Pomôž spomaliť demontáž demokracie na Slovensku.

Míľnik 1/3

Táto suma nám umožní pokryť náklady na softvér na dennú prevádzku redakcie a jej kybernetické zabezpečenie na 12 mesiacov.

Získaných 0 € 6 705 €
5 000 €
16 dní
do ukončenia

Míľnik 2/3

Táto suma nám umožní pokryť náklady na dizajn a výrobu spravodajského webu.

Získaných 0 € 6 705 €
10 000 €
16 dní
do ukončenia

Míľnik 3/3

Táto suma nám umožní pokryť polovicu nákladov na prevádzku projektu.

Získaných 0 € 6 705 €
15 000 €
16 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Victor Breiner
Dátum pridania
2. 7. 2024
Posledná aktualita

13. 7. 2024 15:13

5 000-KRÁT ĎAKUJEME!

Milí priatelia, podporovatelia a podporovateľky!

S radosťou vám oznamujem, že sa nám včera spoločne podarilo prekonať prvý míľnik našej kampane. Ďakujem všetkým za vašu neuveriteľnú podporu!

Dosiahnutie prvého míľnika zaručuje, že budeme schopní nakúpiť nástroje, ktoré predstavujú srdce fungovania projektu SMM. Peniaze použijeme najmä na:

 1. poplatky za aplikácie a iný softvér, ktorý umožní monitoring, analýzu, preklady, titulkovanie, anglického AI „redaktora“, a grafickú a zvukovú postprodukciu.
 2. kybernetické zabezpečenie (ktoré však z pochopiteľných dôvodov nebudem rozvádzať 🙂).


Výzva pokračuje! Poďme spolu na ďalšie míľniky:

2. míľnik: €10.000 nám umožní pokryť náklady na výrobu webu, ktorý bude sídliť na adrese www.slovakmonitor.com. Kvôli vašej silnej spätnej väzbe sme už urobili prvý návrh, aby sme ukázali, ako by mohol vyzerať. Finálna verzia bude prirodzene prepracovanejšia.

3. míľnik: €15.000 zabezpečí chod projektu na najbližších 6 mesiacov, no tam sa nezastavíme!

Ak ste našu kampaň ešte nepodporili alebo nezdieľali, prosím vás, urobte tak. Od jesene sa vládny valec rozbehne rýchlejšie, tvrdšie a už bez zábran, obmedzený iba tým, čo si môže dovoliť voči Európskej komisii.

Srdečne ďakujem za vašu podporu!
Victor Breiner, Slovak Media Monitor

Zobraziť celú aktualitu

Bezhraničná sloboda slova? Nech sa páči.

Slovak Media Monitor je mediálny watchdog, ktorý bude pomáhať chrániť slovenskú demokraciu tým, že v zahraničí zvýši povedomie o rétorike, činoch a najmä politikách slovenských predstaviteľov namierených proti princípom právneho štátu, médiám a občianskej spoločnosti. Jeho cieľom je zvýšiť medzinárodný tlak na dodržiavanie demokratických noriem na Slovensku.

Naši zahraniční partneri, spojenci a veľké, mienkotvorné médiá sa kvôli jazykovej bariére nedokážu orientovať v slovenskom mediálnom priestore – preniká k nim iba nepatrná časť našich domácich udalostí. Extrémna rétorika, vyjadrenia hraničiace s extrémizmom alebo konšpiráciami a predovšetkým politiky smerujúce k demontáži právneho štátu – to všetko zostáva do veľkej miery pre zahraničné publikum neprístupné.

Slovak Media Monitor bude denne informovať našich zahraničných partnerov a spojencov, vplyvné médiá, novinárov, expertov o stave a smerovaní demokracie, politickej diskusii a relevantných udalostiach na Slovensku. Budeme tak robiť prekladom verejných vystúpení, tlačových konferencií, komentárov, článkov, podcastov zo všetkých platforiem, sociálnych sietí slovenských politických predstaviteľov, novinárov, publicistov/komentátorov, či expertov. 

Už teraz pracujeme v pilotnom režime a využívame najmodernejšie technológie, ako napríklad AI generovaný hlas “reportérky,” ktorý je na nerozoznanie od skutočného. V prípade úspešnej kampane spustíme komplexný web na doméne www.slovakmonitor.com a budeme pravidelne posielať výber najdôležitejších udalostí priamo do schránok mienkotvorných médií, medzinárodných organizácií a európskych tvorcov politík. Zároveň zvýšime svoj dosah tým, že budeme komunikovať nielen na LinkedIn a YouTube, ale aj na Facebooku a Instagrame.

Kto za kampaňou stojí?

Volám sa Victor Breiner a stojím za projektom Slovak Media Monitor. V minulosti som založil a riadil portál Infosecurity.sk a podcast Disinfo Report, pôsobil ako poradca ministra pre hybridné hrozby, neskôr ako riaditeľ rovnomenného odboru na Ministerstve obrany. Dnes vediem Inštitút pre budovanie odolnosti, ktorý sa zameriava na obrannú, bezpečnostnú a medzinárodnú politiku. Naše úsilie smeruje k posilneniu kolektívnej schopnosti predvídať a odolávať škodlivým vplyvom, ktoré využívajú spoločenské zraniteľnosti s cieľom narušiť integritu našej krajiny.

Inštitút pre budovanie odolnosti sa zameriava na oblasť obrannej, bezpečnostnej a medzinárodnej politiky s cieľom zvyšovania odolnosti všetkých zložiek spoločnosti voči komplexným a neustále sa meniacim výzvam domáceho a medzinárodného prostredia, ktoré ohrozujú spoločenskú stabilitu, kohéziu, bezpečnosť a demokratické hodnoty. Naše úsilie je zamerané na zvyšovanie schopnosti spoločnosti predvídať a odolávať škodlivým vplyvom, ktoré využívajú jej zraniteľnosti s cieľom narušiť integritu krajiny.

Školíme organizácie občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a novinárov. Naším poslaním je budovať odolné Slovensko, pripravené čeliť výzvam 21. storočia.

Na čo získané peniaze použijeme?

Vďaka Vašej podpore budeme schopní projekt naplno rozbehnúť. Získané financie nám pomôžu s vytvorením webu a správou komunikačných kanálov na sociálnych sieťach. Pomôžete nám pokryť náklady na:

 • Dizajn a výrobu spravodajského webu;
 • Denný monitoring a tvorbu obsahu;
 • Obsluhu webu a sociálnych sietí;
 • Softvérové vybavenie, najme poplatky za aplikácie;
 • Kybernernetické zabezpečenie projektu;
 • Komunikáciu so zahraničnými partnermi a novinármi;
 • Administratívne zabezpečenie projektu.

Suma potrebná na plnú prevádzku Slovak Media Monitora je 30.000 Eur.

Demokracia na Slovensku je ohrozená. Podporou projektu Slovak Media Monitor nám pomôžete zvýšiť tlak na tých, ktorým demokracia vadí. Pomôžte nám zastaviť demontáž demokracie.

ĎAKUJEME.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

13. 7. 2024 15:13

5 000-KRÁT ĎAKUJEME!

Milí priatelia, podporovatelia a podporovateľky!

S radosťou vám oznamujem, že sa nám včera spoločne podarilo prekonať prvý míľnik našej kampane. Ďakujem všetkým za vašu neuveriteľnú podporu!

Dosiahnutie prvého míľnika zaručuje, že budeme schopní nakúpiť nástroje, ktoré predstavujú srdce fungovania projektu SMM. Peniaze použijeme najmä na:

 1. poplatky za aplikácie a iný softvér, ktorý umožní monitoring, analýzu, preklady, titulkovanie, anglického AI „redaktora“, a grafickú a zvukovú postprodukciu.
 2. kybernetické zabezpečenie (ktoré však z pochopiteľných dôvodov nebudem rozvádzať 🙂).


Výzva pokračuje! Poďme spolu na ďalšie míľniky:

2. míľnik: €10.000 nám umožní pokryť náklady na výrobu webu, ktorý bude sídliť na adrese www.slovakmonitor.com. Kvôli vašej silnej spätnej väzbe sme už urobili prvý návrh, aby sme ukázali, ako by mohol vyzerať. Finálna verzia bude prirodzene prepracovanejšia.

3. míľnik: €15.000 zabezpečí chod projektu na najbližších 6 mesiacov, no tam sa nezastavíme!

Ak ste našu kampaň ešte nepodporili alebo nezdieľali, prosím vás, urobte tak. Od jesene sa vládny valec rozbehne rýchlejšie, tvrdšie a už bez zábran, obmedzený iba tým, čo si môže dovoliť voči Európskej komisii.

Srdečne ďakujem za vašu podporu!
Victor Breiner, Slovak Media Monitor

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
25 €  •  16. 7. 2024 9:03
Dobrosrdečný darca
50 €  •  16. 7. 2024 9:02
Štedrý darca
25 €  •  16. 7. 2024 8:24
Láskavý darca
50 €  •  16. 7. 2024 7:47
Veľkorysý darca
28 €  •  16. 7. 2024 5:52
Láskavý darca
25 €  •  16. 7. 2024 5:32
Dobrosrdečný darca
5 €  •  16. 7. 2024 0:57
Darca, ktorý je za každú dobrosť
200 €  •  16. 7. 2024 0:52
Štedrý darca
5 €  •  15. 7. 2024 22:05
Štedrý darca
5 €  •  15. 7. 2024 21:26
Milý darca
25 €  •  15. 7. 2024 21:14
Milý darca
15 €  •  15. 7. 2024 21:06
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  15. 7. 2024 15:06
Veľkorysý darca
5 €  •  15. 7. 2024 14:10
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 7. 2024 12:04
Veľkorysý darca
5 €  •  15. 7. 2024 12:04
Dobrosrdečný darca
10 €  •  15. 7. 2024 11:46
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  15. 7. 2024 10:20
Štedrý darca
10 €  •  15. 7. 2024 8:50
Láskavý darca
25 €  •  15. 7. 2024 7:47
Štedrý darca
25 €  •  15. 7. 2024 7:14

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Národní dobroďiňec
Prispejte 25 € a viac

Národní dobroďiňec

Národný dobrodinec pomáha svojej krajine kráčať hrdbo smerom k jej demokratickej budúcnosti.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Odmena

Ak nechceš, aby bolo tvoje meno uvedené na zozname, napíš nám to prosím na office@resiliencebuilding.sk

Velikí vlasťeňec
Prispejte 50 € a viac

Velikí vlasťeňec

Velikí vlasťeňec slúži vlastni tým, že podporuje projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu života a rozvoj spoločnosti.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Ludevít bi mau z ťeba radosť velikú
Prispejte 5 € a viac

Ludevít bi mau z ťeba radosť velikú

Dobrý pocit z podpory slovenskej demokracie.

Víznamní buditeľ
Prispejte 100 € a viac

Víznamní buditeľ

Víznamní buditeľ šíri demokratické myšlienky, zmysel pre spravodlivosť a občiansku zodpovednosť.

Táto podpora nám umožní rozšíriť projekt z LinkedInu a YouTiube na Facebook a Instagram.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Národňje novinki praviďelňe na Bruselskí sňem
Prispejte 200 € a viac

Národňje novinki praviďelňe na Bruselskí sňem

Táto podpora nám umožní posielať na týždennej báze pravidelný výber najdôležitejších udalostí priamo bruselským tvorcom politík. (september 2024).

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Národňje novinki praviďelňe do európskych redakcií
Prispejte 500 € a viac

Národňje novinki praviďelňe do európskych redakcií

Táto podpora nám na umožní na týždennej báze posielať pravidelný výber najdôležitejších udalostí do veľkých európskych redakcií.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Prevelikí národní buďiťeľ
Prispejte 1 000 € a viac

Prevelikí národní buďiťeľ

Prevelikí národní buďiťeľ podporuje tých, ktorí vidia budúcnosť národa v demokratickej a spravodlivej spoločnosti.

Táto suma nám umožní nakúpiť softvér na dennú prevádzku redakcie a jej kybernetické zabezpečenie na 2 a pol mesiaca.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Národní dobroďiňec
Prispejte 25 € a viac

Národní dobroďiňec

Národný dobrodinec pomáha svojej krajine kráčať hrdbo smerom k jej demokratickej budúcnosti.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Odmena

Ak nechceš, aby bolo tvoje meno uvedené na zozname, napíš nám to prosím na office@resiliencebuilding.sk

Velikí vlasťeňec
Prispejte 50 € a viac

Velikí vlasťeňec

Velikí vlasťeňec slúži vlastni tým, že podporuje projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu života a rozvoj spoločnosti.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Ludevít bi mau z ťeba radosť velikú
Prispejte 5 € a viac

Ludevít bi mau z ťeba radosť velikú

Dobrý pocit z podpory slovenskej demokracie.

Víznamní buditeľ
Prispejte 100 € a viac

Víznamní buditeľ

Víznamní buditeľ šíri demokratické myšlienky, zmysel pre spravodlivosť a občiansku zodpovednosť.

Táto podpora nám umožní rozšíriť projekt z LinkedInu a YouTiube na Facebook a Instagram.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Národňje novinki praviďelňe na Bruselskí sňem
Prispejte 200 € a viac

Národňje novinki praviďelňe na Bruselskí sňem

Táto podpora nám umožní posielať na týždennej báze pravidelný výber najdôležitejších udalostí priamo bruselským tvorcom politík. (september 2024).

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Národňje novinki praviďelňe do európskych redakcií
Prispejte 500 € a viac

Národňje novinki praviďelňe do európskych redakcií

Táto podpora nám na umožní na týždennej báze posielať pravidelný výber najdôležitejších udalostí do veľkých európskych redakcií.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).

Prevelikí národní buďiťeľ
Prispejte 1 000 € a viac

Prevelikí národní buďiťeľ

Prevelikí národní buďiťeľ podporuje tých, ktorí vidia budúcnosť národa v demokratickej a spravodlivej spoločnosti.

Táto suma nám umožní nakúpiť softvér na dennú prevádzku redakcie a jej kybernetické zabezpečenie na 2 a pol mesiaca.

Ako poďakovanie uvedieme Tvoje meno na webe SMM v sekcii podporovatelia (september 2024).