Projekt ukončený:

Pomôžme lesnej škôlke Kremienok prekonať ťažké obdobie

Míľnik 1/2

Pomôžete nám pokryť náklady na 3 mesiace fungovania

Získaných 0 € 1 520 €
1 500 €

Míľnik 2/2

Budeme môcť fungovať do júna. Ďakujeme!

Získaných 0 € 1 520 €
3 000 €
 -
54 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
28 €
Priemerná výška daru
200 €
Najvyšší dar
53 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Pomôžme lesnej škôlke Kremienok prekonať ťažké obdobie

Míľnik 1/2

Pomôžete nám pokryť náklady na 3 mesiace fungovania

Získaných 0 € 1 520 €
1 500 €

Míľnik 2/2

Budeme môcť fungovať do júna. Ďakujeme!

Získaných 0 € 1 520 €
3 000 €
Zakladateľ
Lesný klub Kremienok
Dátum pridania
9. 12. 2022
Posledná aktualita

8. 3. 2023 9:00

Ahojte Kamaráti

Ďakujem vám, dobro sa podarilo.

Získali sme polovicu potrebnej finančnej sumy, ktorú sme potrebovali na ústátie prvých mesiacov tohto roka. Vďaka veľkému zdieľaniu výzvy a vašej pomoci sme sa dostali aj do povedomia ľudí a pribudli k nám nové deti, čo je tiež veľká pomoc.
Zo 💚 vám Ď a k u j e m e!

Získané peniaze použijeme na sociálne štipendiá, nakúpili sme kvalitné potreby na tvorenie, zrenovovali vybavenie kuchyne, ktoré už dosluhovalo a aj vďaka vašej pomoci môžeme našu myšlienku a zámer udržať ďalej.

ĎAKUJEME aj Donio za profesionálny prístup, ústretovosť a za skvelú myšlienku pomáhať takto ľuďom.

PS: počasie sa nám pomaly zlepšuje. Preto si postupne vaše poukazy budete môcť vyčerpať. Ozvite sa nám cez náš FB profil alebo kremienokprievidza@gmail.com a dohodneme sa na detailoch.

Tešíme sa na vás!

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

V Kremienku doprajeme deťom spojenie s prírodou

Lesná škôlka Kremienok je edukačné environmentálne neziskové zariadenie detí a rodičov. Nachádza sa vo Veľkej Lehôtke pri Prievidzi. Základným cieľom nášho detského klubu je výchova detí k úcte k ľuďom, zvieratám, prírode, aby sa naučili zdravému životnému štýlu, ale aj zásadám ekologickej výchovy.

Momentálne však na udržanie našej činnosti potrebujeme vašu pomoc. Náklady spojené s prevádzkou sa zvýšili skoro na dvojnásobok a počet detí momentálne nie je dostatočný na pokrytie všetkých nákladov. Máme mnoho plánov, ale obmedzené možnosti.

Pomôžte nám preklenúť ťažké obdobie a zachovať deťom ich klub a miesto pre zmysluplný rozvoj.

Vyberte si niektorú z odmien a potešte seba aj nás :)

Našou hlavnou motiváciou je vrátiť deťom detstvo v prírode. Spomeňme si koľkí z nás zažili to najkrajšie a najlepšie detstvo práve tam vonku, za každého počasia, v záhradách, v uliciach,
kde sme vymýšľali všakovaké šibalstvá. Myslíme si, že ak majú deti v budúcnosti pobyt vonku a prírodu milovať a chrániť ju, je dôležité, aby si k nej vybudovali vzťah ešte kým sú malí. K tomu im dopomáha práve slobodná hra, ženie ich túžba objavovať a skúšať nové veci. 

V prírode je predsa všetko dovolené. Tam vonku, na čerstvom vzduchu a v neustálom pohybe trávime väčšinu času a tak majú deti počas celého roka možnosť vidieť ako sa príroda mení. Zažívať to isté prostredie a pritom predsa každý deň inak. Vidieť, čo je v nej nové na jar, v lete, na jeseň či zimu. Ako sa mení ich obľúbený strom, ako tečie rieka v zime alebo naopak v lete, kedy je voda studená a kedy príjemná a osviežujúca. Takto si vytvárajú hlboký láskyplný vzťah ku všetkému živému aj neživému, čo sa v prírode nachádza. Cez vlastný zážitok a skúsenosť.

Pohybové aktivity rozvíjajú reč a myslenie, čo je základom pre dobrý vývoj.

Pohyb je pre dieťa úplne prirodzený, a preto mu v rôznorodom prostredí dávame veľa priestoru na vlastné objavovanie svojich možností, hraníc a rozvíjanie pohybových zručností. Hneď za bránami našej škôlky máme zmiešaný les so zurčiacim potokom. Les je našim ihriskom, skaly a cestičky ponúkajú rôzne možnosti na ich zdolanie – tu preskočiť, tam prekročiť, tamto zas prebrodiť, niekam vyliezť. Užívame si to naplno a za každého počasia. Sme dobre vystrojení vhodným oblečením, lebo ako vraví múdrosť odveká neexistuje zlé počasie len nevhodné oblečenie. V našom okolí je hneď niekoľko studničiek, o ktoré sa radi staráme. Čistíme ich, nosíme k nim kvety do vázy, vždy sú pripravené čisté šálky, aby sa každý okoloidúci mohol osviežiť a uhasiť svoj smäd. Ďakujeme, že sa nám studničky odmeňujú svojim prameňom a učíme deti, že čistá voda je ten najlepší nápoj. Na lúkach v okolí rastú aj liečivé byliny, ktoré radi zbierame a sušíme na čaj, cestou v lese zbierame kysličky a tie putujú rovno do úst, v lete zbierame zase lesné plody. Príroda nám má vždy čo ponúknuť zo svojich darov. Sme veľmi hrdí na to, že naše deti poznajú silu liečivých bylín.

V Kremienku dávame dôraz na fyzický i duševný rozvoj detí

Zariadenie v klube je prevažne z prírodných materiálov, hračky sú vyberané tak, aby boli podnetné pre vlastný rozvoj hry a fantázie. Nájdete tu teda hračky, ktoré dokážu deti premeniť na čokoľvek, čo práve k hre potrebujú. Deti majú možnosť byť v kontakte s materiálmi ako sú vlna, drevo, včelí vosk. 

Dôležitá je práca rúk a tak sa deti učia nielen novým zručnostiam ale získavajú hlboký zážitok, ktorý zostáva. Pomáhajú nielen vonku v záhrade ale aj vo vnútri v kuchyni. Spoločne varíme, pečieme, melieme, miesime a robíme bežné činnosti, ktoré deťom pomáhajú rozvíjať aj jemnú motoriku. Získavajú tiež pozitívny vzťah k práci, deti sú totiž prirodzene zvedavé a chcú pomáhať a robiť to, čo my dospelí.

Na rozvoj zmyslov u detí kladieme u nás veľký dôraz, čomu je prispôsobené prostredie a režim dňa. Najdôležitejšou výchovnou a vzdelávacom metódou je napodobovanie. Do všetkých naších činností sú vsadené výchovné a vzdelávacie štandardy.

Režim dňa a týždňa sa opakuje, čím sa dieťa učí spoznávať dni podľa podobnosti a pravidelným opakovaním nadobúda istotu.

Pondelok: pracujeme s voskom – modelovanie podporuje rozvoj jemnej motoriky a tým aj reč
Utorok: je činnosť zameraná na pohyb rozvoj hrubej motoriky – Podporuje priestorovú orientáciu.
Streda: pracujeme s rôznymi prírodnými materiálmi, čím podporujeme tvorivosť a fantáziu 
Štvrtok: pečieme – zmysluplná práca ktorá rozvíja samostatnosť hmat, chuť a hlavne základný životný zmysel – vzťah k jedlu a jeho hodnote
Piatok: maľujeme akvarelom- okrem nepriameho spoznávania základných farieb sa deti učia správny úchop štetca a následne pera.

Zdravý životný štýl a zdravá strava sú súčasťou našej filozofie, preto u nás v klube pripravujeme jedlá zo surovín prevažne rastlinnej stravy, vyhýbame sa chemicky upravovaným potravinám. Vďaka vyváženému a plnohodnotnému jedálničku sa deti môžu vyvíjať a správne rásť. 

Máme vlastnú malú záhradku, o ktorú sa spolu s deťmi staráme. Aj vďaka nej sa učíme permakultúre. Deti práca v záhradke veľmi baví.

Staráme sa o lesné vtáctvo a o zvieratá tým, že sme do lesa umiestnili kŕmidla a pravidelne chodíme zvieratká kŕmiť. 

Máme rozbehnutý projekt Mamy v lese – Mamy a My, kde ľahkým a nenásilným spôsobom majú menšie deti spolu so svojimi matkami možnosť stráviť s nami v klube deň. Častokrát totiž malé deti nie sú pripravené zostať bez svojich mám v kluboch či detských kútikoch. Deti sa postupne a pomaly socializujú, nadväzujú nové vzťahy s inými deťmi. Táto forma sa nám osvedčila a sú spokojné mamy aj deti.

Na čo získané peniaze použijeme?

Náklady spojené s prevádzkou sa zvýšili skoro dvojnásobne, preto je činnosť nášho klubu ohrozená.

Získané financie nám pomôžu pokryť zvýšené prevádzkové náklady, zachovať kvalitu poskytovaných služieb (kvalitné suroviny v strave, kvalifikovaný personál), pokračovať v činnosti, kým prídu ďalšie deti a hlavne zachovať náš projekt funkčný.

Veľmi pekne ďakujeme za každú podporu z vašej strany, pretože bez vás a vašej podpory by to nešlo.
Spojme sa spolu pre dobrú vec.

Naša činnosť je transparentná, kedykoľvek ste u nás vítaní. Máme dvere otvorené dokorán pre každého, kto to cíti rovnako. Naša činnosť má aj verejný dosah. Postupne v lese budujeme oddychové zóny, malé preliezky, prírodný park. Zakladáme trvale záhony a včelie lúky. Čistime les od odpadkov. Staráme sa o lesné vtáctvo a o zvieratá tým, že sme do lesa umiestnili kŕmidla a pravidelne chodíme zvieratká kŕmiť.

Plány sú veľké, no nedostatok financií nás momentálne limituje v napredovaní. 

Čo hovoria o Kremienku rodičia?

Mirka s Miou (2r) :

Píšem za seba a svoju dcérku…zúčastňujeme sa projektu Mamy v lese. Prvý krát pri návšteve lesnej škôlky som vôbec nevedela, čo očakávat, ale môžem povedať, že som zostala milo prekvapená. Zariadenie krásne, všetko tak natural a aktivity pre deti mega super. No čo si dieťa môže viac priať ako výblázniť a pobehať po lese, spoznávať krásy prírody. Strava užasná, zdravá. Veľmi nám chutí, dcérka vždy ide spinkať s plným bruškom…myslím, že je to velmi vhodné zariadenie pre tých, ktorí bežné škôlky odmietajú..nieje tam nič násilne..žiadne nátlaky od učiteliek podľa diktovaných riadkov, ako to bežne býva..deti sa tam učia od seba …staršie sa učia dávat pozor na mladšie a zas mladšie deti sa učia od staršich. Chodíme raz za týžden a sme veľmi spokojné, ak bude viac času, tak do budúcna dúfam aj viac krát. Veľké vďaka lesným žienkam so školky za ich usilovnosť, výbornú stravu, kreatívnosť a odhodlanie robiť svoju prácu-poslanie …všetko pre šťastné a spokojné deti a samozrejme rodičov.
S pozdravom Mirka

Majka s dcérkami Anetkou (3) a Dorotkou (6):

Lesná škôlka Kremienok je pre mňa miesto, ktoré moje deti úprimne ľúbia. Je to miesto, z ktorého sa pri vyzdvihovaní často nechce odísť deťom ani nám. Je to miesto, kde sa snažia nájsť riešenia na potreby dieťaťa a kde si navzájom pomáhame aj mimo škôlky. Miesto, kde sa dbá na s láskou varenú stravu dobrú pre telo aj dušu. Teplý bylinkový čaj, z byliniek, ktoré deti často krát nazbierajú v lese samé. Miesto, kde ovocie a zeleninka z lokálnych záhradiek zdobia detské taniere celé leto. Kremienok to sú prelozené potoky a prebádané zákutia lesa. Výchova k láske ku prírode aj jeden k druhému. Miesto, kde niet priestoru pre šikanu, či krik. Sú to spoločné slávnosti, ktoré spájajú rodičov aj deti do priateľskej komunity.
V Kremienku sme všetci svoji. 

Zuzana s dcérou Katkou:
Lesná škôlka Kremienok je úžasná a láskyplná škôlka. Svoje deti som tam dala hlavne koli prístupu k deťom a zdravej strave. Obdivujem baby ( kolektív), ktoré to vedú. Ďakujem za ich prístup, trpezlivosť a lásku, ktorú šíria ďalej. Ďakujem im za možnosť, že aj moje deti majú príležitosť si to užiť naplno 😀. Bez nich by to nebolo možné ❤

Viki s dcérou Elenkou:

V Kremienku je moje dieťa jednoducho šťastné. Každý deň v prírode, s láskavým doprovodom, s podnetmi, ktoré dieťa naozaj potrebuje. Plače, len keď má odtiaľ ísť domov. 🙂

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

8. 3. 2023 9:00

Ahojte Kamaráti

Ďakujem vám, dobro sa podarilo.

Získali sme polovicu potrebnej finančnej sumy, ktorú sme potrebovali na ústátie prvých mesiacov tohto roka. Vďaka veľkému zdieľaniu výzvy a vašej pomoci sme sa dostali aj do povedomia ľudí a pribudli k nám nové deti, čo je tiež veľká pomoc.
Zo 💚 vám Ď a k u j e m e!

Získané peniaze použijeme na sociálne štipendiá, nakúpili sme kvalitné potreby na tvorenie, zrenovovali vybavenie kuchyne, ktoré už dosluhovalo a aj vďaka vašej pomoci môžeme našu myšlienku a zámer udržať ďalej.

ĎAKUJEME aj Donio za profesionálny prístup, ústretovosť a za skvelú myšlienku pomáhať takto ľuďom.

PS: počasie sa nám pomaly zlepšuje. Preto si postupne vaše poukazy budete môcť vyčerpať. Ozvite sa nám cez náš FB profil alebo kremienokprievidza@gmail.com a dohodneme sa na detailoch.

Tešíme sa na vás!

11. 1. 2023 9:49

ĎAKUJEME za vašu podporu Kremienka, výzva pokračuje do konca januára.

Milí darci,
ďakujeme za Vašu doterajšiu obrovskú podporu a priazeň.

Blížime sa k naplneniu prvého míľniku, no do dnešného dňa sa nám napriek Vašej veľkej podpore nepodarilo získať potrebnú sumu na udržanie nášho projektu.

Preto sa veľmi tešíme, že nám bolo umožnené predĺžiť našu kampaň do konca januára a máme tak priestor dať o nás vedieť ďalším ľuďom.
Ak máte aj vy v okolí ľudí, ktorým ešte o našom projekte, ako aj o tejto výzve môžte povedať, budeme veľmi vďační za zdieľanie.

Tešíme sa, že do našej škôlky prichádzajú od Nového roka nové deti a rodičia a vďaka tomu sa nevzdávame.

S pozdravom, tím detí a sprievodcov z Kremienka

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
15 €  •  31. 1. 2023 19:39
Dobrosrdečný darca
50 €  •  28. 1. 2023 12:35
Milý darca
100 €  •  26. 1. 2023 9:43
Láskavý darca
25 €  •  25. 1. 2023 11:21
Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  25. 1. 2023 9:23
Štedrý darca
10 €  •  24. 1. 2023 21:21
Láskavý darca
40 €  •  21. 1. 2023 18:02
Darca
100 €  •  21. 1. 2023 15:44
Dufame ze to prekonate❤
Láskavý darca
5 €  •  10. 1. 2023 23:41
Dobrosrdečný darca
25 €  •  10. 1. 2023 22:23
Veľkorysý darca
40 €  •  10. 1. 2023 22:20
Dobrosrdečný darca
15 €  •  10. 1. 2023 22:03
Veronika a Vivi
20 €  •  10. 1. 2023 16:16
Držíme palce
Štedrý darca
25 €  •  10. 1. 2023 10:18
Darca, ktorý je za každú dobrosť
14 €  •  10. 1. 2023 9:53
Darca, ktorý je za každú dobrosť
200 €  •  9. 1. 2023 19:27

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu