máme teda jednu zo základných prísad k úspechu. Naplňme aj ďalšie baťovské heslo – Dnes fantazie zítra skutečnost! 

Na čo získané peniaze použijeme?

Od tohto mesiaca má OZ Fabrika umenia uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve so súčasným vlastníkom budovy. Táto zmluva sa preklopí do ostrej kúpnej zmluvy ešte v tomto kalendárnom roku, čím sa Fabrika umenia stane vlastníkom budovy. Medzitým nás čaká dôležitá práca, pri ktorej potrebujeme Tvoju pomoc.

Rozdelili sme ju do niekoľkých konkrétnych krokov, podľa ktorých sme rozčlenili míľniky kampane:

1. míľnik – 10 000 € – budova je po statickej stránke v poriadku. má však jeden problematický stĺp, ktorý je potrebné nahradiť novým statickým riešením.

Dosiahnutie prvého míľnika je jednou z podmienok, ktoré nám nastavila banka pri získavaní pôžičky. Pomôžte nám ho dosiahnuť, aby sme budovu 61 mohli definitívne kúpiť.

2. mílnik – 15 000 € – zaplatíme prácu architektov, ktorá je dôležitou súčasťou projektu v grantovom procese

3. míľnik – 20 000 € – pomôžete nám pokryť všetky výdavky spojené s prípravou grantu z Fondu na transformáciu Hornej Nitry 

To vám bude stačiť 20 000€? 

Nie. Ale je to dôležitý balík peňazí, ktorý nám pomôže pokryť výdavky, bez ktorých by sme nemohli pripraviť grantové žiadosti, ktoré budú dôležitým zdrojom pre rekonštrukciu budovy. 

Ak nám táto zbierka pôjde dobre, pridáme aj ďalšie míľniky. Vďaka nim budeme vedieť sprístupniť budovu ešte pred veľkou rekonštrukciou.

míľnik 25 000 € – opravíme polovicu poškodených okenných tabúľ
míľnik 30 000 € – opravíme všetky poškodené okenné tabule
míľnik 35 000 € – vypraceme biologický odpad – v budove sa zabývali holuby, musíme po nich upratať
míľnik 40 000 €
– je to naozaj veľa biologického odpadu, ktorý musia odstrániť odborníci
míľnik 55 000 € – spravíme nové elektrické rozvody
míľnik 75 000 € – nové prípojky na vodu
míľnik 100 000 € – nové kanalizačné prípojky
míľnik 150 000 € – vybudujeme toalety na prízemí

Na jeseň 2024 by sme sa mali dozvedieť, či sme uspeli s našou grantovou žiadosťou a môžeme sa pustiť do veľkej rekonštrukcie. Máme však pripravený aj plán B, v prípade, ak by sme v grante neuspeli. Pôjde o podstatne menšie úpravy priestorov, ale po tomto úvodnom zásahu ich budeme vedieť využívať a sprístupniť verejnosti. Váš príspevok tak v každom prípade nevyjde nazmar.

Primárnym zámerom je okrem záchrany a komplexnej rekonštrukcie budovy aj jej kultúrne znovuoživenie a zmysluplná a udržateľná prevádzka. Preto uvažujeme aj s tzv. Plánom investícií “Prvej Pomoci”, ktoré by umožnili od samého začiatku, bez potreby miliónových investícií a totálnej rekonštrukcie, organizáciu kultúrnych a spoločenských aktivít. Ide o súbor drobných technických úprav a nevyhnutných zásahov, ktoré by mohli s minimálnymi nákladmi naštartovať reálne využívanie budovy, samozrejme s dôrazom na bezpečnosť a základné nároky na hygienu a kultúru prostredia. Tento balík je vyčíslený na 150 000 €.

Bez ohľadu na balík “Prvej pomoci”, konečným a hlavným cieľom projektu by mala byť celková obnova a rekonštrukcia budovy a aj jej okolia.

Vdýchnime fabrike 61 nový život!

Fabrika bola dôvodom prečo firma Baťa vybudovala mesto na Hornej Nitre. Fabrika dala prácu a moderný život mnohým rodinám. Je načase, aby sme jej vrátili dôstojnosť, aby sme jej vdýchli nový život. 

Budova 61 je miesto pripravené obnoviť to, čo mu zobrali. Vrátiť jeho dušu tam, kam patrí. Pripravené na nový vietor, ktorého súčasťou môže byť každý. Aj ty. 

ĎAKUJEME!

————————————————————————

Let’s revive Building 61

The Baťa factory in Partizánske is in a derelict state today. Help us revive Building 61 back to life and to create a cultural and community space here.

Why are we on a mission to save the building?

This is a valuable building in the former Baťa factory that has a good chance at a new life. It can be filled with fresh air and be turned into a cultural and community space. It will offer co-working and offices spaces, studios and also enough space for various cultural, community and workshop activities. You will be able to find all this in Building 61,spread over 8000 m2.

Partizánske is a town full of unique architecture and urban style. It was established by the well-known company Baťa and became the shoe-making centre of Slovakia.

The modern town was built upon fields and reclaimed swamp land in the Upper Nitra region in a manner that had not been seen before. Along with it came a high standard of living, high wages, a cinema, a jazz café, and other facilities which made Baťovany a town of the future.

We have planned the project Fabrika 61 to build upon this famous heritage n a manner that will bring new opportunities.

We believe that we can create groundwork where all generations can come together. The space will offer an opportunity for everyone to grow.

What will the revived factory space look like?

It will be a place for fun, education, relaxation or work. Building 61 will be a place for people to come together and help move our region forward.

Your help will also aid us in transforming Building 61 into a cultural and community-minded space. This vision is based on the results of the participative study. We have included local individuals, businesses and initiatives in both the creation of our vision and the subsequent execution.

This is not only about rescuing the building. This project will also help create new jobs and it will provide fertile ground for the co-existence across all generations.

The revitalisation of the building will provide the necessary space for the younger generation, who are not very inspired to continue living in this region partly due to the absence of such a space.

A new safe space for today’s children and teens will be created, together with a wide variety of community activities.

This, in turn, can attract creatives and highly educated people who might inspire new projects and bring new impulses to the region.

Who is behind this campaign?

The concept “Fabrika umenia” was established in 2015. Back then, our dream was to create a cultural centre in the former Baťa factory. That is also why we named it Fabrika Umenia (Factory of art) 😊

Since then, we have managed to bring a lot of new culture formats to Partizánske. The festival titled Moc umenia (The Power of Art, as a pun on The Night of Art in Slovak) was our pilot project and this year it will celebrate its 10th year.

Equally important for us is raising awareness about the value that the architecture and urbanism of a town has. We organise guided tours and discussions, we have created a printed and online guide, and also the website www.batovany.sk and the tourist information hub and heritage centre Baťa Point.

Fabrika Umenia’s mission is to build a cultural and community space in Partizánske, which will enhance and contribute to the growth of culture, the town and the region, but above all, the individual.

Who do we work with?

A team of experts underpin this project. With the Baťa spirit in mind, we always look for the very best.

Together with the architects from štúdio 2021 we have chosen to absolutely preserve the character of the original architecture, whilst allowing us to utilize the space in a sustainable manner, both from a financial and an energy perspective.

The project was also supported by Spolka, an organisation that created a participative study, which outlined the options for collaborations and implementation of the project in the region. The study deemed the project feasible and sustainable for the community and the wider region.

A group of volunteers who dedicate a tremendous amount of their personal time to the project have played a crucial role in moving the entire project closer to reality. Without them, it would all be a grand distant dream.

And now we want to reach out to you. Come and join us and become part of the story of this unique building. In order to move the story forward, we need your help.

The grand ambition of this project is not lost on us. But one of Baťa's slogans says: “Success begins with courage”. And we do have one of the essential ingredients for success, so let us also try to fulfil another of Baťa’s motto: Fantasy today, reality tomorrow!

What will we use the funds for?

As of April this year, the OZ Fabrika umenia has entered into a Future Contract Agreement with the current owner of the building. This agreement will roll over into an outright purchase agreement later this calendar year, making Fabrika umenia the owner of the building. In the meantime, we have important work to do, and we need your help.

We've broken it down into a few specific steps and campaign milestones as follows:

Milestone 1 – €10,000 – the building is structurally sound. However, it has one problematic column that needs to be replaced with a new structural solution.

Achieving the first milestone is one of the conditions set by the bank for us to get the loan. Please help us achieve it so that we can finally buy Building 61.

Milestone 2 – €15,000 – we will pay for the work of the architects, which is an important part of the project in the grant process.

Milestone 3 – €20,000 – this will help us cover all the expenses associated with the preparation of the grant from the Upper Nitra Transformation Fund.

Will €20,000 really be enough then?

No. But it's an important chunk of money that will help us cover expenses without which we couldn't prepare grant applications. These will be an important resource for the renovation of the building.

If this fundraiser goes well, we will add other milestones. These will enable us to make the building accessible even before the major renovation.

€ 40,000 – We will repair all the damaged window panes

€ 55,000 – We'll be able to redo the electrical wiring

€75,000 – New water mains can be installed

€100,000 – New sewer mains can be installed

€150,000 – Toilets on the ground floor can be built

We expect to find out in autumn 2024 if we have been successful with our grant application and can get on with the major refurbishment. However, we also have a plan B in place in case we are unsuccessful with the grant. Those would entail smaller modifications to the space, but after this initial intervention, we will be able to use it and make it available to the public. In any case, your contribution will not be wasted at all.

The primary aim, in addition to saving and comprehensively renovating the building, is to revitalise it culturally and to operate it in a meaningful and sustainable way. That is why we are also considering a ‚First Aid Investment Plan‘, which would make it possible to organise cultural and social activities from the outset, without the need for millions of euros in investment and total reconstruction. This is a set of small technical adjustments and necessary interventions that could, at minimum cost, kick-start the real use of the building. Of course, with an emphasis on safety and basic requirements for hygiene and ensuring a usable and decent space. This package is valued at €150,000.

Regardless of the „First Aid“ plan, the final and main goal of the project is the total restoration and renovation of the building and its surroundings.

Let’s breathe new life into Building 61!

The factory was the reason why the Baťa company built a town in the Upper Nitra region. The factory gave work and created a modern lifestyle for many families. It is time to give it back its dignity, to breathe new life into it.

Building 61 is a place ready to restore what has been taken from it. To put its soul back where it belongs. Ready for a revival that everyone can be a part of. You notwithstanding!

THANK YOU!

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

7. 6. 2024 12:30

ĎAKUJEME! 💛

Ešte tomu úplne neveríme. Ďakujeme! ✨

✨ Spoločne sme vyzbierali 33 703€. Do zbierky prišlo 1015 darov. ✨

Ďakujeme za obrovskú vlnu podpory, ktorou ste nás počas celého trvania kampane zahrnuli. Veľmi nás to povzbudilo a upevnilo v práci pre náš projekt. Tešíme sa, že chcete byť súčasťou zmeny, že chcete byť pri tom, ako sa budova 61 opäť nadýchne. ✨

ĎAKUJEME! 💛

6. 6. 2024 12:12

Dajme väčšiu šancu… Posledné hodiny kampane!

Zbierka dnes končí ✨ 

Čas sa kráti, kampaň je už naozaj na konci.
Ďakujeme, že ste v tom s nami a dávate nám toľko pozitívnej energie. 💛

Využime ešte tieto posledné hodiny a dajme väčšiu šancu… 

✨ DEŤOM na bezpečný priestor 

✨ MLADÝM na rozvoj talentu 

✨ DOSPELÝM na komunitný život

✨ VŠETKÝM na osobný rast 

✨ BUDOVE 61 na jej premenu 

ĎAKUJEME! 💛💛💛

4. 6. 2024 9:12

2 dni, 30 000€ a 900 ľudí

Ani nevieme uveriť tomu, čo sa to tu deje! Ďakujeme za vašu obrovskú podporu. Dosiahli sme míľnik 30 000€ 💥 a projekt už podporilo viac ako 900 ľudí.  ✨

Zostávajú už len 2 dni do konca kampane. 🙊 Skúsme ju ešte trošičku vytiahnuť vyššie, kadžý jeden dar je pre nás extrémne dôležitý. 
Možno dnes obetujte koláčik po obede, alebo si obed dajte doma a ušetrené peniažky pošlite do kampane. Veľmi nám to pomáha. ✨

PS: Stále na vás čaká kopa super odmien. 🔥

ĎAKUJEME 🖤

30. 5. 2024 15:24

Ideme do finále ✨

Naša kampaň sa blíži do finále a my vyťahujeme eso z rukáva v podobe trička od značky @bratiska 💥

Vieš, že prispieť v kampani môžeš aj viackrát, však? 😉 

Ak nie si z Baťovky a nosiť toto tričko by ti bolo čudné, čo tak balíček kníh, výlet do Zlína, alebo fotka, ktorá sa hýbe? 

Čím úspešnejšia kampaň, tým viac práce zvládneme! 
Ďakujeme, že nám v tom pomáhate! ✨

21. 5. 2024 19:03

Inšpiruje vás Baťa? Máme pre vás nové odmeny!

Baťa je fenomén, ktorý inšpiruje aj dnes. Ak aj vy patríte medzi obdivovateľov firmy Baťa, teraz by ste mali spozornieť.  Máme pre vás nové odmeny!

Budovu 61 navštívili Jakub Malovaný a Gabriela Končitíková z Nadace Tomáše Bati a pripravili pre vás nové odmeny

Ak poznáte podcast Inspirace Baťa, tak viete, že prednášky v podaní lektorov v Nadácii Tomáša Baťu sú dychberúce!

Inšpiratívnu baťovskú prednášku môžete zažiť aj vy. Spoznajte fenomén Baťa a to priamo v budove 61. Navyše, má výhodnú cenu, skutočne sa oplatí!

Ďalšou odmenou je návšteva vily Tomáša Baťu v Zlíne! Spravte si výlet a spoznajte miesto, ktoré bolo domovom tohto velikána. 


Nenechajte si ujsť tieto skvelé odmeny, ktoré vás baťovsky nakopnú!  

17. 5. 2024 11:43

Záväzok vytvárať priestor, ktorý spája.

Veľmi nás zasiahla strašná udalosť z Handlovej, ktorá sa navyše udiala v našom regióne. Nenávisť nie je a nemôže byť cesta.

V tieni týchto udalostí sa naša kampaň opäť posunula a dosiahla ďalší míľnik. Nepovažovali sme za vhodné komunikovať to s vami za daných okolností.

Veríme však, že práve v takýchto chvíľach potrebujeme vidieť momenty, kedy sa ľudia dokážu spájať. Do našej kampane doteraz prispelo viac ako 750 ľudí. Je to pre nás silný odkaz a záväzok vytvárať priestor, ktorý spája.

Ďakujeme, že sa na túto cestu vydávate s nami!

14. 5. 2024 16:13

💥 💥 Dali sme ďalší míľnik! 💥💥

Ahojte fanúšikovia*čky Čiernych dier! 
Spravili ste nám tu vietor! Dosiahli sme ďalší míľník! 💥

Ste perfefektní! Ďakujeme ✨

10. 5. 2024 17:02

200 dobrých ľudí a 10 000 €

ĎAKUJEME, no nekončíme! ✨

Za 5 dní sme spolu dokázali dosiahnuť magickú hranicu prvého míľnika. Podmienka pre získanie pôžičky je splnená! To je veľká vec! 

V kampani však nekončíme, máme pred sebou ďalšie míľniky

Sledujte nás naďalej. Napríklad v pondelok predstavíme niečo veľké

10. 5. 2024 13:00

Už len kúsok k prvému míľníku!

Naša kampaň beží piaty deň a my už sa blížime k dosiahnutiu prvého míľnika. Ďakujeme za úžasnú energiu, ktorú nám vašimi príspevkami dodávate. Lieta tu všade okolo nás. ✨

Vďaka dosiahnutiu prvého míľnika budeme vedieť opraviť problematický stĺp, ktorý si vyžaduje nové statické riešenie. 

Zároveň je pre nás 1. míľnik dôležití aj v procese získavania pôžičky, ktorú si na kúpu budovy ideme zobrať. Dosiahnutie prvého míľnika je totiž jednou z podmienok, ktoré nám nastavila banka. Pomôžte nám ho dosiahnuť, aby sme budovu 61 mohli definitívne kúpiť.

Čo bude nasledovať, keď dosiahneme 1. míľnik? 

Otvoria sa ďalšie. Na to, aby sa nám podarilo zísať dôležité finančné zdroje pre obnovu budovy, potrebujeme zaplatiť prácu odborníkov*čok, bez ktorej sa ďalej nepohneme.

2. mílnik – 15 000 € – zaplatíme ďalšiu prácu architektov, ktorá je dôležitou súčasťou projektu v grantovom procese

3. míľnik – 20 000 € – pomôžete nám pokryť všetky výdavky spojené s prípravou grantu z Fondu na transformáciu Hornej Nitry 

Pokračujte ďalej s nami! Šírte našu kampaň medzi svojich známych. Sledujte ju aj naďalej, pripravili sme si nové odmeny a prekvapenia, ktoré budeme počas kampane odhaľovať.

Vdýchnime fabrike 61 nový život! 

ĎAKUJEME 
7. 5. 2024 13:13

Wow ✨ Ste super! Veľmi nás dojímate svojou podporou 🥹

UŽ SA VÁS PRIDALO 100! 

Kampaň je vonku prvých 24 hodín a vás sa pridalo už 100. ✨
Šírte našu kampaň vo svojich bublinách! Spolu to dáme 💪🏼 


O našich snahách s budovou 61 nedávno písal aj Denník N. Článok zároveň popisuje históriu fabriky a čo všetko viedlo k aktuálnemu stavu. Článok veľmi odporúčame, aby ste dostali širsí kontext – https://dennikn.sk/…/projekt-partizanske-pribeh-mesta…/ 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU! ✨

Za Fabriku umenia
Katarína Janíčková

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
120 €  •  6. 6. 2024 23:49
Štedrý darca
99 €  •  6. 6. 2024 23:37
Štedrý darca
10 €  •  6. 6. 2024 23:22
Darca, ktorý je za každú dobrosť
34 €  •  6. 6. 2024 23:12
Milý darca
9 €  •  6. 6. 2024 23:11
Darca, ktorý je za každú dobrosť
34 €  •  6. 6. 2024 22:55
Milý darca
39 €  •  6. 6. 2024 22:55
Veľkorysý darca
40 €  •  6. 6. 2024 22:33
Milý darca
50 €  •  6. 6. 2024 22:30
Milý darca
34 €  •  6. 6. 2024 22:21
Darca, ktorý je za každú dobrosť
9 €  •  6. 6. 2024 22:11
Milý darca
35 €  •  6. 6. 2024 21:34
Milý darca
34 €  •  6. 6. 2024 21:33
Milý darca
61 €  •  6. 6. 2024 21:30
Džana
48 €  •  6. 6. 2024 21:24
Držte sa.
Láskavý darca
34 €  •  6. 6. 2024 21:12
Láskavý darca
39 €  •  6. 6. 2024 21:02
Štedrý darca
34 €  •  6. 6. 2024 20:26
Štedrý darca
34 €  •  6. 6. 2024 20:18

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu