Úspešne dokončené:

Kosmopol – podporte vydanie knihy o jedinečnom divadle v Banskej Štiavnici

Míľnik 1/3

Publikácia vznikne v tlačenej podobe

Získaných 0 € 8 733 €
7 000 €

Míľnik 2/3

Navýšime náklad a podporíme ďalšiu distribúciu publikácie

Získaných 0 € 8 733 €
9 000 €

Míľnik 3/3

Okrem vzniku publikácie podporíte aj ďalšie reprízovanie divadla Kosmopol ešte v tomto roku

Získaných 0 € 8 733 €
12 000 €
 -
110 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
79 €
Priemerná výška daru
1 000 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Kosmopol – podporte vydanie knihy o jedinečnom divadle v Banskej Štiavnici

Míľnik 1/3

Publikácia vznikne v tlačenej podobe

Získaných 0 € 8 733 €
7 000 €

Míľnik 2/3

Navýšime náklad a podporíme ďalšiu distribúciu publikácie

Získaných 0 € 8 733 €
9 000 €

Míľnik 3/3

Okrem vzniku publikácie podporíte aj ďalšie reprízovanie divadla Kosmopol ešte v tomto roku

Získaných 0 € 8 733 €
12 000 €
Dátum pridania
29. 5. 2022
Posledná aktualita

22. 12. 2022 15:10

Krst knihy Kosmopol

Milí podporovatelia,

Už čoskoro doručíme našu publikáciu Kosmopol – Ako sa tvorí imaginárium tým z vás, ktorí si ju vybrali ako špeciálnu odmenu.  Jej vydanie však bolo možné vďaka podpore každého jedného darcu. Vianočný termín dodania žiaľ nestihneme, za čo, prosím, príjmite naše ospravedlnenie. Nebolo v našich silách ovplyvniť všetky faktory, ktoré spôsobili pozdržanie tlače. Veríme však, že najneskôr začiatkom januára sa kniha dostane do vašich rúk.

Zároveň Vás s radosťou pozývame na krst našej knihy Kosmopol – Ako sa tvorí imaginárium, ktorý organizujeme v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Galériou Jozefa Kollára. 

Bude nám cťou opäť sa s vami osobne stretnúť a oživiť spoločné spomienky na  naše aj vaše divadlo. Môžete sa tešiť na stretnutie s takmer celým tvorivým a hereckým tímom a vzácnymi hosťami, ktorí nám pomôžu uviesť knihu do života. Krst koncipujeme opäť ako jedinečný zážitok. Budeme počuť živú hudbu z Kosmopolu, herci prečítajú ukážky z knižky, porozprávame sa s pamätníkmi, ktorých spomienky stáli pri zrode inscenácie a privítame aj ďalších zaujímavých hostí. Zážitok z divadla si oživíme originálnou inštaláciou vybraných rekvizít a artefaktov, ktoré tvorili scénografiu Kosmopolu.

Podporovatelia, vďaka ktorým sa nám podarilo knihu vydať si ju budú môcť dať podpísať tvorcami počas autogramiády. Knihu bude možné zakúpiť aj na mieste, takže ak ste si ju nezadovážili v predpredaji, nemusíte zúfať.   

KRST sa odohrá v sobotu 28. januára 2023 v Banskej Štiavnici v Galérii Jozefa Kollára o 17:00. Po skončení oficiálnej časti krstu sa presunieme na neformálnu oslavu do Archanjel caffe bar, kam takisto všetkých srdečne pozývame. 

Ďakujeme že nám zachovávate svoju priazeň a tešíme sa na stretnutie!

Vznik publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydanie publikácie podporila Nadácia Tatra banky. Našimi partnermi sú Slovenské banské múzeum a donio.sk.  Publikáciu vydáva občianske združenie Vlnoplocha.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Napísali sme knihu, pomôžte nám ju vydať

Kniha, do ktorej vstúpite ako do divadla a zažijete s ňou zázračné imaginárium Kosmopolu na vlastnej koži. Publikácia odhaľuje proces a celé zákulisie tvorby imerznej inscenácie Kosmopolu. História Banskej Štiavnice 20. storočia ožije cez našu dokumentárnu fikciu aj na papieri. Ak ste naše divadlo videli, odhalíte v publikácii mnohé netušené detaily a skryté zákutia príbehu a tvorby. Ak ste ho nevideli, dostanete jedinečnú možnosť ponoriť sa do divadelného zážitku, ktorý vám ožije priamo pod rukami. Pozývame vás na knižný „making-of“ Kosmopol. Vznikne hlavne vďaka vašej podpore.

Čo je KOSMOPOL?

Kosmopol je imerzná divadelná inscenácia, ktorá vťahuje divákov do špirály času a nechá ich spolu s jednou meštianskou rodinou prežiť udalosti 20. storočia tak, ako sa mohli odohrať v Banskej Štiavnici. Predstavenie sa odohráva na 11. scénach v starom meštianskom dome, divák sa ponára do deja ako jeho neviditeľná súčasť, sleduje ho z bezprostrednej blízkosti a sám má možnosť vyberať si, ktorú scénu bude sledovať. Stáva sa tak aktívnym účastníkom inscenácie, skladá si vlastný príbeh, s ktorým sa začne stotožňovať a pociťovať ako príbeh vlastnej rodiny. Kosmopol získal v roku 2020 Cenu Nadácie Tatra Banky v hlavnej kategórii Divadlo.

Prečo sme napísali knihu o KOSMOPOLE?

Divadlo je pominuteľné. Film, hudba, či výtvarné umenie pretrvajú pre diváka v nemennej podobe, zanechávajú konkrétnu, hmatateľnú stopu. Divadlo je však prchavé a žije, iba kým sa hrá. Potom ostáva len v spomienkach, ktoré časom vyblednú. Zachovať ducha divadla vo videozázname je prakticky nemožné. Jediné médium, ktoré môže vystihnúť zázrak divadelného momentu sa nám javí pri knihe, ktorá rozoberie všetky jeho zložky do absolútneho detailu. A tak sme sa v dobe pandémie rozhodli, že sa do tejto sizyfovskej práce pustíme a zhrnieme všetky materiály, procesy a detaily, ktoré uchovajú stopu Kosmopolu naveky. Nielen pre tých, čo ho videli, ale aj pre tých, čo ho už nikdy nebudú mať možnosť vidieť naživo.

Čo nájdete v knihe?

Na 250-tich stranách sa pred vami rozvinie komplexný príbeh Kosmopolu a procesu jeho tvorby doplnený bohatým obrazovým materiálom. Imerzné divadlo si zaslúži imerznú knihu. Budete ju môcť čítať po vrstvách, ktoré tvoria viaceré línie – divadelná, historická, obrazová, spomienková. Podľa svojej preferencie si knihu môžete otvoriť v ktoromkoľvek bode a sledovať tú časť procesu a tvorby, ktorá vás zaujíma. Čo všetko v knihe nájdete?

  • Bohatý obrazový materiál z inscenácie a tvorivého procesu, ale aj mnohé cenné a neznáme fotografie mesta, jeho obyvateľov a artefaktov z minulosti
  • Zoznámite sa s naším etnologickým výskumom a vďaka prepisom rozhovorov so vzácnymi štiavnickými pamätníkmi spoznáte jedinečné príbehy, ktoré inšpirovali vznik našich postáv a peripetie ich osudov
  • Pochopíte, aké zložité je písať scenár, ktorý sa odohráva na 11 scénach súčasne a aké netradičné metódy sme pri tom používali.
  • Spoznáte prácu hercov, ktorá sa v imerznom divadle vzdaľuje od klasického herectva a približuje k filmovým postupom. Svoje skúsenosti vám porozprávajú samotní herci.
  • Zistíte, akú dôležitú úlohu v Kosmopole zohráva divák, a že v procese tvorby aj pri samotnom hraní bol pre nás mimoriadne dôležitým partnerom
  • Vstúpite do tajov tvorby scénografie, ktorá bola v našom prípade založená na prehľadávaní povál a bazárov, vďaka čomu sú takmer všetky rekvizity reálne historické artefakty so svojím príbehom.
  • Samostatnú líniu knihy budú tvoriť ukážky zo scenára s fotografiami, ku ktorým ponúkame ako bonus hutné príspevky historika, v ktorých odhalí mnohé reálie a fakty viažuce sa priamo na históriu Banskej Štiavnice 20. storočia.

Pre koho je kniha určená?

Pre divákov

Videli ste Kosmopol a stále máte pocit, že vám niečo uniklo? Nie ste sami. Nik totiž nemôže odhaliť všetky detaily a nuansy tohto zložitého organizmu. V našej knižke si doplníte celistvý obraz, dozviete sa o tých najtajnejších zákutiach duše postáv a aj o tom, čo skrývajú ich šuflíky a čo píšu v listoch.  So svojimi pocitmi a strasťami pri práci sa vám zveria aj samotní herci. Počas predstavenia ste sa stali členmi našej rodiny a vďaka tejto knižke sa rodina Kosmopolu stane členom vašej domácnosti, aby ste sa k nej mohli kedykoľvek vrátiť.

Pre nedivákov

Ak ste Kosmopol nevideli, a už sa vám to ani nepodarí, máte jedinečnú možnosť spoznať tento divadelný zážitok práve vďaka našej knižke. Proces vzniku, tvorby a samotného hrania nášho divadla opisujeme natoľko detailne, že budete mať pocit, akoby ste divadlo videli na vlastné oči.   

Pre odbornú verejnosť

Milí kolegovia z divadelnej a etnologickej obce, režiséri, dramaturgovia, herci, scénografi, manažéri, produkční, divadelní teoretici, etnológovia, historici a medziodboroví pracovnící, táto publikácia je určená aj vám! 

Venuje sa fenoménu imerzného divadla, ktoré je, hlavne v praktickej rovine, na Slovensku pomerne neprebádané. Publikácia sa podrobne venuje jednotlivým zložkám tvorby v tejto forme a poskytuje návody a cenné rady pri realizácii imerzného projektu. Opisuje proces tvorby polydramatického textu, dramaturgicko – režijného konceptu, ale aj špecifiká hereckého prejavu v imerzii, percepcie diváka, scénografie a produkcie. Sleduje náš etnologický výskum a praktické spracovanie oral history do umeleckej podoby. Veríme, že bude slúžiť ako cenný študijný materiál pre profesionálov aj študentov príbuzných odborov. Odborná kvalita textov prešla recenziami divadelnej teoretičky Michaely Mojžišovej a etnologičky Moniky Vrzgulovej.

Pre milovníkov Štiavnice

Naše divadlo vzniklo na základe hĺbkového historického a etnologického výskumu štiavnickej meštianskej spoločnosti 20. storočia. Vďaka našej knižke spoznáte mnohé netušené osobnosti, príbehy aj fakty, ktoré tvorili podobu tohto slávneho banského mestečka v minulom storočí. Obrazový materiál publikácie bude obsahovať aj mnohé cenné a neznáme fotografie mesta, jeho obyvateľov aj artefaktov z minulosti.

Čo môžete za svoju podporu získať

Okrem dobrého pocitu je to hlavne publikácia v zvýhodnenej sume. Pripravili sme si však pre vás aj špeciálne odmeny, ktoré vám poskytnú nevšedný zážitok.

Kosmopol tvorí 10 postáv s jedinečnými charaktermi a bohatým životom.  

Doprajte si súkromie s niektorou z našich postáv a nechajte sa oblažiť jej humorom, múdrosťou či talentom. Ak chcete podporiť vznik knihy a zároveň stráviť čas, adresovaný len Vám a vybranej postave, vyberte si niektorú z jedinečných zážitkových odmien s postavami Kosmopolu.

Kto za kampaňou stojí?

Publikáciu napísala tvorivá trojica autoriek inscenácie Kosmopol Klára Jakubová, Mila Dromovich a Veronika Hajdučíková. Každá osobito opisuje vlastný zástoj v tvorivom procese. Do publikácie sme prizvali aj štvrtého autora, historika Daniela Harvana, ktorý prispel kapitolami z histórie Banskej Štiavnice, a doplnil tak mozaiku prostredia z historicko – politického pohľadu dobovej spoločnosti. Grafický dizajn knihy vytvoril Lukáš Rohárik. 

Na čo získané peniaze použijeme?

Posledný rok sme sa sústredili na písanie, zhromažďovanie fotografického a archívneho materiálu a na prípravu publikácie. Venovali sme tomu veľa času a energie a veríme, že to všetko malo zmysel. V tejto chvíli ale potrebujeme vašu pomoc, aby sme vydanie knihy, jej tlač a distribúciu doviedli do úspešného konca.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

22. 12. 2022 15:10

Krst knihy Kosmopol

Milí podporovatelia,

Už čoskoro doručíme našu publikáciu Kosmopol – Ako sa tvorí imaginárium tým z vás, ktorí si ju vybrali ako špeciálnu odmenu.  Jej vydanie však bolo možné vďaka podpore každého jedného darcu. Vianočný termín dodania žiaľ nestihneme, za čo, prosím, príjmite naše ospravedlnenie. Nebolo v našich silách ovplyvniť všetky faktory, ktoré spôsobili pozdržanie tlače. Veríme však, že najneskôr začiatkom januára sa kniha dostane do vašich rúk.

Zároveň Vás s radosťou pozývame na krst našej knihy Kosmopol – Ako sa tvorí imaginárium, ktorý organizujeme v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Galériou Jozefa Kollára. 

Bude nám cťou opäť sa s vami osobne stretnúť a oživiť spoločné spomienky na  naše aj vaše divadlo. Môžete sa tešiť na stretnutie s takmer celým tvorivým a hereckým tímom a vzácnymi hosťami, ktorí nám pomôžu uviesť knihu do života. Krst koncipujeme opäť ako jedinečný zážitok. Budeme počuť živú hudbu z Kosmopolu, herci prečítajú ukážky z knižky, porozprávame sa s pamätníkmi, ktorých spomienky stáli pri zrode inscenácie a privítame aj ďalších zaujímavých hostí. Zážitok z divadla si oživíme originálnou inštaláciou vybraných rekvizít a artefaktov, ktoré tvorili scénografiu Kosmopolu.

Podporovatelia, vďaka ktorým sa nám podarilo knihu vydať si ju budú môcť dať podpísať tvorcami počas autogramiády. Knihu bude možné zakúpiť aj na mieste, takže ak ste si ju nezadovážili v predpredaji, nemusíte zúfať.   

KRST sa odohrá v sobotu 28. januára 2023 v Banskej Štiavnici v Galérii Jozefa Kollára o 17:00. Po skončení oficiálnej časti krstu sa presunieme na neformálnu oslavu do Archanjel caffe bar, kam takisto všetkých srdečne pozývame. 

Ďakujeme že nám zachovávate svoju priazeň a tešíme sa na stretnutie!

Vznik publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydanie publikácie podporila Nadácia Tatra banky. Našimi partnermi sú Slovenské banské múzeum a donio.sk.  Publikáciu vydáva občianske združenie Vlnoplocha.

14. 7. 2022 7:52

ĎAKUJEME!

Milí priatelia, z celého srdca ďakujeme každému jednému z vás za podporu!

Vďaka vám sa stane náš sen o knihe Kosmopol – ako sa tvorí imaginárium skutočnosťou.  Vyzbierali sme dosť prostriedkov na 500 kusov výtlačkov, ktoré si navyše môžeme dovoliť vydať vo vysokej kvalite a na krásnom papieri. Tí, ktorí si ako odmenu vybrali práve našu knižku, sa na ňu môžu tešiť na jeseň tohto roku. Ohľadne doručenia knihy a organizácie špeciálnych odmien s vami budeme v kontakte.

Ďakujeme vám ešte raz, bez vás by sme to nedokázali! 

7. 6. 2022 11:50

Rádio DEVÍN: Knižný projekt Kosmopol – Ako sa tvorí imaginárium

O našej knihe a o Kosmopole sme sa v pondelok rozprávali s Tomášom Bartonekom na rádiu Devín. 

Vypočujte si rozhovor zo záznamu, dozviete sa ako kniha vznikala, čo v nej nájdete a aj o tom, ako prebiehali naše posledné reprízy.
Rozhovor na Rádiu DEVÍN: Knižný projekt Kosmopol

4. 6. 2022 10:58

Píšu o nás

Prečítajte si, čo o vzniku našej knižky a Kosmopole čerstvo napísali v Denníku N

Divadlo Kosmopol je legenda. Potrebuje ho každé mesto, ale zatiaľ žije iba v Štiavnici – Denník N

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
39 €  •  13. 7. 2022 13:28
Veľkorysý darca
20 €  •  12. 7. 2022 23:05
Láskavý darca
50 €  •  12. 7. 2022 21:10
Láskavý darca
150 €  •  12. 7. 2022 16:26
Veľkorysý darca
1 000 €  •  11. 7. 2022 10:04
Štedrý darca
80 €  •  11. 7. 2022 0:53
Milý darca
200 €  •  10. 7. 2022 17:30
Dobrosrdečný darca
39 €  •  8. 7. 2022 18:11
Milý darca
50 €  •  7. 7. 2022 12:47
Láskavý darca
39 €  •  5. 7. 2022 12:33
Dobrosrdečný darca
39 €  •  4. 7. 2022 17:56
Veľkorysý darca
150 €  •  4. 7. 2022 11:07
Štedrý darca
72 €  •  4. 7. 2022 10:08
Láskavý darca
39 €  •  4. 7. 2022 0:04
Noro P.
39 €  •  29. 6. 2022 22:53
ďakujem za to, čo ste vymysleli a urobili <3
Dobrosrdečný darca
44 €  •  29. 6. 2022 19:38
Milý darca
40 €  •  29. 6. 2022 17:49
Zuzana B.
45 €  •  29. 6. 2022 14:46
Držím palce a verím, že sa mi podarí kúpiť lístky na september a že Vás tretíkrát uvidím a budem mať zase zážitok minimálne do zimy! Nádherný projekt ste vytvorili! Ďakujem!
Láskavý darca
20 €  •  29. 6. 2022 13:40
Láskavý darca
200 €  •  29. 6. 2022 8:27
Dobrosrdečný darca
20 €  •  28. 6. 2022 10:27
Milý darca
50 €  •  28. 6. 2022 8:41

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu