Renovabis

Nemecká katolícka nadácia Renovabis v spolupráci s KBS podporuje rozvoj centier pastorácie Rómov a katolíckych rómskych misií prostredníctvom programovej podpory cez Fond malých projektov. V tomto roku vybrala 7 perspektívnych projektov, ktoré sa uchádzajú o Vašu podporu prostredníctvom portálu Donio.

7 Podporených výziev
85 290 € Celkom sme pomohli získať

Ukončené výzvy

Aktuality

 

Viac o organizácii

O nadácii Renovabis:

Nadácia Renovabis (Renovabis Stiftung) je nemecká katolícka nadácia, ktorá podporuje kresťanské projekty na Slovensku a v krajinách východnej Európy už od roku 1993. Programovú formu podpory cez Fond malých projektov realizuje Renovabis na Slovensku od roku 2005 na základe projektových zmlúv s KBS. Od roku 2016 sa tento Fond zameriava na podporu pastoračných projektov s rómskym etnikom. 

Nadácia Renovabis znásobí Vaše dary pre rómske projekty 1:1

V roku 2019 podporila na Slovensku uskutočnenie odbornej konferencie o pastorácii Rómov s medzinárodnou účasťou. Po tejto konferencii vznikol s nasadením multidisciplinárnych tímov spoločný dokument – Stratégia pastoračnej práce s Rómami. Medzi prioritami bola identifikovaná podpora rôznych foriem fundraisingu a to najmä osvojením si teoretických a praktických zručností v oblasti crowdfundingu. Preto v období od 15. 3.-30. 4. 2024 máte možnosť podporiť ktorékoľvek s týchto siedmych projektov a každý Váš dar znásobí svojím darom nadácia Renovabis až do výšky 5000 Eur na projekt.

Podporíte tak nielen konkrétne užitočné rozvojové zámery, ale aj ich snahu využívať moderné a atraktívne komunikačné prostriedky a spôsoby oslovovania individuálnych darcov.
Za Vašu podporu a šírenie informácii o tejto akcii Vám zo srdca dakujeme!!

Rýchle kontakty

Web: https://renovabis.sk/
E-mail: renovabis.slovensko@gmail.com
Telefón: +421 908 148 878