Úspešne dokončené:

Peter Křemen – pomôžte mi vydať debutový album || Help me release a debut album

Míľnik 1/2

Mix a master albumu (10 piesní) || Mixing & mastering (10 songs)

Získaných 0 € 4 335 €
2 000 €

Míľnik 2/2

Tlač, design CD, koncert || CD printing & design, concert

Získaných 0 € 4 335 €
4 000 €
 -
131 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
33 €
Priemerná výška daru
349 €
Najvyšší dar
38 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Peter Křemen – pomôžte mi vydať debutový album || Help me release a debut album

Míľnik 1/2

Mix a master albumu (10 piesní) || Mixing & mastering (10 songs)

Získaných 0 € 4 335 €
2 000 €

Míľnik 2/2

Tlač, design CD, koncert || CD printing & design, concert

Získaných 0 € 4 335 €
4 000 €
Zakladateľ
Peter Křemen
Dátum pridania
3. 8. 2023
Posledná aktualita

13. 9. 2023 16:42

131 krát ďakujem || 131 times thank you

Drahí priatelia, s radosťou píšem túto finálnu aktualitu v rámci mojej kampane, ktorá bola oficiálne ukončená v nedeľu 10. septembra. Do poslednej chvíle bolo napínavé sledovať, či sa podarí dosiahnuť cieľovú sumu. Vďaka skvelému finišu sa nakoniec vyzbieralo až 4335€, čo činí 108% cieľovej sumy! Vďaka vašej podpore sa môj sen teraz môže stať skutočnosťou. :)

V nasledujúcich mesiacoch nás s hudobníkmi čaká veľa práce na skúškach a v štúdiu, na čo sa veľmi teším. Pozývam vás sledovať ma na sociálnych sieťach, kde budem postupne pridávať novinky a predstavovať piesne. Keď bude album hotový, každého jedného z vás budem kontaktovať podľa druhu odmeny, ktorú si vybral.

Prajem vám veľa požehnania. Na každého darcu budem špeciálne myslieť v modlitbách.

Ďakujem 131 krát každému z vás.

Ďakujem manželke Veronike za jej podporu a lásku.

Ďakujem Bohu, bez ktorého by nič z toho nevzniklo a nemalo zmysel.

Peťo

-------

Dear friends, I am joyfully writing this final update. The campaign officially concluded on Sunday, September 10th. It was suspenseful until the last moment to see if we would manage to reach the target amount. Thanks to a fantastic finish, we ultimately raised €4,335, which is 108% of the target amount! Thanks to your support, my dream can now become a reality. :)

In the coming months, the musicians and I will have a lot of work with rehearsals and in the studio, which I am looking forward to. I invite you to follow me on social media, where I will gradually share news and introduce songs. When the album is ready, I will contact each of you according to the type of reward you chose.

I wish you all many blessings. I will think of each donor specially in my prayers.

Thank you 131 times to each of you.

Thank you to my wife Veronika for her support and love.

Thank you to God, without whom none of this would have happened and would have made sense.

Peter

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prečo vydávam album a prečo potrebujem vašu pomoc?

(Please, see below for the English version.)

Ahojte priatelia, volám sa Peter a možno ma poznáte z katolíckeho spoločenstva Marana Tha v Prešove, kde vediem modlitby chvál. Som autorom alebo spoluautorom viacerých piesní, ktoré vyšli na albumoch Marana Tha ako Potrebujem Teba, Kráľ Slávy, Vánok, alebo Daj sa mi napiť. Aj vďaka udalostiam, ktoré sa odohrali v mojom živote za posledné 4 roky, vo mne dozrelo viacero nových piesní, s ktorými by som sa s vami rád podelil na svojom prvom vlastnom albume.

Odkedy si pamätám, hudba bola pre mňa vždy prostriedkom, cez ktorý sa Boh vedel dotknúť môjho srdca. Moju prvú gitaru mi rodičia kúpili v 9. ročníku a nevedel som ju naladiť. Aby sa to dalo počúvať, každý druhý deň som chodil ku kamarátovi, aby mi gitaru naladil. Cez Nirvanu a Metallicu som sa na strednej prepracoval až ku kresťanskej a chválovej hudbe, ktorá ma oslovila a je súčasťou môjho života doteraz. To, že budem popritom aj spievať som si nemyslel nikdy. Raz, keď na skúšku neprišla speváčka, som to skúsil a povedali mi, že to nebolo až také zlé, tak to skúšam ďalej :) Modlím sa, aby moje piesne boli pre vás požehnaním a ak vás osloví aspoň jedna z nich, tak to celé malo zmysel.

Na čo získané peniaze použijem?

Cieľom tejto kampane je pokryť náklady, ktoré sú spojené s nahrávaním albumu v profesionálnom štúdiu. Na albume bude najmenej 10 autorských piesní. Všetky majú spoločné to, že sú inšpirované nejakou mojou obľúbenou časťou Svätého Písma. Posledné týždne som pracoval na tom, aby som vám už teraz mohol priniesť kúsok z budúceho albumu. Skvelou správou je, že jednu z piesní si môžete vypočuť už teraz. Volá sa Márnotratný Syn a nájdete tu:

My story

Dear friends, my name is Peter, and you might know me from the Marana Tha Catholic community in Prešov, Slovakia, where I lead praise & worship. I am the author or co-author of several songs featured on Marana Tha's albums, such as „Potrebujem Teba,“ „Kráľ Slávy,“ „Vánok,“ and „Daj sa mi napiť.“ In the past four years, significant events in my life have inspired the creation of several new songs, which I am thrilled to share with you on my very first solo album.

How It All Began

As far back as I can remember, music has always been a means through which God could touch my heart. My parents bought me my first guitar when I was in the 9th grade, but I couldn't tune it. To make it sound listenable, I had to visit a friend every other day to tune it for me. My musical journey progressed from Nirvana and Metallica in high school :) to Christian praise & worship music, which has been an integral part of my life ever since. I never thought I would also sing along with playing the guitar. However, when a vocalist missed a rehearsal once, I gave it a try, and I was told it wasn't so bad, so I decided to continue :) I pray that my songs will be a blessing to you, and if at least one of them resonates with you, it will all have been worthwhile.

How I'll Use the Funds

The goal of this campaign is to cover the expenses associated with recording the album in a professional studio. The album will feature at least 10 original songs, all inspired by my some of my favorite parts of the Bible. Over the past few weeks, I've been working hard to share a piece of the upcoming album with you right away. The exciting news is that you can already listen to one of the songs. It's called „Márnotratný Syn,“ (Prodigal Son) and you can find it at the YouTube link above.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

13. 9. 2023 16:42

131 krát ďakujem || 131 times thank you

Drahí priatelia, s radosťou píšem túto finálnu aktualitu v rámci mojej kampane, ktorá bola oficiálne ukončená v nedeľu 10. septembra. Do poslednej chvíle bolo napínavé sledovať, či sa podarí dosiahnuť cieľovú sumu. Vďaka skvelému finišu sa nakoniec vyzbieralo až 4335€, čo činí 108% cieľovej sumy! Vďaka vašej podpore sa môj sen teraz môže stať skutočnosťou. :)

V nasledujúcich mesiacoch nás s hudobníkmi čaká veľa práce na skúškach a v štúdiu, na čo sa veľmi teším. Pozývam vás sledovať ma na sociálnych sieťach, kde budem postupne pridávať novinky a predstavovať piesne. Keď bude album hotový, každého jedného z vás budem kontaktovať podľa druhu odmeny, ktorú si vybral.

Prajem vám veľa požehnania. Na každého darcu budem špeciálne myslieť v modlitbách.

Ďakujem 131 krát každému z vás.

Ďakujem manželke Veronike za jej podporu a lásku.

Ďakujem Bohu, bez ktorého by nič z toho nevzniklo a nemalo zmysel.

Peťo

-------

Dear friends, I am joyfully writing this final update. The campaign officially concluded on Sunday, September 10th. It was suspenseful until the last moment to see if we would manage to reach the target amount. Thanks to a fantastic finish, we ultimately raised €4,335, which is 108% of the target amount! Thanks to your support, my dream can now become a reality. :)

In the coming months, the musicians and I will have a lot of work with rehearsals and in the studio, which I am looking forward to. I invite you to follow me on social media, where I will gradually share news and introduce songs. When the album is ready, I will contact each of you according to the type of reward you chose.

I wish you all many blessings. I will think of each donor specially in my prayers.

Thank you 131 times to each of you.

Thank you to my wife Veronika for her support and love.

Thank you to God, without whom none of this would have happened and would have made sense.

Peter

25. 8. 2023 15:42

Na polceste || Halfway there

Drahí priatelia,

Len v krátkosti som vás chcel informovať, že tento týždeň sme sa preklopili do druhej polovice kampane a zároveň vďaka vašej obrovskej štedrosti dosiahli míľnik 50%!!! Už takmer sedemdesiati z vás podporili toto dielo.

V nasledujúce dni sa budem snažiť kampaň dostať k viacerým ľuďom. Ak máte kapacitu, budem vďačný, ak moju kampaň a prvú pieseň MÁRNOTRATNÝ SYN pozdieľate aj vy medzi svojimi známymi a priateľmi, či už slovom, alebo na sociálnych sieťach.

Veľmi ďakujem za vašu dôveru!

Peťo

-------

Dear friends,

I wanted to provide a quick update that this week marks the transition into the campaign's second half. Thanks to your incredible generosity, we've hit the remarkable 50% milestone! Nearly seventy of you have shown your support for this project.

In the days ahead, I will be working to broaden the campaign's reach, striving to connect with even more people. If you have the opportunity, I would greatly appreciate it if you could share my campaign and the debut song „MÁRNOTRATNÝ SYN“ with your contacts, whether through personal recommendations or on social media.

Your trust means the world to me!

Peter

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
200 €  •  10. 9. 2023 22:34
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  10. 9. 2023 21:53
ZdenaW
10 €  •  10. 9. 2023 21:30
nech sa šíri nádej
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  10. 9. 2023 21:01
Veľkorysý darca
25 €  •  10. 9. 2023 19:10
Dobrosrdečný darca
5 €  •  10. 9. 2023 17:44
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  10. 9. 2023 15:38
Mlejovci
50 €  •  10. 9. 2023 15:11
Pomohli sme do ciela 💪🏻
Dobrosrdečný darca
20 €  •  10. 9. 2023 14:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  10. 9. 2023 14:21
Veľkorysý darca
50 €  •  10. 9. 2023 14:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  10. 9. 2023 13:34
Milý darca
10 €  •  10. 9. 2023 13:30
Veľkorysý darca
50 €  •  10. 9. 2023 13:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  10. 9. 2023 13:03
Láskavý darca
20 €  •  10. 9. 2023 11:53
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  10. 9. 2023 10:55
Štedrý darca
30 €  •  10. 9. 2023 9:49
Veľkorysý darca
10 €  •  10. 9. 2023 9:33
Veľkorysý darca
20 €  •  10. 9. 2023 9:24
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  10. 9. 2023 8:47

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu