Naštartuj projekt

Technológie

Keď potrebujete prostriedky na technologické inovácie, na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Chcete peniaze na rozvoj technologickej inovácie?

Odmenový crowdfunding vám pomôže získať prostriedky hneď na štarte vašej práce.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň