Projekt ukončený:

Pomôžte Ženským kruhom vytvárať bezpečný priestor na zdieľanie

Míľnik 1/3

beseda ku knihe príbehov NAHLAS s výstavou ilustrácií, online vzdelávacie podujatie zamerané na práva žien pri pôrode

Získaných 0 € 3 592 €
3 000 €

Míľnik 2/3

zabezpečíme fungovanie dvoch podporných skupín, ktoré sa stretávajú týždenne počas ôsmich mesiacov online a naživo

Získaných 0 € 3 592 €
5 500 €

Míľnik 3/3

zrealizujeme minimálne ďalšie dve besedy spojené s výstavou v dvoch rôznych mestách na Slovensku

Získaných 0 € 3 592 €
7 500 €
 -
146 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
25 €
Priemerná výška daru
200 €
Najvyšší dar
27 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Pomôžte Ženským kruhom vytvárať bezpečný priestor na zdieľanie

Míľnik 1/3

beseda ku knihe príbehov NAHLAS s výstavou ilustrácií, online vzdelávacie podujatie zamerané na práva žien pri pôrode

Získaných 0 € 3 592 €
3 000 €

Míľnik 2/3

zabezpečíme fungovanie dvoch podporných skupín, ktoré sa stretávajú týždenne počas ôsmich mesiacov online a naživo

Získaných 0 € 3 592 €
5 500 €

Míľnik 3/3

zrealizujeme minimálne ďalšie dve besedy spojené s výstavou v dvoch rôznych mestách na Slovensku

Získaných 0 € 3 592 €
7 500 €
Zakladateľ
Ženské kruhy
Dátum pridania
11. 11. 2022
Posledná aktualita

14. 3. 2024 7:04

Zrealizovali sme seminár „Ako si uplatňovať práva pri pôrode?“

Vďaka vašej štedrej podpore sme mohli zorganizovať online vzdelávacie podujatie, ktoré bolo venované najmä témam informovaného súhlasu a základných právav pri pôrode. Predstavili sme tiež Chartu rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti: Všeobecné práva žien a novorodencov.

Seminár sa konal 30. 11. 2023 a zúčastnilo sa ho 28 účastníčok a účastníkov.

Témy, ktorým sme sa venovali:

– Aké sú vaše práva pri pôrode: Kto rozhoduje o zásahoch do pôrodu a o zdravotnej starostlivosti poskytovanej vášmu bábätku?
– Aké stratégie môžete použiť na uplatnenie svojich práv pri pôrode: Často využívané nástroje a spôsoby, ktoré pomáhajú pri uplatňovaní práv v čase pôrodu.
– Pôrodný plán (pôrodné prianie): Ako vytvoriť pôrodný plán a čo všetko môže zahŕňať.

Zo spätnej väzby účastníčok

Bolo by skvelé, keby seminár bol súčasť predpôrodného kurzu v nemocniciach.

Je dôležité pripomínať si práva žien pri pôrode tak dlho, kým sa ich napĺňanie nestane úplne samozrejmou súčasťou zdravotníckej starostlivosti v pôrodniciach. Kým si ich nebudeme musieť namáhavo vydobýjať a používať rôzne stratégie na to, aby sme si zaistili to, čo má byť samozrejmé: rešpektujúci prístup a dôstojné podmienky počas pôrodu. Ženské kruhy v tomto zmysle robia neskutočne významnú prácu. Seminár poskytol vynikajúci prehľad v téme a praktické informácie v najčastejších situáciách pri pôrode. Odporúčam ho v budúcnosti absolvovať všetkým ženám a ich partnerom, ktorí sa zodpovedne pripravujú na pôrod 🙂.“ Dula Ingrid

Ďakujem Zuzke a Mirke za organizáciu tohto potrebného podujatia, za profesionálne spracovanú tému práv žien a detí v období pred, počas a po pôrode.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU ♥

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Potrebujeme vašu pomoc

V Ženských kruhoch už 11 rokov vytvárame bezpečný priestor pre ženy, ktoré chcú hovoriť o svojich skúsenostiach s pôrodom, spontánnym potratom ale aj s interrupciou. V bezpečnom priestore sa otvára príležitosť na hlbšie porozumenie svojmu prežívaniu, zdieľanie smútku, bolesti, hnevu ale aj nádeje na zmenu či radosti. Možnosť spoznať sa v príbehoch, ktoré rozprávajú iné ženy, je silný zážitok. 

Vašej predchádzajúcej podpore vďačíme za to, že bezpečný priestor mohol vzniknúť aj v knihe NAHLAS, ktorá zahŕňa dvadsať príbehov žien. V týchto príbehoch autorky poukazujú na nedostatky a zlyhania systému, ktoré pocítili doslova na vlastnej koži. Popri tom popisujú často aj to, ako sa v danej chvíli cítili, ako situáciu vnímali ony a prečo boli pre ne určité veci dôležité. Každý príbeh je doplnený originálnou ilustráciou od Alexandry Just.

Bezpečný priestor môže mať rôzne formy

Na vzdelávacích podujatiach a besedách sa zameriavame na posilňovanie kompetencií, rozširovania informácií o svojich možnostiach a právach a spoločne hľadáme stratégie, ktoré môžu ženy používať vo svojej konkrétnej situácii. 

V podporných skupinách cez pravidelné stretnutia vytvárame komunitu, kde v atmosfére dôvery môžu ženy rozprávať o intímnych veciach, ktoré sú pre ne dôležité. 

Kedy budete mať doma odmeny za podporu tejto kampane?

Všetky odmeny máme prichystané a budeme ich posielať po ukončení kampane – počas týždňa od 12. decembra 2022. Doručenie v rámci Slovenska teda môžete očakávať ešte pred Vianocami. Všetky odmeny posielame Slovenskou poštou v rámci SR a EU. 

Kto za kampaňou stojí?

Občianske združenie Ženské kruhy vzniklo v roku 2011 ako reakcia na systémové porušovanie práv žien a pretrvávajúcu škodlivú prax v pôrodniciach. Združenie založili a riadia ženy a má širokú podporovateľskú základňu predovšetkým z radov žien, ktorých sa priamo poskytovaná zdravotná starostlivosť týka. Od začiatku sa venujeme témam, ktoré súvisia s tehotenstvom, pôrodom a starostlivosťou o deti. Popritom upozorňujeme na nerovnovážne postavenie žien, ktoré sa dotýka rôznych oblastí života. Vytvárame bezpečný priestor pre zdieľanie skúseností žien a presadzujeme, aby bolo ich hlas v spoločnosti počuť. Podporujeme ženy v autentickom aktivizme, teda takej účasti žien na procese spoločenských zmien, ktorá vychádza z ich vlastných pohnútok a má im blízku formu.

Na čo získané peniaze použijeme?

Vyzbierané peniaze použijeme na pokrytie nákladov na túto kampaň, besedy v mestách v rôznych kútoch Slovenska, vzdelávacie podujatie a na zabezpečenie fungovania dvoch podporných skupín.

1. míľnik 3000 EUR:

– náklady na kampaň,
beseda ku knihe príbehov NAHLAS spojená s výstavou ilustrácií,
– online vzdelávacie podujatie, ktoré bude zamerané na práva žien pri pôrode

2. míľnik 5500 EUR: 

– zabezpečíme fungovanie dvoch podporných skupín, ktoré sa stretávajú v týždenných intervalov počas ôsmich mesiacov. Skupiny prebiehajú online a naživo. 

3. míľnik 7500 EUR:

– zrealizujeme minimálne ďalšie dve besedy spojené s výstavou v dvoch rôznych mestách na Slovensku

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

14. 3. 2024 7:04

Zrealizovali sme seminár „Ako si uplatňovať práva pri pôrode?“

Vďaka vašej štedrej podpore sme mohli zorganizovať online vzdelávacie podujatie, ktoré bolo venované najmä témam informovaného súhlasu a základných právav pri pôrode. Predstavili sme tiež Chartu rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti: Všeobecné práva žien a novorodencov.

Seminár sa konal 30. 11. 2023 a zúčastnilo sa ho 28 účastníčok a účastníkov.

Témy, ktorým sme sa venovali:

– Aké sú vaše práva pri pôrode: Kto rozhoduje o zásahoch do pôrodu a o zdravotnej starostlivosti poskytovanej vášmu bábätku?
– Aké stratégie môžete použiť na uplatnenie svojich práv pri pôrode: Často využívané nástroje a spôsoby, ktoré pomáhajú pri uplatňovaní práv v čase pôrodu.
– Pôrodný plán (pôrodné prianie): Ako vytvoriť pôrodný plán a čo všetko môže zahŕňať.

Zo spätnej väzby účastníčok

Bolo by skvelé, keby seminár bol súčasť predpôrodného kurzu v nemocniciach.

Je dôležité pripomínať si práva žien pri pôrode tak dlho, kým sa ich napĺňanie nestane úplne samozrejmou súčasťou zdravotníckej starostlivosti v pôrodniciach. Kým si ich nebudeme musieť namáhavo vydobýjať a používať rôzne stratégie na to, aby sme si zaistili to, čo má byť samozrejmé: rešpektujúci prístup a dôstojné podmienky počas pôrodu. Ženské kruhy v tomto zmysle robia neskutočne významnú prácu. Seminár poskytol vynikajúci prehľad v téme a praktické informácie v najčastejších situáciách pri pôrode. Odporúčam ho v budúcnosti absolvovať všetkým ženám a ich partnerom, ktorí sa zodpovedne pripravujú na pôrod 🙂.“ Dula Ingrid

Ďakujem Zuzke a Mirke za organizáciu tohto potrebného podujatia, za profesionálne spracovanú tému práv žien a detí v období pred, počas a po pôrode.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU ♥

20. 11. 2023 15:12

Zrealizovali sme besedu v Humennom a chystám online seminár

Milé podporovateľky a podporovatelia,

minulý rok ste podporili našu kampaň, ktorá bola zameraná na vytvorenie bezpečného priestoru na zdieľanie sumou 3 592. Vďaka vašej podpore sme mohli:

– Čiastočne pokryť náklady na prenájom priestorov pre podpornú skupinu v Bratislave, ktorá sa stretávala do júna 2023. 

– Realizovať besedu spojenú s výstavou ku knihe NAHLAS v Humennom, ktorá sa uskutočnila v marci 2023.

– Pripraviť online seminár s názvom Ako si uplatňovať práva pri pôrode?, ktoré sa uskutoční 30. 11. 2023 o 10:00 – 11:30. Prihlásenie na podujatie je možné tu.   

Na seminári tiež predstavíme Chartu rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti: Všeobecné práva žien a novorodencov, ktorú sme preložili do slovenského jazyka. 

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za podporu, veľmi veľa pre nás znamená. 

9. 12. 2022 13:05

Ďakujeme za vašu podporu

Vďaka vašej podpore Ženských kruhov na kampani v Donio podarilo vyzbierať 3 592 EUR od 146 darkýň a darcov.

Z vyzbieraných prostriedkov zrealizujeme: 

– online vzdelávacie podujatie o právach pri pôrode

– besedu spojenú s výstavou ku knihe NAHLAS 

– čiastočne pokryjeme náklady na prenájom priestorov pre podpornú skupinu v Bratislave

Chceme sa vám poďakovať za Vašu štedrosť a dôveru, ktorú vkladáte do našej činnosti. So zasielaním odmien začneme v pondelok 12. 12. 2022.

Chceme sa ešte raz poďakovať nielen za vašu finančnú podporu ale aj za zdieľanie našej kampane na sociálnych sieťach a za milé odkazy, ktoré ste nám počas kampane písali. 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
40 €  •  8. 12. 2022 23:32
Olívia S.
10 €  •  8. 12. 2022 22:18
Držím palce vo vašej dôležitej práci!
Veľkorysý darca
20 €  •  8. 12. 2022 21:21
Dobrosrdečný darca
18 €  •  8. 12. 2022 20:33
Láskavý darca
40 €  •  8. 12. 2022 18:38
Veľkorysý darca
50 €  •  8. 12. 2022 17:22
Veľkorysý darca
5 €  •  8. 12. 2022 14:37
Štedrý darca
25 €  •  8. 12. 2022 13:47
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 12. 2022 23:03
Dobrosrdečný darca
45 €  •  7. 12. 2022 17:14
Milý darca
25 €  •  7. 12. 2022 13:25
Štedrý darca
50 €  •  6. 12. 2022 18:37
Veľkorysý darca
30 €  •  6. 12. 2022 15:18
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  5. 12. 2022 15:57
Zuzka A. F.
18 €  •  4. 12. 2022 20:11
úprimne vám ďakujem za vašu činnosť a držím palce ďalej!
Veľkorysý darca
5 €  •  4. 12. 2022 19:51
Katarína K.
25 €  •  4. 12. 2022 16:20
Ďakujem za vašu prácu.
Tatiana
28 €  •  3. 12. 2022 10:25
Dakujem za Vasu pracu 🤍
A
50 €  •  3. 12. 2022 8:41
Ďakujem za celú vašu prácu, robíte skvele veci :)
Láskavý darca
12 €  •  2. 12. 2022 22:20
Láskavý darca
20 €  •  2. 12. 2022 19:42
Ivet
10 €  •  2. 12. 2022 14:52
Ste úžasné, obdivujem vas

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu