Dobročinné výzvy

Šport

Získajte peniaze na vznik a rozvoj športových aktivít. Na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Organizujete športový turnaj?

Jednoducho požiadajte športovú komunitu a vaše blízke okolie o finančné dary, či už na organizáciu športového podujatia alebo podporu športovej kariéry.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň