Aký bol rok 2023 na platforme Donio

Zaslali ste

5 141 366 €

Zaznamenali sme

131 438 príspevkov

Spoločne sme pomohli

1 015 príbehom

Ivan Zaťko

Ivan Zaťko

Country manažér Donio Slovensko

Donio sme spúšťali v roku 2021 preto, aby bolo prispievanie jednoduchšie. Chceli sme takto zaplniť vzduchoprázdno medzi fundraisingovými a crowdfundingovými platformami na Slovensku. Naša vízia bola jednoduchá — pomôžeme vám získať financie na čokoľvek.

Rok 2022, vypuknutie vojny na Ukrajine a následná vlna pomoci bola pre našu platformu veľkou skúškou, vďaka ktorej sme museli mnohonásobne zrýchliť tempo. Vedeli sme, že 2022 bol veľká anomália a preto sme očakávali, že rok 2023 bude pomalší.

Z dát, ktoré zatiaľ máme, vidíme, že sme sa nemýlili – v minulom roku celé fundraisingové prostredie kleslo o 9%. Ibaže Donio napriek predpokladom rástlo, a z pomoci 3.2 milióna ročne sme dosiahli neuveriteľnú sumu 5.1 milióna získaných eur.

To znamená viac ako 1000 spustených dobročinných výziev a odmenových kampaní, na ktoré prispelo viac než 130 tisíc z vás. Väčšinu príbehov ste nám prinášali vy sami, ale pri niektorých sme boli iniciátormi my. Zapojili sme sa do pomoci Banskej Štiavnici po požiari, pomohli sme ľuďom na východnom Slovensku, ktorí boli postihnutí zemetrasením a takisto vyšetrovateľom Čurillovcom, ktorí boli necitlivo odstavení zo služby.

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť. Preto sme na začiatku roka výrazne posilnili produktový tím. V tomto období zároveň Donio získalo nového investora.

Napriek tomu, že to nie je náš primárny cieľ, rastieme. V roku 2024 chceme ďalej pokračovať v tom, aby bolo pomáhanie jednoduchšie. A zlepšovať už aj tak vysoko nastavené štandardy.

Ďakujeme, že nás v tom podporujete. 🧡

Ivan Zaťko, Country manažér Donio Slovensko

Dobročinné výzvy a komerčné projekty

Dobročinné výzvy

Dobročinné výzvy fungujú na princípe získavania financií od ľudí, ktorí vám chcú pomôcť zmeniť váš príbeh. Za to, že výzvu podporia, nedostanú odmenu, ale budú informovaní o tom, ako boli ich finančné dary využité.

A akým príbehom sme pomohli?

Naštartuj projekt

Odmenový crowdfunding je získavanie financií na plánovaný projekt od ľudí, ktorí chcú byť súčasťou daného príbehu. Za svoj dar si darcovia vyberajú z odmien, napríklad vo forme služieb alebo produktov.

Komu ste pomohli zrealizovať vysnívaný projekt?

Ako darujete

Priemerne ste darovali

39,1 eur

Mediánový príspevok bol

25 eur

Najvyšší dar bol

50 000 eur

Rekordný počet v jeden deň bol

1 773 príspevkov

Preferujete platbu kartou, ktorú ste použili v 87,63 % prípadov

Najštedrejší ste boli v tieto dni

1. 11. 2023 ste prispeli 107 387 eur
17. 9. 2023 ste prispeli 65 782 eur
2. 11. 2023 ste prispeli 61 132 eur

Najčastejšie darujete

medzi 18 – 21 hodinou
a najčastejšie v piatok

Kto u nás najviac daruje

Najčastejšie darujú ľudia vo vekovom rozmedzí 45–54 rokov a ženy (63%).
Podľa miest: Bratislava (54%), Košice (7,5%) a Prešov (3%).

Na čo sa u nás daruje

Dobročinné výzvy

Komerčné projekty

Kto tvorí náš tím?

Ivan Zaťko

Ivan
Zaťko

Country manažér

Zuzana Suchová

Zuzana
Suchová

Neziskové projekty a #KtoPomôžeUkrajine

Lucia Malastová

Lucia
Malastová

Kampaňová manažérka

Lea Benková

Lea
Benková

Manažérka pre kampane jednotlivcov

Juraj Zamborský

Juraj
Zamborský

Marketingový manažér

Dominika Sakmárová

Dominika
Sakmárová

Správca obsahu

Recenzie zakladateľov

Lea Laurovičová

Kampaň cez Donio je jednoduchý a silný nástroj, ktorý nám ako neziskovej organizácii pomohol zmobilizovať ľudí, s ktorými pracujeme a povzbudil ich k tomu, aby podporili našu prácu. Vďaka Donio sú všetky kroky od tvorby kampane, cez získavanie podpory až po komunikáciu s podporovateľmi veľmi jednoduché a bez zádrheľov.

Lea Laurovičová


Daniel Blonski

Tým, že sa platforma zaujíma o obsah kampane, dáva tým aj určité záruky, že sa nejedná o podvodné zbierky. To považujem za jednu z najdôležitejších vlastností. A tiež to, že sa dá jej prostredníctvom lepšie vystúpiť z bubliny, ktorú vie cez sociálne siete osloviť tvorca zbierky.

Daniel Blonski


Lenka Molčányiová

Je úžasné, že na Slovensku máme platformu Donio, ktorú spravujú profesionáli z fundraisingového odboru. Vďaka ich pomoci a mnohým štedrým darcom som si aj ja mohla splniť môj sen - ísť študovať do USA na prestížnu školu. No ich poslanie nie je len plniť sny. Rovnako pomáhajú mnohým ľuďom v núdzi, v ťažkých zdravotných či životných situáciách. To, že si Donio nestrháva percentá či poplatky za vedenie kampane, je veľmi vzácne medzi crowdfundingovým platformami a to si treba vážiť. Sú vždy ochotní pomôcť a poradiť a majú to celkovo múdro nastavené. O to viac by som všetkých darcov povzbudila v podporení aj samotného Donio, aby v ich prospešnej činnosti mohli naplno pokračovať a posúvali sa ďalej a vylepšovali detaily.

Lenka Molčányiová


Margita Vanovčanová

Ak máte produkt, o ktorom ste v tíme presvedčení, že si ho ľudia kúpia, použite Donio. Vďaka nemu sa ľudia dozvedia o Vašom produkte oveľa viac, ako keby ste použili bežné kanály. Darcovia si o kampani radi medzi sebou "povedia" na sociálnych sieťach a nič nemusia vymýšľať, lebo to všetko na Doniu poviete za nich - aj s videom, fotkami a odklimi na jednom mieste.

Margita Vanovčanová


Michaela Krnáčová

Perfektný prístup a komunikácia. Boli veľmi ochotní a so všetkým, s čím sme sa na nich obrátili, nám vždy s radosťou pomohli, čo je dnes veľmi vzácne. Otvorené srdcia a láskavý prístup. Ďakujeme a bolo nám cťou s Vami spolutvoriť.

Michaela Krnáčová

Poďakovanie partnerom

Vďaka štedrosti našich darcov sme získali 5 140 851 eur a zároveň tak môžeme pokračovať v našej činnosti aj naďalej. Fungujeme iba vďaka vám, a za to vám úprimne a srdečne ďakujeme.

Nedarujete len financie, ale aj nádej a silu.

Ďakujeme aj partnerom, ktorí v roku 2023 pomáhali s nami.

Prehľad podporených príbehov

Donio v ďalších rokoch

Ako sa nám darilo v rokoch

2022     2021