Naštartuj projekt

Hry

Keď potrebujete prostriedky na vašu pripravovanú hru, na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Potrebujete získať peniaze na tvorbu novej hry či deskovky?

Ukážte svoj nápad na Donio a získajte pomocou odmenového crowdfundingu prostriedky na štart.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň