Úspešne dokončené:

Spomienky žien na normalizáciu – podporte vydanie knihy

Míľnik 1/4

Pokryjeme náklady na grafický návrh obálky a layout knihy

Získaných 0 € 4 999 €
1 500 €

Míľnik 2/4

Pokryjeme aj náklady na editorské, redakčné spracovanie knihy a jazykovú korektúru

Získaných 0 € 4 999 €
2 500 €

Míľnik 3/4

Pokryjeme aj tlačové náklady za vyšší náklad

Získaných 0 € 4 999 €
3 000 €

Míľnik 4/4

Pokryjeme časť nákladov na verejné podujatia ku knihe

Získaných 0 € 4 999 €
4 500 €
 -
142 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
35 €
Priemerná výška daru
529 €
Najvyšší dar
28 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Spomienky žien na normalizáciu – podporte vydanie knihy

Míľnik 1/4

Pokryjeme náklady na grafický návrh obálky a layout knihy

Získaných 0 € 4 999 €
1 500 €

Míľnik 2/4

Pokryjeme aj náklady na editorské, redakčné spracovanie knihy a jazykovú korektúru

Získaných 0 € 4 999 €
2 500 €

Míľnik 3/4

Pokryjeme aj tlačové náklady za vyšší náklad

Získaných 0 € 4 999 €
3 000 €

Míľnik 4/4

Pokryjeme časť nákladov na verejné podujatia ku knihe

Získaných 0 € 4 999 €
4 500 €
Zakladateľ
Záujmové združenie žien ASPEKT
Dátum pridania
8. 11. 2023
Posledná aktualita

9. 12. 2023 17:26

Ďakujeme!

Vzácne podporovateľky a podporovatelia,

veľmi vám ďakujeme za dôveru a veľkorysú podporu, vďaka ktorej sme v kampani dosiahli všetky štyri stanovené míľniky.

Knihu sme poslali do tlačiarne a vydáme ju vo vyššom náklade, než sme pôvodne zamýšľali. Podarí sa nám pokryť náklady na grafický návrh obálky a layout knihy, ako aj náklady na editorské, redakčné spracovanie knihy a jazykovú korektúru. Navyše ste finančne podporili aj verejné podujatia ku knihe, ktoré plánujeme organizovať v budúcom roku.

Vaša podpora nás nesmierne teší a nedokážeme vypovedať, ako veľmi si ju vážime. Patrí vám obrovské ĎAKUJEM. Nielen že ste nám pomohli vydať knihu Oľgy Gyárfášovej „Ako sme žili v rokoch normalizácie“, ale dodali ste nám aj silu do prípravy a vydávania ďalších kníh.

Kniha „Ako sme žili v rokoch normalizácie“ príde z tlačiarne v piatok 15. decembra. Hneď v ten deň dáme vaše výtlačky podpísať Oľge Gyárfášovej a rovno vám ich pošleme na zadanú adresu.

Zároveň vás srdečne pozývame na prezentáciu knihy, ktorá bude v pondelok 18. 12. o 18.12 v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej 5 v Bratislave. Knihu predstaví Oľga Gyárfášová v rozhovore s historičkou Agátou Šústovou Drelovou. O tvorbe knihy aj o históriách žien porozprávajú editorka Jana Cviková a autorka štúdie Zuzana Maďarová.

Želáme príjemné čítanie a tešíme sa dovidenia.

aspekťáčky 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prečo podporiť túto knihu? Čo prináša?

Podporte aj vy vydanie knihy Ako sme žili v rokoch normalizácie. Rozhovory s aktérkami spoločenstva vzdoru

Sociologička Oľga Gyárfášová sa rozprávala s desiatimi ženami, ktoré boli súčasťou alternatívneho opozičného spoločenstva v rokoch normalizácie v Bratislave. Prostredníctvom svojich príbehov nám umožňujú nazrieť do sveta, v ktorom sa Štátna bezpečnosť usilovala získať kontrolu nad ich životmi. Približujú, ako politickému režimu vzdorovali, akú rolu pre ne zohrávala sieť rodinných, kamarátskych aj vzdialenejších vzťahov, ale aj vlastný priestor. V spomienkach otvárajú témy emigrácie, rodiny, prípravy samizdatov, väznenia, vypočúvania, spoločenstva blízkych ľudí, osobnej slobody a i.

Fotografické portréty do knihy pripravila fotografka Jena Šimková.

Obrazové spracovanie knihy je v rukách grafickej dizajnérky Márie Rojko.

Edičné, redakčné a jazykové spracovanie textov zabezpečujú Jana Cviková a Jana Juráňová.

Kniha prináša:

  • úvod Oľgy Gyárfášovej v dvojúlohe sociologičky a zároveň súputníčky respondentiek z bratislavského spoločenstva vzdoru v 70. a 80. rokoch
  • 10 rozhovorov: s Tamarou Archlebovou, Martou Botta, Annou Budajovou, Jolanou Kusou, Gabrielou Langošovou, Ľubou Lesnou, Ľudmilou Pastierovou, Júliou Sherwood, Martou Šimečkovou a Dorotou Šimekovou
  • štúdiu Zuzany Maďarovej, autorky knihy Ako odvrávať novembru 1989, o spomienkach na normalizáciu v súvislosti s poznávaním histórie žien aj s tým, ako sa na Slovensku hovorí o období štátneho socializmu

Z úvodu Oľgy Gyárfášovej

Táto kniha vznikala dlho a zložito. Jednotlivé vrstvy pôvodnej idey sa postupne ukladali, menili, komunikovali, súťažili. Nakoniec sa usporiadali do niekoľkých základných rámcov, ktoré môžu poslúžiť aj ako čitateľský návod na použitie. Predovšetkým mi išlo o prerozprávanie spomienok na 70. a 80. roky minulého storočia, teda na obdobie tzv. normalizácie. V Bratislave v tých dobách existovalo unikátne neformálne spoločenstvo, ktoré svojimi aktivitami v rôznej intenzite vzdorovalo režimu a vytváralo alternatívny priestor slobody. Išlo predovšetkým o kultúrne, umelecké a občianske aktivity. Ľudia, ktorí tento okruh tvorili, zažívali rôzne formy prenasledovania zo strany komunistickej tajnej polície – Štátnej bezpečnosti.

V prerozprávaní životných príbehov z čias normalizácie ma osobitne zaujímala perspektíva žien. Ako prežívali roky mladosti a ranej dospelosti, ako sa podieľali na neoficiálnych protirežimových aktivitách, vyrovnávali s početnými obmedzeniami osobnej slobody, akými stratégiami zvládali prenasledovanie a zároveň ako vytvárali bezpečné zázemie pre svoje rodiny a partnerov. Moju pozornosť pritom pútala predovšetkým ich vlastná reflexia tejto životnej skúsenosti. Rozhovory s desiatimi aktérkami vzdoru sa dajú čítať na mnoho spôsobov. Spoločne načrtávajú čosi ako skupinový portrét a zároveň čiastkový obraz doby.

S bratislavským okruhom alternatívnej kultúry sa spája aj môj osobný príbeh. Bola som niekoľko rokov súčasťou tohto spoločenstva a na vlastnej koži som pocítila, čo znamená stať sa objektom záujmu ŠtB.

Kto sme?

ASPEKT je prvá ponovembrová feministická organizácia na Slovensku, ktorá si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho oficiálneho založenia. Vydávali sme prvý feministický časopis v slovensko-českom priestore Aspekt (1993 – 2004), ktorý v súčasnosti pokračuje ako webzin ASPEKTin na stránke www.aspekt.sk. Organizujeme podujatia venované rozmanitým kultúrnym a spoločenským témam, prevádzkujeme najväčšiu feministickú knižnicu na Slovensku, konzultujeme, píšeme a robíme mnoho iného.

Od roku 1996 vydávame Knižnú edíciu ASPEKT, ktorá sprístupňuje témy dotýkajúce sa najmä rodových vzťahov a života žien. Prináša pôvodnú a prekladovú beletriu, knižky pre deti a mládež, teoretické práce, praktické príručky, populárno-náučné publikácie. Jednou zo nosných tematických oblastí knižnej edície, podujatí a článkov sú histórie žien.

Oľga Gyárfášová bola v druhej polovici 70. rokov súčasťou bratislavského alternatívneho spoločenstva, prispievala k vydávaniu a rozširovaniu samizdatovej literatúry a nelegálnych časopisov Altamira, Kontakt a Fragment. Zúčastňovala sa tiež na happeningoch a akciách Dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania, ktoré pripravovali Tomáš Petřivý, Ján Budaj a ďalší. Z dôvodu „závadovej činnosti“ a kontaktov s ľuďmi z disidentského hnutia sa o ňu zaujímala Štátna bezpečnosť, jej zväzok „preverovanej osoby“ bol v decembri 1989 skartovaný.

Vyštudovala sociológiu a po roku 1989 sa stala jednou z priekopníčok a zakladateliek nezávislého výskumu verejnej mienky na Slovensku. V 90. rokoch pracovala ako dopisovateľka na voľnej nohe pre Rádio Slobodná Európa (RFE) z Viedne. Stala sa zakladajúcou členkou nezávislého think tanku Inštitút pre verejné otázky, s ktorým dlhé roky spolupracuje. Bola tiež súčasťou viacerých projektov a kampaní mimovládnych organizácií, pravidelne komentovala a analyzovala politické dianie pre médiá. Neskôr sa začala viac venovať akademickej  a pedagogickej práci. Aktuálne pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Na čo získané peniaze použijeme?

Získané peniaze použijeme na doplatenie nákladov spojených s grafickým, editorským a redakčným spracovaním knihy a na tlač knihy vo vyššom náklade.

Ďakujeme, že svojím príspevkom podporujete prácu ASPEKTU a vydanie knihy rozhovorov Oľgy Gyárfášovej s aktérkami spoločenstva vzdoru z obdobia normalizácie. Pomáhate nám tak v neľahkej dobe a podieľate sa na vzniku ďalších dobrých aspektovských kníh.

  1. míľnik 1500 EUR nám umožní pokryť honorár za grafický návrh obálky a layout knihy
  2. míľnik 2500 EUR nám umožní pokryť aj honoráre za editorské, redakčné spracovanie knihy a jazykovú korektúru
  3. míľnik 3000 EUR nám umožní pokryť aj tlačové náklady za vyšší náklad

Ak vyzbierame vyššiu sumu, peniaze použijeme na vyšší náklad knihy a na výdavky spojené s distribúciou knihy k jej čitateľstvu a do kníhkupectiev.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

9. 12. 2023 17:26

Ďakujeme!

Vzácne podporovateľky a podporovatelia,

veľmi vám ďakujeme za dôveru a veľkorysú podporu, vďaka ktorej sme v kampani dosiahli všetky štyri stanovené míľniky.

Knihu sme poslali do tlačiarne a vydáme ju vo vyššom náklade, než sme pôvodne zamýšľali. Podarí sa nám pokryť náklady na grafický návrh obálky a layout knihy, ako aj náklady na editorské, redakčné spracovanie knihy a jazykovú korektúru. Navyše ste finančne podporili aj verejné podujatia ku knihe, ktoré plánujeme organizovať v budúcom roku.

Vaša podpora nás nesmierne teší a nedokážeme vypovedať, ako veľmi si ju vážime. Patrí vám obrovské ĎAKUJEM. Nielen že ste nám pomohli vydať knihu Oľgy Gyárfášovej „Ako sme žili v rokoch normalizácie“, ale dodali ste nám aj silu do prípravy a vydávania ďalších kníh.

Kniha „Ako sme žili v rokoch normalizácie“ príde z tlačiarne v piatok 15. decembra. Hneď v ten deň dáme vaše výtlačky podpísať Oľge Gyárfášovej a rovno vám ich pošleme na zadanú adresu.

Zároveň vás srdečne pozývame na prezentáciu knihy, ktorá bude v pondelok 18. 12. o 18.12 v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej 5 v Bratislave. Knihu predstaví Oľga Gyárfášová v rozhovore s historičkou Agátou Šústovou Drelovou. O tvorbe knihy aj o históriách žien porozprávajú editorka Jana Cviková a autorka štúdie Zuzana Maďarová.

Želáme príjemné čítanie a tešíme sa dovidenia.

aspekťáčky 

12. 11. 2023 21:32

NEUVERITEĽNÉ! 3 míľniky za 4 dni

Vďaka vám sme za štyri dni dosiahli všetky tri stanovené míľniky v donio kampani a budeme môcť knihu Oľgy Gyárfášovej „Ako sme žili v rokoch normalizácie“ vydať vo vyššom náklade.

Keďže váš záujem nekončí, pridali sme aj štvrtý míľnik, ktorého dosiahnutie nám pomôže s pokrytím nákladov na organizáciu verejných podujatí ku knihe v budúcom roku.

Ak teda knihu chcete pre seba alebo iných, neváhajte, prispejte a pošleme vám ju hneď ako dorazí z tlačiarne. Bude to skvelý predvianočný darček. 

Toto je naša prvá zbierka na knihu a pripravovali sme ju s malou dušičkou. Vieme, že mnoho z nás musí počítať každé euro a že je aj veľa iných dôležitých zbierok a projektov, ktoré potrebujú pomoc. O to viac si vážime vašu dôveru a veríme, že táto kniha a aj ďalšie aspektovské tituly, ktoré tým podporujete, vám budú najlepšou odmenou.

ĎAKUJEME.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
15 €  •  6. 12. 2023 22:28
Veľkorysý darca
15 €  •  6. 12. 2023 9:39
Dobrosrdečný darca
20 €  •  6. 12. 2023 9:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  5. 12. 2023 23:44
Štedrý darca
40 €  •  5. 12. 2023 10:55
Štedrý darca
15 €  •  4. 12. 2023 10:45
Dobrosrdečný darca
20 €  •  3. 12. 2023 20:49
Láskavý darca
15 €  •  3. 12. 2023 11:08
Štedrý darca
30 €  •  3. 12. 2023 9:03
Veľkorysý darca
15 €  •  2. 12. 2023 18:44
Dobrosrdečný darca
55 €  •  2. 12. 2023 12:58
Štedrý darca
40 €  •  2. 12. 2023 10:32
Zuzana
20 €  •  1. 12. 2023 18:47
Ďakujem za vytrvalosť všetkých žien v Aspekte, píšte a vydávajte pre nás prosím aj naďalej :)
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  1. 12. 2023 16:19
KataB.
20 €  •  1. 12. 2023 16:19
Paráda, teším sa na knižku :)
Milý darca
25 €  •  1. 12. 2023 16:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  1. 12. 2023 12:35
Láskavý darca
20 €  •  1. 12. 2023 12:23
Veľkorysý darca
15 €  •  28. 11. 2023 18:16
Štedrý darca
15 €  •  27. 11. 2023 21:04
Láskavý darca
20 €  •  25. 11. 2023 14:22

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu