Úspešne dokončené:

Vytvorme priestor pre rast a rozvoj mladých v Lomničke

Míľnik 1/5

Získané príspevky nám pomôžu zorganizovať Rómsku animátorskú školu pre 25 mladých z piatich rómskych komunít

Získaných 0 € 22 840 €
3 700 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 2/5

Vymaľujeme a zlepšíme akustiku vo veľkej spoločenskej miestnosti v centre, ktoré spravujú Školské sestry sv. Františka

Získaných 0 € 22 840 €
6 100 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 3/5

Vďaka Vašim darom uhradíme projektovú dokumentáciu Domu bl. Zefirína – miesta pre stretávanie našich mladých a dobrovoľníkov

Získaných 0 € 22 840 €
10 000 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 4/5

S Vašou pomocou sa nám podarí nakúpiť materiál na zabetónovanie základov domu blahoslaveného Zefirína.

Získaných 0 € 22 840 €
17 000 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 5/5

Pomôžete nám zaplatiť práce, ktoré nedokážeme urobiť sami a nakúpiť ďalší materiál na stavbu.

Získaných 0 € 22 840 €
24 000 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis
 -
64 darcov
Celkom sa zapojilo
279 €
Priemerná výška daru
5 000 €
Najvyšší dar
46 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Vytvorme priestor pre rast a rozvoj mladých v Lomničke

Míľnik 1/5

Získané príspevky nám pomôžu zorganizovať Rómsku animátorskú školu pre 25 mladých z piatich rómskych komunít

Získaných 0 € 22 840 €
3 700 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 2/5

Vymaľujeme a zlepšíme akustiku vo veľkej spoločenskej miestnosti v centre, ktoré spravujú Školské sestry sv. Františka

Získaných 0 € 22 840 €
6 100 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 3/5

Vďaka Vašim darom uhradíme projektovú dokumentáciu Domu bl. Zefirína – miesta pre stretávanie našich mladých a dobrovoľníkov

Získaných 0 € 22 840 €
10 000 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 4/5

S Vašou pomocou sa nám podarí nakúpiť materiál na zabetónovanie základov domu blahoslaveného Zefirína.

Získaných 0 € 22 840 €
17 000 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 5/5

Pomôžete nám zaplatiť práce, ktoré nedokážeme urobiť sami a nakúpiť ďalší materiál na stavbu.

Získaných 0 € 22 840 €
24 000 €
17 840 € od 64 darcov
5 000 € od Renovabis

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička
Ambasádor výzvy
Renovabis
Dátum pridania
15. 3. 2024
Posledná aktualita

26. 4. 2024 11:19

Prvé návrhy pastroračného centra

Plány potrebného rozšírenia pastoračných priestorov sa aj vďaka Vám stávajú skutočnosťou.

Idea Domu blahoslaveného Zefirína sa konkretizuje a prvé návrhy rozloženia priestorov sú už „na papieri.“

Veríme, že vďaka Vašej podpore a Božiemu požehnaniu budeme môcť na jeseň začať s výstavbou základov pastoračného centra.

Za každú pomoc a podporu ĎAKUJEME ♥

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Naša Lomnička

Lomnička je samostatná farnosť, ktorá má 3550 obyvateľov, z toho viac ako 99% tvoria Rómovia. Intenzívnejšia pastorácia Rómov tu funguje od roku 2004. Odvtedy sa tu urobilo veľa dobrého a Boh pomaly premieňa ľudské srdcia.

V súčasnej dobe sme vo farnosti dvaja kňazi, žijeme v Lomničke medzi Rómami. Pri svojej službe úzko spolupracujeme s rehoľnými sestrami z Kongregácie školských sestier sv. Františka, ktoré tu tiež žijú a spravujú nízkoprahové centrum Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 

Veľmi silno vnímame potrebu formovať mladých, ktorým pre uzavretosť miestnej komunity chýbajú sociálne kontakty s inými mladými, možnosť spoločného zdieľania sa a priestor pre ich duchovný a osobný rast.

S dynamickou a rýchlo rozrastajúcou sa farnosťou sa tiež vytvára potreba obnoviť a rozšíriť už kapacitne nedostačujúce pastoračné priestory.

Podpora rastu našich mladých

Prvým konkrétnym cieľom je umožniť 25 rómskym mladým, z Lomničky a z ďalších štyroch pastoračných diel (Letanoviec, Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a z Bystran), zúčastniť sa formačno-vzdelávacieho kurzu Rómskej animátorskej školy (Základy kresťanského života).  

Vďaka Vašej podpore sa mám získaním 3700 €, podarí plne zabezpečiť kurz pozostávajúci z 5-tich  jednodňových stretnutí a záverečnej 3-dňovej duchovnej obnovy a zakúpiť Bibliu pre každého účastníka.

Mladí tak dostanú príležitosť prehĺbiť svoju osobnú vieru, nadviazať vzájomné priateľstvá a získať nové vedomosti a skúsenosti.

Vytvorenie priestoru pre rast

Druhým cieľom je odhlučnenie spoločenskej miestnosti Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Miestnosť denne využíva okolo 100 detí a mladých, pre ktorých pripravujeme rôzne voľnočasové aktivity. Pri väčších počtoch detí a rôznych pohybových aktivitách je úroveň hluku v miestnosti veľmi vyčerpávajúca a rušivá.

Z finančnej čiastky 2400€ bude možné zabezpečiť zakúpenie a montáž melamínových panelov na odhlučnenie do celej miestnosti a tak vylepšiť prostredie pre spoločné stretnutia.

Naším tretím cieľom je rozšírenie priestorov pre našu službu. Finančnou čiastkou 3900€ nám pomôžete vypracovať projektovú dokumentáciu pre plánované multifunkčné pastoračné centrum (Dom blahoslaveného Zefirína) v priestoroch farskej záhrady.

Centrum bude slúžiť pre potreby pastorácie dospelých a mladých. Taktiež by malo zahŕňať ubytovacie priestory pre dobrovoľníkov, ktorí k nám prichádzajú z rôznych kútov Slovenska.

Každý Váš dar nadácia Renovabis zdvojnásobí, kým sa nám nepodarí vyzbierať cieľovú sumu 10 000 €.

Vždy v prvý piatok v mesiaci je svätá omša v našom farskom kostole obetovaná za našich dobrodincov, teda aj za vás. :-)

Za Vašu podporu, finančnú, či akúkoľvek inú, Vám srdečne ĎAKUJEME ♥

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

26. 4. 2024 11:19

Prvé návrhy pastroračného centra

Plány potrebného rozšírenia pastoračných priestorov sa aj vďaka Vám stávajú skutočnosťou.

Idea Domu blahoslaveného Zefirína sa konkretizuje a prvé návrhy rozloženia priestorov sú už „na papieri.“

Veríme, že vďaka Vašej podpore a Božiemu požehnaniu budeme môcť na jeseň začať s výstavbou základov pastoračného centra.

Za každú pomoc a podporu ĎAKUJEME ♥

22. 4. 2024 13:57

Mladí v Štrbe

Minulú nedeľu sme s kapelou a spevokolom navštívili farnosť Štrba a jej filiálku Tatranská Štrba.

Mládežníci hudobne doprevádzali sv. omše a krátkou prezentáciou priblížili miestnym život v našej farnosti. 

Za vrelé prijatie, modlitby a každú podporu a dary Vám srdečne ĎAKUJEME ♥.

15. 4. 2024 16:25

Odhlučnenie spoločenskej miestnosti

Vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhlučniť a vymaľovať spoločenskú miestnosť v Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

S Božou pomocou stavebné a maliarske práce išli ako „po masle“. Deti, mladí (a aj zamestnanci☺) už opäť naplno využívajú spoločenskú miestnosť a tešia sa z vynovených a hlavne tichších priestorov.

ĎAKUJEME ♥

8. 4. 2024 16:15

Mladí na Orave

V uplynulých dňoch sme s našimi mladými navštívili oravské farnosti Mútne a Novoť. 

Naša kapela hudobne doprevádzala spev pri sv. omši. Po sv. omši kňazi a farníčka Mária porozprávali o aktivitách, ktoré sa robia a plánujú robiť vo farnosti.

ĎAKUJEME všetkým veriacim za vrúcne prijatie, modlitby a tiež štedrým darcom za ich dary.  

25. 3. 2024 15:12

Prvé stretnutia Rómskej animátorskej školy

Aj vďaka Vašej podpore sa nám podarilo zorganizovať prvé dve stretnutia formačno-vzdelávacieho kurzu Rómskej animátorskej školy.

Ďakujeme, že nám pomáhate rásť. ♥

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  30. 4. 2024 22:23
Veľkorysý darca
210 €  •  29. 4. 2024 22:39
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  29. 4. 2024 18:56
Dobročinný Darca
30 €  •  29. 4. 2024 17:21
František
100 €  •  28. 4. 2024 21:55
Pokoj a dobro
M
100 €  •  28. 4. 2024 18:36
Pozdravujeme z Bobrovca!
Milý darca
50 €  •  28. 4. 2024 12:10
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  26. 4. 2024 15:33
Láskavý darca
300 €  •  26. 4. 2024 15:19
Janka G.
100 €  •  24. 4. 2024 20:53
nech Pá je stále s vami
Dobrosrdečný darca
30 €  •  24. 4. 2024 16:58
Láskavý darca
30 €  •  24. 4. 2024 16:52
Láskavý darca
50 €  •  22. 4. 2024 19:12
Dobročinný Darca
50 €  •  22. 4. 2024 10:57
Dobročinný Darca
20 €  •  22. 4. 2024 8:00
Milý darca
30 €  •  21. 4. 2024 23:36
Milý darca
100 €  •  21. 4. 2024 17:54
Láskavý darca
20 €  •  21. 4. 2024 16:30
Dobročinný Darca
25 €  •  21. 4. 2024 16:03
Veľkorysý darca
20 €  •  21. 4. 2024 15:09
Veľkorysý darca
70 €  •  21. 4. 2024 15:03

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň