Úspešne dokončené:

Dajme rómskym deťom nádej na lepšiu budúcnosť založením školy

Míľnik 1/4

Škola má na 40 týždňov zabezpečené suroviny a elektriku na hodiny varenia.

Získaných 0 € 5 085 €
1 750 €

Míľnik 2/4

Deti zo vzdialenejších osád budú mať zabezpečenú dopravu do školy na celý školský rok.

Získaných 0 € 5 085 €
3 270 €

Míľnik 3/4

Deti sa budú môcť učiť po celý rok anglický jazyk.

Získaných 0 € 5 085 €
4 920 €

Míľnik 4/4

Deti majú IT prax 3 mesiace.

Získaných 0 € 5 085 €
8 220 €
 -
87 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
58 €
Priemerná výška daru
1 000 €
Najvyšší dar
71 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Dajme rómskym deťom nádej na lepšiu budúcnosť založením školy

Míľnik 1/4

Škola má na 40 týždňov zabezpečené suroviny a elektriku na hodiny varenia.

Získaných 0 € 5 085 €
1 750 €

Míľnik 2/4

Deti zo vzdialenejších osád budú mať zabezpečenú dopravu do školy na celý školský rok.

Získaných 0 € 5 085 €
3 270 €

Míľnik 3/4

Deti sa budú môcť učiť po celý rok anglický jazyk.

Získaných 0 € 5 085 €
4 920 €

Míľnik 4/4

Deti majú IT prax 3 mesiace.

Získaných 0 € 5 085 €
8 220 €
Zakladateľ
Kresťanská rómska misia
Dátum pridania
22. 11. 2023
Posledná aktualita

29. 1. 2024 23:55

Ďakujeme!!! 🙌 Tretí míľnik pokoren a 24 hod do konca

Milí darcovia,

na podnet donio.sk sme kampaň pred dvomi týždňami znovu otvorili a teraz Vám chceme poďakovať za Vašu pomoc pri dosiahnutí už tretieho míľnika. Teda nielenže deti majú zabezpečené suroviny na varenie a náklady na elektriku s tým spojené (prvý míľnik), majú zabezpečenú dopravu do školy (druhý míľnik), ale pomohli ste nám získať i dostatok financií na výučbu angličtiny po celý školský rok. Angličtinu považujeme za kľúčový jazyk pre deti, ktoré sa rozhodnú študovať multimediálne a IT zameraní, na koľko je to jazyk potrebný pre ovládnutie mnohých počítačových nástrojov a programátorských jazykov.

Ďakujeme za Vašu štedrosť a, keby ste vedeli ešte o niekom, kto by mohol mať záujem podporiť kampaň a pomôcť deťom zabezpečiť IT prax, budeme radi za zdielanie. Do konca kampane ostáva 24 hodín.

Prajeme všetkým Božie požehnanie za vašu láskavosť.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Šanca na lepšiu budúcnosť?

Pomôžme deťom z rómskych osád získať stredoškolské vzdelanie založením strednej školy a tak im dať šancu na lepšiu budúcnosť.

Veríme, že práca s deťmi a vzdelanie je nástrojom pre novú budúcnosť rómskych osád. Naším cieľom je dať šancu mladým naučiť sa zručnosti, ktoré im umožnia premeniť ich záujem o mobily či varenie na odbory, vďaka ktorým si môžu nájsť kvalitné zamestnanie.

Plánujeme zriadiť vyučovanie strednej školy „IT so zameraním na propagačnú grafiku“ a „Kuchár“, kde deti budú môcť programovať, pracovať s grafickými programami alebo sa budú môcť zaučiť do kuchárskych zručností. 

Prečo má zmysel pomôcť deťom z rómskych osád študovať?

Ak ste niekedy počuli, že vzdelanie je kľúčom k lepšej budúcnosti, pre naše deti z rómskych osád to platí dvojnásobne. Martin Halík s rodinou sa už viac ako 8 rokov venuje práci s rómskymi deťmi. Za ten čas z Božej milosti zmenili spôsob života v rómskych osadách. Nielenže naučili viac ako 140 detí čítať a písať, ale mládež a otcovia rodín prijali zodpovednosť za seba a svoje rodiny.

Rómovia, ktorí predtým žili zo sociálnych dávok, teraz pracujú a chcú pre svojich blízkych lepšiu budúcnosť. Podpora vzdelania v týchto oblastiach môže pomôcť vytvoriť premenu, ktorá ovplyvní ďalšie generácie. Získané prostriedky pôjdu na výučbu a výučbové pomôcky

Prečo by sme chceli strednú školu? A ako by to fungovalo?

Je to ďalší krok vpred v našich rómskych osadách, na ktorý sa pripravujeme už niekoľko rokov. Veríme, že prvé deti sú pripravené.

Vďaka dohode so Strednou školou sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach budú deti po prijímacích skúškach mať individuálne vzdelávanie, aby sa mohli učiť priamo v Klenovci. Na začiatku budeme s deťmi cestovať autom každý mesiac na skúšky a neskôr podľa potreby.

V rámci príprav na stredné vzdelanie sme pred 4 rokmi začali s kurzami murárčiny, ktoré sme pred rokom nahradili kurzami počítačového a kuchárskeho zamerania.

Nejedná sa o krátkodobý projekt, prípravy prebiehajú už viac ako 4 roky a vnímame ich ako len začiatok. Vzhľadom k tomu, že sme tu už 8 rokov, deti, ktoré by nastupovali na strednú školu, sa s nami doučujú už od 1. triedy.

Ďalšou výzvou je, že najviac pomoci potrebujú deti zo špeciálnych škôl, čo je stigma, ktoré sa nedá vymazať zo životopisu. Mnohé z nich v našich komunitách majú viac vedomostí ako deti zo základných škôl, ale nemali veľa príležitostí. Od roku 2023 je však možnosť doplniť si základné vzdelanie. Súčasťou projektu je aj príprava detí na tieto rozdielové skúšky a komunikácia so školami a inštitúciami, čo už aj prebieha.

Pred 2 rokmi sme otvorili počítačovú učebňu a začali deti od 4. triedy pomaly prirodzene pripravovať na „IT obory"

Aká je aktuálna situácia v rómskych osadách?

V rómskych osadách bežne bývajú ľudia bez vzdelania, práce a žijú len zo sociálnych dávok. Pre chudobných ľudí z rómskych osád je často ťažké poslať deti študovať. Deti majú problém získať maturitu či dostať sa na stredné školy, čo by mohlo zmeniť ich životy. Naša najbližšia vhodná škola so špeciálnym pedagógom je vzdialená dve hodiny cesty autobusom. Mnoho rodičov z rómskych osad nemá vždy finančné prostriedky na uživenie svojich detí či základné potreby, a preto nemajú motiváciu investovať do ich vzdelania a cestu do školy.

Kam pôjde Vaša pomoc?

Všetky doterajšie aktivity boli financované z 90 % z vlastných zdrojov zakladateľa organizácie KRM, Martina Halíka. Martin pristupuje k premene osád s odhodlaním, veľkým srdcom a vytrvalosťou. 

Vďaka Vašej pomoci, štedrosti a podpore bude možné dopad vytváraných aktivít znásobiť, a tak dať lepšiu budúcnosť ďalším deťom či rodinám z osád. 

Vaša podpora pomôže zamestnať učiteľku slovenčiny, ktorá bude pomáhať deťom z rómskych osád doplniť potrebné vzdelanie a získať maturitu, čim sa im rozšíria možnosti pre ich budúce uplatnenie. Okrem toho sa rozšíri tím o asistentov, ktorí by poskytovali individuálnu pomoc pri výučbe.

Získané prostriedky pôjdu taktiež aj na zakúpenie surovín potrebných pre výučbu a pokrytie nákladov na dopravu, ktoré vznikajú pri dochádzaní asistentov do osád.

Celkové náklady na prvý rok fungovania školy činia 40 000 €. V tejto čiastke sú okrem už uvedených položiek zahrnuté aj platy učiteľov IT, matematiky, varenia, anglického a ruského jazyka na rok. Vaša pomoc pokryje aspoň časť týchto nákladov. Ďakujeme. 

Čo sa doteraz zmenilo v osadách, v životoch Rómov, odkedy sa im KRM venuje?

Výsledky práce KRM v osadách prinášajú nádej na zmenu. Ukazujú ako sa Rómovia vedia z beznádejnej situácie začleniť do bežného života. Za dobu pôsobenia KRM v troch osadách sa výrazne zmenil ráz fungovania komunít. Ich práca poukazuje na to, že zmena je možná:

 • Otcovia rodín majú prácu a vedia uživiť svoje rodiny
  Pôvodne bolo zamestnaných len 25 % z nich, žili z dávok a práci sa vyhýbali. Aktuálne muži v osadách berú prácu ako svoju povinnosť. Chcú a majú záujem zabezpečiť svoje rodiny a dať deťom možnosť mať lepšiu budúcnosť. Momentálne pracuje 100%.
 • Mládež po ukončení školy pracuje
  Mladí nad 16 rokov po povinnej dochádzke zostávali doma na sociálnych dávkach. Bolo to ich nastavenie, v ktorom vyrastali a žili. Toto sa podarilo zmeniť a až 80 % mladistvých šlo po ukončení školy pracovať.
 • Deti vedia čítať a písať
  Bežne deti aj po povinnej školskej dochádzke nevedeli písať a čítať. Nevedeli sa zaradiť do spoločnosti a nemali šancu na ďalšie vzdelanie. Počas pôsobenia v osadách a učenia sa s deťmi, sa postupne naučilo čítať a písať viac ako 140 detí.

Kto je Martin Halík a KRM?

Už je to 8 rokov, odkedy Martin Halík zmenil svoj život a začal sa venovať práci s Rómami. Martin je talentovaný dizajnér, ktorý získaval zákazky z celého sveta a stal sa hlavným dizajnérom v českom startupe Kiwi.cz. Jeho kariéra sľubovala slávu a úspech. 

Všetko sa zmenilo, keď sa rozhodol kúpiť dom v malej slovenskej obci. Cestou k remeselníkovi sa ocitol v rómskej osade, kde zažil obrovskú chudobu a beznádej. Táto skúsenosť ho zmenila. Napriek pôvodne nedobrému vzťahu k Rómom sa rozhodol pomáhať a sám sa presťahoval na pár mesiacov do osady

Spoločne s kolegami pracovali s deťmi, učili ich a snažili sa vytvoriť pre nich lepšiu budúcnosť. 

K Martinovi sa časom pridala Michalka, manželka Martina a psychologička, ktorá pridala svoje skúsenosti a doplnila, tak prácu s deťmi. Založili neziskovú organizáciu Kresťanská Rómska Misia. Do tímu pribudli už aj Martinovi rodičia, ktorí dochádzajú do osád a pomáhajú s výučbou detí.

Ďakujeme za každý jeden príspevok. 

Martin Halík, KRM

-----------------------

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

29. 1. 2024 23:55

Ďakujeme!!! 🙌 Tretí míľnik pokoren a 24 hod do konca

Milí darcovia,

na podnet donio.sk sme kampaň pred dvomi týždňami znovu otvorili a teraz Vám chceme poďakovať za Vašu pomoc pri dosiahnutí už tretieho míľnika. Teda nielenže deti majú zabezpečené suroviny na varenie a náklady na elektriku s tým spojené (prvý míľnik), majú zabezpečenú dopravu do školy (druhý míľnik), ale pomohli ste nám získať i dostatok financií na výučbu angličtiny po celý školský rok. Angličtinu považujeme za kľúčový jazyk pre deti, ktoré sa rozhodnú študovať multimediálne a IT zameraní, na koľko je to jazyk potrebný pre ovládnutie mnohých počítačových nástrojov a programátorských jazykov.

Ďakujeme za Vašu štedrosť a, keby ste vedeli ešte o niekom, kto by mohol mať záujem podporiť kampaň a pomôcť deťom zabezpečiť IT prax, budeme radi za zdielanie. Do konca kampane ostáva 24 hodín.

Prajeme všetkým Božie požehnanie za vašu láskavosť.

13. 12. 2023 23:03

Ďakujeme za preplatenie nákladov na prepravu do školy a na skúšky

Ďakujeme za dosiahnutie druhého milníka a konečne zverejňujeme video ku kampani! Tento milník je obrovskou pomocou, pretože ak deti nezobudia ich rodičia, málokedy vedia vstať sami. Vďaka dochádzaniu pre deti, nielenže pomáhame prekonať bariéru spojenú s dopravou, ale aj tú, že niektorí rodičia svoje deti nenaučili rýchlo vstať (prípadne príliš ľahko napísali dieťaťu ospravedlnenku). Keď pre deti prídeme, nadšene vstanú a pripoja sa.

Prosíme o pomoc pri zdieľaní kampane a videa –>
https://youtu.be/R2iTf7odt7YA zo srdca ďakujeme!

27. 11. 2023 13:30

Vy ste super a ja ďakujem každému jednému z vás! 🎉🥳🎉

Ešte neubehol ani týždeň, čo je kampaň spustená a prvý milník je splnený. To je teda rýchlosť. V Marci sa podávajú prihlášky na strednú školu a my pokračujeme v prípravách s nádejí, že sa deti budu môcť už tento rok prihlásiť. Toto všetko sa deje aj vďaka vám. Veľmi si vážim vašu podporu pre deti z osád.

Ďakujem vám všetkým! 💐
Martin Halík 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
5 €  •  1. 2. 2024 23:07
Dobrosrdečný darca
20 €  •  1. 2. 2024 22:55
Veľkorysý darca
50 €  •  1. 2. 2024 19:57
Veľkorysý darca
10 €  •  1. 2. 2024 15:52
Veľkorysý darca
6 €  •  30. 1. 2024 21:13
Veľkorysý darca
25 €  •  30. 1. 2024 8:48
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  29. 1. 2024 16:13
Dobrosrdečný darca
40 €  •  29. 1. 2024 9:14
Juraj
20 €  •  29. 1. 2024 8:15
Jediná možnosť pre chudákov ako sa pozdvihnúť je cez vzdelanie
Milý darca
20 €  •  29. 1. 2024 0:42
Láskavý darca
10 €  •  28. 1. 2024 19:11
Štedrý darca
35 €  •  28. 1. 2024 14:28
Baska
5 €  •  28. 1. 2024 13:19
Drzim palce a dakujem za ludi ako ste vy :)
Veľkorysý darca
100 €  •  28. 1. 2024 6:51
Milý darca
20 €  •  27. 1. 2024 10:21
Dobrosrdečný darca
20 €  •  27. 1. 2024 8:39
Štedrý darca
10 €  •  27. 1. 2024 7:34
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  26. 1. 2024 21:47
Veľkorysý darca
5 €  •  26. 1. 2024 20:06
Dobrosrdečný darca
50 €  •  26. 1. 2024 12:00
Láskavý darca
20 €  •  26. 1. 2024 9:43
Veľkorysý darca
100 €  •  26. 1. 2024 9:11

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu