Úspešne dokončené:

Podporte vydanie Príručky symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia

Míľnik 1/2

Pokryjeme náklady na prácu grafika a prípravu publikácie do tlače

Získaných 0 € 5 030 €
3 500 €

Míľnik 2/2

Pokryjeme náklady na tlač

Získaných 0 € 5 030 €
5 000 €
 -
133 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
38 €
Priemerná výška daru
300 €
Najvyšší dar
57 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Podporte vydanie Príručky symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia

Míľnik 1/2

Pokryjeme náklady na prácu grafika a prípravu publikácie do tlače

Získaných 0 € 5 030 €
3 500 €

Míľnik 2/2

Pokryjeme náklady na tlač

Získaných 0 € 5 030 €
5 000 €
Zakladateľ
Liga pár páru v Slovenskej republike
Dátum pridania
21. 9. 2023
Posledná aktualita

10. 4. 2024 22:11

Príručku už máme doma :)

Drahí naši podporovatelia, konečne sa vám ozývame s veľmi dobrou správou – nová Príručka STM je už úspešne vytlačená a budúci týždeň ju začíname distribuovať 🙂 . Príručku je možné zakúpiť si aj na našej stránke: https://www.lpp.sk/ponuka/produkt/7-prirucka-stm-ppr

Ešte raz všetkým ďakujeme za podporu a veríme, že s nami budete aj naďalej. 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Pomáhame párom porozumieť ich spoločnej plodnosti

Príručka symptotermálnej metódy (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) je určená všetkým, ktorí chcú porozumieť párovej plodnosti muža a ženy. Podporou jej vydania pomôžete tým, ktorí túžia po dieťatku, ako aj tým, ktorí chcú spoľahlivo predchádzať tehotenstvu bez užívania hormonálnej či inej antikoncepcie.

Prečo pripravujeme vydanie Príručky symptotermálnej metódy PPR?

Ak sa niekto na Slovensku zaujímal o prirodzené plánovanie rodičovstva, mal možnosť siahnuť buď po učebnici symptotermálnej metódy alebo po Atlase Billingsovej ovulačnej metódy. Atlas Billingsovej ovulačnej metódy je už niekoľko rokov beznádejne vypredaný a z posledného 3. vydania Príručky STM, ktoré vydalo naše občianske združenie pred 9 rokmi, zostalo len zopár kusov.

Vzhľadom na záujem ľudí o zdravý, ekologický životný štýl a snahu zodpovedne pristupovať k rodičovstvu chceme, aby bola aj v nasledujúcich rokoch dostupná slovenská vzdelávacia publikácia, ktorá umožní naučiť sa správne a spoľahlivo používať aspoň jednu z metód prirodzeného plánovania rodičovstva.

Učíme to, čomu rozumieme a svedčíme o tom, čo žijeme

Liga pár páru (LPP) je občianske združenie, ktoré pôsobí na Slovensku už viac ako 30 rokov a venuje sa šíreniu symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva. Našou hlavnou cieľovou skupinou sú snúbenecké a manželské páry, ktorým prostredníctvom kurzov, prednáškových aktivít a bezplatného individuálneho poradenstva pomáhame porozumieť príznakom plodnosti ženy, aby toto poznanie mohli využiť na predchádzanie alebo dosiahnutie tehotenstva, a tak mohli realizovať zodpovedné rodičovstvo.


Štvrté doplnené a prepracované vydanie Príručky STM autorsky a bez nároku na honorár pripravili opäť manželia Jozef a Simona Predáčovci, prvý slovenský certifikovaný lektorský pár STM vyškolený
americkou medzinárodnou organizáciou The Couple to Couple League International. Predchádzajúce vydanie ich Príručky STM bolo preložené do češtiny, angličtiny aj gruzínčiny.


Oproti predošlému vydaniu z roku 2014 je plánované vydanie štruktúrovanejšie a plnofarebné, čím sa stáva prehľadnejším. Prináša novú kapitolu o využívaní ovulačných testov, prístrojov a aplikácií pre
hodnotenie priebehu cyklu ženy, doplnené informácie k pomoci STM pri snahe o dosiahnutie tehotenstva a správnom načasovaní začatia užívania predpísaných liečiv pri nepravidelných cykloch.
V neposlednom rade prináša publikácia pozmenenú metodiku s niekoľkými zjednodušeniami a budúcim čitateľom umožňuje lepšie
porozumieť teórii pomocou konkrétnych ilustračných príkladov z reálneho života.

Príručka STM je vhodná nielen ako základný študijný materiál pre účastníkov kurzov STM, ale efektívne ju môžu využiť aj tí, ktorí sa rozhodnú pre samoštúdium metódy.
Príručka prináša výsledky aktuálne publikovaných medzinárodných štúdií a poznatkov týkajúcich sa reprodukčného zdravia publikovaných v odbornej literatúre. Keďže STM presahuje rámec vedeckej metódy regulácie počatia a ovplyvňuje životný štýl jej užívateľov, obsahuje okrem kapitoly o spoľahlivosti aj kapitolu o užívateľskej prijateľnosti metódy a životnom štýle v rytme cyklu ženy. Pre páry, ktoré sa snažia dosiahnuť tehotenstvo alebo mu predchádzať, prináša príručka STM povzbudenie, že plodnosť nie je problém, ale dar.

Na čo získané peniaze použijeme?

Vďaka získaným finančným prostriedkom budeme môcť našu túžbu šíriť dobrú zvesť o prirodzenom plánovaní rodičovstva premeniť na skutočnosť.

Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s vydaním Príručky STM: financovanie práce grafika, jazykovej úpravy, prípravy do tlače a na samotnú tlač.

1. míľnik: 3 500 Eur – pokryjeme náklady na prácu grafika a prípravu publikácie do tlače

2. míľnik: 5 000 Eur – pokryjeme náklady na tlač

3. míľnik: 10 000 Eur – zorganizujeme prezentáciu uvedenia knihy a darujeme výtlačky partnerským organizáciám, do Centier pre rodinu a do Materských centier.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

10. 4. 2024 22:11

Príručku už máme doma :)

Drahí naši podporovatelia, konečne sa vám ozývame s veľmi dobrou správou – nová Príručka STM je už úspešne vytlačená a budúci týždeň ju začíname distribuovať 🙂 . Príručku je možné zakúpiť si aj na našej stránke: https://www.lpp.sk/ponuka/produkt/7-prirucka-stm-ppr

Ešte raz všetkým ďakujeme za podporu a veríme, že s nami budete aj naďalej. 

22. 11. 2023 0:01

Podarilo sa to! 🙂

Keď sme koncom septembra spúšťali zbierku na vydanie Príručky symptotermálnej metódy, boli sme plní očakávaní. Verili sme, že prvý míľník by mohol „padnúť“. Vy ste nám ale prejavili takú nesmiernu podporu, že sme prekonali aj ten druhý. Vďaka vám budeme mať dostatok finančných prostriedkov na vydanie aktualizovaného vydania Príručky STM. Zo srdca vám všetkým ďakujeme ❤️.

Naše „ďakujem“ patrí aj tým, ktorí neúnavne zdieľali túto zbierku na sociálnych sieťach, fandili nám a spolu s nami verili, že zbierka bude úspešná. Je to pre nás dôležitý signál, že naše úsilie má zmysel 🙂.

A teraz k sľúbeným odmenám:

  • „Príručka STM“, „STM komplet“

S odmeňovaním začneme začiatkom roka 2024, hneď ako bude Príručka úspešne vytlačená. Keďže bude súčasťou balíčka „STM komplet“, aj tento balíček budeme rozposielať až po vytlačení novej Príručky.

  • „Online kurz“, „Vyškolíme vás“

Darcovia, ktorí si ako odmenu vybrali „Online kurz“ alebo „Vyškolíme vás“, budú emailom informovaní o pripravovaných kurzoch a prednáškach. Ich zoznam rovnako nájdete aj na našej webovej stránke https://www.lpp.sk/kurzy či na facebooku (OZ Liga pár páru).

To je od nás nateraz všetko, ešte raz vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME a ak máte akékoľvek otázky, zastihnete nás na mailovej adrese lpp@lpp.sk.

25. 10. 2023 22:56

97-krát ďakujeme! 😊

Áno, ďakujeme všetkým dobrodincom (je vás už 97), vďaka ktorým sa nám podarilo úspešne naplniť prvý míľnik našej kampane a vyzbierať už viac, než 3700 eur.
Do konca zbierky ostáva ešte 22 dní, tak čo myslíte, dotiahneme to aj k ďalšiemu míľniku? 😊

10. 10. 2023 23:45

Je vás už 80 :)

Drahí naši podporovatelia, úprimne a z celého srdca ďakujeme každému jednému z vás za finančnú podporu. S úžasom sledujeme, ako postupne počet darcov rastie, momentálne už dosiahol počet 80. 

My v ústredí Ligy Pár Páru zatiaľ neustále pracujeme na dolaďovaní posledných detailov Príručky, aby čo najskôr mohla uzrieť svetlo sveta. Pri každom opätovnom čítaní obsahu sa vždy nájde nejaká chybička – asi to poznáte :) .

Veríme, že kampaň aj vďaka vám dotiahneme do úspešného konca a že Príručku budeme môcť vydať.

Ešte raz ďakujeme, o ďalšom vývoji vás budeme opäť informovať.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
15 €  •  17. 11. 2023 17:24
Milý darca
185 €  •  14. 11. 2023 22:05
Milý darca
15 €  •  14. 11. 2023 16:17
Štedrý darca
4 €  •  14. 11. 2023 8:06
Milý darca
20 €  •  14. 11. 2023 7:06
Dobrosrdečný darca
10 €  •  14. 11. 2023 6:30
Láskavý darca
15 €  •  13. 11. 2023 22:23
Veľkorysý darca
15 €  •  13. 11. 2023 21:03
Štedrý darca
20 €  •  13. 11. 2023 20:10
Štedrý darca
100 €  •  13. 11. 2023 13:02
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  13. 11. 2023 10:36
Dobrosrdečný darca
50 €  •  12. 11. 2023 20:52
Láskavý darca
100 €  •  12. 11. 2023 19:35
O TomTom by mali vedieť všetci
Dobrosrdečný darca
30 €  •  12. 11. 2023 10:23
Dobrosrdečný darca
20 €  •  11. 11. 2023 19:07
Láskavý darca
20 €  •  11. 11. 2023 14:31
Štedrý darca
70 €  •  10. 11. 2023 12:23
Dobrosrdečný darca
15 €  •  9. 11. 2023 22:34
Dobrosrdečný darca
100 €  •  9. 11. 2023 19:42
Láskavý darca
15 €  •  9. 11. 2023 13:23
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  9. 11. 2023 9:52
Dobrosrdečný darca
20 €  •  9. 11. 2023 9:00

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu