Projekt ukončený:

Buďte n:ear – podporte festival experimentálnej a improvizovanej hudby

Míľnik 1/2

Pokryjeme nevyhnutné náklady na realizáciu festivalu. Honoráre, prenájom techniky a priestorov, cestovné náklady

Získaných 0 € 66 €
6 000 €

Míľnik 2/2

Vďaka tejto sume bude môcť zaplatiť symbolické honoráre aj organizačnému tímu festivalu.

Získaných 0 € 66 €
8 000 €
 -
5 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
13 €
Priemerná výška daru
25 €
Najvyšší dar
30 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Buďte n:ear – podporte festival experimentálnej a improvizovanej hudby

Míľnik 1/2

Pokryjeme nevyhnutné náklady na realizáciu festivalu. Honoráre, prenájom techniky a priestorov, cestovné náklady

Získaných 0 € 66 €
6 000 €

Míľnik 2/2

Vďaka tejto sume bude môcť zaplatiť symbolické honoráre aj organizačnému tímu festivalu.

Získaných 0 € 66 €
8 000 €
Zakladateľ
Štefan Szabó
Dátum pridania
14. 3. 2023

Čo prináša festival n:ear ?

// FOR ENGLISH CLICK HERE OR SCROLL DOWN //

How to support n:ear? Watch the video here.

Pomôžte nám zrealizovať tretí ročník medzinárodného festivalu n:ear. Poslaním festivalu je ukázať pestrosť a priniesť to najlepšie z domácej a medzinárodnej scény experimentálnej a improvizovanej hudby na Slovensko.

Festival bude prebiehať od 20. do 22. júla v Banskej Štiavnici a jej okolí.

Hudbu, ktorá znie väčšinou v kluboch n:ear prináša do nových prostredí a kontextov. A to priamo do Banskej Štiavnice, napríklad na Starý zámok, do banskej štôlne alebo taktiež na Vodárensky tajch.

Medzi minulými vystupujúcimi boli napr. : Shitney (DK/SWE), Ches Smith (USA), Farida Amadou & Julien Desprez (BE/FR), Czajka & Puchacź (SL/PL), E Converso (CZ), Prague Improvisers Orchestra (CZ), Slávo Krekovič (SK)

Hudobný program dopĺňajú aj sprievodné akcie ako napr. diskusie, autorské čítania, vernisáž, inštalácie alebo knižný trh.

Prvými potvrdenými vystupujúcimi na tohtoročnom festivale n:ear sú:

~ duo slovenskej improvizátorky a skladateľky Michaely Antalovej s nórskym kontrabasistom Adrianom Myhrom

~ berlínske experimentálne duo Burharda Beinsa a Tonyho Eliaha 

Mená ďalších interpretov budeme zverejňovať postupne. Nechajte sa prekvapiť.

Za vašu podporu vopred ďakujeme! Tešíme sa, že budeme spolu n:ear.

Kto sme ?

Sme tím nadšencov, ktorí sa na česko-slovenskej kultúrnej scéne pohybujú už nejaký ten rok a spojila nás idea zorganizovať letný festival zameraný na prezentovanie toho najlepšieho zo súčasnej medzinárodnej a domácej scény improvizovanej a experimentálnej hudby.

Festivalový tím : 

Štefan Szabó – dramaturg festivalu / Anna Kratochvílová – PR manažérka /Samuel Novakovský – produkcia /Slavo Uhrin – fotograf / Aurélia Garová – grafický dizajn / Lukáš Kubičina – zvukár & technik festivalu

Na čo získané peniaze použijeme?


Vďaka vašim darom budeme môcť pokryť všetky výdavky súvisiace s organizáciou festivalu. Interpretom uhradíme honoráre, cestovné náklady a ubytovanie. Taktiež zaplatíme prenájom techniky a priestorov, v ktorých sa bude festival diať. 

Čo o nás povedali vystupujúci? 

"Festival n:ear je ďalším cenným bodom na európskej festivalovej scéne. Radikálny a štýlovo všestranný program prináša do Banskej Štiavnice najkreatívnejších hudobníkov súčasnosti. Domáce publikum môže zažiť sviežu, dobrodružnú hudbu a umelci zo zahraničia si môžu vychutnať magickú atmosféru mesta." 

Szymon ‚Pimpon‘ Gasiorek (poľský bubeník, hudobný skladateľ,
improvizátor)

"Festival na jedinečnom mieste, kde som ako vystupujúca mohla zažiť skutočnú intimitu s poslucháčmi. Bolo skvelé spoznať slovenskú hudobnú scénu a vybudovať tak nové prepojenia medzi dánskou a slovenskou scénou."

Margaux Oswald (švajčiarska klaviristka, improvizátorka)

Be n:ear – support the festival of experimental and improvised music

How to support n:ear? Watch the video here.

What is festival n:ear about ?

Help us make the third edition of festival n:ear a reality. The mission of n:ear is to show diversity and bring the best of the local and international experimental and improvised music scene to Slovakia.

The festival will take place from the 20th to 22nd of July in Banská Štiavnica and its surroundings.

N.ear festival brings music that is normally heard in clubs in clubs into new environments and contexts – that means directly to the city of Banská Štiavnica, for example to the Old Castle, to the miners' adit or also to the Waterworks Lake.

Past performers have included : Shitney (DK/SWE), Ches Smith (USA), Farida Amadou & Julien Desprez (BE/FR), Czajka & Puchacź (SL/PL), E Converso (CZ), Prague Improvisers Orchestra (CZ), Slávo Krekovič (SK) and many more …

The first confirmed acts for this year's n:ear festival are:

~ duo of Slovak improviser and composer Michaela Antalová with Norwegian double bassist Adrian Myhr

~ Berlin-based experimental duo of Burhard Beins and Tony Eliah

Paul Jacob Fossum – pianist, composer, improviser from Canada with his solo piano / noise set

Names of other performers will be announced gradually. Stay tuned !

Thank you in advance for your support! We look forward to being n:ear together.

Who we are ?


We are a team of enthusiasts and artists who have been on the Czech-Slovak cultural scene for some time. We came together with the idea to organize a summer festival focused on presenting the best of the contemporary international and local scene of improvised and experimental music scene.

What will the money be used for?

Thanks to your donations, we will be able to cover all expenses related to the organization of the festival. We will pay the performers fees, travel costs and accommodation. We will also pay for the rental of the equipment and the spaces in which the festival will take place.

What did the performers say about us?


Festival n:ear is another valuable point on the European festival scene. The radical and stylistically versatile programme brings the most creative musicians of today to Banská Štiavnica. Local audiences can experience fresh, adventurous music and artists from abroad can enjoy the magical atmosphere of the city.

Szymon ‚Pimpon‘ Gasiorek (Polish drummer, composer, improviser)

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
11 €  •  15. 3. 2023 16:11
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  15. 3. 2023 15:15
Láskavý darca
10 €  •  15. 3. 2023 9:36
Milý darca
10 €  •  14. 3. 2023 15:14
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 3. 2023 11:41

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu