Projekt ukončený:

Poď s nami otvoriť komunitné centrum pre tínedžerov/mladých

Míľnik 1/4

Ďakujeme! Začíname s rekonštrukciou a stavebnými úpravami. Konkrétne úpravou podlahy a stien.

Získaných 0 € 7 049 €
5 000 €

Míľnik 2/4

Ďakujeme! Môžeme vymeniť okná a sanitu na toaletách.

Získaných 0 € 7 049 €
12 000 €

Míľnik 3/4

Zariaďujeme vďaka Vám interiér a kreatívne pomôcky.

Získaných 0 € 7 049 €
20 000 €

Míľnik 4/4

Môžeme si dovoliť upraviť aj vstupnú halu a dvor, ktorý bude slúžiť na aktivity v exteriéri.

Získaných 0 € 7 049 €
32 400 €
 -
84 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
84 €
Priemerná výška daru
500 €
Najvyšší dar
48 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Poď s nami otvoriť komunitné centrum pre tínedžerov/mladých

 -

Míľnik 1/4

Ďakujeme! Začíname s rekonštrukciou a stavebnými úpravami. Konkrétne úpravou podlahy a stien.

Získaných 0 € 7 049 €
5 000 €

Míľnik 2/4

Ďakujeme! Môžeme vymeniť okná a sanitu na toaletách.

Získaných 0 € 7 049 €
12 000 €

Míľnik 3/4

Zariaďujeme vďaka Vám interiér a kreatívne pomôcky.

Získaných 0 € 7 049 €
20 000 €

Míľnik 4/4

Môžeme si dovoliť upraviť aj vstupnú halu a dvor, ktorý bude slúžiť na aktivity v exteriéri.

Získaných 0 € 7 049 €
32 400 €
Zakladateľ
Pronea Hub, s.r.o.
Dátum pridania
1. 5. 2023
Posledná aktualita

8. 11. 2023 15:09

Prekážky sú súčasťou príbehu

Vzácni naši podporovatelia, priatelia, partneri. 

Chceme sa Vám dnes krátko prihovoriť a priblížiť Vám, ako sa vyvíja otvorenie nášho komunitného centra pre tínedžerov v Partizánskom. Najlepšie to vystihuje známa fráza: „Čo nás nezabije, to nás posilní.“ V tomto čase sme už počítali so spustením prvých aktivít, avšak počas procesu rekonštrukcie priestorov sme sa opäť ocitli na začiatku procesu. Majiteľ priestorov sa rozhodol odstúpiť od dohody a tak opäť hľadáme vhodné priestory. Nový termín pre otvorenie centra sme spolu s tímom Nadácie Pontis vytýčili na jar 2024. Pre korektnosť chceme dodať, že majiteľ prerábaných priestorov nám vrátil všetky nami preinvestované financie, avšak čas a vynaloženú energiu už samozrejme nevieme vrátiť späť.

Veríme však, že o to viac sa budeme tešiť  z otvorenia v roku 2024. Ďakujeme Vám za dôveru a podporu, každá komplikácia nás posúva vpred a na konci dňa nás to naozaj posilní. 

Prajeme Vám pokojné novembrové dni a zostávame v kontakte.

Tím PRONEA

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Bez Vás to nedáme

Spomedzi všetkých krajín OECD má Slovensko najnižší podiel detí, ktoré vedia priniesť riešenia na problémy. Naša krajina a konkrétne náš transformujúci sa región Hornej Nitry však nevyhnutne potrebuje tvorivých inovátorov. V programe komunitného centra pre mladých chceme spojiť tému podnikavosti, technologických inovácií a komunitného rozmeru.  

Čo bude úlohou komunitného centra?

Mladých ľudí chceme podporovať k tomu, aby sa nebáli prinášať inovácie a zlepšovať svet okolo seba. Veríme, že aj žiak na základnej škole môže prispieť k rozvoju svojho regiónu, či navrhnúť  riešenie konkrétneho problému v miestnej komunite. Stačí mu dať príležitosť.

Ako také centrum bude vyzerať? 

Centrum pre mladých na rozvoj ich zručností a zmysluplné trávenie voľného času

ITlab – priestor na rozvoj kreativity a tvorivosti s materiálnym i technickým vybavením

Kto nám s tým pomôže?

 • Jedným z potenciálnych partnerov komunitného centra pre mladých je Nadácia Pontis. Zaujal nás jej mimoškolský 3-ročný program Budúcnosť INAK, určený mladým vo veku od 11 do 15 rokov, ktorý rozvíja podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti.
  Deťom vytvára priestor na rozvoj ich schopností, povzbudzuje ich, aby si všímali svoje okolie,
  rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Súčasťou programu sú aj stretnutia a besedy s inšpiratívnymi ľuďmi z lokálnej komunity – podnikateľmi, expertmi z firiem, ľuďmi z občianskeho sektora.

  Program spustila Nadácia Pontis v roku 2018, aktuálne prebieha v Trnave a vo Zvolene. Radi by sme ho priniesli aj na Hornú Nitru, priamo do Partizánskeho, a rozšírili oň aktivity nášho komunitného centra.

Bez Vašej podpory zatiaľ nemáme dostatok financií na rekonštrukciu a úpravu priestorov,  poďte do toho s nami a podporte rozvoj mladých na Hornej Nitre

Kto za kampaňou stojí?

Naša organizácia Pronea pôsobí v Partizánskom uz viac ako 3 roky a neustále nám ide o jediné. Zlepšiť kvalitu života na Hornej Nitre.

Poslaním komplexného projektu Pronea je vybudovať komunitný ekosystém, ktorý prostredníctvom vzdelávania a rozvoja charakteru prinesie transformáciu regiónu Hornej Nitry. Zároveň premení spoločnosť zvnútra, v duchu pevnej integrity jednotlivca.

Cieľom Pronea je podporiť kvalitné vzdelanie zamerané na všestranný rozvoj študenta s dôrazom na ľudské hodnoty, reflektujúc meniace sa potreby spoločnosti.

Chceme nanovo utvoriť charakter regiónu a zamerať sa v ňom na tri konkrétne oblasti: nové vzdelávanie, humánne technológie a inovácie. Vnímame, že minulosť, ktorá budovala tento región (obuvnícky priemysel, baníctvo) už viac neprináša dostatok príležitostí. Chceme preto  posunúť Partizánske a okolie k novým oblastiam rozvoja. Máme ambíciu, aby bolo Partizánske vnímané ako jedno z hlavných miest, ktoré sa venuje vzdelávaniu, inováciám a technológiám.

Na čo získané peniaze použijeme?

Čo všetko čaká mladých účastníkov v komunitnom centre? 

 • Zažijú svet nepoznaných inovácií a technológií budúcnosti, ako napríklad virtuálna medicína či samoriadiace autá.
 • 2× týždenne účastníkom ponúkame vzdelávacie stretnutie a mentoring od vyškolených študentov a pracovníkov s mládežou.
 • Zlepšia si digitálne zručnosti, kritické myslenie, tvorivosť, finančnú gramotnosť, podnikavosť a naučia sa pracovať v tíme.
 • Počas 3 rokov absolvujú desiatky workshopov od lídrov slovenského biznisu a návštev slovenských firiem a inštitúcií.
 • Účastníkov postupne vedieme k vytvoreniu vlastného nápadu, ktorý by riešil problém v ich okolí. Deti si skúsia vytvoriť vlastnú sociálnu inováciu.

Vďaka Vašej podpore chceme vybudovať bezpečné a kreatívne prostredie pre mladých ľudí – coworkingový klub vybavený digitálnymi technológiami ako aj oddychovou zónou, kde budú môcť zmysluplne tráviť svoj voľný čas a rozvíjať svoj potenciál. Otvoriť ho plánujeme od septembra tohto roka 2023

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

8. 11. 2023 15:09

Prekážky sú súčasťou príbehu

Vzácni naši podporovatelia, priatelia, partneri. 

Chceme sa Vám dnes krátko prihovoriť a priblížiť Vám, ako sa vyvíja otvorenie nášho komunitného centra pre tínedžerov v Partizánskom. Najlepšie to vystihuje známa fráza: „Čo nás nezabije, to nás posilní.“ V tomto čase sme už počítali so spustením prvých aktivít, avšak počas procesu rekonštrukcie priestorov sme sa opäť ocitli na začiatku procesu. Majiteľ priestorov sa rozhodol odstúpiť od dohody a tak opäť hľadáme vhodné priestory. Nový termín pre otvorenie centra sme spolu s tímom Nadácie Pontis vytýčili na jar 2024. Pre korektnosť chceme dodať, že majiteľ prerábaných priestorov nám vrátil všetky nami preinvestované financie, avšak čas a vynaloženú energiu už samozrejme nevieme vrátiť späť.

Veríme však, že o to viac sa budeme tešiť  z otvorenia v roku 2024. Ďakujeme Vám za dôveru a podporu, každá komplikácia nás posúva vpred a na konci dňa nás to naozaj posilní. 

Prajeme Vám pokojné novembrové dni a zostávame v kontakte.

Tím PRONEA

19. 6. 2023 19:30

Ďakujeme, veľmi si Vašu podporu ceníme!

Veľmi si vážime vašu podporu v kampani. Iba vďaka vám sa podarilo vyzbierať 6999€ a za to ďakujeme! Teraz môžeme začať s rekonštrukciou, aby sme komunitné centrum otvorili už v septembri. Ešte raz, ĎAKUJEME!

Verím, že prijmete naše pozvanie a uvidíme sa na otvorení :) O termíne Vás budeme informovať.

Tím PRONEA

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Stanislaw Ż.
200 €  •  18. 6. 2023 11:46
Crossing fingers for you 🤞.
Veľkorysý darca
200 €  •  17. 6. 2023 22:52
Veľkorysý darca
50 €  •  17. 6. 2023 20:23
Anonym
20 €  •  17. 6. 2023 17:22
👏
Dobrosrdečný darca
50 €  •  16. 6. 2023 21:37
Dobrosrdečný darca
10 €  •  16. 6. 2023 20:14
Láskavý darca
30 €  •  16. 6. 2023 10:43
Milý darca
50 €  •  16. 6. 2023 2:13
Dobrosrdečný darca
20 €  •  15. 6. 2023 22:04
Romana
200 €  •  15. 6. 2023 19:29
Drzim palce, super napad
Milý darca
10 €  •  15. 6. 2023 15:58
Darca, ktorý je za každú dobrosť
11 €  •  15. 6. 2023 11:24
Láskavý darca
10 €  •  15. 6. 2023 10:55
Denisova skupinka
180 €  •  15. 6. 2023 10:19
práci zdar!
Veľkorysý darca
15 €  •  15. 6. 2023 10:07
Dobrosrdečný darca
60 €  •  15. 6. 2023 10:03
Láskavý darca
30 €  •  15. 6. 2023 6:21
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 6. 2023 18:59
Milý darca
180 €  •  14. 6. 2023 17:38

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu