Úspešne dokončené:

Podporte odvahu robiť správne veci

Získaných 0 € 1 253 €
od 40 darcov
 -
40 darcov
Celkom sa zapojilo
31 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte odvahu robiť správne veci

Získaných 0 € 1 253 €
od 40 darcov

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
ZO ECHOZ uniJA
Dátum pridania
8. 3. 2024
Posledná aktualita

15. 3. 2024 12:23

Píšu o nás aj na Topkách

Dlhoroční zamestnanci centra sociálnych služieb CSS – Domov Javorina otvorene porozprávali o podľa nich alarmujúcej situácii v zariadení, pričom poukázali na niekoľko závažných prípadov. Namiesto nápravy sa ale po medializácii, dočkali výpovedí. Tie mali dostať napriek tomu, že majú status oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na celú situáciu reaguje aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia.

Podľa odborovej organizácie ZO ECHOZ uniJA vyústili závažné problémy v zariadení sociálnych služieb CSS – Domov Javorina do medializácie prípadov, akými boli fyzické útoky medzi klientmi či katastrofálne preťažovanie zamestnancov. "Nedávny prípad klienta na vozíku, ktorý skončil po eskalácii jeho pokusu o opustenie priestorov zariadenia vo vyšetrovacej väzbe, kde malo prísť k jeho znásilneniu, zdôraznil alarmujúcu situáciu v tomto zariadení,“ uvádza sa v tlačovej správe odborárov. 

Zamestnanci a zástupcovia zamestnancov, ktorí odhalili problémy v reportáži TV Markíza, teraz údajne čelia neprimeraným represiám a výpovediam z pracovného pomeru. "Tieto kroky sú aj v rozpore so Zákonníkom práce, keďže nebol získaný ani súhlas odborovej organizácie a je opomínaný status oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý majú opatrovatelia pridelený,“ upozorňuje uniJA. Úrad na ochranu oznamovateľov už dokonca pozastavil účinnosť právneho úkonu výpovede
Zamestnanci upozornili na alarmujúcu situáciu

Inšpekcia v sociálnych veciach MPSVR SR ako aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím podľa odborárov v rámci svojich kontrol zistili dvojciferný počet pochybení, ktoré viedli aj k neodkladným opatreniam, no „ich opakované porušovanie poukazuje na ignorovanie zistení“. "Viacerí klienti podali trestné oznámenia pre podozrenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody. Odborová organizácia jednoznačne podporuje zamestnancov, ich zástupcov, ale aj prijímateľov sociálnych služieb v ich oprávnených požiadavkách,“ uvádza uniJA spoločne s celoeurópskou odborovou organizáciou UNI Europa.

Táto situácia podľa odborárov zdôrazňuje nevyhnutnosť konkrétnych opatrení na zlepšenie podmienok v sociálnych službách a zdôrazňuje potrebu ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako aj zástupcov zamestnancov proti represiám. Organizácia očakáva, že príslušné inštitúcie sa zasadia za urýchlené riešenie tejto závažnej problematiky.

Viac na: https://www.topky.sk/cl/10/2708837/Skandal-v-centre-socialnych-sluzieb–Fyzicke-utoky-medzi-klientmi–vypovede-zamestancom-a-trestne-oznamenia

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Dôstojné (do)žitie

Zamýšľali ste sa niekedy, či my a naši (starí) rodičia dostaneme šancu dôstojne (do)žiť?

Aké sú podmienky v sociálnych službách a domovoch pre seniorov? Kto vás ochráni pred fyzickými útokmi ostatných klientov? Či budete smieť opustiť priestory zariadenia, keď si to budete priať, lebo sa chcete poprechádzať na čerstvom vzduchu? Či zdravotnícke úkony bude vykonávať kvalifikovaný personál, alebo iba niekto, kto je poruke, pretože ešte nedal výpoveď a dokáže si zažité príšernosti obhájiť sám pred sebou? 

Iniciujeme výzvu pre štyroch zamestnancov v Centre sociálnych služieb (CSS) Domov Javorina, ktorí dostali výpovede po medializácii pracovných a životných podmienok v zariadení.
Zriaďovateľom CSS Domov Javorina je Trenčiansky samosprávny kraj na čele s predsedom Ing. Jaroslavom Baškom (SMER SSD).

Reflex TV Markíza: „Upozornili na údajné porušovanie ľudských práv, dostali výpoveď. Podnetov na domov seniorov pribúda“
Zdroj: https://tvnoviny.sk/domace/clanok/881864-upozornili-na-udajne-porusovanie-ludskych-prav-dostali-vypoved-podnetov-na-domov-seniorov-pribuda?campaignsrc=tn_clipboard

Ide o dlhoročných, overených a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí pracovali „pri lôžku“. Niektorí majú vyše 25-ročnú prax.
Za svoju zodpovednú a náročnú prácu dostávali okolo 760 € čistej mzdy mesačne. Z tejto mzdy nebolo možné si vytvoriť rezervu, ktorá by im umožnila sa brániť advokátovi zamestnávateľa, alebo čeliť výpadkom príjmu.
Pri práci, ktorá spočívala v zaopatrení seniorov, počas služby urobili v priemere 30.000 krokov denne.

Argument zamestnávateľa o porušení mlčanlivosti neobstojí ani v konfrontácii s verejným záujmom. Situácia v zariadeniach sociálnych služieb, kde okrem iného aj z dôvodu preťaženia opatrovateľov a absencii dostatočných deeskalačných konceptov preukázateľne a opakovane dochádza k násiliu medzi klientmi a napádaniu zamestnancov, je neprijateľná!


Je potrebné prijať účinné opatrenia, aby sa tomu zabránilo. To žiaľ nie je možné v atmosfére strachu a represií.
Podmienkou je, aby zamestnanci mohli otvorene, bez obáv z výpovede, vyjadriť svoj názor a spoločne vyriešiť príčiny problémov.

Prípad, ktorý medializovala TV Markíza – kde snaha pána Jaroslava opustiť priestory zariadenia CSS – DOMOV JAVORINA za účelom fajčenia po reťazení zbytočných a neprofesionálnych krokov, skončila vo vyšetrovacej väzbe jeho znásilnením – je iba špičkou ľadovca.

 K výpovediam týchto štyroch zamestnancov došlo:

  1. Napriek tomu, že Inšpekcia v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijala na základe kontroly v zariadení CSS Domov Javorina neodkladné opatrenie, ktoré sa medzičasom preukázateľne porušuje opäť (!), a tiež konštatovala, že možno dôvodne predpokladať, že zariadenie „prijímateľov sociálnej služby vystavuje ohrozeniu života alebo zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.“
  2. Napriek tomu, že Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pri kontrole v tomto zariadení nariadil prijať okamžité opatrenia v 13 bodoch a ďalších 6 bodoch v lehote do 30. júna 2024.
  3. Napriek tomu, že títo zamestnanci majú ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti priznanú prokuratúrou (zhodou okolností vo forme, ktorú vláda chcela meniť v skrátenom legislatívnom konaní). 
  4. Napriek tomu, že Zákonník práce požaduje súhlas zástupcu zamestnancov s takouto výpoveďou, a taký súhlas udelený nebol.

Mnohí ľudia si ani len nevedia predstaviť aká je práca v sociálnych službách a domovoch pre seniorov náročná po psychickej aj fyzickej stránke. Práca sa zdá byť neatraktívna pre súčasnú mladú generáciu a to hlavne z dôvodu, že ešte stále je neadekvátne ohodnotená.
Likvidácia zamestnancov zariadenia CSS – DOMOV JAVORINA, ktorí si robia svoju prácu poctivo a zastupujú ďalších zamestnancov nie je cestou k zabezpečeniu dôstojnej existencie na sklonku života nás a našich blízkych.

Zastrašovanie, obmedzovanie komunikácie a iné útoky na zamestnancov a odborárov, ktorí bojujú za akceptovateľné pracovné podmienky v sociálnych službách, nemajú v civilizovanej Európe miesto. Preto sa takýmto nekalým praktikám treba spoločne postaviť.

Výzva na podporu

Podporme prepustených zamestnancov zariadenia CSS – DOMOV JAVORINA.
Naša spoločná finančná výpomoc im umožní efektívne sa právne brániť a viesť život bez existenčného strachu až do vyriešenia prípadu. Prípadný výťažok nad rámec potrebnej sumy venujeme na právne zastupenie klientov zariadenia, ktorí sa rozhodli (a rozhodnú) uplatniť si svoje nároky súdnou cestou.


Bude tiež dôkazom solidarity. Výsledok kampane vyšle jasný signál politicky zodpovedným osobám, ktoré napriek jednoznačnej situácii odmietajú podniknúť tie správne kroky. 

Opatrovateľky navštevujú pána Jaroslava, vo svojom voľnom čase, aj ked už nie je v domove Javorina.

Kto kampaň organizuje?

Zástupcovia zamestnancov združení v odboroch uniJA organizujú zbierku pre svojich štyroch kolegov, ktorých vyhodili z práce, lebo poukázali a medializovali závažné nedostatky v zariadení sociálnych služieb  CSS – DOMOV JAVORINA zriadovateľ Trenčiansky samosprávny kraj s predsedom Ing. Jaroslav Baška (SMER SSD).

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

15. 3. 2024 12:23

Píšu o nás aj na Topkách

Dlhoroční zamestnanci centra sociálnych služieb CSS – Domov Javorina otvorene porozprávali o podľa nich alarmujúcej situácii v zariadení, pričom poukázali na niekoľko závažných prípadov. Namiesto nápravy sa ale po medializácii, dočkali výpovedí. Tie mali dostať napriek tomu, že majú status oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na celú situáciu reaguje aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia.

Podľa odborovej organizácie ZO ECHOZ uniJA vyústili závažné problémy v zariadení sociálnych služieb CSS – Domov Javorina do medializácie prípadov, akými boli fyzické útoky medzi klientmi či katastrofálne preťažovanie zamestnancov. "Nedávny prípad klienta na vozíku, ktorý skončil po eskalácii jeho pokusu o opustenie priestorov zariadenia vo vyšetrovacej väzbe, kde malo prísť k jeho znásilneniu, zdôraznil alarmujúcu situáciu v tomto zariadení,“ uvádza sa v tlačovej správe odborárov. 

Zamestnanci a zástupcovia zamestnancov, ktorí odhalili problémy v reportáži TV Markíza, teraz údajne čelia neprimeraným represiám a výpovediam z pracovného pomeru. "Tieto kroky sú aj v rozpore so Zákonníkom práce, keďže nebol získaný ani súhlas odborovej organizácie a je opomínaný status oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý majú opatrovatelia pridelený,“ upozorňuje uniJA. Úrad na ochranu oznamovateľov už dokonca pozastavil účinnosť právneho úkonu výpovede
Zamestnanci upozornili na alarmujúcu situáciu

Inšpekcia v sociálnych veciach MPSVR SR ako aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím podľa odborárov v rámci svojich kontrol zistili dvojciferný počet pochybení, ktoré viedli aj k neodkladným opatreniam, no „ich opakované porušovanie poukazuje na ignorovanie zistení“. "Viacerí klienti podali trestné oznámenia pre podozrenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody. Odborová organizácia jednoznačne podporuje zamestnancov, ich zástupcov, ale aj prijímateľov sociálnych služieb v ich oprávnených požiadavkách,“ uvádza uniJA spoločne s celoeurópskou odborovou organizáciou UNI Europa.

Táto situácia podľa odborárov zdôrazňuje nevyhnutnosť konkrétnych opatrení na zlepšenie podmienok v sociálnych službách a zdôrazňuje potrebu ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako aj zástupcov zamestnancov proti represiám. Organizácia očakáva, že príslušné inštitúcie sa zasadia za urýchlené riešenie tejto závažnej problematiky.

Viac na: https://www.topky.sk/cl/10/2708837/Skandal-v-centre-socialnych-sluzieb–Fyzicke-utoky-medzi-klientmi–vypovede-zamestancom-a-trestne-oznamenia

14. 3. 2024 22:12

Reportáž v hlavných správach RTVS.

Keď si myslíte, že ste videli všetko, tak si pustite tento príspevok v dnešných hlavných správach na RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/454442#1430

Okrem iného uvidíte, ako hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja odkazuje opatrovateľke a zástupkyni zamestnancov (odborárke), ktorá v zariadení pracuje viac ako 26 rokov, že narušila pokojnú situáciu v zariadení, neplnila si pracovné povinnosti a namiesto toho, aby si uvedomila svoje pochybenia, rozvírila mediálny boj. Čo má platiť zrejme aj pre ostatných 3 prepustených odborárov – opatrovateľov v zariadení.

Napriek tomu, že im v Trenčianskom samosprávnom kraji ležia na stole správy z monitoringu Inšpekcie v sociálnych veciach MPSVR SR ako aj Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, kde je na nejakých 190 stranách celkom pekne popísané, že zamestnanci nemali nikdy reálnu šancu dobre sa postarať o klientov zariadenia. Nie ak sú tam cez víkend dve opatrovateľky na 47 klientov, prevažne s ťažšou psychiatrickou diagnózou. Počas 12-hodinovej služby tento „personál, ktorý pochybil“ a „neuvedomuje si to“, urobil medzi 30 000 až 34 000 krokov, aby sa o prijímateľov sociálnej služby náležite postaral. 

Netušíme, koľko krokov urobí v priemere pani hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja počas jej pracovného dňa.

 Ak zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj a vedenie zariadenia CSS – DOMOV JAVORINA skutočne vychádzajú z predpokladu, že úlohou zástupcov zamestnancov – teda odborárov – je udržiavať „situáciu pokojnú“ aj v prípadoch ako je CSS – DOMOV JAVORINA aj po opakovanom adresovaní bodov vedeniu bez reakcie, ktoré následne potvrdili aj kontroly, tak je to minimálne zvláštne.

Na tomto mieste skutočne vrelo odporúčame preštudovať si výstupy z kontrol, ktoré sú online.

 https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/inspekcia-socialnych-veciach/vysledky-inspekcnej-cinnosti/protokoly/oblast-socialnych-sluzieb/2024/03_2024_protokol-vysledku-dozoru-pri-poskytovani-socialnych-sluzieb-css-domov-javorina.pdf
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/Monitoring?library=SpravyMonitoringZSS

Jednak tie zistené nedostatky znamenajú, že ich musel hasiť zamestnanec za pochodu aby to tam aspoň ako tak fungovalo a tiež to, že naratív o zlyhaniach zamestnancov (ešte raz: 2 opatrovateľky na 47 ťažkých stavov počas víkendov) je v skutočnosti iba vyviňovanie sa zlyhaného systému a odsúvanie zodpovednosti. Na otázku, či sa za TOTO majú perzekvovať odborári-zamestnanci, ktorí na situáciu upozorňovali dlhodobo, si zodpovedzte každý sám za seba.

 Ak to aj teba tak hnevá ako nás, podpor našu kampaň a zdieľaj náš boj za lepšie pracovné podmienky v sociálnych službách ako aj za lepšiu kvalitu sociálnych služieb pre prijímateľov. Lebo jedného dňa zostarneme všetci.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročinný Darca
50 €  •  7. 5. 2024 2:34
Štedrý darca
5 €  •  1. 5. 2024 16:02
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  30. 4. 2024 22:26
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  30. 4. 2024 16:27
antonia
25 €  •  19. 4. 2024 17:32
dakujem vam v mene nasich seniorov
Láskavý darca
50 €  •  4. 4. 2024 15:06
Dobrosrdečný darca
25 €  •  28. 3. 2024 11:50
Láskavý darca
20 €  •  20. 3. 2024 19:59
Dobročinný Darca
25 €  •  20. 3. 2024 18:29
Dobrosrdečný darca
10 €  •  18. 3. 2024 11:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  16. 3. 2024 23:09
Milý darca
25 €  •  15. 3. 2024 14:09
Veľkorysý darca
25 €  •  15. 3. 2024 12:06
Martin B.
50 €  •  15. 3. 2024 11:43
Držíme vám palce, nedajte sa!
Veľkorysý darca
100 €  •  15. 3. 2024 10:32
Štedrý darca
10 €  •  15. 3. 2024 9:16
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  15. 3. 2024 9:06
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 3. 2024 8:44
Dobročinný Darca
23 €  •  15. 3. 2024 8:21
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  15. 3. 2024 1:48
Láskavý darca
10 €  •  14. 3. 2024 23:37

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Dokončené Darcovské výzvy

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň