Dobročinné výzvy

Humanitárna pomoc

Ak potrebujete získať peniaze na humanitárnu pomoc, na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Je potrebná humanitárna pomoc v ťažkej situácii?

Vďaka Donio môžete jednoducho požiadať svoje okolie o finančnú podporu pre územia a ľudí zasiahnutých humanitárnou krízou.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň