Projekt ukončený:

V JEDNOM JE SILA – podporte komunitu jednorodičov na Slovensku

Míľnik 1/3

Pokrytie nákladov na sériu troch Podporných Stretnutí

Získaných 0 € 1 520 €
1 000 €

Míľnik 2/3

Pokrytie nákladov na sériu troch Podporných Stretnutí a Natáčanie Podcastov

Získaných 0 € 1 520 €
1 500 €

Míľnik 3/3

Rozšírenie Programu Osvety do Rôznych Regiónov Slovenska

Získaných 0 € 1 520 €
3 000 €
 -
82 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
19 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
20 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

V JEDNOM JE SILA – podporte komunitu jednorodičov na Slovensku

Míľnik 1/3

Pokrytie nákladov na sériu troch Podporných Stretnutí

Získaných 0 € 1 520 €
1 000 €

Míľnik 2/3

Pokrytie nákladov na sériu troch Podporných Stretnutí a Natáčanie Podcastov

Získaných 0 € 1 520 €
1 500 €

Míľnik 3/3

Rozšírenie Programu Osvety do Rôznych Regiónov Slovenska

Získaných 0 € 1 520 €
3 000 €
Dátum pridania
12. 2. 2024

Lepšia budúcnosť pre jednorodičov: Spoločne vybudujme bezpečný priestor

Viete koľko osamelých rodičov žije na Slovensku ? 

viac ako 357 000*. 

Donedávna som k tejto početnej skupine patrila aj ja. Viac ako päť rokov som sa o môjho prvorodeného syna starala sama – to znamená bez pomoci a prítomnosti stáleho partnera. 

Spájanie osamelých rodičov a snaha, aby spoločnosť citlivejšie vnímala túto početnú skupinu ľudí, je iniciatívou Zity Pisárovej. Ide o projekt, ktorý vzniká počas jej štúdia na Sokratovom inštitúte.

Zita pracuje s komunitou jednorodičov v okolí Starého Lýcea v Bratislave. Podľa jej prieskumu títo ľudia zažívajú vyhorenie, osamelosť a frustráciu. Snaží sa zmierniť túto situáciu tým, že vytvára bezpečné miesto, kde sa osamelí rodičia môžu stretávať, spoznávať sa, otvorené diskutovať na témy dotýkajúce sa duševnej pohody, vzťahov a výchovy detí. Spoločne sa učia budovať vzájomnú dôveru, radosť či emocionálnu integritu a budovať vzťahy. Zita verí, že láska, súcit a porozumenie sú kľúčom k spojeniu ľudí, ktorí zažili pocit opustenia, odmietnutia a samoty.


Prekonávanie každodenných prekážok vo všetkých životných oblastiach bez možností profesionálnej pomoci a nedostatočnej asistencie štátu ma motivovalo konať. Teraz prichádza čas, kedy svoje skúsenosti plánujem zužitkovať vo vznikajúcom projekte V jednom je sila v rámci Sokratovho inštitútu, kde sa budem venovať práve téme SLOBODNÝCH RODIČOV na Slovensku. Uvedomujem si naliehavosť situácie, v ktorej osamelí rodičia stále nemajú vytvorenú podpornú sieť.

A v tom mi môžete pomôcť aj vy!

Projekt V JEDNOM JE SILA nielen poskytuje pomoc jednorodičom v ťažkých časoch, ale aj rozširuje diskusiu o dôležitosti podpory tejto skupiny v spoločnosti. 

Jednorodičia sú ekonomicky a sociálne druhou najohrozenejšou skupinou na Slovensku. Finančné problémy a nedostatok rodinného zázemia často vedú k ich izolácii. Zabezpečiť každodenný život dieťaťu a sebe spotrebuje všetku energiu a čas, a často ani to nestačí. Ich život je nekonečná špirála starostí o živobytie, dieťa, jeho zdravie a vzdelanie, kompletnej starostlivosti o domácnosť. Je pre nich užitočné vedieť, že nie sú sami a nadviazať priateľstvá, ktoré im vedia od starostí odľahčiť. Inde, než v komunite ľudí s podobnými problémami je to veľmi náročné.

Čítať a počúvať, ako sa jednorodičia cítia byť na všetko sami, ako nemajú čas na seba či na plnohodnotné trávenie času so svojimi deťmi, ako sú z celej situácie unavení a frustrovaní, ma dojíma a zároveň posilňuje v tom, aby som pre nich tvorila bezpečný priestor. 

Bezpečný priestor, v ktorom im, prostredníctvom pravidelných stretnutí a diskusií na témy rodinných i spoločenských vzťahov a výchovy detí, budem vedieť ukázať možné cesty k riešeniu ich problémov a ponúknem im podporu, ktorá im často chýba. Spoločne sa skupina bude učiť budovať dôveru, radosť, či emocionálnu integritu a vzťahy. Verím, že láska, súcit, rešpekt, úprimný záujem a porozumenie sa stanú opornými kameňam medzi ľuďmi, ktorí tak dôverne poznajú pocit opustenia, odmietnutia a samoty.

Tento priestor venujem každému, kto potrebuje oporu, pochopenie a pomoc.

Prečo potrebujeme Vašu pomoc?

Pretože veľké úspechy začínajú malými gestami. 

Pretože v (každom) JEDNOM (z nás) je sila. 

Pretože verím, že naša iniciatíva dokáže združiť a sceliť komunitu jednorodičov, ktorí potrebujú pomoc. 

Pretože si myslím, že by nám osudy našich spoluobčanov nemali byť ľahostajné. 

Pretože na to, aby túto pomoc dostali a aby sme ju spoločne dokázali zrealizovať, potrebujeme dostatok financií a podporu aj od Vás. 

Pretože viem, že ak čítate tieto riadky tak Vám pravdepodobne záleží na ľuďoch s takýmto osudom.

Už čoskoro (24. 2.) nás čaká naše prvé z troch stretnutí v spolupráci s rôznymi odborníkmi. V marci nás čaká druhé stretnutie a v apríli ukončíme sériu tretím veľkým stretnutím osamelých rodičov. 

Na čo budú peniaze z tejto kampane použité?

  • Peniaze z tejto zbierky pokryjú náklady na rozganizovanie prvých troch stretnutí pre jednorodičov v Starom Lýceu v Bratislave tak aby na začiatok nemuseli robiť žiadne kompromisy len si na stretnutie vyhradiť niekoľko hodín svojho času. 
  • Postaráme sa o prenájom priestorov na prvé tri stretnutia.
  • Tiež prenájom priestorov, ktoré budú slúžiť pre stráženie detí počas stretnutí a animátorov, ktorí sa o deti budú starať. Zabezpečenie pomôcok pre deti aby sa počas stretnutí nenudili. 
  • Zabezpečíme občerstvenie pre deti aj dospelých. 
  • Zakúpime pomôcky ktoré budeme používať počas stretnutí, ide o písacie a kreatívne potreby. 
  • No a zaplatíme rôzne menšie aj väčšie výdavky,  ktoré postupne vznikajú a budú vznikať pri organizácii týchto podujatí. 

Pokiaľ vás tento projekt oslovil, môžete byť aj takýmto spôsobom jeho súčasťou a môžete tak finančne pomôcť k tomu aby sa osamelí rodičia mali priestor rozvíjať, spoznávať a spoločne rásť. 

*Ide o údaj z posledného sčítania obyvateľstva z roku 2021.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
10 €  •  3. 3. 2024 22:16
Veľkorysý darca
10 €  •  3. 3. 2024 18:57
Darca, ktorý je za každú dobrosť
8 €  •  3. 3. 2024 16:21
Veľkorysý darca
25 €  •  2. 3. 2024 19:13
Milý darca
5 €  •  2. 3. 2024 17:15
Milý darca
20 €  •  2. 3. 2024 16:26
Láskavý darca
5 €  •  2. 3. 2024 15:52
Dobrosrdečný darca
25 €  •  2. 3. 2024 13:25
Darca, ktorý je za každú dobrosť
30 €  •  2. 3. 2024 11:43
Štedrý darca
5 €  •  2. 3. 2024 11:35
Láskavý darca
10 €  •  2. 3. 2024 10:39
Milý darca
30 €  •  2. 3. 2024 9:45
Štedrý darca
10 €  •  2. 3. 2024 9:40
Veľkorysý darca
5 €  •  2. 3. 2024 7:13
Štedrý darca
5 €  •  2. 3. 2024 6:35
Štedrý darca
30 €  •  1. 3. 2024 20:23
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  1. 3. 2024 19:08
Milý darca
10 €  •  1. 3. 2024 17:28
Láskavý darca
5 €  •  1. 3. 2024 12:02
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  29. 2. 2024 16:25
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  29. 2. 2024 15:44
Štedrý darca
25 €  •  29. 2. 2024 15:43
Láskavý darca
11 €  •  29. 2. 2024 14:55

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu