Kniha, ktorú by si mal prečítať každý RODIČ alebo profesionál pracujúci s deťmi

Míľnik 1/3

Pokryjeme rozdiel nákladov na tlač tvrdej väzby, kvalitného papiera a farebnú tlač.

Získaných 0 € 1 174 €
2 000 €
29 dní
do ukončenia

Míľnik 2/3

Pokryjeme kompletné náklady na tlač.

Získaných 0 € 1 174 €
4 500 €
29 dní
do ukončenia

Míľnik 3/3

Pokryjeme náklady na tlač a editovanie textu.

Získaných 0 € 1 174 €
6 000 €
29 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku s.r.o.
Dátum pridania
3. 7. 2024

Prečo vznikla kniha ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI?

Milí rodičia, starí rodičia, učitelia, terapeuti a pracovníci s deťmi, podporte nás a staňte sa podporovateľom našej jedinečnej knihy, ktorá nám na Slovensku doteraz chýbala. Nie je návodom, ako by sme mali správne vychovávať deti. Prináša však veľa príkladov z autorkinej praxe a zaujímavé postrehy i odpovede na otázky, ktoré si rodičia a odborníci často kladú, keď sú konfrontovaní so „zvláštnym" správaním detí.

Zdá sa vám niekedy, že sa niektoré deti správajú „zvláštne“ a ich správanie je doslova nepochopiteľné? Máte vlastné deti alebo s nimi pracujete a nie vždy si s nimi viete dať rady? Ste pripravení vzdať sa úsudkov, zaujať miesto dospelých a pozorovať detské správanie s odstupom?

Chcete porozumieť „zvláštnemu“ správaniu detí?

Podporte unikátnu knihu ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI, ktorú by si mal prečítať každý rodič alebo profesionál pracujúci s deťmi.

Knihu ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI napísala Bibi Schreuder, ktorá je spolumajiteľkou inštitútu Bert Hellinger Institute Netherlands (BHIN). Je jednou z prvých, ktorá priniesla a rozvíjala prácu so systemickými konšteláciami v Holandsku. Svojím tvrdohlavým postojom „najprv vidieť, potom veriť” už počas praxe umožnila mnohým rodičom, učiteľom, detským terapeutom a ďalším pracovníkom s deťmi prístup k ich vlastnému systemickému vnímaniu.

Bibi pracuje s každým človekom individuálne. Pozorne počúva a zasahuje srdečne a ostro. Vtipkuje a seriózne vyzýva rodičov a odborníkov, aby sa na seba pozreli kriticky. Pretože, až vďaka dospelému postoju môže rodič, učiteľ alebo terapeut vnímať dôležité systemické posolstvo, ktoré rodine alebo danému systému posiela „zvláštne“ správanie dieťaťa.

Dospelým v knihe odporúča, že kým pošlete do kúta svoje dieťa, pošlite tam najprv seba. Pretože, čo ak sa zvláštne správanie detí iba snaží skompletizovať nejakú históriu alebo dôležitú rodinnú tému? Čo, ak chce poukázať na to, že niektoré témy zostali v rodine tabu a roky či generácie sa o nich nehovorí akoby vôbec neexistovali? A čo ak je takéto správanie dieťaťa signálom, že nastal čas bolestivé udalosti prijať ako fakty? Čo by sa stalo, ak by sme ich neposudzovali a konečne im dali vlastné miesto? Povedali by ste napríklad, že konštelácia nám môže ukázať, ako „zvláštne“ správanie dieťaťa môže súvisieť s istými nepríjemnými udalosťami zo života starých rodičov počas vojny? No nielen to! Aj preto sme sa rozhodli preložiť knihu od Bibi Schreuder do slovenského jazyka a vydať ju.

Táto kniha je výnimočná aj v tom, že obsahuje veľa cvičení, ktoré si môžete urobiť kdekoľvek a venovať sa im, keď to vyhovuje vám. Nemusíte absolvovať konštelačný seminár alebo workshop. Úplne stačí, ak skúsite cvičenia, ktoré vám autorka ponúka. Aj keď si neurobíte žiadne z ponúkaných cvičení, Bibi Schreuder vás postupne prevedie najzákladnejšími témami, ktoré sú spojené s deťmi.

Podporte knihu, ktorá vám otvorí oči i srdce

Knihu vydáva iSPAK (Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku ) ako svoju druhú publikáciu, ktorá je určená pre širokú verejnosť.

Pozrime sa na niekoľko príkladov zo života, ktoré nájdete aj v knihe:

Moje dieťa nechce chodiť do školy

Deti sú vždy lojálne svojim rodičom. Aj keď nám zdanlivo oponujú, vždy nevedome ťažko pracujú na tom, aby svojím správaním dali do poriadku veci za svojich rodičov. Ako rodič si môžete položiť otázku, či zdráhanie vášho dieťaťa chodiť do školy môže súvisieť s vami alebo s vaším partnerom. Čo sa vaše dieťa snaží vyriešiť za vás prostredníctvom tohto správania? V prvom rade by ste sa mali sami seba opýtať, ako sa staviate voči učiteľovi vášho dieťaťa. Ak dieťaťu povieme, aby ho poslúchalo, ale pritom s ním nesúhlasíme, vycíti to a bude nám verné. Kvôli tomu nebude súhlasiť ani so svojím učiteľom.  

Bratia a sestry

Niekedy nerozumieme, ako môžu byť súrodenci takí odlišní. Kým jeden prechádza životom ako dieťa šťasteny, druhý prechádza z jednej mizérie do druhej. Alebo kým jedno dieťa sa javí ako nadané, druhé má problémy s učením a ledva zvláda najnižšiu úroveň vzdelávania. Prípadne sa jeden drží bokom a má problém nájsť si kamarátov, kým druhý je vždy obklopený priateľmi. Určite tu zohráva úlohu veľa rozličných faktorov. Jedným z nich môže byť, že niečo „nefunguje" v nastavenom poriadku, a teda poradí detí. Dieťa, ktoré „nie je na svojom mieste", to má často ťažké. Preberá rôzne úlohy, aby mohol byť systém celistvý. Mnohokrát počujem ľudí hovoriť: „Neviem, kde je moje miesto. Ani v rodine, ani vo svete.” 

Deti zo zmiešaných rodín

V zmiešaných rodinách, v ktorých majú rodičia deti z predchádzajúcich vzťahov a niekedy aj spoločné deti, je poriadok komplexný. Poradie medzi deťmi je zložité a variabilné. Rovnako je komplexné aj poradie medzi prvým a druhým partnerom. Ak sa na takýto systém pozrieme systemicky, vždy v ňom niekto chýba. A to jeden z rodičov detí, prípadne bývalý partner. Systémy chcú byť úplné. Najmä deti sú mimoriadne citlivé na neúplné systémy a veľká časť ich energie ide (nevedome) do obnovy úplnosti. 

Deti potrebujú žiť v úplných systémoch. To neznamená, že musia byť fyzicky prítomní obaja rodičia. Keď však cítia, že jeden z rodičov je odsudzovaný alebo neuznávaný alebo že sa o ňom nesúhlasne hovorí, dieťa sa dostáva do vnútorného konfliktu. Buduje si vnútorný obranný múr, za ktorým chráni druhého rodiča. Ide o nevedomý proces. Ak sa napríklad mama opýta, ako bolo s otcom, dieťa sa jej bude snažiť dať diplomatickú odpoveď, aby sa nenahnevala, že sa malo skvele a aby sa neutvrdila v úsudkoch o otcovi. Ak sa to nepodarí, dieťa je vtiahnuté do konfliktu rodičov.

Prečo podporiť knihu?

Kniha ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI je o deťoch a preto sa zaoberá aj rodičmi. Rodičom ste iba vtedy, ak máte deti. U detí je to inak, pretože každé dieťa má matku a otca. Zostávame deťmi svojich rodičov a platí to aj vtedy, ak niektorého z nich nepoznáme, nie sme s nimi v kontakte alebo sme dospelí a naši rodičia už zomreli.

Aj my dospelí sme dcérami alebo synmi našich rodičov. Či sa nám to páči alebo nie, sme súčasťou našej rodiny a rodinnej histórie. Takisto patríme aj do iných systémov – do systému firmy alebo organizácie, v ktorej pracujeme. Sme súčasťou štátu, v ktorom sme sa narodili alebo v ktorom žijeme, mestskej štvrti, v ktorej bývame či združenia, ktorého sme členmi.

Aj pri pohľade na dieťa ho môžete vnímať v jeho systémoch. Vidíme jeho rodičov, systém jeho rodiny, jej históriu a celý kontext, ktorého je súčasťou. Zároveň vnímame aj dospelých v danom systéme. Tým, že sa pozeráte na svoje dieťa, sa pozeráte aj na seba. Či už na seba ako na dieťa, ale aj na seba ako na dospelú súčasť systémov, v ktorej máte funkciu matky alebo otca. 

Ak pracujete s deťmi ako profesionáli, možno sa otvoríte aj možnosti, že ich správanie môže reagovať na niečo vo vašom vlastnom rodinnom systéme. Systemické pozorovanie je schopnosť vnímať situácie v živote bez posudzovania. Tým, že dovolíte, aby sa isté veci prejavili, môžete získať úplne inú perspektívu. Zrazu uvidíte veci také, aké sú. Ak ich prijmete bez hodnotenia, niečo sa stane aj bez toho, aby ste preto čokoľvek urobili. 

Našou snahou je ju vydať, aby čo najviac detí mohlo zostať deťmi a rodičia zostali rodičmi.

Na čo získané peniaze použijeme?

Na vytlačenie, zalomenie, grafickú úpravu, preklad a editovanie textu knihy ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI. 

Kniha bude bude mať viac ako 300 strán, vytlačená na kvalitnom papieri, v tvrdej väzbe, formátu A5 v celkovej sume 29 EUR.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
399 €  •  18. 7. 2024 0:39
Štedrý darca
49 €  •  17. 7. 2024 16:17
Dobrosrdečný darca
29 €  •  17. 7. 2024 14:52
Veľkorysý darca
29 €  •  16. 7. 2024 5:19
Láskavý darca
34 €  •  15. 7. 2024 11:31
Darca, ktorý je za každú dobrosť
29 €  •  14. 7. 2024 15:29
Milý darca
34 €  •  13. 7. 2024 12:33
Angelika Kovacova
49 €  •  11. 7. 2024 21:46
Rada by som Vám zapriala, aby sa kniha dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí, takéto publikácie sú viac ako potrebné!!!! Pre mňa je Maťka absolútnou zárukou, že to je zmysluplný a zaujímavý projekt.
Štedrý darca
29 €  •  8. 7. 2024 13:36
Darca, ktorý je za každú dobrosť
29 €  •  8. 7. 2024 10:40
Milý darca
29 €  •  7. 7. 2024 17:57
Milý darca
60 €  •  4. 7. 2024 14:50
Dobrosrdečný darca
45 €  •  4. 7. 2024 14:15
Milý darca
10 €  •  4. 7. 2024 10:34
Dobrosrdečný darca
29 €  •  4. 7. 2024 9:11
Štedrý darca
29 €  •  3. 7. 2024 17:12
Veľkorysý darca
34 €  •  3. 7. 2024 16:56
Darca, ktorý je za každú dobrosť
49 €  •  3. 7. 2024 14:04
Darca, ktorý je za každú dobrosť
49 €  •  3. 7. 2024 13:49
Dobrosrdečný darca
100 €  •  3. 7. 2024 13:21

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI
Prispejte 29 € a viac

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI

Zostáva 288/300

1ks tlačenej verzie knihy, ktorú by si mal prečítať každý rodič alebo profesionál pracujúci s deťmi.

Zostáva 288/300
Získať túto odmenu
2 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI
Prispejte 49 € a viac

2 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI

Zostáva 144/150

Kniha pre Vás a pre ďaľšieho rodiča, starého rodiča alebo profesionála, ktorý pracuje s deťmi.

Zostáva 144/150
Získať túto odmenu
5 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI
Prispejte 99 € a viac

5 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI

Zostáva 20/20

Dohodnite sa skupina, alebo si kúpte v predstihu Vianočné darčeky pre ďalších rodičov, starých rodičov alebo profesionálov pracujúcich s deťmi vo vašom okolí.

Zostáva 20/20
Získať túto odmenu
1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI a účasť na KRSTE knihy 9.10. 2024
Prispejte 45 € a viac

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI a účasť na KRSTE knihy 9. 10. 2024

Zostáva 49/50

Okrem knihy dostanete pozvánku na krst knihy 9.októbra 2024.

Odmena Zostáva 49/50

Okrem zážitku z krstu knihy si odnesiete medzi prvými svoj vlastný výtlačok knihy.

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI  a účasť na workshope RODIČOVSTVO
Prispejte 399 € a viac

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI a účasť na workshope RODIČOVSTVO

Zostáva 34/35

1× kniha a účasť na workshope (2,5 dňa) s autorkou knihy Bibi Schreuder 17.-19.januára 2025.

Odmena Zostáva 34/35

Knihu Vám doručíme Slovenskou poštou alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne a budete mať možnosť stretnúť sa s autorkou na praktickom workshope na tému rodičovstvo, výchova a vzdelávanie.

Dobrý pocit
Prispejte 5 € a viac

Dobrý pocit

Vydanie knihy podporí aj 5€, preto ak nám chcete vyjadriť podporu táto je možná už od 5€.

V ďaľšom kroku môžete dokonca svoju podporu navýšiť na akúkoľvek Vami zadefinovanú sumu.

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI
Prispejte 29 € a viac

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI

Zostáva 288/300

1ks tlačenej verzie knihy, ktorú by si mal prečítať každý rodič alebo profesionál pracujúci s deťmi.

Zostáva 288/300
Získať túto odmenu
2 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI
Prispejte 49 € a viac

2 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI

Zostáva 144/150

Kniha pre Vás a pre ďaľšieho rodiča, starého rodiča alebo profesionála, ktorý pracuje s deťmi.

Zostáva 144/150
Získať túto odmenu
5 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI
Prispejte 99 € a viac

5 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI

Zostáva 20/20

Dohodnite sa skupina, alebo si kúpte v predstihu Vianočné darčeky pre ďalších rodičov, starých rodičov alebo profesionálov pracujúcich s deťmi vo vašom okolí.

Zostáva 20/20
Získať túto odmenu
1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI a účasť na KRSTE knihy 9.10. 2024
Prispejte 45 € a viac

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI a účasť na KRSTE knihy 9. 10. 2024

Zostáva 49/50

Okrem knihy dostanete pozvánku na krst knihy 9.októbra 2024.

Odmena Zostáva 49/50

Okrem zážitku z krstu knihy si odnesiete medzi prvými svoj vlastný výtlačok knihy.

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI  a účasť na workshope RODIČOVSTVO
Prispejte 399 € a viac

1 x kniha: ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI a účasť na workshope RODIČOVSTVO

Zostáva 34/35

1× kniha a účasť na workshope (2,5 dňa) s autorkou knihy Bibi Schreuder 17.-19.januára 2025.

Odmena Zostáva 34/35

Knihu Vám doručíme Slovenskou poštou alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne a budete mať možnosť stretnúť sa s autorkou na praktickom workshope na tému rodičovstvo, výchova a vzdelávanie.

Dobrý pocit
Prispejte 5 € a viac

Dobrý pocit

Vydanie knihy podporí aj 5€, preto ak nám chcete vyjadriť podporu táto je možná už od 5€.

V ďaľšom kroku môžete dokonca svoju podporu navýšiť na akúkoľvek Vami zadefinovanú sumu.